fbpx

Ilmoittaudun mukaan Perussuomalaiset rp:n puheenjohtajakisaan

Ilmoittaudun mukaan Perussuomalaiset rp:n puheenjohtajavaaliin elokuussa 2021 Seinäjoella järjestettävässä puoluekokouksessa.

Perussuomalaisen puolueen johdon linja on viimeisen vuoden aikana irtaantunut todellisuudesta suhteessa väitettyyn koronaepidemiaan tai sitten asiassa taktikoidaan kuntavaalien vuoksi. Molemmat ovat huonoja vaihtoehtoja. Asia on liian suuri ja vaarallinen taktikoitavaksi.

Mitkään luvut eivät osoita, että menossa olisi tavanomaista influenssaa vaarallisempi tauti, vaikka media ja valtiojohto päivittäin paniikkia luovatkin. Varsin tavallista virusta käytetään kansalaisten alistamiseen perusteetta.

Kaikki rajoitukset on purettava välittömästi. Rajoitukset aiheuttavat muiden sairauksien hoidon viivästymisiä ja peruuntumisia, jotka tulevat väistämättä aiheuttamaan paljon kuolonuhreja, sekä yritysten konkursseja, työpaikkojen ja toimeentulon menetyksiä sadoille tuhansille ihmisille. Tämän lisäksi rokotuksista seuranneiden haittailmoitusten suuri määrä osoittaa, että vakavia haittoja, kuolema mukaan lukien, tulee olemaan valtavasti, mikäli rokotuksia jatketaan suunnitellusti.

Pyrin puheenjohtajaksi saattaakseni koko asian keskusteluun puolueen sisällä ja myös kansallisella tasolla, sekä muuttaakseni puolueen linjaa asiassa. Omatuntoni ei salli vaikenemista näin vakavassa asiassa. Koen velvollisuudekseni yrittää vaikuttaa asiaan.

Tein päätökseni osittain Ano Turtiaisen puolueelta saaman kohtelun vuoksi. Ano Turtiainen on ainoa eduskunnassa oleva kansanedustaja, joka on yrittänyt tuoda esille todellisuuden ja päätöksenteon välissä ammottavaa kuilua. Anon tyylistä ja ulostuloista voi olla monta mieltä, mutta tässä korona-asiassa hän on oikeassa. Tällaisesta toiminnasta, kansan äänen esille tuomisesta, ei saa puoluetoiminnassa rangaista ja estää samalla puoluejohdon haastamista linjauksissa, jotka koskevat elämän ja kuoleman kysymyksiä.

Perussuomalaisen puolueen linja on yleisesti ottaen hyvä. EU-asioissa linjaa on muutettava kriittisemmäksi. Eiköhän tähän mennessä ole jo selvinnyt, että EU on kehittymässä hirmuvallan suuntaan? Aivan viime päivinä tulleet tiedot suunnitelmasta EU-laajuiseen rokotuskorttiin ja sananvapauden lisätukahduttaminen ’vihapuhelakien’ avulla osoittavat kauhistuttavaan suuntaan. Niin sanottu EU-elvytyspaketti kertoo myös kouriintuntuvalla tavalla, miten meitä suomalaisia kupataan, mikäli emme asetu vastarintaan. Oma näkemykseni on, että EU:sta on viisainta erota ja käydä kauppaa sopimusten perusteella kuten esimerkiksi Norja tai Sveitsi tekevät. Vaihtoehtoisesti EU:n on palattava kauppaliitoksi, jonka idealla yhteisö suomalaisille aikoinaan myytiin.

Koronahuijaus ja vastaavasti esimerkiksi ilmastohuijaus ovat molemmat vain osia punavihreiden yrityksistä ohjata yhteiskuntaa haluamaansa tulevaisuuteen, jossa meitä odottaa teknologian mahdollistama, vapaudet hävittävä kontrollikoneisto. Punavihreät ottavat tyypillisesti jonkin luonnollisen asian ja kehittävät sen ympärille valheellisen tarinan, jolla ihmisiä saadaan peloteltua ja hallittua. Perussuomalaisten ei pidä uskoa punavihreiden valheita, vaan perustaa linjansa todellisuuteen.

Ossi Tiihonen

p. 040 5065547

[email protected]

Fimean johdolle: Keskeyttäkää k-rokotukset heti

Hyvä ylijohtaja Eija Pelkonen!

Pyydän, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea keskeyttää heti menossa olevat koronarokotukset.

Sivustonne mukaan haittailmoituksia on tehty jo 653, joista 201 vakavia. Kun lasketaan noiden haittavaikutusilmoitusten perusteella, niin rokotusten laajentuessa on odotettavissa valtava rokotuskatastrofi. Vakavia ilmoituksia on odotettavissa lähes 3000. Ilmoitukset voivat käsittääkseni sisältää useita henkilöitä. Vakavia vaikutuksia, kuolema mukaan luettuna, on tällöin odotettavissa enemmän kuin mitä ilmoitusten lukumäärä osoittaa. Luku lienee vain teidän tiedossanne.

Jouduin laskemaan odotusarvon 19.2.2021 lukujen perusteella, sillä 22.2.2021 tilanne on väärin laskettu, kuva otsikkokuvassa. Laskelmissa tehdyt virheet saavat epäilemään muidenkin laskelmienne pätevyyttä.

Uskon, että Fimeaan kohdistuu painostusta rokotusten jatkamiseksi. Pyydän teitä siitä huolimatta – tehkää velvollisuutenne, tehkää oikein.

Olen lähettänyt yo. avoimen kirjeen myös kirjaamoonne.

Ossi Tiihonen

Oikeusasiamiespelleilyä

Suomessa on instituutio nimeltä oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen internet-sivuston etusivulla on kerrottu isolla tekstillä:

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää
laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toiminnassa

Kansalaiset voivat tehdä oikeusasiamiehelle kanteluita kohtaamistaan epäkohdista julkisessa toiminnassa. Näin minäkin tein kun joulukuussa poliisi hajotti etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykseen perustuen mielenosoituksen. Kanteluni perustui kolmeen kohtaan:

  1. AVI:n päätös on perustuslain vastainen.
  2. AVI:n päätös on tehty virheellisin perustein.
  3. Poliisi toimi väärin, koska poliisi ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Sain tällä viikolla sähköpostia oikeusasiamiehen kansliasta. Päätös on alla.

Päätöksessä mainittu aiemmin tehty päätös EOAK/2678/2020 ja tiedote on oikeusasiamiehen sivuilla.

Mitä yllä olevasta kapulakielisestä päätöksestä, siinä viitatusta päätöksestä tai tiedotteesta pitäisi ajatella?

Päätöksessä, aiemmassa päätöksessä tai tiedotteessa ei missään kohdin oteta kantaa asian ytimeen, jonka ole tuonut esille kantelun kohdassa 2: Nykyisen koronaviruksen esiintymisessä ei ole kysymys yleisvaarallisesta tartuntataudista.

Tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmän mukaan:

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Olen tekemässäni kantelussa käynyt yo. perustelut läpi yksityiskohtaisesti. Tauti ei ole erityisen tarttuva, vaarallinen, eikä sen leviämiseen henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä ole ollut havaittavaa vaikutusta. Mitkään tartuntatautilain kriteerit eivät koronavirusesiintymien osalta täyty. Onko kyseessä edes epidemia kun sitä täytyy etsiä valtavalla testauskoneistolla? Luulisi epidemian olevan selvästi havaittavissa kuolleissa ja sairaalassa olijoiden määrissä.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”. Asetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei nähdäkseni täyty pelkästään PCR-testin näyttäessä positiivista tulosta. Tällä hetkellä, noin vuosi asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että suurin osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin.

Mietittäessä tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen keskinäistä suhdetta, on selvää, että eduskunnan säätämä laki on hallituksen tekemää asetusta ylempää lainsäädäntöä. Tartuntatautilain yleisvaarallisuuden käsite vaikuttaa näin arkijärjellä ymmärrettävältä. Lienee myös mahdollista, että koronaviruksesta voisi kehittyä sellainen muunnos, joka täyttäisi lain kriteerit, joten sen listaaminen tartuntatautiasetukseen on nähdäkseni perusteltavissa.

Hallituksen päätös 14.2.2020 on ymmärrettävä tuolloisissa oloissa. Taudin vaarallisuudesta ei tulloin ollut selvää käsitystä. Olisi kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2020 pitänyt ymmärtää, että kyse on tavanomaisesta kausittaisesta räkätaudista epidemian hiivuttua toukokuussa 2020. Mikäli kyseessä olisi ollut yleisvaarallinen tauti, niin se ei varmaankaan olisi hiipunut kuten muutkin kausiräkätaudit. Missään vaiheessa (edes keväällä 2020) Suomessa ei ole ollut havaittavissa tavanomaisesta poikkeavaa kuolleisuuden nousua. Eikä sitä ole tapahtunut kesän 2020 jälkeenkään, vaan kokonaiskuolleisuusluvut ovat pysytelleet tavanomaisella tasolla, jopa alempana kuin aikaisempina talvina. Tällöin ei yhteiskuntaa ole rajoitettu vastaavalla tavalla.

Sairaalassa olijoiden määrä on jatkuvasti ollut alhaisella tasolla. PCR-testeillä todettuja tartuntoja on toki löytynyt, mutta se johtuu testin suuresta herkkyydestä ja valtavasta testausmäärästä. Pohjois-Savon sairaahoitopiiri pitää tehohoidon tilannekuvaa. Sen mukaan tällä hetkellä viruksen kantajia on koko Suomen sairaaloissa vain 18 henkeä. Näistäkin on huomattava, että lukuun sisältyy myös epäillyt koronavirustartunnat, eli todellinen viruksen kantajamäärä tehohoidossa on vain noin kymmenen henkeä. Nämäkin kymmenen henkeä ovat ovat tehohoidossa hyvin erilaisista syistä – heidät on vain testattu viruksen kantajiksi. He eivät siis todennäköisesti ole tehohoidossa viruksen vuoksi.

Vuodeosastoilla olevien potilaiden määrä on laskenut jo noin kaksi kuukautta huolimatta THL:n tekemästä tilastoväärennöksestä, jolla potilaiden määrä saatiin hetkellisesti nousuun. Vuodeosastoilla tehtävät vanhusten jatkuvat testaukset ovat hyvin arveluttavia – joitain hyvin huonokuntoisia vanhuksia on testattu toistuvasti. Tämä on erittäin epäeettistä toimintaa ja voi johtaa jopa vanhuksen kuolemaan.

Valtavalla testaamisella todettujen potilaiden määrät sekä teho-osastoilla, että vuodeosastoilla ovat hyvin pieniä. Suomen tehohoitokapasiteetista vain pieni osa on koronaviruksen kantajiksi todettujen käytössä. Lisäksi on huomattava, että tilanteen niin vaatiessa, on tehohoitokapasiteetti nostettavissa tuhanteen henkeen.


Tarkasteltaessa tilannetta kokonaisuutta on selvää, ettei kyse ole yleisvaarallisesta taudista. Miksi meillä siis on rajoituksia? Ei voi eikä saa olla niin, että yksittäinen aluehallintovirkailija voi omalla mielivaltaisella päätöksellään halvaannuttaa koko yhteiskunnan toiminnan ja muu virkakoneisto, tässä erityisesti poliisi, seuraa järjettömästi typeriä päätöksiä omaa harkintaa käyttämättä. Viranomaisten olisi punnittava omia päätöksiään suhteessa tilanteeseen ja perustuslakiin. Onko tilanne todella sellainen kuin media ja maan johto esittävät? Miksi kukaan ei näytä tekevän punnintaa rajoitusten aiheuttamien kuolemantapausten, haittojen, kustannusten ja toisaalta kuviteltujen hyötyjen välillä? Onko maan ja virkakoneiston johto täysin osaamattomissa tai pahantahtoisissa käsissä?

Mietittäessä oikeusasiamiehen päätöstä, on kummallista, ettei kantelun tärkeimpään osaan oteta mitään kantaa. Mikä tällöin on oikeusasiamiehen rooli? Suomalaiset ovat olleet perinteisesti lakia kunnioittavia ja uskoneet siihen, että viranomaiset ajavat viime kädessä kansan etua. Näin ei näytä nyt tapahtuvan. Mikäli kansalaisten oikeuksia puolustavat viranomaiset eivät uskalla tai halua ottaa kantaa oleellisiin kysymyksiin, putoaa heidän toiminnaltaan oikeutus ja he muuttuvat sortokoneiston osaksi.


Olen jälleen tänään sunnuntaina 14.2.2021 klo 14 Helsingin menetetyn vapauden aukiolla… anteeksi… Kansalaistorilla mielenosoituksessa, jossa saa olla AVI:n määräyksen mukaisesti korkeintaan kymmenen henkeä. Saamani tiedon mukaan mielenosoituksia on Kansalaistorilla 12 kappaletta ja kymmeniä muita mielenosoituksia on poliisin toimesta ohjattu muille läheisille aukioille. Oulussa järjestetään myös vastaavia mielenosoituksia. On tulossa kiinnostava aurinkoinen sunnuntaipäivä!