fbpx

Valtuustoaloitteeni käsittely Lohjan SoTe-lautakunnassa ja siellä pitämäni puhe

Lohjalla tekemäni valtuustoaloite tuli sosiaali- ja terveyslautakuntaan käsittelyyn tiistain 28.9.2021 kokoukseen. Olen itse ko. lautakunnan jäsen. Pidin ennen aloitteen käsittelyä alla olevan puheen.


Edelleen testivaiheessa olevista, Euroopassa käytössä olevista kokeellisista koronapiikeistä on ilmoitettu Euroopan lääkevalvontavirastolle (European Medicines Agency, EMA) 11. syyskuuta 2021 mennessä yli 2,3 miljoonaa haittavaikutusta ja 24 536 kuolemaa.

Suomen lääketurvallisuusvirasto Fimea on ehtinyt käsitellä kaikista 21.9.2021 mennessä saamistaan, koronapiikkejä koskevista haittailmoituksista 4013 kpl. Näistä vakavia haittoja on 2708 sisältäen 121 ilmoitusta kuolemasta. Tarkempaa käsittelyä odottavia koronarokoteilmoituksia on noin 12 900, eli koronapiikeistä tehtyjä ilmoituksia on yhteensä jo noin 17.000.

Vain 1-10% kaikista rokotehaitoista ilmoitetaan. Todelliset lukemat ovat siis moninkertaisia ilmoitettuihin määriin nähden. Tänäänkin vietiin Rudolf Steiner -koulusta Helsingistä rokotettu ambulanssilla sairaalaan.

Nyt ilmoitetut haitat ovat heti tai lyhyellä aikavälillä näkyviä. Keskipitkän ja pitkän aikavälin haitoista ei ole tietoa edes valmistajalla, koska kokeellisten koronapiikkien testivaihe on edelleen meneillään.

Lasten ja nuorten osalta Fimea kertoo Fimeaan tulleen jo 21.9.2021 mennessä 210 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista. 149 näistä ilmoituksista koskee 12–15-vuotiaita, ja 61 16–17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava 37 ilmoituksessa. Kuinka vakava, sitä ei kerrota. Jotain voinee kuitenkin päätellä siitä, että tilastointia on muutettu. Normaalisti kuolemaan johtaneet haitat ilmoitetaan 0-ikävuodesta ylöspäin. Lasten ja nuorten koronapiikitysten alettua ilmoitetaan vain ”alle 50-vuotiaat” kuolleet. Mikäli edes yksi lapsi tai nuori on menehtynyt koronapiikkeihin, haitat ylittävät hyödyt sillä koko ns. pandemian aikana Suomessa ei ole kuollut yhtään alle 30-vuotiasta koronavirustautiin.

Kuinka paljon vammautumisia tai kuolemia koronarokotteista on tapahtunut Lohjalla? Entä kuinka monta lasta tai nuorta on kuollut tai pysyvästi vammautunut Lohjalla? Tähän haluaisin virkamiehiltä vastauksen.

Rokotteiden haittailmoitusjärjestelmien tarkoituksena on antaa signaali siitä, että jotain on pielessä. Järjestelmät antavat nyt todellakin signaalia. Voisi jopa sanoa, että kello pirisee hyvin kovaa. Signaalista ei vain välitetä, ei Euroopan tai Suomen tasolla.

Vertailun vuoksi voin kertoa, että sikainfluenssarokote Pandemrixin loppuraportista voi nähdä, että vakavia haittoja tuli 253. Rokottaminen keskeytettiin.

Kokonaiskuolleisuutta tilastokeskuksen luvuista tarkasteltaessa on havaittavissa, että kesä-elokuussa viikoilla 22-34 tänä vuonna 2021 on kuolleisuus korkeampaa kuin viime vuonna 2020. Tänä vuonna kuolleita on kesäaikana 665 henkilöä enemmän, vaikka viime kesänäkin oli tämä ns. pandemia. Tänä vuonna ovat olleet käytössä koronarokotteet, viime vuonna eivät. Vertailtaessa tämän kesän 2021 kuolleisuutta vuosiin 2017-2019, eli kolmeen aiempaan vuoteen, on tämän kesän kuolleisuus noin tuhat henkeä suurempaa. Mistä ero johtuu? Koronarokotteistako? Tuleeko kuolleisuus nousemaan tuosta yhä suuremmaksi?

Kun katson johtava lääkäri Jari Lindenin päätösesitystä, niin kiinnitän huomiota siihen, että hän toistaa koronarokotusten olevan vapaaehtoisia. Tämä on aivan oikein, mutta sillä ei voi puolustella sitä, että Lohjan terveydenhuolto tarjoaa selvästi vaarallisia palveluita. Vaikka Fimea ei omaa tehtäväänsä teekään, niin täällä paikallisesti meillä on velvollisuus käyttää myös omaa harkintaa.

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista rokotuksista on tartuntatautilakia alempaa lainsäädäntöä.

Tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmän mukaan:

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tämä koronavirustauti ei täytä yleisvaarallisuuden vaatimuksia yhtäkään. Tauti ei tartu helposti, kuten on kaikesta dokumentaatiosta havaittavissa. Tämä johtuu siitä, että koronaviruksia on liikkeellä jokaisena talvena ja meillä on lähes kaikilla niille vastustuskykyä. Kuolleisuudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista koko 1,5 vuoden koronahysterian aikana, eikä virusepidemioita pysäytetä maskeilla tai muilla henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä, jos pysyvää eristystä autiolle saarelle ei lasketa.

Johtava lääkäri Jari Linden lopettaa esityksensä seuraavasti: ”Kunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden on noudatettava ajantasaista lainsäädäntöä.”

Huomautan, että ajantasaisessa lainsäädännössä on lähdetty siitä, ettei lainvastaista käskyä saa noudattaa. Tämä liittyy myös lääkärien Nürnbergin säännöstöön ja Helsingin julistukseen.

Luen pätkän rikoslakia:

3 luku (13.6.2003/515)

Rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä

3 § (13.6.2003/515)

Laiminlyönnin rangaistavuus

Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään.

Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua:

1) virkaan, toimeen tai asemaan;

2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;

3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen;

4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai

5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.

Kuka selittää kuolleen tai vammautuneen lapsen vanhemmille, että me vain noudatimme Suomen hallituksen käskyjä? Ilman omaa harkintaa? Minä en ainakaan halua sitä selittää.

Ottaen huomioon kaiken aiemmin mainitun, katson, että meillä kaikilla SoTe-lautakunnan jäseninä on velvollisuus yrittää estää lisävahinkojen syntyminen. Esitän, että koronarokotukset keskeytetään vuodeksi tekemäni valtuustoaloitteen mukaisesti.


Yllä oleva vastaesitykseni päätyi äänestykseen lautakunnan jäsenen Valtteri Skogin (PS) kannatettua esitystäni. Hävisimme äänestyksen 10-2. Johtavan lääkärin pohjaesitystä (jossa asia katsottiin käsitellyksi = koronarokotuksia jatketaan suunnitellusti) kannattivat muut lautakunnan jäsenet. Toivottavasti nämä lautakunnan jäsenet ja kaupunkilaiset muistavat myöhemmin, että jotkut yrittivät estää mahdollisesti kehkeytymässä olevaa katastrofia.

Kokonaiskuolleisuudesta puhuessani viittasin tilastokeskuksen lukuihin, joissa näkyy huolestuttavaa kuolleisuuden nousua kesäaikana, taulukko alla. Kuolleisuus on 665 henkeä suurempaa kuin kesällä 2020 ja noin tuhat henkeä suurempaa kuin kesinä 2017-2019. Kuolleisuuden nousulle voi olla monia syitä, mutta se voi olla myös koronarokotusten lyhytaikainen vaikutus. Pitkäaikaisia vaikutuksia voimme vain arvailla.

Viitteitä:

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista

Virkamies tyrmää Marinin hallituksen koronapassiesityksen

Sain alla olevan analyysin virkamieheltä, joka on hyvin huolissaan perusoikeuksista ja syrjinnästä johon hallituksen esitys koronapasseista johtaisi. Nykytilanteessa hän pysyttelee anonyyminä. Analyysissä on käyty läpi esityksen 40 ensimmäistä sivua. Jatkoa seurannee. Oma kommenttini kirjoituksen jälkeen. (OT)

Päivitys 27.9.2021: Sain uuden version kritiikistä, jossa on käyty läpi koko lakiesitysteksti. Koska kritiikki on 25-sivuinen, niin muutin tätä sivua siten, että dokumentti on upotettu alle erilliseen ikkunaan ja tällä sivulla on vain yhteenveto. Kritiikkidokumentti on ladattavissa myös tästä linkistä:
https://ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2021/09/Koronapassi-2021-09-25-kritiikki.pdf (OT)

Koronapassi-2021-09-25-kritiikki


Yhteenveto ja kritiikki

Lähtökohdat

Koronapassin perustelujen kivijalka on rakennettu vetoamalla 1) rokotekattavuuteen,  2) terveysturvallisuuteen ja 3) ”yhteiskunnan avaamiseen” (jota käytetään myyntiargumenttina)

Mikään näistä ei kestä nykytilassa lähempää tarkastelua

Rokotekattavuus  

Rokotekattavuus on jo erittäin korkea, mihin tähdätään?

Olisi syytä tarkistaa, onko koronarokotekattavuudella ylipäänsä merkitystä ja mihin se näyttöjen perusteella vaikuttaa?

Rokotepassilla haluttu rokotekattavuuden nostaminen ei näytä vaikuttavan koronan ilmaantuvuuteen (esimerkit maailmalta)

Jotta rokotekattavuuden nosto, johon rokotepassilla aivan ilmeisesti pyritään, olisi rationaalisesti perusteltavissa, rokotteen tulisi tehota tautiin ja ilmaantuvuuden pitäisi laskea rokotekattavuuden noustessa. Nyt kummallekaan näistä ei löydy tukea hallituksen esityksenkään mukaan

Nykyiset rokotteet eivät pure Delta-viruskantaan.

On mahdollista, että tulee uusia viruskantoja, joihin rokote ei pure.

Ilmaantuvuus on joissakin korkean rokotekattavuuden maissa (Islanti, Norja)  suurempi kuin matalan rokotekattavuuden maissa (Venäjä)

Ilmaantuvuudesta tehtiin tilanteeseen nähden epäpäteviä tulkintoja rokottamattomien osuudesta, kun 2x rokotettujen testaus oli samaan aikaan jo osin lopetettu (23.8-5.9.2021). Totta kai rokottamattomien osuus on suurempi, jos ei 2x rokotettuja testata.

Terveysturvallisuus

Rokotepassilla ei voida luvata ns. terveysturvallisuutta.

Rokotteen takaama suoja ei ole tutkimustenkaan mukaan selvä. Ei voida taata, että rokotetut eivät levittäisi virusta. Rokotesuojan kesto sairastumisen ja tartuttavuuden osalta on epäselvä. Vain näyttö vakavan sairauden muodon estymisestä on vahvin. Rokotepassi ei muuta tilannetta

Yhteiskunnan avaaminen

Koronapassin käyttö on HE:ssä sidottu tilanteeseen, jossa voimassa on alueellisia rajoituksia koronan korkean ilmaantuvuuden takia

Rajoituksia ei tällä hetkellä ole missään muualla kuin Uudenmaan alueella ja Lahdessa paikallisesti

Suomi on jo avoin                    

Koronapassin tuoma lisäarvo nykytilanteeseen on vähäinen.

Mikä on koronapassin kustannus-hyöty-suhde 2,5 kk sisällä?

Ilmaantuvuus mittarina

Koronan ilmaantuvuus ei kuormita terveydenhoitoa sinänsä, joten se, että pandemian hallinnan toimissa nojataan ilmaantuvuuteen, on loogisesti väärä peruste

Oleellista sen rasitteen kannalta, jota korona yhteiskunnalle tuottaa ei ole ilmaantuvuus, vaan sairaalahoidon ja tehohoidon tarve sekä kuolleisuus

Pakkorokotukset

Kuten HE:ssä todetaan, olisi erittäin vaikeaa perustella koronarokotetta pakkorokotteena edellyttäisi ”erittäin voimakkaita lääketieteellisiä ja epidemiologisia perusteita asialle”

Mikään tilastodata ei tue sitä, että korona olisi nykyisellään laajalti tappava tai laajalti levinnyt Suomessa?

Koronaan sairastuneista yli 99 % paranee?
Koronaan sairastuneista vain n. 0,78 % on kuollut Suomessa
Koronaan kuolleisuus ei ole mitenkään nostanut yleistä kuolleisuutta Suomessa
Tehohoidossa on Suomessa ollut n. 1 000 tehohoitojaksoa (THL, 2.6.2021)
Koronaan kuolleita on Suomessa hieman yli 1 026, sairastuneita on Suomessa n. 2 % väestöstä (137 594)
THL, 22.9.2021
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Koronarokotteista ilmoitettujen vakavien rokotehaittojen määrä on lähes kolminkertainen koronakuolleiden määrään nähden (2 708)

Lasten tilanne

On aivan ilmeisestä, että rokotepassin vaatimukset tullaan laajentamaan pienimpiin lapsiin saakka (Nyt avainkysymys on, että ONKO ROKOTEKATTAVUUDELLA MERKITYSTÄ?)

Kuten tekstistä voi lukea, tässä pelataan aikaa. Kunhan vain saadaan perustelut alle 12-vuotiaiden rokottamiselle, rokotepassin vaatimukset tullaan laajentamaan myös pieniin lapsiin. Kyse on vain siitä, milloin.

Pikkulapsemme tullaan uhraamaan koronan riskirokotteille, vaikka tiedetään jo aiemman tutkimustiedon perusteella, että yksikään lapsi Suomessa ei ole kuollut koronaan.

Vakavia rokotehaittoja kuitenkin on jo ilmoitettu yli 30 FIMEAn rokotehaittarekisteriin 12-19-vuotiailta.

On aivan ilmeistä, että sama tulee koskemaan pienempiä lapsia, jolloin koronarokotteista on suuremmat riskit lapsille kuin itse taudista

Taudin vakavuudessa on muualla korostettu Long Covidia, jonka riskistä taas on ristiriitaista tutkimustietoa

Tutkimustiedon mukaan, joka myös HEssä tulee ilmi, tukee sitä, että lapset eivät suuressa määrin tartuta muita lapsia, eivätkä aikuisia 

Julkisen keskustelun estäminen

Koronapassiin liittyvästä hallituksen esityksestä ei järjestetty julkista kuulemista, eikä annettu mahdollisuutta avoimeen lausuntokierrokseen

Julkiseksi 103-sivuinen hallituksen esitys tuli muutama päivä ennen kuin kyseinen HE 131/2021 meni lähetekeskusteluun

Rokotehaittojen ja epävarmuustekijöiden käsittelemättä jättäminen

Julkisuudessa koronapassiin liittyvää kritiikkiä, samoin kuin rokotehaittoja ja koronarokotteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä ei ole haluttu rehellisesti ja avoimesti käsitellä

Eri mieltä olevia keskustelijoita on julkisuudessa ja medioissa estetty, hiljennetty, uhkailtu, leimattu ja nimitelty. Kritiikin esittäjiä on keskeisissä medioissa leimattu perusteetta rokotevastaisiksi ja yleistetty kriittisten näkemysten esittäjien kantoja perusteetta konteksteihin, jotka on esitetty disinformaation ja valetiedon tuottajiksi

Rokotehaittoja havaitsemaan kykeneviä asiantuntijoita, tutkijoita, toimittajia ja hoitoalan ammattilaisia on peloteltu edellä mainituilla tavoilla ja irtisanomisilla niin, että kynnys rokotehaittojen tunnistamiseen ja niistä raportointiin on noussut korkeaksi.

Terveysturvallisuus -käsitteen kyseenalaisuus. Koronarokotteista vakavia haittoja saaneiden määrä ylittää koronaan kuolleiden määrän lähes kolminkertaisesti. Pelkästään vakavien rokotehaittojen määrä ja niiden ilmeinen lisääntyminen tulee johtamaan siihen, että vakavista rokotehaitoista joudutaan vielä käymään keskustelua. Lisäksi tosiasiallinen tilanne on se, että koronapassin luomat koronarokotepakot eivät johda yksiselitteisesti ”terveysturvallisuuden” parantumiseen, vaan rokotteet voivat aivan ilmeisesti tuottaa vakavia riskejä samoin kuin koronaan sairastuminen.

Se, että ilmeiset ongelmat järjestelmällisesti lakaistaan maton alle tai niitä vähätellään, ei ole rokotteen turvallisuutta epäilevien kansalaisten etu, eikä palvele terveysturvallisuutta

Koronapassi tarjoillaan näennäisesti ”turvallisissa rajoissa”

Tahtotila on aivan ilmeisesti rokotekattavuuteen vedoten edetä käytännössä pakkorokotuksiin ja rokottamattomien elintilan kaventamiseen yhteiskunnassa

Pikkulapset rajattu pois (aivan ilmeisesti vain siitä syystä, että niitä ei ole lupa rokottaa vielä – on vain ajan kysymys, milloin siihen siirrytään)
Työntekijöiden pakkorokotukset on rajattu pois (sitä perustellaan sillä, että ei ehditty työstää asiaa…ajan myötä ehditään haluttaessa niin)
Yleiset pakkorokotukset on rajattu pois (vain siksi, että on liian kovia lainsäädännöllisiä esteitä pakkorokotuksia varten)

Avoimuuden ja turvallisuuden käsitteiden väärinkäyttö

Koronapassilla ajetaan ihmisiä koronarokotteelle, koska muuten he eivät käytännössä voi toimia yhteiskunnassa – tämä ei ole avoimuutta, vaan rajoittamista.

Koronapassilla ajetaan ihmisiä historian eniten rokotehaittoja jo tuottaneen rokotteen ottamiseen, jonka riskitekijöitä terveysviranomaiset ovat peitelleet ja vähätelleet. Tämä ei ole turvallisuutta, vaan rokoteturvallisuuden laiminlyöntiä.


Oman näkemykseni olen tuonut esille useasti. Rokotepasseja ei tule missään tapauksessa ottaa käyttöön – ne ovat syrjintää lääketieteellisella perusteella. Syrjintä on kielletty Suomen perustuslain, Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten (Oviedon sopimus, Unescon sopimus), Euroopan neuvoston tammikuussa tekemän päätöksen, sekä lääkärien Nürnbergin säännöstön mukaan. Syrjintä on Suomen laissa kielletty vielä erikseen yhdenvertaisuuslaissa mm. terveydentilan perusteella. Nämä syrjinnän kiellot koskevat myös yrityksiä. Terveydentilatiedot ovat lakien vahvasti suojaamia, mm. tietosuojalaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Terveystietoja ei pidä paljastaa ilman asianomaisen lupaa, eikä niiden paljastamista pidä asettaa yhteiskuntaan osallistumisen vaatimukseksi. (OT)

Koronan salattu ja kielletty hoito

El Salvadorin hallitus tarjoaa kansalaisilleen ilmaiseksi paketin, joka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Paketti sisältää vitamiineja ja lääkkeitä ja se toimitetaan tarvittaessa kotiin. Katso video alta.

Paketissa on särkylääkettä, C-vitamiinia, D-vitamiinia, sinkkiä, asperiinia verihyytymien ehkäisyyn ja tärkeimpänä ivermektiiniä, sekä itsehoito-ohjeet.

Videossa mainitaan, että ivermektiiniä käytetään yli 20 maassa. Mm. Japanissa sitä suositellaan. Alla twiitti, jossa video aiheesta. Video on myös suomennettu. Muita käyttäjiä ovat mm. Intia, monet Afrikan maat ja Euroopassa Slovakia.

Ivermektiinin käyttämiseen ei ole Fimean mukaan Suomessakaan estettä, joskin tätä tietoa yritetään piilottaa ja ivermektiinin käyttöä estää. Ivermektiinin määrääminen vaatii lääkäriltä rohkeutta ja asettumista potilaan puolelle lääketeollisuutta ja viranomaisten mielivaltaa vastaan.

Injektiopiikki.com on kirjoittanut ivermektiinistä pitkän ja ansiokkaan jutun. Suosittelen sen lukemista.

On ikävää huomata, miten Suomi on vajonnut totalitarismiin, sensuuriin ja mielivaltaan. Eräänlaiseksi kehitysmaaksi. Pitäisikö meidän ottaa mallia El Salvadorista? Espanjan kielen salvador on muuten suomeksi pelastaja. Tällä hetkellä maamme nimi voisi olla Naistenlehdissä Esiintyvän Johtajamme mukaan El Marinador.