fbpx

Valtuustoaloitteeni käsittely Lohjan SoTe-lautakunnassa ja siellä pitämäni puhe

Lohjalla tekemäni valtuustoaloite tuli sosiaali- ja terveyslautakuntaan käsittelyyn tiistain 28.9.2021 kokoukseen. Olen itse ko. lautakunnan jäsen. Pidin ennen aloitteen käsittelyä alla olevan puheen.


Edelleen testivaiheessa olevista, Euroopassa käytössä olevista kokeellisista koronapiikeistä on ilmoitettu Euroopan lääkevalvontavirastolle (European Medicines Agency, EMA) 11. syyskuuta 2021 mennessä yli 2,3 miljoonaa haittavaikutusta ja 24 536 kuolemaa.

Suomen lääketurvallisuusvirasto Fimea on ehtinyt käsitellä kaikista 21.9.2021 mennessä saamistaan, koronapiikkejä koskevista haittailmoituksista 4013 kpl. Näistä vakavia haittoja on 2708 sisältäen 121 ilmoitusta kuolemasta. Tarkempaa käsittelyä odottavia koronarokoteilmoituksia on noin 12 900, eli koronapiikeistä tehtyjä ilmoituksia on yhteensä jo noin 17.000.

Vain 1-10% kaikista rokotehaitoista ilmoitetaan. Todelliset lukemat ovat siis moninkertaisia ilmoitettuihin määriin nähden. Tänäänkin vietiin Rudolf Steiner -koulusta Helsingistä rokotettu ambulanssilla sairaalaan.

Nyt ilmoitetut haitat ovat heti tai lyhyellä aikavälillä näkyviä. Keskipitkän ja pitkän aikavälin haitoista ei ole tietoa edes valmistajalla, koska kokeellisten koronapiikkien testivaihe on edelleen meneillään.

Lasten ja nuorten osalta Fimea kertoo Fimeaan tulleen jo 21.9.2021 mennessä 210 haittavaikutusilmoitusta 12–17-vuotiaista. 149 näistä ilmoituksista koskee 12–15-vuotiaita, ja 61 16–17-vuotiaita. Haitan on arvioitu olevan vakava 37 ilmoituksessa. Kuinka vakava, sitä ei kerrota. Jotain voinee kuitenkin päätellä siitä, että tilastointia on muutettu. Normaalisti kuolemaan johtaneet haitat ilmoitetaan 0-ikävuodesta ylöspäin. Lasten ja nuorten koronapiikitysten alettua ilmoitetaan vain ”alle 50-vuotiaat” kuolleet. Mikäli edes yksi lapsi tai nuori on menehtynyt koronapiikkeihin, haitat ylittävät hyödyt sillä koko ns. pandemian aikana Suomessa ei ole kuollut yhtään alle 30-vuotiasta koronavirustautiin.

Kuinka paljon vammautumisia tai kuolemia koronarokotteista on tapahtunut Lohjalla? Entä kuinka monta lasta tai nuorta on kuollut tai pysyvästi vammautunut Lohjalla? Tähän haluaisin virkamiehiltä vastauksen.

Rokotteiden haittailmoitusjärjestelmien tarkoituksena on antaa signaali siitä, että jotain on pielessä. Järjestelmät antavat nyt todellakin signaalia. Voisi jopa sanoa, että kello pirisee hyvin kovaa. Signaalista ei vain välitetä, ei Euroopan tai Suomen tasolla.

Vertailun vuoksi voin kertoa, että sikainfluenssarokote Pandemrixin loppuraportista voi nähdä, että vakavia haittoja tuli 253. Rokottaminen keskeytettiin.

Kokonaiskuolleisuutta tilastokeskuksen luvuista tarkasteltaessa on havaittavissa, että kesä-elokuussa viikoilla 22-34 tänä vuonna 2021 on kuolleisuus korkeampaa kuin viime vuonna 2020. Tänä vuonna kuolleita on kesäaikana 665 henkilöä enemmän, vaikka viime kesänäkin oli tämä ns. pandemia. Tänä vuonna ovat olleet käytössä koronarokotteet, viime vuonna eivät. Vertailtaessa tämän kesän 2021 kuolleisuutta vuosiin 2017-2019, eli kolmeen aiempaan vuoteen, on tämän kesän kuolleisuus noin tuhat henkeä suurempaa. Mistä ero johtuu? Koronarokotteistako? Tuleeko kuolleisuus nousemaan tuosta yhä suuremmaksi?

Kun katson johtava lääkäri Jari Lindenin päätösesitystä, niin kiinnitän huomiota siihen, että hän toistaa koronarokotusten olevan vapaaehtoisia. Tämä on aivan oikein, mutta sillä ei voi puolustella sitä, että Lohjan terveydenhuolto tarjoaa selvästi vaarallisia palveluita. Vaikka Fimea ei omaa tehtäväänsä teekään, niin täällä paikallisesti meillä on velvollisuus käyttää myös omaa harkintaa.

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista rokotuksista on tartuntatautilakia alempaa lainsäädäntöä.

Tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmän mukaan:

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tämä koronavirustauti ei täytä yleisvaarallisuuden vaatimuksia yhtäkään. Tauti ei tartu helposti, kuten on kaikesta dokumentaatiosta havaittavissa. Tämä johtuu siitä, että koronaviruksia on liikkeellä jokaisena talvena ja meillä on lähes kaikilla niille vastustuskykyä. Kuolleisuudessa ei ole ollut mitään poikkeuksellista koko 1,5 vuoden koronahysterian aikana, eikä virusepidemioita pysäytetä maskeilla tai muilla henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä, jos pysyvää eristystä autiolle saarelle ei lasketa.

Johtava lääkäri Jari Linden lopettaa esityksensä seuraavasti: ”Kunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden on noudatettava ajantasaista lainsäädäntöä.”

Huomautan, että ajantasaisessa lainsäädännössä on lähdetty siitä, ettei lainvastaista käskyä saa noudattaa. Tämä liittyy myös lääkärien Nürnbergin säännöstöön ja Helsingin julistukseen.

Luen pätkän rikoslakia:

3 luku (13.6.2003/515)

Rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä

3 § (13.6.2003/515)

Laiminlyönnin rangaistavuus

Laiminlyönti on rangaistava, jos rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään.

Laiminlyönti on rangaistava myös, jos tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää seurauksen syntyminen. Tällainen velvollisuus voi perustua:

1) virkaan, toimeen tai asemaan;

2) tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen;

3) tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen;

4) tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai

5) muuhun niihin rinnastettavaan syyhyn.

Kuka selittää kuolleen tai vammautuneen lapsen vanhemmille, että me vain noudatimme Suomen hallituksen käskyjä? Ilman omaa harkintaa? Minä en ainakaan halua sitä selittää.

Ottaen huomioon kaiken aiemmin mainitun, katson, että meillä kaikilla SoTe-lautakunnan jäseninä on velvollisuus yrittää estää lisävahinkojen syntyminen. Esitän, että koronarokotukset keskeytetään vuodeksi tekemäni valtuustoaloitteen mukaisesti.


Yllä oleva vastaesitykseni päätyi äänestykseen lautakunnan jäsenen Valtteri Skogin (PS) kannatettua esitystäni. Hävisimme äänestyksen 10-2. Johtavan lääkärin pohjaesitystä (jossa asia katsottiin käsitellyksi = koronarokotuksia jatketaan suunnitellusti) kannattivat muut lautakunnan jäsenet. Toivottavasti nämä lautakunnan jäsenet ja kaupunkilaiset muistavat myöhemmin, että jotkut yrittivät estää mahdollisesti kehkeytymässä olevaa katastrofia.

Kokonaiskuolleisuudesta puhuessani viittasin tilastokeskuksen lukuihin, joissa näkyy huolestuttavaa kuolleisuuden nousua kesäaikana, taulukko alla. Kuolleisuus on 665 henkeä suurempaa kuin kesällä 2020 ja noin tuhat henkeä suurempaa kuin kesinä 2017-2019. Kuolleisuuden nousulle voi olla monia syitä, mutta se voi olla myös koronarokotusten lyhytaikainen vaikutus. Pitkäaikaisia vaikutuksia voimme vain arvailla.

Viitteitä:

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista