fbpx

Vieraskirjoitus: Myykö Suomi maailmanperintökohteensa tuulivoimateollisuudelle?

Kuvassa noin 19 km etäisyydellä Karhakkamaan tuulivoimahankealue.

Tuulivoimalakaavoitus Suomessa jatkuu kuntalaisten lujasta vastarinnasta, adresseista ja monenlaisista ympäristövaikutuksista huolimatta. Luonnonsuojeluliitot tai ympäristövaikutusten arviointi eivät suojaa enää edes poikkeuksellisen arvokkaita maisemakohteita eikä äärimmäisen harvinaisia eliölajeja.

Lapin vaaramaisemiin on suunnitteilla useita noin 50 – 70 tuulivoimalan energiantuotantoalueita. Voimaloiden teho on 6- 10 MW ja niiden pyyhkäisykorkeus merenpinnasta on jopa 420 metriä.  Mahdollisesti yksi käsittämättömimmistä hankkeista on Tornion Karhakkamaan hanke, joka sijaitsee noin 25 km etäisyydellä UNESCON maailmanperintökohteesta, Aavasaksasta. Kyse on yksi huimimmista maailmanperintökohteista, ns. Struven ketjusta, joka on sarja kolmiopisteitä, joiden varassa maapallo on mitattu 1800-luvulla. Mittauspisteet ovat luonnollisesti korkealla, joten niistä avautuu maisemat, jotka ovat olleet vuosisatoja tunnettuja kauneudestaan. Kukapa ei olisi kuullut Aavasaksan keskiyön auringosta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa, YVA, ei kuitenkaan ole edes mainintaa, että hanke sijaitsee maailmanperintökohteen maisemassa.

Sen sijaan YVA:ssa on mainittu, että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Eteläinen Tornionlaakso sijaitsee 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja monta muuta merkittävää maisemansuojelukohdetta. Voimala-alueen ympäristössä oleva Karunginjärvi on myös kansainvälisesti merkittävä lintujärvi.

Struven piste Korpilahdella, Oravivuoren maisemat ovat päässeet kiitettävästi lehtikuviin. Nämäkin maisemat ovat vaarassa.  Oravivuoren maisemaa koristaa horisontissa jo Luhangan 6 kohtuu pientä, napakorkeudeltaan 140 m voimalaa. Seuraksi on kaavailtu Jyväskylän Salolaan 8 – 10 voimalan teollisuusalue ja Toivakan Haukanmaalle yli 10 tuulivoimalaitosta, jotka nousisivat jopa 400 m Päijänteen pinnan ylipuolelle. Muista suomalaisista UNESCON maailmanperintökohteista vaarassa on Petäjäveden kirkon seutu. Sen pihamaalle saatamme kuulla tuulivoimaloiden jylinän lähivuosina. Esimerkkejä riittää.

Tornion Karhakkamaan hankkeeseen tuli kaupungille kannanottoja yli 400 nimeä. Tuulivoima-alue vaikuttaisi merkittävästi alueen matkailuun ja sen vuoksi hanketta vastustetaan myös Ruotsin puolella. Matkailua koskevat tutkimukset osoittavat erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden osalta, että tuulivoimaloita ei haluta maisemassa nähdä.  Tornion hankkeeseen on ottanut kantaa myös Tornion maakuntamuseon johtaja Minna Heljala.  Hankkeen merkittävistä arvoista huolimatta Tornion kaupunki on hakemassa alueen maakuntakaavaan muutosta, sillä tuulivoimahanke ei ymmärrettävästi ole maakuntakaavassa.

UNESCON maailmanperintökohteet eivät ole ainoita, jota pitkin länsirannikkoa, Keski-Suomea ja Lappia jatkuva tuulivoimarakentaminen uhkaa. Kaavoitusprosessissa olevassa kohteissa on mm. erittäin uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja, lähistöllä hiljainen alue tai merkittävää matkailuelinkeinotoimintaa.

Haapavedellä hankealueella pesii Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisen kirjan mukaan äärimmäisen uhanalainen peltosirkku, erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku ja elinvoimainen, mutta koko maassa rauhoitettu viitasammakko. Viitasammakko on aiemmissa tuulivoimahankkeissa estänyt rakentamisen, mutta Haapavedellä sillä ei kaavoituksen jatkumisesta päätellen ole mitään vaikutusta tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalahanke sijaitsee suurella kosteikolla, joka on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue. Tuulivoimatoimija on laatinut suunnitelman korvaavasta kosteikosta, mutta sen toteuttajaa ja rahoittajaa ei ole tiedossa.

Luonnonsuojeluliitot ovat ottaneet kantaa tuulivoimahankkeisiin ja mm Birdlifen Suomen sivuilla sanotaan tuulivoimasta seuraavasti:

”Tuulivoimaa ei pidä suunnitella eikä rakentaa kansainvälisesti tärkeille lintualueille sekä kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeille vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruokailualueille tai erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikoille.”

Haapaveden kohteesta on lähetetty huomautus YV-arviointia varten sekä kirjelmä WWF:lle. WWF:n selvityksessä ei otettu kantaa äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin, mutta todettiin kuitenkin, että korvaava kosteikko näyttää olevan vain suunnitelma. Ympäristövaikutusten arviointien perusteella hankkeet eivät yleensä ole peruuntuneet ja tässäkin tapauksessa muuttolintujen ja uhanalaisten lintujen oletetaan kai siirtyvän suunnitellulle, mutta toteuttamattomalle kosteikolle.

Tornion, Haapaveden ja Jyväskylän tuulivoimahankkeet eivät suinkaan ole ainoita hankkeita, joissa äärimmäisen uhanalaiset eliölajit tai valtakunnallisesti arvokkaiden maisemakohteiden suojelu eivät ole estämässä tuulivoimalarakentamista. Edes luonnonsuojeluliitot eivät vastusta hankkeita, vaan toimivat lähinnä kumileimasimena niille.

Arvokkaat kansallis- ja kulttuurimaisemat ovat unohtuneet, teollisuus ja energiatuotanto valtaavat suomalaisen maaseudun ja maisemat. Voimalat näkyvät jopa 30 km etäisyydelle ja luontoon kylvetään miljoonia betoni- ja teräskiloja sekä kierrätyskelvotonta lapojen komposiitti- ja hiilikuitujätettä.

Kansalaisten hankkeiden vastustaminen ei synny tyhjästä! Miksi tätä ääntä ei kuunnella? Kyse on lähes poikkeuksetta hyväveli-lobbausjärjestelmästä, jolla viherpesun nimissä tuhotaan Suomen arvokkainta omaisuutta.

Avoin kysymys kuntapäättäjille ja luonnonsuojeluliitoille: Mitä aiotte jättää perinnöksi tuleville sukupolville? Betonia ja romurautaa hajautetun tuulienergiatuotannon muodossa vai luonnon monimuotoisuuden arvokkaine maailmanperintökohteineen.

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/536144

https://www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju

https://www.lapinkansa.fi/tuulivoiman-rakentaminen-on-kaynyt-jo-turhankin-ha/2987386

https://www.iltalehti.fi/matkajutut/a/e01b413f-6c99-44d0-8c0a-3cc17f5b4517

https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.35154?year=2019

https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.25861

https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/tuulivoima/


Sain yllä olevan kirjoituksen tuulivoimaloita vastustavilta kansalaisaktivisteilta. Julkaisen kirjoituksen sellaisenaan. (OT)