fbpx

Globalistien ja Perussuomalaisten ero

Kaverini kertoi äänestävänsä EU-vaaleissa Kokoomuksen Tuomas Tikkasta. Olemme saaneet aiheesta aikaan muutaman väittelyn. Oma näkemykseni on, että vaatii aktiivista silmien sulkemista ollakseen näkemättä niitä ongelmia, mitä esimerkiksi EU:n ajama avoimien rajojen politiikka ja yhteinen valuutta saavat aikaan.

Tuomas Tikkasen web-sivuilla hän kehuu itseään Suomen Eurooppa-myönteisimmäksi ehdokkaaksi ja liberaaliksi vastavoimaksi:


Äänestetään Eurooppa takaisin! 

Eurooppa on hyökkäyksen kohteena. Hyökkäyksen takana ovat populismi ja nationalismi, joiden tavoitteena on murskata ne arvot ja ihanteet, joiden varaan Euroopan menestys on rakentunut. 

Maailman suuret haasteet ilmastonmuutoksesta pakolaisuuteen ja teknologian kehitykseen ratkaistaan Euroopassa. Myös Suomi menestyy vain kansainvälisenä ja avoimena yhteiskuntana – kiinteänä osana Eurooppaa. Tarvitsemme enemmän rajat ylittävää yhteistyötä, emme vähemmän. 

Eurooppa ei saa vaipua populismin yöhön. Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin puolustaakseni Eurooppaa ja sen arvoja – avoimuutta, kansainvälisyyttä ja länsimaista demokratiaa. Tavoitteenani on syventyvä eurooppalainen yhteistyö, joka tuo konkreettisia ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. 

Sano ei rajojen sulkemiselle! Anna äänesi liberaalille vastavoimalle – Suomen Eurooppa-myönteisimmälle ehdokkaalle.

Koko sivusto on täynnä vastaavaa unelmahöttöilyä, löysiä argumentteja ja olkiukkoilua.

Miten Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ovat vahvistaneet ne kehitysmaista tänne tulleet kymmenet tuhannet nuoret miehet, joiden joukossa on ollut paljon raiskaajia tai joista osa on syyllistynyt terroritekoihin?

On äärimmäistä ylimielisyyttä kuvitella, että suomalaisilla olisi jokin vaikutus maapallon ilmastoon. Auringon säteilytason muutokset, merivirrat jne. ovat ne, jotka asiaan oikeasti vaikuttavat ihmisen osuuden ollessa todennäköisesti hyvin vähäinen.

Näille argumenteille nauravat naurismaan aidatkin, jos tällainen vanhanaikainen vertaus EU-yhteydessä sallitaan. Miten ihmisten demokratiaa ja yksilönvapauksia muka parantaa se, että päätäntävaltaa viedään kansalliselta tasolta ylikansalliselle tasolle tai sananvapautta kavennetaan EU-tasoisilla vihapuhelaeilla tai pakolaisia yritetään pakkosijoittaa Suomeen?

Globalistien ajatuksista on liberalismi hyvin kaukana. Kyse on vain vanhasta ja kuluneesta sosialismista puettuna uuteen kaapuun. Päätäntävalta kauas kansalaisista ja lisää lakisaastetta kahlitsemaan kansalaisten vapaata toimintaa. Valitettavasti kyseessä ei ole yksittäinen Kokoomuksen ehdokas, vaan puolueen kärkikaarti on tukemassa Tikkasta hänen sivuillaan, mm. kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos ja kansanedustajat Ben Zyskowicz ja Elina Lepomäki. Tikkasen sivu kuvaa hyvin globalistien ajatuksia. Kokoomuksen lisäksi samassa veneessä ovat kaikki muut suuret puolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta.

On erikoista nähdä, miten silmät ummistetaan EU:n ilmiselviltä ongelmilta ja ratkaisuna nähdään tiukempi liittovaltio. Eikö minkäänlaisia ajatuksia herätä esimerkiksi se, että Ruotsi pärjää paremmin omalla valuutallaan tai että Norja ja Sveitsi pärjäävät paremmin kokonaan EU:n ulkopuolella? Tai että Britannia on jättämässä EU:n? Tai Ruotsin ongelmat haittamaahanmuuton kanssa?

Perussuomalaiset ovat ainoa vaihtoehto EU-vaaleissa yllä kuvatulle sinisilmäisyydelle. Perussuomalaisten linja on realistinen – EU:n on kehityttävä itsenäisten valtioiden tulliliiton suuntaan tai hajottava omaan mahdottomuuteensa.

Poliisien määrä Suomessa on pienin Euroopassa suhteessa väkilukuun

Tutkiskelin hieman poliisien määriä eri Euroopan maissa. Eurostatin sivuilta löytyikin valmis asiaa havainnollistava yo. otsikkokuva. Suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on Euroopan pienin. Tätä selittävät joltain osin erilaiset tilastointitavat ja poliisien organisoinnit, mutta oletan, että Eurostatin tilastoinnissa nämä on pääosin huomioitu.

Kansalaisten arkipäivän kokemukset tukevat tilastotietoa – poliisien vähäinen määrä tuntuu jo siinä, että turvattomuutta koetaan enemmän, eikä poliisi pysty hoitamaan kaikkia tehtäviään. Poliisien ammattiliitto aika luonnollisesti myös korostaa poliisien vähäistä määrää ja sen aiheuttamia ongelmia.

Verrattuna kaikkiin muihin Euroopan maihin, on Suomessa todella vähän poliiseja. Tällä hetkellä, vuonna 2019, poliiseja on Suomessa noin 7000, väkilukuun suhteutettuna noin 127 sataa tuhatta asukasta kohden (7000 / (5 517 919 / 100 000)) , eli määrä on yo. Eurostatin vuoden 2016 tilastosta laskenut edelleen huomattavasti.

Ruotsissa poliisien määrää aiotaan nostaa huomattavasti, noin 30.000 työntekijästä 40.000:een. Määrä on jo nyt 2,3-kertainen suhteessa väkilukuun ja ero kasvaa jatkossa kolminkertaiseksi Suomeen verrattuna.

Poliisien toimenkuvassa on viime vuosina tapahtunut muutosta, mielestäni joissain tapauksissa huonoon suuntaan. Poliisien resursseja on syönyt panostaminen sananvapauden vastaisiin toimintoihin, joissa valvotaan hyvin epämääräisin perustein kansalaisten sanomisia netissä. Poliisin toiminta ns. vihapuheen valvonnassa on yltänyt parodian tasolle jo monta kertaa. Tällainen poliisivaltioon viittaava toiminta on peräisin Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännöstä. Ei poliisi sitä omasta päästä keksi. Toki tulkinnoista voi olla monta mieltä, mutta perusongelma on lainsäädännössä, joka yrittää kriminalisoida ns. vihapuhetta. Suurin ongelma lienee, että joku voi loukkaantua mistä tahansa, jolloin pelkkien faktojen esittäminen tai asiallisenkin mielipiteen esille tuominen johtaa loukkaantumiseen ja tulkintaan siitä, onko lakia rikottu.

On yo. resurssien kohdentamisongelmista huolimatta aivan selvää, että poliisimäärää on Suomessa nostettava jatkossa, että edes perustehtävät saadaan hoidettua. Toki tämä ei ole järkevää, jos resurssit kohdennetaan vihapuhevalvontaan tai muuhun hömppään.

Julkisen sanan neuvoston vastaus YLE:n Punainen lista -kanteluuni – ’Karsitaan’

Tein 18.3.2019 kantelun Julkisen sanan neuvostoon YLE:n Punainen lista -uutisoinnista:


” Arvoisa JSN,

Pyydän JSN:ää käsittelemään YLE:n uutisoinnin koskien ns. lajien Punaista listaa. Kyseessä on mielestäni tyypillinen valeuutisointi ja harhauttavan tiedon välittäminen. Asia on avattu blogissani: https://ossitiihonen.com/2019/03/10/ymparistoministerio-suomen-ymparistokeskus-ja-yle-valehtelevat-meille-lajien-maarista-todisteet/
Kopioin varuilta tekstit ja kuvat myös alle.

Terveisin

Ossi Tiihonen
p. 040 5065547
[email protected]


Sain 29.4,2019 seuraavan vastauksen kanteluuni:

”Hyvä Ossi Tiihonen

Olet tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostolle. Neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström päätti 24.4.2019, että kanteluasi ei oteta käsittelyyn. Päätöksen perustelut voit lukea alla olevasta puheenjohtajan päätöspöytäkirjan otteesta.

98.                      7073/YLE/19                                                          Tiihonen / Yle

Saapunut sähköpostitse 18.3.2019                 

JO 20

Kantelu kohdistuu Ylen verkkosivuillaan 8.3.2019 julkaisemaan juttuun Punainen lista.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/08/lajien-punainen-lista-katso-mitka-suomen-elaimet-ovat-vaarantuneet?

Kantelu on kokonaisuudessaan kantelijan kirjoittama ja julkaisema blogi, jonka mukaan Ylen jutussa on lukuisia asiavirheitä.

Kantelija ei ole liittänyt kanteluunsa oikaisupyyntöään Ylelle. Blogissaan hän kirjoittaa olettavansa, että Yle on saanut tiedon asioista, joita kantelija pitää virheinä.

Johtopäätös kantelusta:

Neuvosto ei ota kantelua käsittelyyn, koska kantelumateriaali on puutteellinen. Kanteluun ei ole liitetty mahdollista Ylelle lähetettyä oikaisupyyntöä eikä siinä eikä siinä esitetä riittäviä perusteita sille, että Yle olisi muulla tavalla saanut jutusta oikaisupyynnön.

Kantelu on epäselvä myös muilta osin kuten, siltä osin, mihin kaikkiin juttuihin se kohdistuu, joten kantelua ei voi ottaa käsittelyyn.

Esitys: Karsitaan.

Päätös: Karsittiin.


Kantelun karsintapäätös on tehty neuvostolle toimittamasi materiaalin perusteella. Lisätiedot tai uudet perustelut eivät muuta päätöstä.

Kantelun uudelleenkäsittelyä voi pyytää ainoastaan siinä tapauksessa, jos puheenjohtajan päätös perustuu ilmeisen virheelliseen tietoon. Tämä virhe on yksilöitävä uudelleenkäsittelypyynnössä. Perusteeksi ei riitä se, että olet eri mieltä päätöksestä. Uudelleenkäsittelypyyntö voi perustua ainoastaan alkuperäiseen kantelutekstiin ja sen mukana lähetettyyn materiaaliin.

Mahdollisen uudelleenkäsittelypyynnön ratkaisevat neuvoston varapuheenjohtajat. Uudelleenkäsittelypyyntö on toimitettava sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai neuvoston postiosoitteeseen kahden viikon kuluessa siitä, kun tämä päätös on lähetetty.

Ystävällisin terveisin,
Petri Vaittinen
Hallintosihteeri

Julkisen sanan neuvosto

Fredrikinkatu 25 a 8

00120 Helsinki”


Kuten blogijutussani jo kirjoitin, niin ”En odota Julkisen sanan neuvostolta kovin kummoisia tässä asiassa. JSN:n puheenjohtaja on nimittäin Vihreän Langan entinen päätoimittaja Elina Grundström. ”

Näin odotetusti kävi. Päätöksessä kirjoitetaan mm. ”Kantelija ei ole liittänyt kanteluunsa oikaisupyyntöään Ylelle. ” Tätä ei pyydetä kanteluohjeissa, vaan pyydetään ”Jos kantelet esimerkiksi asiavirheestä, sinun on liitettävä kanteluusi tiedotusvälineen kanssa käymäsi kirjeenvaihto. ” YLE ei ole vastannut oikaisupyyntööni, mikä ilmenee kantelusta. Olisiko siis minun pitänyt tajuta laittaa oikaisupyyntö mukaan, vaikka en ole saanut siihen vastausta? Kirjeenvaihto tarkoittaa oman käsitykseni mukaan kaksipuolisuutta.

Perusteluissa on seuraavakin lause ”Kantelu on epäselvä myös muilta osin kuten, siltä osin, mihin kaikkiin juttuihin se kohdistuu, joten kantelua ei voi ottaa käsittelyyn.” Kantelu kohdistuu selvästi osoitettuun juttuun, mikä kyllä tulee ilmi kantelusta. Toki blogikirjoituksessani on mainittu muitakin juttuja, mutta tätä käytetään erikoisesti karsimisperusteena.

Julkisen sanan neuvosto todistaa tälläkin päätöksellään, että se on vitsi. JSN ei ota käsittelyyn kanteluita, joita se ei itse halua käsitellä. Hylkäämisen tai ’karsimisen’ perusteet etsitään suurennuslasilla vastoin omia itse ilmoitettuja perusteita ja periaatteita. Tämä ei yllätä minua. JSN on median itsensä rahoittama itsesääntelyelin, jolla ei ole laissa määriteltyä tuomiovaltaa. Kyseessä on alan sisäinen vallaton ’nuhteluelin’ ja se on median itsensä pääosin rahoittama. JSN:n rahoituksesta noin neljännes tulee verovaroista. Miksi veronmaksajat tukevat tätäkin puuhastelutyöpaikkaa?

JSN:n leikkikaluluonteen voisi ottaa helpommin vitsinä, ellei kyseessä olisi osa vihervasemmistomedian sorto- ja propagandakonetta. YLE on tästä pahin esimerkki, sillä se toimii veronmaksajien rahoituksella. Veronmaksajia rokotetaan tänäkin vuonna 520 miljoonan euron jättisummalla ja sillä saamme YLE:ltä vasemmistopropagandaa ja valeuutisia. YLE saattaa myös jättää jotain oleellista kertomatta. Voidaan kysyä, että jos Al-Taee -case, paritus-case ja Seinäjoen arabikevät -dokumentti olisivat olleet julkisuudessa ennen eduskuntavaaleja, niin miten ne olisivat vaikuttaneet eduskuntavaalien tulokseen. Nythän YLE viivyttää tilaamaansa Seinäjoen arabikevät -dokumenttia EU-vaalien jälkeiseen aikaan.

Ceterum censeo YLE esse delendam.