fbpx

Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle AVI:sta ja poliisista

Tein tänään maanantaina 14.12.2020 klo 10.35 alla olevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sain myös kuittauksen kantelun vastaanottamisesta sähköpostilla.


Kantelutiedot

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin poliisi.

2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin – kenen menettelyä arvostelette?
Mitä tapahtui?
Milloin?
Missä?
Muuta?

Poliisi hajotti 12.12.2020 klo 16.06 alkaneen mielenosoituksen Helsingin Kansalaistorilla vedoten AVI:n 27.11.2020 antamaan määräykseen, jossa kielletään yli kymmenen hengen kokoontumiset. Pyydän oikeusasiamiestä kumoamaan AVI:n antaman määräyksen, keskeyttämään ko. määräyksen toimeenpanon, sekä tutkimaan AVI:n ja Helsingin poliisin asiassa mahdollisesti tekemät väärinkäytökset ja lain vastaiset toimet.

3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

1. AVI:n päätös on perustuslain vastainen.
2. AVI:n päätös on tehty virheellisin perustein.
3. Poliisi toimi väärin, koska poliisi ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Kyseessä on lähtökohtaisesti merkittävä rajoitus perusoikeuksiin asettaen mielivaltaisen kymmenen hengen rajan kokoontumisille. Perustuslaissa ei ole kokoontumisille asetettu henkilörajaa, eikä sellainen kuulu länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen piiriin.

AVI:n päätöksessä (liitteenä) perustellaan kokoontumisrajoitusta koronaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisuudella. Yleisvaarallisuus ei pidä paikkaansa millään tavoin.

Luettaessa AVI:n 27.11.2020 antamaa määräystä, niin heti tekstin alussa vedotaan WHO:n päätökseen julistaa koronavirusepidemia pandemiaksi. Tässä yhteydessä on huomattava, että WHO:n pandemian määritelmä ei ota kantaa taudin vakavuuteen: ”an epidemic occurring worldwide, or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people”. Pandemia voi siis määritelmän mukaan olla lieväkin, eikä siihen voi vedota taudin yleisvaarallisuutta määritettäessä. Samassa dokumentissa kerrotaan myös, että ”However, seasonal epidemics are not considered pandemics.” Jälkikäteen tarkastellen C-19 -epidemia on Stanfordin professori John Ioannideksen WHO:n bulletinissa julkaistun perusteellisen raportin mukaan osoittautunut vastaavan lähinnä kausittaista epidemiaa. Suomessakin epidemia laantui jo toukokuussa, kuten kausittaisilla epidemioilla on tapana laantua.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Heti seuraava lause päätöksessä väittää koronavirusta (kaikkia kantojako?) yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi: ”Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti.”

Suomen tartuntatautilain mukaan

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tällä hetkellä on jo tiedossa, ettei kierrossa ollut koronaviruskanta eroa neljästä joka talvi kierrossa olevasta koronaviruskannasta merkittävästi ja ihmisillä on näiden aiempien koronavirustartuntojen perusteella vastustuskykyä tätäkin kantaa vastaan. Tauti ei ole tarttunut missään väestössä enemmistöön ihmisistä, vaan tartunnan saaneita on ollut vain osa väestöstä ja näistäkin valtaosa on ollut oireettomia tai vähäoireisia.

Taudin vaarallisuuden arvioinnissa kokonaiskuolleisuus väestössä on luotettavin mittari, eikä siinä ole näkynyt kovin suuria poikkeamia verrattuna kausi-influenssoihin kansainvälisesti kuten em. professori Ioannides laajalla aineistolla osoittaa. Suomessa kokonaiskuolleisuudessa ei ole näkynyt senkään vertaa muutoksia, ainakaan korkempaan suuntaan. Tämän toteaa myös THL sivullaan suoraan: ”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Katsottaessa tilastokeskuksen kokonaiskuolleisuustilastoa viikon 46/2020 loppuun asti (graafi liitteenä), ei luvuissa näy edelleenkään mitään muuta kuin normaalia lievää vaihtelua kuten on näkynyt koko vuoden 2020. Kokonaiskuolleisuudesta on huomattava, että viime talven 2019-2020 kuolleisuuspiikki jäi matalammaksi kuin muutamana edellisenä talvena, vaikka mukana on viime kevään osalta myös C-19 -epidemia. On täysin mahdollista, että kokonaiskuolleisuus lähtee pian nousuun siksi, että muiden sairauksien hoito on laiminlyöty. Pelkästään hammaslääkärikäyntejä on tätä kirjoitettaessa tekemättä noin 1,5 miljoonaa kappaletta. On siis punnittava myös rajoitustoimien haittoja suhteessa niistä saataviin kuviteltuihin hyötyihin.

Tautiin liittyvistä kuolemista (siis ei tautiin kuolleista) voidaan THL:n tilastoista havaita, että kuolleiden mediaani-ikä on ollut 84 vuotta ja heillä on lähes kaikilla ollut yksi tai useampia perussairauksia. Kuolleiden mediaani-ikä on kolme vuotta korkeampi kuin tavallinen kuolleiden mediaani-ikä, joka on 81 vuotta. Valitettavasti THL pimittää koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolinsyitä, joten emme tiedä niitä. On mahdollista, että suuressa joukossa koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolintodistuksissa ei mainita koronavirusta ollenkaan kuolinsyynä.

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävät toimet ovat täysin suhteettomia katsottaessa taudin tarttuvuutta ja vaarallisuutta. Yhteiskuntaa ja elinkeinoja ei ole aiempienkaan talvien epidemioiden vuoksi näin laajalti rajoitettu. Rajoitustoimilla on virustautiepidemioiden leviämiseen vain vähäinen tai olematon vaikutus – rajoitustoimien tehosta ei ole näyttöä:
https://rationalground.com/mask-charts/
https://wmbriggs.com/post/30833/
https://www.kaleva.fi/kohutun-maskiselvityksen-tehnyt-professori-marjukk/2983706
https://twitter.com/yinonw/status/1321177359601393664

Kun siis yo. yleisvaarallisuuden kriteereitä tarkastellaan, niin mitkään kriteerit eivät täyty, ainakaan siinä mitassa, että rajoituksia voitaisiin asettaa yleisvaaarallisuuden perusteella.

AVI:n määräystä eteen päin lukiessa huomaa, että AVI nojaa hallituksen 3.9.2020 tekemään periaatepäätökseen, jossa puhutaan suosituksista. Suositukset ovat AVI:n päätöksellä muuttuneet pakottaviksi ja rajoittaviksi määräyksiksi. Jää vaikutelma, että hallituksessa on havaittu rajoituspäätösten ristiriita perustuslain kanssa ja delegoitu ikävä ja lainvastainen toiminta aluehallintoviranomaisille.

Erikoinen kappale AVI:n päätöksessä on kohta Kuuleminen: ”Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.” Noinko helppoa viranomaisten on napata valta perustuslaista välittämättä?

AVI perustelee määräystään ’tapausmäärien’ nousulla ja vaihteluilla kuvitellen ilmeisesti, että PCR-testin positiivinen tulos on yhtä kuin sairastunut. PCR-testi ei kuitenkaan kerro, onko henkilö tartuttava tai ei tai onko henkilöllä edes mitään oireita. Lääketieteessä taudin määrittämiseksi on perinteisesti pitänyt olla myös oireita. Vertailun vuoksi – Britannian valtion virasto Health England antoi yksiselitteiden ohjeen, jossa todetaan, että ”A single Ct valuein the absence of clinical context cannot be relied upon for decision making about a person’s infectivity.”. Eli pelkkään PCR-testin CT (cycle treshold) arvoon ei voi luottaa päätöksenteossa siitä, onko henkilö tartuttava.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926410/Understanding_Cycle_Threshold__Ct__in_SARS-CoV-2_RT-PCR_.pdf
https://ossitiihonen.com/2020/10/09/yleisesti-kaytetty-koronaviruksen-pcr-testi-johtaa-vaariin-tuloksiin/
https://www.adressit.com/pcr-testiin_perustuvat_rajoitustoimet_on_lopetettava

AVI:n ylitarkastaja Oona Mölsä on 8.12.2020 sähköpostissaan (liitteenä) perustellut rajoituksia mm. epidemiatilanteen vakavuudella mikä ei selvästikään pidä paikkaansa, eikä eroa aiemmista talvista muutoin kuin ehkä siten, että kokonaiskuolleisuus on alhaisemmalla tasolla kuin monena muuna talvena. Mölsä vetoaa sähköpostissaan myös siihen, ettei edes kymmentä henkeä pienempiäkään tapahtumia pitäisi järjestää. Eli AVI:n virkamies haluaa ilmeisesti kiristää määräystä myös siten, että kokoontumiset haluttaisiin kieltää kokonaan.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle?
Mille viranomaiselle?
Milloin?
Onko asia jo ratkaistu?

En ole.

Liitetiedostot

Liitetiedosto (1)Kokonaiskuolleisuus Suomessa 47_2016 46_2020.JPG [80k]
Liitetiedosto (2)ESAVI+päätös+TTL+58+§+HUS-alueella+30.11.-18.12.2020.pdf [206k]
Liitetiedosto (3)Sähköposti Mölsä.pdf [178k]
Päiväys 14.12.2020 10.35

2 vastausta artikkeliin “Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle AVI:sta ja poliisista”

Kommentit on suljettu.