fbpx

Vaalirikos Oulun aluevaaleissa – maskittomalta estetty normaali äänestäminen?

Sain äsken tiedon, että Oulussa järjestettävissä aluevaalien äänestyksissä on tapahtunut kummallisuuksia. Äänestyspaikka on numero 17 Oulunsuu, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Oulussa.

Äänestäjän mentyä ko. äänestyspaikkaan oli ovella ollut vastassa kolme vaalitoimitsijaa, jotka eivät olleet päästäneet äänestäjää sisälle, koska äänestäjälle ei ollut maskia. Oli sanottu ’ette ole tervetullut’ ja ’tervetuloa äänestämään pihalle’. Asiasta oli syntynyt väittelyä ja ilmeisesti vaalilautakunnan jäsenistä joku oli soittanut poliisin paikalle. Samanaikaisesti oli soitettu keskusvaalilautakunnan sihteeri, Oulun kaupungin lakimies Jukka Lampénille, joka oli ilmoittanut yksiselitteisesti, ettei maskipakkoa ole. Paikalle tulleet poliisit kuulivat myös asian ja totesivat, että jatketaan normaalisti. Tästä huolimatta äänestäjää ei kuitenkaan päästetty sisälle, vaan äänestys toimitettiin poliisiauton takapenkillä ja poliisi kuljetti äänestyslipun oletettavasti uurnaan. Tämä siitä huolimatta, että ulkoäänestys on tarkoitettu vain karanteenissa oleville:
https://www.kaleva.fi/sunnuntaina-aanestetaan-aluevaaleissa-pohjois-pohj/4274344

Asiasta löytyy äänitallenteita. Asiasta tullaan tekemään rikosilmoitus ja oikeudenkäynnistä näitä tallenteita oletettavasti kuunnellaan.

Soitin Jukka Lampénille, joka ohjasi puhelun äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Mervi Haahdille. Haahti väitti, että äänestäjä oli poistettu epäasiallisen käytöksen vuoksi, eikä maskin puuttumisen vuoksi. Jos maskipakkoa ei ole yritetty käyttää, niin miksi Lampén tästä asiasta on ilmoituksen tehnyt? Nopeasti tulee mieleen, että maskin vaatiminen ja äänestyksen estäminen voi hieman kiihdyttää mieltä ja poliisi on ratkaissut asian paikan päällä parhaaksi katsomallaan tavalla. Oikea menettely olisi varmaankin ollut päästää äänestäjä äänestämään vaalihuoneistoon lain mukaan ja jos olisi ollut epäilys ’asiattomasta käytöksestä’, niin poliisi olisi voinut tulla siksi aikaa vaalihuoneistoon.

Lisätietoja VKK:n nettituki Lauri Louhivirta, p. 044 730 0007, Oulun keskusvaalilautakunta p. 044 703 1107, äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Mervi Haahti, p. 040 772 0036.


Päivitys klo 17:00: Sain tilanteesta tehdyn äänitallenteen. Tallenne tekee täysin selväksi, että maskia käyttämättömältä äänestäjältä estettiin äänestäminen vaalihuoneistossa ja että vaalilautakunnan puheenjohtaja Mervi Haahti valehteli väittäessään, ettei maskittomalta estetty äänestämistä. Kyseessä on vaalirikos. Väite ’asiattomasta käytöksestä’ oli myös valhe. Äänestäjä käyttäytyi täysin asiallisesti ja yritti vain pitää kiinni oikeuksistaan demokratian ydinalueella, vaaleissa. Äänitallenne löytyy tästä:
https://ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2022/01/20220123_132415.mp4


Päivitys ma 24.1.2022 klo 14:00: Sain toisen äänitallenteen (kesto reilut kuusi minuuttia, äänestäjän henkilöllisyyden suojelemiseksi hänen nimensä peitetty tallenteesta), jossa VKK:n tuki Lauri Louhivirta soittaa konferenssipuhelun äänestyspaikalle, jossa yritetään estää toisen äänestäjän äänestäminen vedoten maskin puuttumiseen. Linjoilla on äänestäjän ja Louhivirran lisäksi keskusvaalilautakunnan sihteeri Jukka Lampén, sekä vaalilautakunnan puheenjohtaja Mervi Haahti. Tallenne ei jätä epäselväksi, että Haahti haluaa valikoida vaalihuoneistoon sisään pääsevät kansalaiset maskin käytön ja Haahdin kuvitteleman kansalaisen terveydentilan perusteella.
https://ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2022/01/Toinen-puhelu-Oulussa.wav

KANSALAISET VAALITARKKAILIJOINA – OHJEET ÄÄNTEN UUDELLEENLASKENTAAN

Alla ovat ohjeet kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin ääntenlaskentaan. Aihe on ajankohtainen meneillään olevien aluevaalien 2022 vuoksi. Projektin tarkoitus on vahvistaa demokratiaa, tutkia onko vaaleissa vilppiä ja kannustaa vaalityöhön osallistuvia viranomaisia lakien mukaiseen toimintaan. Käynnistin projektin vuoden 2021 alussa. Tässä blogissani on useita muitakin kirjoituksia aiheesta, 1.,2.,3.,4., Ohjeen on laatinut Mette Jalomäki, joka vastaa nykyisin projektista. Alla olevat ohjeet löytyvät pdf-muodossa myös tästä linkistä. (OT)


1. Ota yhteyttä kuntasi keskusvaalilautakuntaan. Kerro aikeistasi tulla suorittamaan äänten uudelleenlaskentaa. Sinun ei tarvitse kuulua yhteenkään puolueeseen, eikä muitakaan vaatimuksia ole. Jokaisella tavallisella ihmisellä on oikeus pyytää vaaliasiakirjat ja äänestysliput tarkasteltavaksi.

Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat ja äänestysliput ovat julkisia asiakirjoja, joita tulee saada tarkastella veloituksetta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1§, 34§.)
”9 § Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.”

2. Sovi keskusvaalilautakunnan edustajan, tai muun vastaavan henkilön kanssa ajankohdat jolloin menet/te ääniä laskemaan. Aikaa laskennoille on järjestyttävä, juuri niin paljon kuin tarvitset/te. Kunnat eivät myöskään voi rajoittaa laskijoiden määrää. Valitusaikaa on 14vrk alkaen siitä, kun Aluevaalilautakunta 26.1.2022 julistaa tuloksen. Alueellisia eroja saattaa ehkä olla, varmista tämä omasta kunnastasi.

3. Ääniä kannattaa laskea laatikko=äänestysalue kerrallaan. Laskija ottaa eteensä yhden äänestysalueen äänestysliput ja saman alueen tallennusraportin (=laskentalomakkeet). Pinojen päällimmäisinä on hylätyt äänet. Tarkasta ne ja arvioi, täyttyvätkö hylkäyskriteerit. Äänestyslipun mitätöintiä koskevat kriteerit löytyvät Vaalilain 85§. Kyseinen pykälä kannattaa lukea huolellisesti.

Vertaa onko pinossa yhtä monta lippua kuin paperiin merkittyjä ääniä. Tarkista että äänestyslipuissa on leimat.

Vertaa onko alustavan ja tarkastuslaskennan tuloksissa eroja, mahdolliset laskentaerot pitäisi olla tallennusraportin viimeisellä sivulla eriteltynä.

4. Valokuvaa JA kirjoita muistiinpanoihin kaikki mietityttävät äänestysliput, virheelliset tulokset ja muut epäselvyydet. Jälkityön kannalta helpointa on kuvata samaan kuvaan sekä äänestyslippu että tallennusraportti, joka ääneen liittyy.


5. Tarkista vaalipöytäkirjat. Siellä näkyy eriteltynä äänien määrä uurnassa, äänestäneiden määrä sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen kokonaismäärät. Näiden lukujen tulisi olla yhtenevät, kuten alla olevassa kuvassa.


Vaalipäivän äänestyksen laskentalomakkeiden alaosaan merkitään äänien yhteismäärä kullakin sivulla. Silmäile myös ne läpi, että luvut täsmäävät vaalipöytäkirjassa ilmoitetun kokonaismäärän kanssa.

6. Äänestyspaikoilla on käytössä joko paperinen tai sähköinen vaaliluettelo (=lista äänestäneistä henkilöistä, sisältää äänestäjän nimen ja henkilötunnuksen). Joissain äänestyspaikoissa käytetään molempia rinnakkain. Myös vaaliluettelot ovat julkisia.

Suosittelen tarkistamaan etenkin paperiset vaaliluettelot. Mikäli henkilötunnusten näkyminen koetaan ongelmaksi, valvojat voivat peittää henkilötunnusrivin paperinpalalla, aina siirryttäessä seuraavalle aukeamalle. Tarkista, onko äänestäneiksi merkittyjä henkilöitä yhtä monta kuin sivun alalaitaan on merkitty. Laske vielä joka sivun yhteisluvut yhteen ja vertaa vaalipöytäkirjan lukemaan.

7. Mikäli huomaat merkittäviä laskuvirheitä tai muita tuloksiin vaikuttavia eriskummallisuuksia, laadi niistä halutessasi vaalivalitus hallinto-oikeuteen. Valituksen voi laatia vapaamuotoisesti eikä päätöksestä voida lain mukaan periä maksua. Apua tähän saa tarvittaessa.

Kannattaa ehdottomasti käydä keskusvaalilautakunnan edustajan kanssa palautekeskustelu, jossa kunnalle on mahdollista antaa tarvittaessa parannusehdotuksia tulevia vaaleja varten.

8. Kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin yhteyssähköpostiosoite on [email protected]. Ota yhteyttä, mikäli kaipaat lisäneuvoja, tarkennusta tai eteen tulee yllättäviä ongelmia esimerkiksi viranomaisten kanssa asioidessa.

Vastaanotan erittäin mielelläni myös tiedot suoritetuista uudelleenlaskennoista.

Muista! Kunnan virkamiesten ja keskusvaalilautakunnan jäsenten tehtävä on auttaa ja etsiä sinulle vastaukset kysymyksiisi. 

Mette Jalomäki

Erosin Perussuomalaisista ja jätin VKK:n jäsenhakemuksen

Olen ihmetellyt Perussuomalaisten johdon toimintaa keväästä 2020 lähtien kasvavalla epäuskolla. Kevään 2020 ylimitoitetut koronatoimet ja säntäily oli ymmärrettävää. Meille väitettiin asiantuntijoiden suulla, että ihmiskunnassa leviää ennennäkemätön virus, joka tulee tappamaan merkittävän osan väestöstä. Olin itsekin varuillani (lähinnä lasteni vuoksi) kuukauden verran – ostin kaupasta ruokaa varastoon. Perussuomalaiset vaativat tuolloin kireämpiä rajoitustoimia, mikä sekin on ymmärrettävää. Suomalaiseen perusluonteeseen on kuulunut luottamus toiseen. Miksi meille olisi valehdeltu?

Viimeistään kesällä 2020 olisi kuitenkin pitänyt huomata, että kyse oli tavanomaiseen, lievään influenssaan verrattavasta taudista. Tartuntaluvut, sairaalassa olijoiden määrät ja kuolleisuusluvut laskivat Suomessa normaaleihin kesän alhaisiin määriin, eivätkä kevään 2020 luvutkaan osoittaneet mitään poikkeuksellista kokonaiskuolleisuudessa. Näin jälkikäteen on havaittu, että vuoden 2020 aikana maailman väestön määrä on kasvanut noin prosentilla, 80 miljoonalla ihmisellä. Missä se pandemia on siis ollut? Ei sitä ainakaan Suomessa ole ollut.

Perussuomalaisten ’levy jäi päälle’. Vinyylimusiikkilevyjä joskus soittaneet tietävät tämän ilmiön. Neula levyn päällä jaa pyörimään samalle uralle. Olen itse keväästä 2020 alkaen yrittänyt puhua järkeä kaikille, jotka suostuvat kuuntelemaan. Ilmeisen huonolla menestyksellä, sillä myös Perussuomalaisen puolueen politiikka on jakautunut koronapaniikissa olevien näkyvien hahmojen mitä kummallisempiin lausuntoihin ja sitten joukossa on meitä jotka ovat yrittäneet sanoa, että ’katsokaa lukuja, mitään syytä paniikkiin ei ole’. Myös muut puolueet ovat jakautuneet asiassa, vaikka täysin globalististen vallankaappaajien käsissä oleva valtamedia ei asiasta hiiskahdakaan. Eikä kriittinen keskustelu oikein näy eduskunnassakaan. Suurin pettymys itselleni on ollut Perussuomalaisten kansanedustajien toiminta ja erityisesti puolueen johdon toiminta. Kuvittelin, että tosiasiat ovat Perussuomalaisissa se, johon päätökset perustetaan.

Pettymykseni puolueen johdon toimintaan kasvoi merkittävästi viime keväänä 2021 kun Ano Turtiainen erotettiin puolueesta. Ano oli tuolloin ainoa PS kansanedustaja, joka uskalsi puhua asioista suoraan. Anon erottaminen laukaisi itsessäni päätöksen, että puolueen johdon toiminta on haastettava elokuun 2021 puoluekokouksessa. Oletin haastavani Jussi Halla-ahon puheenjohtajavaalissa, sillä Halla-ahon päätös jättäytyä pois puheenjohtajavaalista oli vain hänen lähipiirinsä tiedossa. Erikoista oli, että mikään media, edes puolueen Suomen Uutiset, ei uutisoinut ilmoittautumisestani puheenjohtajaehdokkaaksi. Valtamedian vaikeneminen on ymmärrettävää. Hehän eivät halua antaa minulle muuta kuin kielteistä julkisuutta, jos sitäkään. Kielteistä julkisuutta tuli viikko ennen elokuun puoluekokousta, jolloin globalistihallitsijoidemme uskollinen sylikoira, Helsingin Sanomat, julkaisi minusta Marko Junkkarin ’character assasination’ -tyylisen parjausjutun. Juttu jäänee historiaan yhtenä suomalaisen median surkeimmista tekeleistä. Junkkari lainasi Oikean Median juttua, joka oli tekstin muotoon purettu kirjoitus videohaastattelusta, jonka TokenTuben Juha Korhonen teki. Tämän päälle Junkkari sitten kirjoitteli omat luulonsa, valheensa ja salaliittoteoriansa. Kaikki minua kuulematta. Tämä on vastoin journalistin ohjeita, mutta nehän ovatkin vain korulauseita, joiden on tarkoitus pettää herkkäuskoista lukijaa.

Samanaikaisesti kun minusta vaiettiin, valtamedia alkoi kirjoittamaan Riikka Purrasta isoja positiivisia juttuja. Mistä lähtien Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas on ollut valtamedian innokkaasti kannattama? Miksi näin kävi? Valtamedia halusi selvästi punavihreiden toimittajien kanssa samaan viiteryhmään kuuluvan ajokortittoman kasvissyöjän, joka on tehnyt gradu-työnsä ilmastonmuutospolitiikasta, kansallismielisen puolueen johtoon. Iltalehden jutussa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mistä siinä EI puhuta – nopeasta liu’ustamme kohti totalitarismia.

Puoluekokoukseen valmistautuminen ja itse puoluekokous herättivät minussa monta kertaa epäilyksen, ettei kaikki ollut kunnossa. Ymmärrän puolue-eliitin halun turvata tuttuun ja turvalliseen Purraan Jussi Halla-ahon ilmoitettua kuntavaalien jälkeen luopuvansa puheenjohtajuudesta. Itseäni jopa nauratti puoluejohdon ja valtamedian kiemurtelu pitkälle heinäkuulle, koska olin tuolloin ainoa puheenjohtajaehdokas. Puolue järjesti vain yhden (1) puheenjohtajatentin, johon pääsivät vain ’työmies’ Matti Putkosen valitsemat valtamedian toimittajat. Puoluekokous oli myös silmiä avaava tapahtuma. Olen kirjoittanut siitä tähän blogiin erillisen analyysin. Nico Giansantin varapuheenjohtajaehdokkuus hylättiin puolueen sääntöjen ja yhdistyslain vastaisesti ja äänestykset tehtiin sähköisellä äänestysjärjestelmällä, jonka tuloksia on mahdotonta varmistaa. Jopa valokuvien ottaminen omasta äänestystapahtumasta oli ankarasti kielletty. Miksi? Kaikesta tästä huolimatta sain 15% puheenjohtavaalin äänistä ja muutkin ehdokkaat ’Tiihosen linjalla’, Ville-Veikko Elomaa ja Eliisa Panttila olivat varapuheenjohtajavaaleissa kolmansia. Tämä oli monille yllätys. Teimme hienon kampanjan ja saimme viestimme läpi ja puolueen linjaa hieman muutettua. Ainakin niin me luulimme.

Viime keväänä 2021 puolueesta erotettiin Anon lisäksi kaksi kuukautta ennen kuntavaaleja koko Espoon Perussuomalaisten johto, kolme ihmistä. Kaikki nämä olivat äärimmäisen typeriä liikkeitä ja johtivat siihen, että Espoossa odotettavissa ollut vaalivoitto katosi. Aivan kuin puolueen johto olisi itse halunnut pilata puolueen menestyksen. Sama erottamislinja on jatkunut syksyllä, jolloin suosittuja ja näkyviä hahmoja on erotettu puolueesta.

Puolueen johto ei halunnut minua tammikuun 2022 aluevaalien ehdokkaaksi, vaikka Lohjan PS yhdistyksen hallitus minua ehdotti yksimielisesti. Tämäkin on kummallista, sillä nyt äänet menevät todennäköisesti muille puolueille. Jälleen puolueen etua vahingoittavaa toimintaa. Muodollisesti päätöksen teki PS Uudenmaan piirihallitus, jossa äänestettiin, mutta toki puolueen johto olisi siihen voinut vaikuttaa, jos olisi halunnut. Päätös oli siis Purran. Puolueen kokonaisedun vastaista toimintaa, johon puolueen johto itse syyllistyy!

Omasta mielestäni kansallismielisen puolueen pitää olla sellainen, jossa seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Erilaisia ja kriittisiä näkökulmia pitää sietää. Jos ollaan liian puhdasoppisia tai halutaan mukautua jonkun toisen puolueen näkemykseen ’hallituskelpoisuudesta’, on se tuhon tie. Tällöin on myös kysyttävä, että kenen peliä mukautumisella pelataan? Globalistien ja heidän sylikoiransa valtamedian?

Aluevaaleista rannalle jättämiseni ei katkaissut kamelini selkää, vaikka puolueen johto ehkä niin toivoikin, sillä en ollut erityisen kiinnostunut aluevaltuutetun paikasta. Olisihan se toki ollut tilaisuus mittauttaa kannatustani, sekä valmistautumista kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Puolue on viime viikkoina viestinyt, että eduskuntavaaliehdokkaaksi pääsee kun ilmoittautuu aluevaaliehdokkaaksi. Näyttää vahvasti siltä, että etenemiseni puolueessa on tukittu, sillä eduskuntavaaliehdokkaat 2023 päättää Uudellamaalla nykyinen piirihallitus ja puoluejohto. Vastaava tapaus alkusyksystä, joka jo antoi varoitusmerkkejä, oli Lohjan SHP:n hallituksen paikka, johon Lohjan yhdistyksen hallitus myös minua yksimielisesti esitti. En edes itse halunnut ko. paikkaa, mutta suostuin kun pyydettiin. PS Uudenmaan piirihallitus kuitenkin vaati tilalle muuta henkilöä ja valitsikin tilalle toisen henkilön.

Olisin kyllä päässyt aluevaaliehdokkaaksi, sillä VKK:n johto on houkutellut minua kesästä lähtien mukaan. Se olisi toki vaatinut puolueen vaihtoa jo aikaisemmin, mutta olen tähän asti ollut siinä (rapautuvassa) uskossa, että Perussuomalaiset on aidosti ja rehellisesti kansallismielinen puolue ja tulee vastustamaan sortavia koronapassia ja pakkorokotuksia, jotka ovat tälle maalle ja kansalle kohtalonkysymys. Koronapassi on tie teknofasistiseen valvontayhteiskuntaan, jossa vapautta ei enää ole.

Minun on nyt katsottava tosiasioita niin kuin ovat tapahtuneet, ei kuten itse olisin toivonut tapahtuvan. Perussuomalaisten perustuslakivaliokunnassa istuvat kansanedustajat ovat päästäneet läpi perusoikeuksia polkevat koronapassiesityksen ja ns. hoitajien pakkorokotuslain vastaan panematta. Kuka tahansa asiaan vähänkään perehtynyt näkee, ettei näille ole mitään terveydenhuollollisia tai juridisia perusteita. Olen itsekin yrittänyt vääntää asiaa rautalangasta perustuslakivaliokunnan jäsenille. Ensimmäisellä kerralla pystyin vielä selittämään asian itselleni, että kyse on lyhytaikaisesta laista ja mahdollisessa äänestyksessä olisi kuitenkin hävitty. Mutta kaksi kertaa peräkkäin?

Miksi Perussuomalaiset eivät ole vastustaneet perustuslakivaliokunnassa ilmiselviä perusoikeuksien loukkauksia? Koko eduskunnan äänestyksessä PS on kuitenkin vastustanut koronapassia. Näyttää siltä, että PS on ajanut kaksilla rattailla. Perusoikeuksia ja perustuslakia olisi pitänyt raivokkaasti puolustaa nimenomaan perustuslakivaliokunnassa. Tällainen politikointi näin perustavanlaatuisessa asiassa ei minulle käy. Kyse ei ole mistään taktisesta kysymyksestä! En voi tukea enää tällaista politiikkaa. Väkisin herää kysymys, että kenen palveluksessa PS johto ja kansanedustajat ovat? Minun on vaikea enää uskoa selitykseen ’hallituskiimasta’.

Nämä ovat olleet minulle ne kysymykset, jotka ovat laukaisseet eroni Perussuomalaisista. Muutaman viime päivän aikana kansalaiset ovat kyselleet puolueen johdolta syytä tällaiseen toimintaan. Itsekin kysyin asiaa Riikka Purralta julkisesti Twitterissä, vastausta saamatta:

Riikka Purra ei vastannut siis minulle, mutta muille hän on vastaillut. Kun luen Purran kommentteja, joudun päättelemään, että Perussuomalaiset on nykyjohdolla menetetty puolue. Purra on uskovinaan koronarokotteiden tehoon ja selittelyt perustuslakivaliokunnan PS jäsenten toiminnasta ovat lähinnä surkuhupaisia. PS jäsenet eivät ole halunneet kutsua perustuslakivaliokuntaan sellaisia asiantuntijoita, joihin olisivat voineet vedota, eivätkä ole itse esittäneet eriävää mielipidettä. Jos PeV:n päätös muodostuu asiantuntijoiden mielipiteiden perusteella, niin mihin kansanedustajia siellä sitten tarvitaan? Globalistien talutusnuorassa olevat asiantuntijat ja poliitikot tekevät perustuslakivaliokunnassa estoitta politiikkaa ja PS puheenjohtaja kieltäytyy näkemästä asiaa. Kuka näitä selityksiä uskoo?

Olen tänään maanantaina 20.12.2021 jättänyt eroilmoitukseni Perussuomalaiset r.p.:n jäsenyydestä, sekä Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n jäsenyydestä. Luovun samalla myös Lohjan SoTe-lautakunnan jäsenyydestä. Kiitän samalla saamastani laajasta tuesta Perussuomalaisissa, erityisesti Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:ssä, sekä äänestäjiäni, kannattajiani ja yhteistyökumppaneitani ympäri maan. Perussuomalaisissa on edelleen paljon hyvää porukkaa. Jatkan Lohjan kaupunginvaltuutettuna ja yhteisten asioiden ajajana.

Olen jättänyt jäsenhakemuksen Valta kuuluu kansalle r.p.:n tukijäsenyydestä. Kehotan kaikkia isänmaallisia suomalaisia harkitsemaan samaa. Meillä on myös mahdollisuus tammikuun aluevaaleissa jättää protestiääni vapauden puolesta. Ellei vaaleja jälleen siirretä valheilla perustellen.

Tämän kirjoituksen otsikkokuva on PS eduskuntaryhmästä mini-burkat naamallaan. Kun tiedetään, ettei maskeista ole hyötyä (tieteellinen näyttö on selvä), niin miksi heillä on ne? Alistumisen merkkinä? Arabian sana ’islam’ tarkoittaa muuten alistumista.