fbpx

Oikeusasiamiespelleilyä

Suomessa on instituutio nimeltä oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen internet-sivuston etusivulla on kerrottu isolla tekstillä:

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää
laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toiminnassa

Kansalaiset voivat tehdä oikeusasiamiehelle kanteluita kohtaamistaan epäkohdista julkisessa toiminnassa. Näin minäkin tein kun joulukuussa poliisi hajotti etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykseen perustuen mielenosoituksen. Kanteluni perustui kolmeen kohtaan:

  1. AVI:n päätös on perustuslain vastainen.
  2. AVI:n päätös on tehty virheellisin perustein.
  3. Poliisi toimi väärin, koska poliisi ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Sain tällä viikolla sähköpostia oikeusasiamiehen kansliasta. Päätös on alla.

Päätöksessä mainittu aiemmin tehty päätös EOAK/2678/2020 ja tiedote on oikeusasiamiehen sivuilla.

Mitä yllä olevasta kapulakielisestä päätöksestä, siinä viitatusta päätöksestä tai tiedotteesta pitäisi ajatella?

Päätöksessä, aiemmassa päätöksessä tai tiedotteessa ei missään kohdin oteta kantaa asian ytimeen, jonka ole tuonut esille kantelun kohdassa 2: Nykyisen koronaviruksen esiintymisessä ei ole kysymys yleisvaarallisesta tartuntataudista.

Tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmän mukaan:

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Olen tekemässäni kantelussa käynyt yo. perustelut läpi yksityiskohtaisesti. Tauti ei ole erityisen tarttuva, vaarallinen, eikä sen leviämiseen henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä ole ollut havaittavaa vaikutusta. Mitkään tartuntatautilain kriteerit eivät koronavirusesiintymien osalta täyty. Onko kyseessä edes epidemia kun sitä täytyy etsiä valtavalla testauskoneistolla? Luulisi epidemian olevan selvästi havaittavissa kuolleissa ja sairaalassa olijoiden määrissä.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”. Asetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei nähdäkseni täyty pelkästään PCR-testin näyttäessä positiivista tulosta. Tällä hetkellä, noin vuosi asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että suurin osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin.

Mietittäessä tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen keskinäistä suhdetta, on selvää, että eduskunnan säätämä laki on hallituksen tekemää asetusta ylempää lainsäädäntöä. Tartuntatautilain yleisvaarallisuuden käsite vaikuttaa näin arkijärjellä ymmärrettävältä. Lienee myös mahdollista, että koronaviruksesta voisi kehittyä sellainen muunnos, joka täyttäisi lain kriteerit, joten sen listaaminen tartuntatautiasetukseen on nähdäkseni perusteltavissa.

Hallituksen päätös 14.2.2020 on ymmärrettävä tuolloisissa oloissa. Taudin vaarallisuudesta ei tulloin ollut selvää käsitystä. Olisi kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2020 pitänyt ymmärtää, että kyse on tavanomaisesta kausittaisesta räkätaudista epidemian hiivuttua toukokuussa 2020. Mikäli kyseessä olisi ollut yleisvaarallinen tauti, niin se ei varmaankaan olisi hiipunut kuten muutkin kausiräkätaudit. Missään vaiheessa (edes keväällä 2020) Suomessa ei ole ollut havaittavissa tavanomaisesta poikkeavaa kuolleisuuden nousua. Eikä sitä ole tapahtunut kesän 2020 jälkeenkään, vaan kokonaiskuolleisuusluvut ovat pysytelleet tavanomaisella tasolla, jopa alempana kuin aikaisempina talvina. Tällöin ei yhteiskuntaa ole rajoitettu vastaavalla tavalla.

Sairaalassa olijoiden määrä on jatkuvasti ollut alhaisella tasolla. PCR-testeillä todettuja tartuntoja on toki löytynyt, mutta se johtuu testin suuresta herkkyydestä ja valtavasta testausmäärästä. Pohjois-Savon sairaahoitopiiri pitää tehohoidon tilannekuvaa. Sen mukaan tällä hetkellä viruksen kantajia on koko Suomen sairaaloissa vain 18 henkeä. Näistäkin on huomattava, että lukuun sisältyy myös epäillyt koronavirustartunnat, eli todellinen viruksen kantajamäärä tehohoidossa on vain noin kymmenen henkeä. Nämäkin kymmenen henkeä ovat ovat tehohoidossa hyvin erilaisista syistä – heidät on vain testattu viruksen kantajiksi. He eivät siis todennäköisesti ole tehohoidossa viruksen vuoksi.

Vuodeosastoilla olevien potilaiden määrä on laskenut jo noin kaksi kuukautta huolimatta THL:n tekemästä tilastoväärennöksestä, jolla potilaiden määrä saatiin hetkellisesti nousuun. Vuodeosastoilla tehtävät vanhusten jatkuvat testaukset ovat hyvin arveluttavia – joitain hyvin huonokuntoisia vanhuksia on testattu toistuvasti. Tämä on erittäin epäeettistä toimintaa ja voi johtaa jopa vanhuksen kuolemaan.

Valtavalla testaamisella todettujen potilaiden määrät sekä teho-osastoilla, että vuodeosastoilla ovat hyvin pieniä. Suomen tehohoitokapasiteetista vain pieni osa on koronaviruksen kantajiksi todettujen käytössä. Lisäksi on huomattava, että tilanteen niin vaatiessa, on tehohoitokapasiteetti nostettavissa tuhanteen henkeen.


Tarkasteltaessa tilannetta kokonaisuutta on selvää, ettei kyse ole yleisvaarallisesta taudista. Miksi meillä siis on rajoituksia? Ei voi eikä saa olla niin, että yksittäinen aluehallintovirkailija voi omalla mielivaltaisella päätöksellään halvaannuttaa koko yhteiskunnan toiminnan ja muu virkakoneisto, tässä erityisesti poliisi, seuraa järjettömästi typeriä päätöksiä omaa harkintaa käyttämättä. Viranomaisten olisi punnittava omia päätöksiään suhteessa tilanteeseen ja perustuslakiin. Onko tilanne todella sellainen kuin media ja maan johto esittävät? Miksi kukaan ei näytä tekevän punnintaa rajoitusten aiheuttamien kuolemantapausten, haittojen, kustannusten ja toisaalta kuviteltujen hyötyjen välillä? Onko maan ja virkakoneiston johto täysin osaamattomissa tai pahantahtoisissa käsissä?

Mietittäessä oikeusasiamiehen päätöstä, on kummallista, ettei kantelun tärkeimpään osaan oteta mitään kantaa. Mikä tällöin on oikeusasiamiehen rooli? Suomalaiset ovat olleet perinteisesti lakia kunnioittavia ja uskoneet siihen, että viranomaiset ajavat viime kädessä kansan etua. Näin ei näytä nyt tapahtuvan. Mikäli kansalaisten oikeuksia puolustavat viranomaiset eivät uskalla tai halua ottaa kantaa oleellisiin kysymyksiin, putoaa heidän toiminnaltaan oikeutus ja he muuttuvat sortokoneiston osaksi.


Olen jälleen tänään sunnuntaina 14.2.2021 klo 14 Helsingin menetetyn vapauden aukiolla… anteeksi… Kansalaistorilla mielenosoituksessa, jossa saa olla AVI:n määräyksen mukaisesti korkeintaan kymmenen henkeä. Saamani tiedon mukaan mielenosoituksia on Kansalaistorilla 12 kappaletta ja kymmeniä muita mielenosoituksia on poliisin toimesta ohjattu muille läheisille aukioille. Oulussa järjestetään myös vastaavia mielenosoituksia. On tulossa kiinnostava aurinkoinen sunnuntaipäivä!

Yksi ajatus artikkelista “Oikeusasiamiespelleilyä”

Kommentit on suljettu.