fbpx

Valtuustoaloite koronarokotusten keskeyttämiseksi Lohjalla

Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koronarokotehaittojen rekisteriin oli 24.8.2021 mennessä kirjattu noin 13532 haittailmoitusta koronarokotteista. Näistä noin 10200, eli 75% on käsittelemättä ja käsittelemättömien määrä kasvaa jatkuvasti. Käsitellyistä 3332 ilmoituksesta 1153 on Fimean sivuston mukaan ei-vakavia ja 2179 on vakavia ilmoituksia sisältäen 110 ilmoitusta kuolemasta. (1) Fimea ei selvästikään tee tehtäväänsä, sillä koronarokotuksia ei ole vielä keskeytetty.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia ei ole ole THL:n tilastojen mukaan tapahtunut yhtäkään alle 30-vuotiaille. (2) Tauti ei siis ole vaarallinen lapsille tai nuorille. Silti täällä Lohjallakin rokotukset ovat alkaneet jo 12-15 -vuotiaille.

Nyt käytettävissä koronarokotuksissa ei ole kyse perinteisistä rokotteista, joissa on heikennettyä tai tapettua virusta, vaan geeniteknologisesta tuotteesta, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä. Normaalia yli kymmenen vuoden kehitystyötä pitkäaikaisseurantoineen ei ole tehty. Näiden uudentyyppisten geeniteknologisten injektioiden kanssa otetaan valtava riski.

Maailman johtavat alan asiantuntijat, mm. lääketieteen nobelisti Luc Montagnier (3), mRNA-tekniikan kehittäjä Robert Malone (4) ja GAVI:ssa työskennellyt Geerd Vanden Bossche (5) ja kymmenet muut maailman johtavat tieteilijät (6) varoittavat näistä ehdollisella luvalla markkinoitavista injektioista. Tarvitsemme aikalisän.

Ehdotan, että Lohjan kaupunginhallitus kutsutaan välittömästi hätäkokoukseen, jossa päätetään koronarokotusten keskeyttämisestä vuodeksi kaikessa Lohjan terveydenhuollossa.

Vuoden päästä olemme näiden ns. rokotteiden turvallisuudesta paremmin perillä.

Kyse on myös Lohjan kaupungin henkilöstön suojelemisesta oikeusprosesseilta. Maailmalla on käynnistymässä lukuisia oikeudenkäyntejä koronarokotuksista päättäneitä, niissä edesauttaneita ja itse rokottajia kohtaan. Oikeudenkäyntien todennäköisimpinä kanteiden nimikkeinä tulevat olemaan kuolemantuottamukset.

Yhdenkään lohjalaisen ei pidä kuolla näihin kokeellisiin injektioihin.

Ossi Tiihonen
kaupunginvaltuutettu

Viitteet:

 1. https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista
 2. https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
 3. https://www.bitchute.com/video/vET2E4xW6Gmp/
 4. https://rapsodia.fi/mrna-rokotteen-keksijan-varoitus-piikkiproteiinista-2/
 5. https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf
 6. https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595

Olen tehnyt yllä olevan valtuustoaloitteen tänään keskiviikkona 25.8.2021 Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vastaavia valtuustoaloitteita voi tehdä kuka tahansa valtuutettu missä tahansa kunnassa. Myös tavallinen kuntalainen voi tehdä kuntalaisaloitteen ja tähän on olemassa myös sähköinen palvelu.

Yksi ajatus artikkelista “Valtuustoaloite koronarokotusten keskeyttämiseksi Lohjalla”

 1. K-piikkien aiheuttama bioriski ollut tiedossa ainakin vuoden:

  ” MUISTIO
  SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
  23.7.2020
  EU/2020/1036

  EUROOPAN KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI KLIINISTEN TUTKIMUSTEN TEKEMISESTÄ IHMISILLE TARKOITETUILLA LÄÄKKEILLÄ, JOTKA SISÄLTÄVÄT MUUNTOGEENISIÄ ORGANISMEJA TAI KOOSTUVAT NIISTÄ JA JOTKA ON TARKOITETTU KORONAVIRUSTAUDIN HOITOON TAI EHKÄISYYN, JA TÄLLAISTEN LÄÄKKEIDEN TOIMITTAMISESTA

  Vaikka asetuksella poikettaisiin geenitekniikkadirektiivien mukaisista ilmoitus- ja hakemusmenettelyistä sekä ympäristöriskien arvioinnista, asetuksessa velvoitettaisiin kuitenkin jäsenvaltiot mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet, joilla minimoidaan tutkimuslääkkeen suunnitellusta tai tahattomasta leviämisestä ympäristöön aiheutuvat ennakoitavissa olevat kielteiset ympäristövaikutukset. […]

  Kyseisillä lausekkeilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden (mukaan lukien lääkkeet, jotka sisältävät GMO:ja tai koostuvat niistä) toimittamiseen ja antamiseen potilaille ilman myyntilupaa, jos on vastattava kiireellisesti potilaan erityistarpeisiin, jos kyse on erityisluvallisesta käytöstä, tai jos on reagoitava haitallisten taudinaiheuttajien, toksiinien, kemiallisten aineiden tai ydinsäteilyn epäiltyyn tai vahvistettuun leviämiseen. […]

  Ehdotetusta asetuksesta ei ole järjestetty julkista kuulemista, eikä komissio ole tehnyt siitä vaikutusarviota. Ehdotus on soveltamisalaltaan kohdennettu, eikä sillä aseteta osapuolille uusia velvoitteita. […]

  Joissakin tapauksissa koehenkilö voi erittää rokotteen tai lääkevalmisteen sisältämää virusta ympäristöönsä, jolloin lähiympäristö voi altistua tahattomasti testausvaiheessa olevalle valmisteelle, jonka mahdollisia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. GMO-valmisteiden tapauksessa tarvittavat riskinhallintatoimet, kuten ohjeistus henkilökunnalle ja tutkimuksen osallistujille, käsitellään yleensä lupaprosessiin sisältyvässä tapauskohtaisessa ympäristöriskinarvioinnissa, joka nyt jäisi pois GMO-säädöksiä koskevan poikkeamismenettelyn takia.

  Tällöin ei myöskään arvioitaisi mahdollisuutta, voisiko GMO-rokotteen laajamittainen levittäminen väestöön aiheuttaa riskin, että GMO-rokotteesta siirtyisi rekombinaation kautta uusia haitallisia ominaisuuksia nykyisiin patogeeneihin. Nämä turvallisuusnäkökohdat olisikin otettava huomioon kliinisiä lääketutkimuksia koskevan lupamenettelyn yhteydessä, jos tutkimusvalmiste sisältää lisääntymiskykyisiä ja infektiivisiä GMO:ja ja koehenkilöt voivat niitä erittää. WHO ylläpitää tiedossa olevista rokotekehitysprojekteista listaa, josta voinee heti arvioida, onko joukossa rokoteaihioita, joissa em. riskiä ei ole tai se on minimaalisen pieni. Jos ilmenee, että joukossa on rokoteaihioita, joissa em. riskiä saattaisi olla, mahdollisen riskin kartoittaminen voitaisiin suorittaa yhteistyössä EU-tasolla. […]”

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_39+2020.aspx#MuistioOsa

  THL:n Nohynek sanoo taudin ja rokotteiden yhteyden kuulostavan enemmän tarulta kuin todelta, vaikka yo. STM:n muistion, jossa mahdollisuus huomioidaan, luulisi olevan hänellekin tuttu. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-nohynek-tyrmaa-sosiaalisessa-mediassa-leviavan-vaitteen-koronarokotteiden-ja-taudin-yhteydesta-kuulostaa-enemman-tarulta-kuin-todelta/8219096

  Yt. Riikka Söyring

Kommentit on suljettu.