fbpx

Jatkuuko syrjintä Lohjalla?

Tein joulukuussa 2021 Lohjan kaupunginvaltuustossa aloitteen, että kaupunki olisi käynnistänyt selvityksen kaupungin toimissa havaituista lainvastaisista menettelyistä. Ehdotin samalla, että selvitys tehdään ulkopuolisen selvittäjän toimesta.

Näitä nähdäkseni selvästi lainvastaisia menettelyjä oli mm. tuhansien lohjalaisten estäminen käyttämästä uimahallia vedoten ’koronapassin’ puuttumiseen. Samanlaisia menettelyjä oli muissakin Lohjan kaupungin toiminnoissa, mm. terveystoimessa. Kyseessä oli syrjintä rokotustilanteen perusteella, vaikka on ollut jo pitkään selvää, ettei näillä ns. koronarokotuksilla ole ainakaan tautia vähentävää vaikutusta ja tässä mainittu syrjintä on erityisesti laissa kiellettyä. Valtuustoaloitteessani asia on käyty tarkemmin läpi.

Aloitteeni palautui kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyjen jälkeen kaupunginvaltuustoon. Pidin siellä ao. linkistä avautuvan puheen. Tallenne alkaa puheeni alusta. Puhe on nähtävissä pari viikkoa, jonka jälkeen se poistuu, sillä lakien vaatimaa ruotsinkielistä tekstitystä ei tarvitse tällöin tehdä. Mikäli kokoustallenne jätettäisiin näkyviin, olisi kaikki puheet tekstitettävä ruotsiksi. Kaupunki on valinnut, ettei tekstitystä tehdä.

Kirjoitan tähän yo. puheen, että jäisi edes jokin merkintä siitä, että syrjintää on edes jonkun toimesta yritetty estää:

”Siellä näkyy edelleen, että VKK, mutta tänään on rekisteröity uusi puoluehanke Vapauden liitto yhdistysrekisteriin ja toivon mukaan se on kahden viikon päästä puolue. Taidan tehdä jonkinlaisen ennätyksen, kolme kuukautta ja kolme puoluetta, mutta puolustaudun, että tällä kertaa on sentään itse tehty puolue.

Mutta mitä tulee tähän itse asiaan, niin muistatte varmaan, että pidin tuossa viime elokuussa sellaisen puheenvuoron, jossa pyysin, että koronarokotuksia lykätään vuodella.

En tiedä, oletteko katsonut mitä nyt on tapahtunut tartunnoissa ja kuolleisuudessa viime aikoina. Kaikista rokotuksista huolimatta ne ovat noususuunnassa ja siellä on yleis- tai kokonaiskuolleisuus erityisesti noususuunnassa ja se aiheutuu todennäköisesti näistä koronarokotteista.

Kaikki nämä toimenpiteet tässä kahden vuoden aikana on tehty, ne on osoittaneet, ettei virustauteja pysäytetä tällaisilla toimilla eikä maskeilla. Ja minä tein silloin joulukuussa esityksen mitä kaikkea Lohjan kaupungissa on tehty mahdollisia lainvastaisia toimia. Esimerkiksi estetään ihmisiä käyttämästä Neidonkeidasta tai onko muita tällaisia toimia tehty kaupunginhallinnossa.

Nyt sitten sosiaali- ja terveyslautakunta ja kaupunginhallitus on ollut sitä mieltä, että kukaan ei ole tehnyt mitään väärää. Esitin siinä aloitteessani, että palkataan ulkopuolinen juristitoimisto tekemään tämä selvitys. Nyt kun katson sitä, niin huomaan, että esittelijänä on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnassa Tuula Suominen, joka minun mielestäni on ollut jäävi tämän asian käsittelyssä. Kerron esimerkin: Minuun oli yhteydessä kuntalainen, jota ei päästetty katsomaan terveyskeskuksessa omaistaan, joka oli kuolemassa. Hän olisi tämä mies siellä halunnut mennä naimisiin pitkäaikaisen naisystävänsä kanssa ennen kuin hän kuolee. Tätä naista ei päästetty sinne terveyskeskuksen osastolle. Näitä tällaisia tapauksia on ollut paljon.

Minä esitänkin nyt, että tämä asia palautetaan kaupunginhallituksen valmisteluun. Ei voi mennä niin, että ne ihmiset, jotka saattavat olla tässä asiassa asianosaisia, toimivat itse näissä asioissa esittelijöinä. Ei muuta, kiitos.”

Palautusesitystäni ei kannattanut yksikään toinen kaupunginvaltuutettu, joten siitä ei äänestetty ja se raukesi kannattamattomana.

Vain aika näyttää onko toimintani vaikuttanut Lohjan virkahenkilöiden ja poliitikkojen toimintaan siten, että he miettivät tarkemmin päätöksiään. Päätöksentekijät ovat itse vastuussa päätöksistään, eivätkä he voi vedota kritiikittömästi THL:n tai hallituksen suosituksiin, vaan omia aivojakin on suotavaa käyttää.

Uimahalli Neidonkeitaan toiminnasta on tehty useampi rikosilmoitus, joten asia voi edetä myös rikosprosessin kautta.

Jätetuulisähkövoimala Lestijärvelle

Sain alla olevan kirjoituksen julkaistavaksi tuttavaltani DI Ilkka Niemeltä, jolla on 40 vuoden kokemus suurten kansainvälisten rakennuprojektien johtamisesta. Alla oleva karmea kustannuslaskelma on mielestäni jopa alakanttiin. Siinä ei ole nähdäkseni otettu huomioon esimerkiksi tuulimyllyjen sytyttämiä metsäpaloja, joita on vaikea arvioida. Koska olen jälleen FB-bännissä, pyydän tälle jakoja käyttämääsi some-palveluun. (OT)


Ruotsalainen tuulimylly-yhtiö OX2 on julkistanut tietoja Lestijärven projektistaan. Siinä yhtiö rakentaa 69 kpl 6,6 MW:n tuulimyllyjä eli kokonaiskapasiteetti on 455 MW. Projektin investoinnin kokonaishinta on 650 miljoonaa euroa ja sen on arvioitu tuottavan 1,3 TWh sähköä vuodessa (jolloin ns. kapasiteettikertoimeksi tulee 33 %). Arvioin lisäksi kohteen rahoitus- ja käyttökustannusten (korot, hallinto, huolto, kiinteistövero, maan vuokrat, rakenteiden purku ja alueen maisemointi) olevan 20 miljoonaa euroa vuodessa. Näin laskien sain tuotetun sähkön kustannukseksi 30 – 20 vuoden käyttöajoilla 35 – 40 euroa / MWh. Arvioin lisäksi, että mikäli OX2 käyttäisi kaikki tekniset mahdollisuutensa vähäpäästöiseen rakentamiseen (vähähiilinen betoni, vetypelkistetty teräs jne) niin tuotantokustannus olisi 45 – 50 euroa / MWh.

Luottoluokittaja Standard & Poors on laskenut, että Olkiluoto 3 laitos tuottaa valmistuttuaan sähköä hintaan 38 euroa / MWh eli samalla kustannuksella kuin OX2 tuulivoimaa Lestijärvellä. Erona on, että Lestijärvellä tuulimyllyt aiheuttavat terveyshaittoja, luontokatoa, metsien virkistyskäytön rajoituksia, monikymmenkertaisesti päästöjä ja kiinteistöjen arvonlaskua. Suurin ongelma on kuitenkin se, että Lestijärven tuulisähkö on laadultaan lähinnä jätettä. Sitä tuotetaan silloin kun ollaan sillä tuulella. Tämän takia yksikään älykäs ihminen ei voi kannattaa tuulivoimaa.

Sitra laati v. 2021 skenaarion, jossa v. 2050 70 % Suomen tuolloisesta sähköstä eli 120 TWh tuotettaisiin maatuulivoimalla. Mikäli tuulivoiman osuus nousee niin sen on jatkuvasti enenevässä määrin otettava vastuu myös tuulettoman ajan tuotannosta. Tämä nostaa merkittävästi tuulivoiman kokonaiskustannuksia. Sen johdosta kun tuulivoiman osuus kasvaa lineaarisesti sen kustannukset nousevat eksponentiaalisesti. Mikäli Sitran skenaario toteutuu niin ainoa tiedossa oleva tekninen ratkaisu tähän ongelmaan on, että tuulivoimalla valmistetaan elektrolyyserissä vetyä ja tämä varastoidaan ja poltetaan kulutuksen tahdissa vetyvoimaloissa sähköksi. Tällaisen prosessin hyötysuhde on 27 % eli jotta saadaan 120 TWh laatusähköä pitää tuottaa 444 TWh tuulisähköä.

Tällainen sähköjärjestelmä tarkoittaisi sitä, että Suomessa rakennettaisiin joka vuosi tästä eteenpäim esimerkiksi 1515 kpl 5 MW tuulimyllyjä, 83 kpl 20 MW elektrolyysereitä ja 23 kpl 20 MW vetyvoimaloita. Käyttö- ja rahoituskuluineen tämä kustantaisi 27 miljardia euroa vuosittain. Mikäli veronmaksajien tukea kohdistettaisiin elektrolyysereille yhtä paljon kuin nykyisissä pilottikohteissa niin sitä kuluisi 2 miljardia vuodessa ja Ilmastorahasto jakaisi lisäksi 1 miljardia pääomalainoja. Sähkön tuotantokustannus olisi 227 euroa / MWh eli kuusinkertainen ydinvoimaan verrattuna. On jokaiselle tolkun ihmiselle selvää, että tällainen skenaario tuhoaisi Suomen luonnon, pilaisi ihmisten terveyden ja ajaisi maan konkurssiin.

Tuuliliikemiehet kertovat haaveilevansa siitä, että v 2050 mennessä 80 % maailman sähköstä tuotettaisiin tuulivoimalla. Tämä tarkoittaisi 74000 TWh tuulisähköä, josta saataisiin tarvittavat 20000 TWh laatusähköä. Vuosittaiset kulut olisivat 4500 miljardia euroa, maailman betonin tuotanto 1,5 kertaistuisi ja maailman teräksen tuotanto 2,5 kertaistuisi. Sähkö olisi niin kallista, että 99 % maailman 8 miljardista ihmisistä ei pystyisi sitä maksamaan. Tuulivoiman nykyinen parin prosentin markkinaosuus maailman sähkön tuotannosta ei tule kasvamaan. Ja hyvä niin.

Ilkka Niemi

Kirjoittaja on rakennusalan DI, jolla on 40 vuoden kokemus suurten kansainvälisten rakennusprojektien johtamisesta.

YLE:n valheellinen faktantarkastus

Yle julkaisi eilen 17.3.2022 jutun: ”Nämä neljä ”uutista” Ukrainan sodasta eivät olleet totta”

Kiinnitin huomiota esimerkkiin nro 2. Siinä väite oli ”Venäjä syyttää Ukrainaa biologisten aseiden valmistamisesta”. Lyhennelmässä Yle kertoi, että ”Venäjä syyttää Ukrainaa vaarallisten taudinaiheuttajien tehtailusta Yhdysvaltain tuella. Väite päätyi Fox Newsin lähetykseen, vaikka sen tueksi ei löydy todisteita.”

Katsotaanpa tarkemmin faktoja. On totta, että Venäjä syyttää Ukrainaa biologisten aseiden valmistamisesta. Sen sijaan se, onko onko Ukraina valmistanut vaarallisia taudinaiheuttajia Yhdysvaltain tuella, on kiistanalainen. USA:n tuki ukrainalaisille biolaboratorioille on näkynyt ainakin vielä hetki sitten ihan USA:n Ukrainan suurlähetystön sivuilla ja asia on myönnetty aliulkoministeri Nulandin suulla USA:n kongressin kuulemisissa. Tämä tuodaan esille FOX:in uutisessa, johon on upotus alla. Tässä yhteydessä voidaan myös kysyä, että jos taudinaiheuttajia tutkitaan, niin eikö niitä voi käyttää myös aseina, eikä pelkästään tutkia niitä puolustautumistarkoituksessa.

Yle sotkee asiaa todennäköisesti tahallaan mustamaalatakseen FOX:ia, joka on tehnyt asiassa perusteellista työtä. Suomalaisten ei haluttaisi seuraavan FOX:ia, jossa harvemmin julkaistaan edistyneistön maailmankuvaa vahvistavia valeuutisia.

Ylen kuvateksti väittää, että ”Fox Newsin juontaja Tucker Carlson on pitänyt esillä virheellisiä väitteitä siitä, että Ukrainassa valmisteltaisiin biologisia aseita Yhdysvaltain avustuksella.” Yle leimaa FOX:in väitteen valeuutiseksi, vaikka kuvastakin luettavissa väite on ’Amerikka rahoittaa bio-ohjelmia.’ Tämä on helposti varmistettavissa ja totta kuten jo aiemmin osoitin. Mutta kun Carlson ei väitä niin, eikä siten lue kuvassakaan. Ylen faktantarkastus on tässäkin valheellista.

Suosittelen katsomaan FOX:in alkuperäisen lähetyksen, joka on alla upotuksena.

Meillä on valitettavasti veronmaksajien rahoittama Yle riesanamme levittämässä päivästä toiseen valeuutisia ja valefaktantarkastusta. Sitten me tavalliset kansalaiset oiomme välillä näitä Ylen ilmeisimpiä valheita.