fbpx

Terveet karanteeniin ja sairaat tautia levittämään – Valitukseni hallinto-oikeudelle

Olen karanteenissa ’altistumisen’ vuoksi. Sain kirjallisen päätöksen asiasta vasta eilen, vaikka tapahtuma oli jo viikko sitten. Olen jo joutunut perumaan osallistumiseni useisiin tilaisuuksiin, joilla on poliittista merkitystä. Karanteenin vuoksi en pysty osallistumaan myöskään huomenna perjantaina pidettävään Lohjanseudun Perussuomalaiset ry:n syyskokoukseen, jossa yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus.

Olen lähettänyt jo eilen valitukseni Helsingin hallinto-oikeudelle. Teksti on alla.


Ossi Tiihonen                                                                                                               24.11.2021

Helsingin hallinto-oikeudelle,


Haen oheisen Lohjan tartuntatautilääkäri Tanja Nummilan 22.11.2021 tekemän allekirjoittaneeseen kohdistetun karanteenipäätöksen välitöntä kumoamista perusteettomana.

Perustelut

Sain positiiviseksi pcr-testillä todetun henkilön kautta tiedon testauspäivänä torstaina 18.11.2021, että minut mahdollisesti määrätään karanteeniin. En itse saanut mitään tietoa, ennen kuin itse soitin kaksi päivää myöhemmin Lohjan tartunnanjäljitykseen lauantaina 20.11.2021. Kuulin tällöin, että tartuntatautilääkäri mahdollisesti määrää karanteenin seuraavalla viikolla ja/tai saattaa myös soittaa minulle. Tartunnan jäljitystä tekevä henkilö ei ollut, eikä ole, tartuntatautilääkäri, eikä hänellä ole oikeutta määrätä ketään karanteeniin. Näin kuitenkin annettiin puhelun aikana ymmärtää. Olisin voinut siis olla noudattamatta ohjetta. Sain karanteenipäätöksen postitse vasta keskiviikkona 24.11.2021, eli kuusi päivää myöhemmin. Jos kyse olisi oikeasti yleisvaarallisesta taudista, viranomaisten olisi toimittava nopeammin ja tehokkaammin. Nythän tähän ei tietenkään ole tarvetta, sillä kyse ei ole yleisvaarallisesta taudista. On yksilön perusoikeuksien kannalta kestämätöntä, että ihmisiä määrätään ilman laillista oikeutta pelkkien puhelujen ja epämääräisten seikkojen perusteella heidän elämäänsä voimakkaasti rajoittavaan karanteeniin.

Koronavirusepidemia C-19 ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti siten kuin tartuntatautilaissa määritellään.

Tartuntatautilaki määrittää yleisvaarallisen taudin kriteereiksi kolme vaatimusta, joiden täytyy kaikkien täyttyä, että tauti määriteltäisiin yleisvaaralliseksi.

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tarkasteltaessa vaatimusten täyttymistä, voidaan todeta, ettei niistä yksikään toteudu. Yhdenkin kriteerin täyttymättä jääminen pudottaa taudin yleisvaarallisten tartuntatautien määritelmän ulkopuolelle. Taudin ei ole lähes kahden vuoden aikana todettu tarttuneen kuin noin kahteen prosenttiin suomalaisista, huolimatta valtavista testausmääristä. Suurin osa testauksen mukaan tartunnan saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. Kuten kokonaiskuolleisuusluvuistakin voidaan nähdä, ei tauti ole erityisen vaarallinen. Poikkeuksellista ylikuolleisuutta ei ole ollut vuosien 2020 tai 2021 aikana. Kolmannen kriteerinkin voidaan huomata olevan täyttymättä – virustauteja ei pysäytetä esimerkiksi tehottomilla maskeilla.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”.

Tartuntatautiasetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei täyty pelkästään pcr-testin näyttäessä positiivista tulosta, myös täysin terveille ihmisille. Tällä hetkellä, lähes kaksi vuotta asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että lähes mikään osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin. Oireellisistakin potilaista suurin osa on lieväoireisia.

Tartunnan toteamiseen käytetty pcr-testi on käyttötarkoitukseen väärä ja antaa vääriä positiivisia tuloksia, johtaen siihen, että jopa 90% löydöksistä on vääriä. Positiivisen tuloksen saamisen jälkeen, henkilöitä kehotetaan olemaan hakeutumatta pcr-testiin puoleen vuoteen, sillä testi näyttää tällöin positiivista. Mikään ei takaa, ettei positiivinen löydös voisi missä tahansa tilanteessa olla puoli vuotta vanhasta tartunnasta, jota henkilö ei ole välttämättä itse huomannut ollenkaan. Suurin osa tartunnan saaneistahan on täysin oireettomia.

Väestön testaaminen pcr-testeillä on syrjivää, sillä vähintään kaksi rokotetta saaneita ei yleisesti testata, vaikka heillä olisi oireitakin. Tähän mennessä on kuitenkin selvää, että myös koronarokotetut voivat saada tartunnan ja levittää sitä edelleen. Testauksen valikoituminen johtaa siihen, että tilastot vääristyvät ja karanteenimääräykset kohdistuvat koronarokottamattomiin. Käytännössä terveitä ihmisiä laitetaan karanteeniin perusteetta ja sairaat ihmiset voivat vapaasti tartuttaa muita. Karanteenin vuoksi tavallinen elämäni on ollut mahdotonta ja myös poliittinen toimintani on estynyt karanteeniajaksi, mikä on demokratian kannalta vaarallista. PL 6 ja 22 § ja EIS 6, 13, 14, 17-18 artiklat säätävät velvoittavasti perus- ja ihmisoikeudeksi syrjimättömyyden eivätkä PL 23 §:n säätämät kriteerit perus- ja ihmisoikeuksien kaventamiselle täyty. Vain rokottamattomien kansanryhmään kohdistuva karanteenitoiminta on jo sinänsä rangaistavaksi teoksi säädettyä syrjintää ja lisäksi valituksenalaisella päätöksellä kohdennetaan syrjintää yksilöön ilman laillista ja lääketieteellistä perustetta.

Koko tartuntatautilain soveltamiseen ja rajoituksiin liittyvä viranomaistoiminta on parhaillaan 18.11.2021 lakimies Jaana Kavoniuksen vireille laittaman rikosprosessin kohteena. Kavoniuksen tutkintapyyntöön on ilmoittanut jo yhtyvänsä ainakin 125 henkilöä.

Karanteenin määrääminen mahdollisen altistumisen perusteella ei täytä em. perusteilla tartuntatautilain 60 § ilmeisyysvaatimusta leviämisen estämiseksi.

Vaadin asiassa suullista käsittelyä, että voin osoittaa mm. lääketieteen, tilastotieteen ja juridiikan asiantuntijoiden avustamina em. tosiasiat, jotka osoittavat karanteenin pätemättömyyden ja päätöksen lainvastaisuuden. Voin samalla toimittaa yllä mainitsemiini faktoihin mm. yleisvaarallisuuden olemattomuudesta tai pcr-testien pätemättömyydestä, tieteelliset viitteet. Vaadin asiassa myös maksutonta oikeudenkäyntiä, sillä kyseessä on valitus tartuntatautilain perusteella.

Prosessiosoitteena pyydän käyttämään alla mainitsemaani henkilökohtaista sähköpostiosoitettani.

Terveisin

Ossi Tiihonen
[email protected]
p. 040 5065547

2 vastausta artikkeliin “Terveet karanteeniin ja sairaat tautia levittämään – Valitukseni hallinto-oikeudelle”

Kommentit on suljettu.