fbpx

Talvella 2021-2022 karmeaa ylikuolleisuutta

Juttua päivitetty loppuun 22.7.2022 tuoreilla luvuilla. (OT)

Olen seurannut parin vuoden ajan talviviikkojen kokonaiskuolleisuutta syksyn viikosta 40 kevään viikkoon 20. THL on aiemmin tehnyt vastaavaa seurantaa, mutta ilmeisesti seurantaa ei ole viime vuosina tehty tai ainakaan julkistettu tämän ns. koronapandemian aikana, koska se olisi paljastanut totuuden – koronaepidemia ei ole nostanut kuolleisuutta.

Nyt viime talvena 2021-2022 kokonaiskuolleisuudessa näkyy voimakas nousu. Mikä erottaa viime talven edellisistä? Mikä selittäisi viime talven kuolleisuuden nousun verrattuna aikaisempiin vuosiin?

Vastaus on ilmiselvä. Vuoden 2021 alusta alkaen kansalle on alettu pakottamaan kokeellisia mRNA-injektioita. Tilastoista on nähtävissä, että kokonaiskuolleisuus alkaa nousemaan kesäkuusta 2021 lähtien, jolloin kansalle alettiin pakottamaan toista koronarokotekierrosta. Kuolinsyytiedoissa näkyy kummallisuuksia – jotkut syylajit ovat voimakkaassa kasvussa. On vahvoja viitteitä siitä, että mRNA-rokotteet laskevat yleistä immuniteettia, jolloin kuolleisuus kokonaisuudessaan lisääntyy, myös koronavirusten aiheuttamiin ongelmiin.

Kirjoitin tähän blogiini 2.7.2021 edellisen analyysin talven 2020-2021 kokonaiskuolleisuudesta, jossa kävin läpi ylikuolleisuutta tuon talven osalta. Siinä, kuten ei talvessa 2019-2020 myöskään, näkynyt mitään erikoista verrattuna edellisiin talviin, vaikka koronaepidemia oli julkisuudessa jo toista talvikautta. On huomattava, että tuolloin, talvena 2020-2021, ei vielä ollut laajalti käytössä näitä uuteen tekniikkaan perustuvia MRNA-rokotteita. Ensimmäistä rokotuskierrosta oli alettu antaa alkuvuodesta 2021. Näyttääkin siltä, että vasta toinen koronarokotuskierros on tuonut kuolleisuuden nousun.

Analyysissä on hyödynnetty aiempaan tapaan tilastokeskuksen viikottaisia kuolleisuuslukuja. Yllä olevassa taulukossa ovat luvut ns. räkätautikaudesta, eli syksyn viikosta 40 kevään viikkoon 20. Tänä vuonna 2022 lukuihin on tullut jälkikäteen satojen kuolemantapausten lisäyksiä edellisiin kuukausiin. On siis mahdollista, että luvut tulevat näyttämään vielä pahemmilta.

Kun verrataan viime talvea 2021-2022 edelliseen talveen 2020-2021, kuolleita on 4766 enemmän ja nousua edellisestä talvesta on 13,3 prosenttia.
Huom. päivitys alla.

Tilastokeskus on tehnyt väestöennusteita jo pitkään. Kuolleisuutta on pystytty ennustamaan väestön ikääntyessä ja lääketieteen kehittyessä kohtuullisen tarkasti. Tähän asti. Yli 60.000 kuolleen vuositason piti Suomessa mennä vasta 2030-luvulla. Nyt näyttää pahasti siltä, että tuo luku ylitetään tänä vuonna 2022. Liukuvassa 12 kuukauden keskiarvossa 60.000 kuollutta on jo reilusti ylitetty. Kuolleisuuden voimakas nousu ei siis selity väestön ikääntymisellä kuin pieneltä osin. Varmistelin asiaa soittamalla parille tilastokeskuksen asiantuntijalle.

”Iäkkäimpien kuolleisuus noussut selvästi”
”Elinajanodote laskemassa vuonna 2022”
”Poikien elinajanodote olisi siten 0,4 ja tyttöjen 0,5 vuotta lyhyempi kuin vuoden 2021 elinajanodote.”
”Kun otetaan huomioon ennakkotiedot kuluvan vuoden tammi-toukokuulta ja lopulliset tiedot viime vuoden kesä-joulukuulta, viimeisen 12 kuukauden aikana on kuollut 60 908 henkilöä. Ennakkotilaston revisio huomioon ottaen todellinen määrä nousee yli 61 000 henkilön” kertoo tilastokeskus.

Viikottaisten lukujen käyrästössä nähdään niin ikään nousua talvella 2021-2022 tammikuun 2022 viikon 3 ylittäessä ensimmäistä kertaa 1400 viikkokuolleen rajan.

Meillä on käsissämme ennennäkemätön kriisi – korruptoituneiden tai tyhmien poliitikkojen ja viranomaisten aiheuttama kuolleisuusepidemia. Ainoa toivo on siinä, että näiden ns. koronarokotteiden aiheuttama kuolleisuuden nousu on lyhytaikainen. Kansastahan on koronarokotettu jo noin neljä viidesosaa. Lyhytaikaisuudesta ei kuitenkaan ole mitään takeita, sillä mRNA-rokotteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä. Eläinkokeet viittaisivat siihen, että pitkäaikaisvaikutukset ovat vakavia.

Onko mitään tehtävissä katastrofin välttämiseksi?

Oma näkemykseni on, että enää hyvin vähän. Koronarokotuksia on annettu yksinkertaisesti liikaa, että riskin toteutumista voisi enää välttää. Ensimmäinen teko olisi tietysti lopettaa mRNA-rokotteiden antaminen, jota olen vaatinut jo yli vuosi sitten ensimmäisten haittojen ilmettyä. Toinen tehtävissä oleva asia olisi tutkia, voidaanko mRNA-rokotteiden vaikutuksia lieventää joillain keinoilla.


Päivitys 22.7.2022. Kuten yllä oletinkin, niin tilastokeskus päivitti lähes sata (96) kuolemaa alkuvuoden 2022 lukuihin 21.7.2022 julkaisussaan. Ero edelliseen talveen muodostuu jo 4862 kuolemaksi, mikä tekee 13,6 % kasvua kuolemantapauksissa. Luku saattaa kasvaa vielä hieman kun tilastokeskus saa tietoonsa lisää kuolemantapauksia. (OT)

Vanhukset suljetaan kotiinsa ja uhataan vankilalla

Sain eilen illalla yllä olevassa otsikkokuvassa olevan viestin. Pyysin lisätietoja ja sain vielä alla olevat kuvat ohjeista.


Kun mietin mitä Turussa on nyt tapahtunut, niin…
– Montaako lakia jälleen rikotaan?
– Ulkoilukielto on ainakin lainvastainen.
– Haluaisitko vanhempiesi joutuvan tuollaiseen paikkaan?
– Haluaisitko itse vanhana tuollaista kohtelua?

Keväällä 2020 tässä kuvatun kaltainen menettely olisi ollut vielä jotenkin puolusteltavissa, sillä päättäjillä oli vähän tietoa taudin vaarallisuudesta. Nyt 20.11.2021 tämä selitys ei enää käy, sillä taudin vaarallisuus on osoittautunut olevan lievän räkätaudin tasoa. Edes mitään oikeudellisia perusteluja ei ole, sillä kyse ei selvästikään ole yleisvaarallisesta taudista.

Koronarokotteista vakavia haittailmoituksia 32-kertainen määrä Pandemrixiin verrattuna

Olen vaatinut Fimeaa jo kolme kuukautta sitten helmikuussa keskeyttämään koronarokotukset suurten haittojen vuoksi. Silloin ihmisille oli annettu pääasiassa vasta yksi rokotuskerta. Nyt voidaan arvioida haittoja toisen rokotuskerran jälkeen. Luvut ovat kauhistuttavia.

Kun Pandemrix-rokotteen loppuraportista lasketaan, niin vakavia haittoja tuli 253/2,76 miljoonaa, eli 92 kpl per miljoona rokotettua.

Nyt 24.5.2021 tilanne koronarokotteiden kanssa on paljon pahempi. Koronarokotteita pyritään antamaan vähintään kaksi, jopa kolme kertaa. Kaksi kertaa rokotettuja on tällä hetkellä 376301.

Vakavia haittailmoituksia Fimealle on tehty 20.5.2021 mennessä 1124 kappaletta, sisältäen 19.5.2021 päivätyn viikkoraportin mukaan 73 koronarokotuksiin liittyvää haittavaikutusilmoitusta, joissa kerrotaan potilaan menehtyneen.

Kun lasketaan vakavat haittailmoitukset toisen annoksen jälkeen 1124/0,376301 = 2987, niin päädytään lähes 3000 vakavan haitan ilmoituksen tasolle per miljoona rokotettua. Tämä on 32-kertainen määrä Pandemrix-rokotteeseen verrattuna!

Joillain rokotteilla haitat ilmeisesti vähenevät toisen rokotteen kohdalla, mutta toisilla rokotteilla ne pahenevat. Verrattaessa haittoja Pandemrixiin, on koronarokotushaittojen määrä laskettava toisen tai kolmannen rokoteannoksen jälkeen, että luvut ovat vertailukelpoisia. Eihän väitettu suoja muuten ole vastaava.

Mikäli lasketaan vakavat haitat -suhdetta yhden rokoteannoksen jälkeen, niin päädytään lukuun 1124/2,285568=491,78. Verrattaessa edelleen Pandemrix-rokotteeseen, jossa vakavia haittoja oli 92 per miljoona rokotettua, niin koronarokotteiden vakavat haitat ovat edelleen moninkertaisia, eli 492/92=5,4-kertaisia.

Valitettavasti totuus on vielä karmeampi. Fimean nettisivuilla on näkyvissä vain noin puolet haittailmoituksista, sillä Fimea ’käsittelee’ (mitä se sitten tarkoittaakaan) ilmoitukset. Kansalaisaktivisti Kimmo Hellström kysyi asiaa sähköpostilla Fimeasta ja sai ao. vastauksen. Fimealta saadun tiedon perusteella haittailmoituksia on todellisuudessa jo yli neljä tuhatta. Tutkimusten perusteella (mm. USA:sta) tiedetään, että haittailmoituksia tehdään tyypillisesti vain 1-10 prosentissa tapauksista. Todellisia haittoja on siten paljon enemmän kuin ilmoitettuja haittoja. Tilannetta korostaa se, että haittojen ilmoittaminen on tehty lääkäreille nykyisin vapaaehtoiseksi aiemman pakollisuuden sijasta, sekä haittojen ilmoittaminen on tehty hankalaksi kysymällä mm. rokotteen eränumeroa jne. Eivätkä kuolleet tee haittailmoituksia.

Image

Olen laskenut tässä vain lyhytaikaisia haittoja. Pitkäaikaisista haitoista emme tiedä mitään. Mikäli pahimmat skenaariot pitävät paikkansa, tulee ihmiskunta kohtaamaan yhden historiansta pahimmista katastrofeista.

Vaadin edelleen Fimeaa ja Suomen hallitusta keskeyttämään koronarokotukset välittömästi. Mikä määrä kuolemantapauksia ja vammautumisia pitää olla, että koronarokotukset keskeytetään? Pidän Fimean ja THL:n johtoa, sekä Suomen hallituksen jäseniä henkilökohtaisesti vastuullisina tästä kansanterveyskatastrofista, jossa haitta-hyöty -vertailu on mennyt erittäin pahasti pieleen. Varsin tyypillisen räkätaudin torjumiseksi on käynnistetty ylimitoitettu koneisto, jonka uhrit lasketaan jo tuhansissa.