fbpx

Terveet karanteeniin ja sairaat tautia levittämään – Valitukseni hallinto-oikeudelle

Olen karanteenissa ’altistumisen’ vuoksi. Sain kirjallisen päätöksen asiasta vasta eilen, vaikka tapahtuma oli jo viikko sitten. Olen jo joutunut perumaan osallistumiseni useisiin tilaisuuksiin, joilla on poliittista merkitystä. Karanteenin vuoksi en pysty osallistumaan myöskään huomenna perjantaina pidettävään Lohjanseudun Perussuomalaiset ry:n syyskokoukseen, jossa yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja ja uusi hallitus.

Olen lähettänyt jo eilen valitukseni Helsingin hallinto-oikeudelle. Teksti on alla.


Ossi Tiihonen                                                                                                               24.11.2021

Helsingin hallinto-oikeudelle,


Haen oheisen Lohjan tartuntatautilääkäri Tanja Nummilan 22.11.2021 tekemän allekirjoittaneeseen kohdistetun karanteenipäätöksen välitöntä kumoamista perusteettomana.

Perustelut

Sain positiiviseksi pcr-testillä todetun henkilön kautta tiedon testauspäivänä torstaina 18.11.2021, että minut mahdollisesti määrätään karanteeniin. En itse saanut mitään tietoa, ennen kuin itse soitin kaksi päivää myöhemmin Lohjan tartunnanjäljitykseen lauantaina 20.11.2021. Kuulin tällöin, että tartuntatautilääkäri mahdollisesti määrää karanteenin seuraavalla viikolla ja/tai saattaa myös soittaa minulle. Tartunnan jäljitystä tekevä henkilö ei ollut, eikä ole, tartuntatautilääkäri, eikä hänellä ole oikeutta määrätä ketään karanteeniin. Näin kuitenkin annettiin puhelun aikana ymmärtää. Olisin voinut siis olla noudattamatta ohjetta. Sain karanteenipäätöksen postitse vasta keskiviikkona 24.11.2021, eli kuusi päivää myöhemmin. Jos kyse olisi oikeasti yleisvaarallisesta taudista, viranomaisten olisi toimittava nopeammin ja tehokkaammin. Nythän tähän ei tietenkään ole tarvetta, sillä kyse ei ole yleisvaarallisesta taudista. On yksilön perusoikeuksien kannalta kestämätöntä, että ihmisiä määrätään ilman laillista oikeutta pelkkien puhelujen ja epämääräisten seikkojen perusteella heidän elämäänsä voimakkaasti rajoittavaan karanteeniin.

Koronavirusepidemia C-19 ei ole yleisvaarallinen tartuntatauti siten kuin tartuntatautilaissa määritellään.

Tartuntatautilaki määrittää yleisvaarallisen taudin kriteereiksi kolme vaatimusta, joiden täytyy kaikkien täyttyä, että tauti määriteltäisiin yleisvaaralliseksi.

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tarkasteltaessa vaatimusten täyttymistä, voidaan todeta, ettei niistä yksikään toteudu. Yhdenkin kriteerin täyttymättä jääminen pudottaa taudin yleisvaarallisten tartuntatautien määritelmän ulkopuolelle. Taudin ei ole lähes kahden vuoden aikana todettu tarttuneen kuin noin kahteen prosenttiin suomalaisista, huolimatta valtavista testausmääristä. Suurin osa testauksen mukaan tartunnan saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. Kuten kokonaiskuolleisuusluvuistakin voidaan nähdä, ei tauti ole erityisen vaarallinen. Poikkeuksellista ylikuolleisuutta ei ole ollut vuosien 2020 tai 2021 aikana. Kolmannen kriteerinkin voidaan huomata olevan täyttymättä – virustauteja ei pysäytetä esimerkiksi tehottomilla maskeilla.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”.

Tartuntatautiasetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei täyty pelkästään pcr-testin näyttäessä positiivista tulosta, myös täysin terveille ihmisille. Tällä hetkellä, lähes kaksi vuotta asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että lähes mikään osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin. Oireellisistakin potilaista suurin osa on lieväoireisia.

Tartunnan toteamiseen käytetty pcr-testi on käyttötarkoitukseen väärä ja antaa vääriä positiivisia tuloksia, johtaen siihen, että jopa 90% löydöksistä on vääriä. Positiivisen tuloksen saamisen jälkeen, henkilöitä kehotetaan olemaan hakeutumatta pcr-testiin puoleen vuoteen, sillä testi näyttää tällöin positiivista. Mikään ei takaa, ettei positiivinen löydös voisi missä tahansa tilanteessa olla puoli vuotta vanhasta tartunnasta, jota henkilö ei ole välttämättä itse huomannut ollenkaan. Suurin osa tartunnan saaneistahan on täysin oireettomia.

Väestön testaaminen pcr-testeillä on syrjivää, sillä vähintään kaksi rokotetta saaneita ei yleisesti testata, vaikka heillä olisi oireitakin. Tähän mennessä on kuitenkin selvää, että myös koronarokotetut voivat saada tartunnan ja levittää sitä edelleen. Testauksen valikoituminen johtaa siihen, että tilastot vääristyvät ja karanteenimääräykset kohdistuvat koronarokottamattomiin. Käytännössä terveitä ihmisiä laitetaan karanteeniin perusteetta ja sairaat ihmiset voivat vapaasti tartuttaa muita. Karanteenin vuoksi tavallinen elämäni on ollut mahdotonta ja myös poliittinen toimintani on estynyt karanteeniajaksi, mikä on demokratian kannalta vaarallista. PL 6 ja 22 § ja EIS 6, 13, 14, 17-18 artiklat säätävät velvoittavasti perus- ja ihmisoikeudeksi syrjimättömyyden eivätkä PL 23 §:n säätämät kriteerit perus- ja ihmisoikeuksien kaventamiselle täyty. Vain rokottamattomien kansanryhmään kohdistuva karanteenitoiminta on jo sinänsä rangaistavaksi teoksi säädettyä syrjintää ja lisäksi valituksenalaisella päätöksellä kohdennetaan syrjintää yksilöön ilman laillista ja lääketieteellistä perustetta.

Koko tartuntatautilain soveltamiseen ja rajoituksiin liittyvä viranomaistoiminta on parhaillaan 18.11.2021 lakimies Jaana Kavoniuksen vireille laittaman rikosprosessin kohteena. Kavoniuksen tutkintapyyntöön on ilmoittanut jo yhtyvänsä ainakin 125 henkilöä.

Karanteenin määrääminen mahdollisen altistumisen perusteella ei täytä em. perusteilla tartuntatautilain 60 § ilmeisyysvaatimusta leviämisen estämiseksi.

Vaadin asiassa suullista käsittelyä, että voin osoittaa mm. lääketieteen, tilastotieteen ja juridiikan asiantuntijoiden avustamina em. tosiasiat, jotka osoittavat karanteenin pätemättömyyden ja päätöksen lainvastaisuuden. Voin samalla toimittaa yllä mainitsemiini faktoihin mm. yleisvaarallisuuden olemattomuudesta tai pcr-testien pätemättömyydestä, tieteelliset viitteet. Vaadin asiassa myös maksutonta oikeudenkäyntiä, sillä kyseessä on valitus tartuntatautilain perusteella.

Prosessiosoitteena pyydän käyttämään alla mainitsemaani henkilökohtaista sähköpostiosoitettani.

Terveisin

Ossi Tiihonen
[email protected]
p. 040 5065547

Koronarokote nostaa kuolleisuutta

Sain alla olevan kirjoituksen VTT:n tutkijalta, joka haluaa sensuurin ja painostuksen vuoksi pysyä anonyyminä. Kirjoitus ei edusta VTT:n tutkimusta tai kantaa. Olen itse vuorokauden automaattibännissä Facebookista, joten pyydän tälle jakoja eri some-alustoihin.
Lisäys: Tätä kirjoitusta on päivitetty 26.11.2021 kirjoituksen loppuun. (OT)


Yli 12-vuotiaiden rokotekattavuus on yli 80 %, koronatestejä tehdään paljon vähemmän kuin ennen mutta silti tautitapauksia todetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Viranomaisten ja valtamedian haastattelemien asiantuntijoiden selitykset jatkuvat: esimerkiksi HUS:n infektioylilääkäri Asko Järvistä tämä ei yllätä, sillä hänen mukaansa pandemian myöhemmät aallot ovat yleensä voimakkaampia. [1] Kuten vanha suomalainen sananlasku kuuluu: ”Kyllä sika syitä löytää; välillä on maa jäässä ja välillä on kärsä kipeä.” Kun ihminen on riittävän älykäs, selitys kyllä keksitään joka tilanteeseen. Edellä oleva Asko Järvisen lausunto tartuntamäärien kasvun syystä voi olla osatotuus, mutta se on silti pelkkää spekulaatiota eikä perustu kliiniseen dataan.

Edelleen mediassa puhutaan rokottamattomien pandemiasta ja syyllistetään rokottamattomia. Lisäksi viranomaiset antavat mediaan lausuntoja, että tulevat rajoitukset tulisi koskea ainoastaan rokottamattomia. [1][2] Koronapassia on perusteltu mm. sillä, että rokottamaton väestönosa levittää tautia ja kuormittaa sairaanhoitojärjestelmää.

Väite ”rokottamattomien pandemiasta” ei kestä lähempää tieteellistä tarkastelua

Suomessa eikä Ruotsissa testata enää lieväoireisia rokotettuja. [3][4] Samaan aikaan kuitenkin julkaistaan tilastoja, joissa vertaillaan rokottamattomien ja rokotettujen ilmaantuvuuslukuja ikään kuin realistisena tilannekuvana. Kun toista väestönosaa ei lieväoireisena testata, ei tällaisilla tilastoilla ole mitään virkaa. Alla Suomen ilmaantuvuusluvut [5] ja sen jälkeen Ruotsin vastaava [6] (viikko 45).

Samaan aikaan kuitenkin esimerkiksi Iso-Britannian terveysviranomaisten seurantaraportin (viikko 45) data näyttää päinvastaiselta. [7]

Johtopäätökset Iso-Britannian raportista ovat seuraavia: kaksi kertaa rokotettujen keskuudessa esiintyvyys on noin 15 % suurempi koko väestössä ja yli 30-vuotiassa noin 85 % suurempi. Rokotteen teho on siis voimakkaasti negatiivinen tartuntojen ehkäisyssä.

Vakavien ja sairaalahoitoa vaativien tapauksessa teho on positiivinen. Tässä tilastossa taas ei oteta huomioon ollenkaan rokotehaittoista johtuvaa kuormitusta sairaanhoidolle, joka laskee rokotteen tehoa sairaalaan joutumisessa.

Raportissa varoitetaan tekemästä johtopäätöksiä tähän dataan liittyen rokotteen tehosta, koska siihen voi liittyä tilastollisia vinoumia. Raportissa myös kehotetaan katsomaan mieluummin erillisiä kappeletta rokotteen tehokkuudesta, jossa on referoitu muutamaa tutkimusta, koska he eivät suostu uskomaan omaa dataansa. Yksi erillinen raportissa mainittu vertaisarvioimaton tutkimus[8] antaa rokotteen tehoksi 65–95 % tehon oireellisen koronan ehkäisyssä 4 kk rokotteen antamisen jälkeen. Tutkimuksessa oli rajoitetusti dataa alle 40-vuotiasta, koska heille oli rokotukset juuri aloitettu. Eli mieluummin pitäisi uskoa puutteellista tutkimusta kuin viranomaisten keräämää dataa. Raportissa mainitut tilastolliset vinoumat ovat raportin mukaan seuraavanlaisia (lihavoinnit ovat omiani) [7]:

  1. Täysin rokotetut ihmiset voivat olla terveystietoisempia ja siksi joutua todennäköisemmin testaamaan COVID-19:n varalta, joten heidät todennäköisemmin tunnistetaan tapauksiksi (NHS Test and Tracen toimittamien tietojen perusteella)
  2. Monet niistä, jotka olivat rokotusjonon kärjessä ovat ne, joilla on suurempi riski saada COVID-19 ikänsä, ammattinsa, perhetilanteensa tai taustalla olevien terveysongelmien vuoksi
  3. Täysin rokotetut ja rokottamattomat voivat käyttäytyä eri tavalla, erityisesti mitä tulee sosiaaliseen vuorovaikutukseen, ja siksi heillä voi olla erilainen altistuminen COVID-19:lle
  4. Henkilöt, joita ei ole koskaan rokotettu, ovat todennäköisemmin saaneet COVID-19:n viikkoja tai kuukausia ennen raportin kattamaa tapausjaksoa. Tämä antaa heille luonnollisen immuniteetin virukselle muutaman kuukauden ajan, mikä on saattanut osaltaan vähentää tapausten määrää viime viikkoina

Kun raportin data ei ole virallisen narratiivin mukaista päädytään jälleen selittelyyn. Tätä kutsutaan taas kognitiiviseksi vinoumaksi, jolloin tilastoja ja havaintoja painotetaan sopimaan paremmin omaan käsitykseen. Alla on vastineet näihin neljään kohtaan:

Kohta 1: Raportissa todetaan, että suurempi testausmäärä toisessa väestöryhmässä vääristää tilastoa. Aivan kuten Suomessa testataan enemmän rokottamattomia, mutta THL ei kuitenkaan millään tavalla ota kantaa tilastojen luotettavuuteen. Lisäksi kohta 1 on spekulaatiota: ”voivat olla” ei ole kliinistä dataa. Tämä väitteen he voisivat tosin helposti todentaa katsomalla ovatko rokotetut yliedustettuna testausmäärissä. Tätä tietoa ei raportissa esitetä väitteen tueksi, vaan päädytään spekuloimaan.

Kohta 2: Aivan, riskiryhmät tuleekin suojata. Tästä ei selvinnyt miten tämä liittyy tilaston väitettyyn vääristymiseen, ellei siinä välillisesti väitetä, että rokote on niin huono, että sen taho laskee tartuntojen ehkäisyssä lähelle nollaa prosenttia tai negatiiviseksi verrattuna rokotettuihin, kuten raportti itsessäänkin vihjailee.

Kohta 3: Iso-Britanniasta poistettiin rajoitukset syksyllä kaikilta, kun korkea rokotekattavuus saavutettiin. Tässä ei avattu mitä ne erot käyttäytymisessä ovat vaan spekuloitiin: ”voivat käyttäytyä”.

Kohta 4: Rokottamaton saa immuniteetin taudille sairastettuaan sen. Eikö rokotteen pitänyt tehdä se? Eikö rokotettu sitten saa taudille immuniteettia sairastettuaan sen? Tauti näyttää kuitenkin leviävän voimakkaasti rokotettujen keskuudessa.

Olipa asia miten tahansa, niin tilastoista nähdään, että rokotettu on oleellinen osa pandemiaa. Tästä aiheesta myös Günter Kampf perustellusti kirjoittaa (20.11.2021) yleislääketieteen arvostetuimman julkaisun The Lancetin ”Correspondence” -osiossa.[9]

Britannian terveysviranomaiset spekuloivat raportissaan mm. sillä, että rokotetut ovat terveystietoisempia. On yleisesti tiedossa, että terveystietoisemmilla ihmisillä on paremmat elintavat, mikä taas ennustaisi matalampaa kuolleisuuttakin. Kun katsotaan Iso-Britannian tilastokeskuksen dataa[10], niin tilanne on juuri päinvastainen tässäkin. Kolmesta alla olevavasta kuvaajasta (kuvat 4–6) nähdään, että ensimmäinen rokotus nostaa kuolleisuutta koko väestössä. Alle 60-vuotiassa kaksi rokotetta saaneet kuolevat noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin rokottamattomat. Rokote siis tappaa enemmän ihmisiä Iso-Britanniassa kuin pelastaa. Myös Suomessa kuolleisuus on tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noussut. Viikoilla 1-41 kuolleisuuden kasvu on 3,4 % verrattuna edellisten 4 v keskiarvoon ja viikoilla 27-41 se on kasvanut 10,6 % verrattuna edellisten 4 v keskiarvoon samoilla viikoilla. [11][12]

Samaan aikaan Suomessa: Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoi Ilta-Sanomille (22.11.2021)[13], että koronarokotus on helppo, halpa ja toimiva tapa ottaa henkivakuutus. Väkisinkin tulee mieleen elokuvan Häjyt kohtaus, jossa Samuli Edelmanin ja Juha Veijosen esittämät hahmot kertovat baarin omistajalle myydessään pimeää viinaa, että kaupan päälle tulee palovakuutus: jos viinoista tehdään kaupat, ei baarikaan pala niin herkästi.

Rämetin mukaan kaikki tulevat koronan ennen pitkää sairastamaan [13]. Tämä on tyypillistä mediassa esiintyvää retoriikkaa, jolla pelotellaan rokottamatonta väestönosaa ottamaan rokote ja muita ottamaan tehosteita. Samalla se on kuitenkin todella halpaa psykologiaa ja kansalaisten pitämistä tyhminä, aivan kuten henkivakuutuksellakin lupailu. Jos kaikki sairastaisivat taudin, menisi siihen Suomessa 60 vuotta. Tämä aikataulu perustuu ajatusleikkiin, jossa tauti leviäisi nykyisellä tahdilla (2,5 % sairastanut taudin puolessatoista vuodessa), kukaan ei kahta kertaa ja kellään ei olisi tautiin ennestään immuniteettia. Immuunivaste on ihmisillä kuitenkin hyvä ja vasta-aineita muodostuu hyvin nopeasti [14], mikä voi kertoa siitä, että ihminen on altistunut jollekin aiemmin kiertäneelle koronavirukselle jolloin immuunijärjestelmä tunnistaisi myös Covid-19 -viruksen tai osia siitä[15].

Suomessa koronan kanssa kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta ja heillä on keskimäärin yksi tai useampi perussairaus. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 Suomessa kuoli koronaan (tai koronan kanssa) 534 ihmistä. Kun lopulliset kuolinsyyt julkaistaan tulevaisuudessa, tulee tämä luku putoamaan. Pandemian alusta koronaan sairastuneista suomalaisista on kuollut 0,7 %, joista yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotiaita. Vuonna 2020 alle 70-vuotiasta kuoli vain 60 ihmistä ja alle 30-vuotiasta ei yksikään. [16] Jotta tämän saa jonkunlaiseen kontekstiin, niin vuonna 2014 Suomessa kuoli liukastumalla tai kompastumalla 674 ihmistä. Tähän mennessä (22.11.2021), epidemian alusta laskettuna, 99,98 % kaikista suomalaisista on selvinnyt taudista. Vuonna 2020 siitä selvisi 99,99 % samoin kuin liukastumis-/kompastumiskuolemalta. Koronassa merkittävä riskitekijä on ylipaino ja liukastumis-/kompastumiskuolemassa villasukat. Kumpaankin riskitekijään voi vaikuttaa itse ilman rokotusta.

Ylipaino merkittävä riskitekijä

Painoindeksi 30-40 aiheuttaa kaksinkertaisen riskin saada koronan vakava tautimuoto. Koronan takia tehohoitoon joutuneista puolella painoindeksi on yli 30. [17] Elokuussa 2021 HUS:n kaikista koronapotilaista yli 40 %:lla oli painoindeksi yli 40. [18] Ylipainoisen keho ei myöskään tuota yhtä paljon D-vitamiinia kuin normaalipainoisen, joten sitäkin olisi hyvä syödä lisäravinteena koronan ehkäisyä ajatellen isompia annoksia. [19] Useiden kymmenien tutkimusten mukaan riski sairastua vakavaan koronaan pienenee merkittävästi riittävällä D-vitamiinin saannilla. [20]

Median mukaan meidän tehohoidon kapasiteetti on koko ajan äärirajoilla, vaikka meillä pitäisi olla mahdollisuus nostaa tehohoitopaikkojen määrä kolmestasadasta tuhanteen. [21] 84 % kaikista koronatehohoitopotilaista on ylipainoisia (bmi yli 25) ja vain 16 % normaalipainoisia. [17] Miksi ylipainoisia ei leimata mediassa yhtä voimakkaasti tehohoidon kapasiteetin äärirajoille viemisestä kuin rokottamattomia, sillä he ovat myös merkittävä rasite tehohoidolle? Miksi median otsikot eivät kuulu: ”Meillä on lihavien pandemia.” Onhan kuitenkin ihan OK leimata rokottamattomia lääketieteellisen itsemääräämisoikeuden kiinnipitämisestä ja siitä, etteivät he anna injektoida kokeellista mRNA-rokotetta itseensä.

Rokotteen ottaminen on eettinen valinta

Ja lopuksi Ylen haastattelussa (19.11.2021) Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professori Antti Kauppinen pohtii rokottamattomiin kohdistuvien rajoitusten eettistä puolta:

”Jos siitä on haittaa vain henkilölle itselleen, voi rokottamattomuus pysyä omana asiana. Mutta jos rokottamattomuus voi aiheuttaa muille kielteisiä vaikutuksia, ei se ole enää vain yksityisasia.” [22]

Kun tiedetään, että rokotettukin voi tartuttaa, Iso-Britannian tilastojen mukaan jopa enemmän kuin rokottamaton, voidaan perustellusti kysyä rokottamisen kielteisiä vaikutuksia muille ja ylipäätään soveltaa Kauppisen esittämää eettistä tulkintaa rokotettuihin.

Lisäksi rokotehaittojen sekä läpäisyinfektion aiheuttamaa sairaalakuormitusta tulisi tarkastella näkyvämmin. Koronan aiheuttaman sairaalakuormituksen pienentyminen on yksi koronapassin peruste. Rokotetut saavat ilmeisesti kuormittaa tartuntoineen ja rokotehaittoineen sairaaloita niin paljon kuin haluavat? Rokotettujen osuus HUS:n sairaalahoidossa on viime viikkojen aikana vaihdellut väitetysti 23 % ja 50 % välillä. [23] Tehohoitoon päätymisen riski väitetään olevan Suomessa 33-kertainen rokottamattomalla.[24] Kumpikaan edellä olevista väitteistä ei pidä täysin paikkaansa. THL:n ohjeen mukaan ensimmäisestä rokotuksesta pitää olla kulunut 21 päivää ja toisesta 7, jotta voi olla tilastoissa rokotettu. HUS käyttää omissa tilastoissaan kumpaankin 7 päivää. [23] Lisäksi on hyvä huomioida, että Qatarissa tehdyn tutkimuksen mukaan rokotus laskee vastustuskykyä ja lisää läpäisyinfektion riskiä, jos taudin on sairastanut alle 6 kk ennen rokotteen ottamista.[25] Tämä viittaisi siihen, että rokote laskee vastustuskykyämme ja sotkee meidän omaa luonnollista immuunijärjestelmäämme.

Iso-Britannian tilastoista nähdään, että rokotteet ovat vaarallisempia ihmisille kuin itse tauti, jota vastaan niillä rokotetaan. Iso-Britannian tilaston antaman huolestuttavan signaalin pohjalta myös Suomessa tämän syksyn ylikuolleisuutta ja sen yhteyttä rokotteisiin pitäisi tutkia, sillä sen nousun ajankohta sopii toisen rokotekierroksen alkamisajankohtaan.

Onko siis moraalisesti ja eettisesti oikein leimata, syyllistää ja syrjiä ihmisiä väliaikaisen myyntiluvan saaneesta (eli käytännössä testivaiheessa olevasta) rokotteesta kieltäytymisestä? Sellaisen rokotteen, jonka pitkäaikaisvaikutuksia kukaan ei olemassa olevan tiedon pohjalta voi tietää. Sellaisen rokotteen, joka ei estä tartuttamista. Miten pitkälle ajalle ja millaisia sairauksia haittavaikutukset aiheuttavat? Laskeeko rokote meidän yleistä vastustuskykyämme? Lisääkö se kuolleisuutta? Rokotteen standardimyyntiluvan saamiseenkin tarvitaan lisätutkimuksia, joissa näihin kysymyksiin pyritään toivottavasti vastaamaan. Edellä esitettyjen tietojen valossa rokote näyttäisi olevan kuitenkin kaikkea muuta kuin turvallinen ja halpa henkivakuutus.

Tutkija, VTT

Viitteet:

[1] https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008419810.html

[2] https://yle.fi/uutiset/3-12188379

[3] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/

[4] https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronavirustestit

[5] https://thl.fi/documents/533963/5860112/COVID-19-epidemian+hybridistrategian+seuranta++tilannearvioraportti+10.11.2021.pdf/09bfa102-0813-c16c-7a56-58d1c66aaf7d?t=1636626185076

[6] https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2021/covid-19-veckorapport-2021-vecka-45-final.pdf

[7] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032859/Vaccine_surveillance_report_-_week_45.pdf

[8] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.15.21263583v2

[9] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

[10] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

[11] https://twitter.com/OKuokka/status/1458692289740656643

[12] https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/

[13] https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008421005.html

[14] https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

[15] https://www.lji.org/news-events/news/post/exposure-to-common-cold-coronaviruses-can-teach-the-immune-system-to-recognize-sars-cov-2/

[16] https://www.stat.fi/uutinen/koronaan-kuolleista-yhdeksan-kymmenesta-oli-yli-70-vuotias-vuonna-2020

[17] https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007846677.html

[18] https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008168154.html

[19] https://www.hus.fi/ajankohtaista/hus-suosittelee-d-vitamiinilisaa-ikaantyneille-ja-erityisryhmille

[20] https://vdmeta.com/

[21] https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/rdquo-tuhat-tehohoitopaikkaa-saadaan-kasaan-rdquo/

[22] https://yle.fi/uutiset/3-12194034

[23] https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirus-lukuina

[24] https://yle.fi/uutiset/3-12197920

[25] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34724027/


Sain artikkelin kirjoittajan lisäyksen 26.11.2021. Lisäys alla. Kommentit artikkeliin on esitetty FB- ja Twitter -feedissäni. (OT)

Kiitän lukijoita aktiivisuudesta, kannustuksesta ja epäkohtien esiin nostamisesta jutussani. Yksi hyvä lukijoiden huomautus liittyi siihen, että Iso-Britannian virallisessa tilastossa[1] oli saatavilla ainoastaan datat nippuna 10–60-vuotiasta ja valitettavasti data pienemmistä ikäjoukoista ole saatavilla. Koska rokotekattavuus on isompi 60-vuotta lähestyvillä kuin lähempänä 10-vuotta olevilla, ei tuo suuri ikäjoukko anna välttämättä realistista kuvaa rokotteen aiheuttamasta kuolleisuudesta. On kuitenkin selvää, että rokotteen hyötysuhde kuoleman estämisessä laskee 60-vuotiassa ja alle, koska esimerkiksi Suomessa koronan kanssa kuolleista epidemian alusta laskettuna [2]

  • 0 % on 0–30 v.
  • 0,8 % on 30–39 v.
  • 1,5 % on 40–49 v.
  • 4,5 % on 50–59 v.
  • 8,7 % on 60–69 v.
  • 23,6 % on 70–79 v.

Ja niin edelleen. Fimean twiitin (23.11.2021) [3] mukaan on tullut alle 5 ilmoitusta (eli 1-5) 18-29 vuotiaiden rokotehaittakuolemista. Tämä kyseenalaistaa voimakkaasti rokotteen hyödyn alle 18-30-vuotialla, kun kuolleita oli vuonna 2020 nolla samassa ikäryhmässä, jolloin ketään ei oltu vielä rokotettu. [2] Jos ainut argumentti rokotteiden antamisesta nuorille ikäryhmille on taudin leviämisen ja tartuttamisen estäminen riskiryhmiin, niin ainakaan Iso-Britannian tilastojen mukaan rokote ei sitä tee.

Miksi tämä Fimean tieto löytyy vain Twitteristä?  Se on ensiarvoisen tärkeää tietoa, jonka kertomatta jättäminen voi johtaa kuolemiin. Olisi välttämätöntä saada selville täysin läpinäkyvästi meille kaikille ajantasaiset tutkimustulokset sekä tilastot koronarokotteiden haitoista ja hyödyistä, koska kyseessä poikkeuksellinen maailmanlaajuinen rokotetutkimus. Oleellisia ja ajantasaisia avainlukuja ei saa ajoissa esimerkiksi THL:ltä oikeista ja korjatuista koronakuolemista eikä Fimealta rokotekuolemista, ja rokotettujen testauskin on ajettu alas. Kuulutin edellisessä jutussani myös sen perään, että Suomen ylikuolleisuuden nousua pitäisi tutkia, jotta mahdollinen yhteys rokotteisiin selviäisi. Lääkärinvalassakin sanotaan: ”Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.”[4] Kun näihin asiallisiin kysymyksiin ei vastata, herättää se vain lisää epäluuloja. Samaan aikaan hallituksessa ja eduskunnassa säädetään näillä puutteellisilla ja vääristyneillä tilastoilla erilaisia rajoituksia ja äänestetään koronapassista.

Viitteet:

[1] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

[2] https://twitter.com/Fimea/status/1463084031931781122?t=qiC6J0BxbaZqmxfc2f_5CA&s=08

[3] https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

[4] https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/laakarinvala/

Entä jos meitä todellakin perataan?

Spekuloin tässä kirjoituksessa sitä, mitkä voivat olla hallitsijoidemme pyrkimykset meneillään olevan koronahysterian luomisessa ja ylläpitämisessä.

Lääketeollisuuden ja muun suurpääoman voitot eli silkka ahneus

Tämä selitys on yksinkertaisin. Ahneuden voimaa on vaikea yliarvioida. Sen ajamana ollaan valmiita ottamaan suuria riskejä, varsinkin jos riskit kohdistuvat muihin.

Tähän mennessä kaikille lienee jo selvinnyt, että koronarokotteiden valmistajat ovat vaatineet ja saanet vastuuvapauslausekkeet valtioiden kanssa solmimiinsa koronarokotteiden toimitussopimuksiin. Se on sitten eri asia, pätevätkö vastuuvapauslausekkeet tilanteessa, jossa paljon ihmisiä alkaa kuolemaan. Veikkaan, että tällaisessa tilanteessa tultaisiin perustamaan erityistuomioistuimia Nürnbergin malliin. Pfizerin pääjohtaja Albert Bourlan haastattelu antaa vinkkiä siitä, että asia selvästi askarruttaa myös lääketehtaiden johtoa. Bourla kertoo haastattelussa, miten Pfizer päätyi koronarokotteiden kehittämiseen.

On siis mahdollista, että lääketehtaat ovat tietoisesti ottaneet valtavia, väestöön kohdistuvia, riskejä. Käytössä on nyt rokotteita, joita ei ole testattu normaalin pitkän kaavan mukaan. Eläinkokeet ovat aiemmin johtaneet karmeaan suuntaan. Eräässä tutkimuksessa havaittiin koe-eläimillä vaarallisia muutoksia keuhkoissa rokotuksen jälkeen eläinten kohdattua villin viruksen. Niin vaarallisia, että tutkimuksen kirjoittajat puhuvat aikaisen kuoleman oireyhtymästä, early death syndrome.

Toisessa tutkimuksessa varoitellaan etenemisestä ihmiskokeisiin samasta syystä:

Kyse voi olla myös siitä, että tuotekehityksessä on tyritty. On yksinkertaisesti ahneuden voimasta ja halusta edetä nopeasti tehty virhe, jonka seuraukset saattavat olla kohtalokkaita. Oman kokemukseni mukaan monimutkaiset suunnitelmat eivät ikinä toteudu suunnitelman mukaan. Niihin tulee aina sekoittavia tekijöitä myöhemmin tai sitten suunnitelmassa ei ole pystytty huomioimaan kaikkia tekijöitä. Nythän näin on tehty tietoisesti, sillä osa normaaliin rokotekehitykseen liittyvistä prosesseista on jätetty tekemättä, eikä pitkäaikaistietoa koronarokotteiden vaikutuksista ole.

Lyhytaikaisetkin vaikutukset näyttävät karmeilta – Suomessa Fimean haittarekisteriin on tehty jo noin 20.000 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista. Haittojen arvioimiseen tehty rekisteri näyttää siis toimivan, mutta sen antamaan signaaliin ei vain kiinnitetä huomiota. Tämä onkin koronahysterian merkittävä piirre. Päättäjämme eivät halua tehdä tarvittavia johtopäätöksiä. Mutta miksi? Onko kaltevalla pinnalla jo edetty niin pitkälle, ettei peruuttaminen ole päättäjille mahdollista? Sen myöntäminen, että on kohtalokkaasti tyritty, johtaisi oikeudenkäynteihin rikollisesta piittaamattomuudesta?

Teknofasismin ja kontrolliyhteiskunnan luominen

On mahdollista, että kyse ei ole pelkästä ahneudesta, vaan tietoisesta suunnittelusta kontrolliyhteiskunnan luomiseksi. Tähän viittaa vahvasti se, että ihmisen terveystietoja halutaan rutiininomaisesti yhdistää digitaaliseen identiteettiin. Tämä kehityssuunta on täysin vastoin perusihmisoikeuksia, joissa on lähdetty siitä, että terveydentilatiedot ovat yksityisiä.

Selitykset yleisvaarallisesta taudista eivät kestä päivänvaloa, sillä kyse ei todellakaan ole niin vakavasta viruksesta. Koronaviruksia on ollut seuranamme tuhansia vuosia ja immuunipuolustuksemme tietää mitä niiden kanssa pitää tehdä.

Miksi kukaan haluaisi luoda täydellisen kontrolliyhteiskunnan, minkä nykytekniikka mahdollistaa? Kyse ei ole enää teoriasta, minkä asioista perillä olevat tietävät. Tällainen sosiaalisen pisteytyksen järjestelmä on jo käytössä Kiinassa. Kyse lienee täydellisen hallinnan halusta, johon vallanpitäjät säännöllisesti sortuvat. Kuvitellaan, että johtajat tietävät lopullisen totuuden ja sen, mikä kansalle on parasta. Tämä on historian valossa aina osoittautunut vääräksi luuloksi. Suunnitelmatalous ja -yhteiskunta johtaa ’väärien’ mielipiteiden ja ihmisten perkaamiseen, jolloin elintärkeät näkökulmat jäävät esittämättä julkisessa keskustelussa, johtavat vinoutuneeseen päätöksentekoon ja vääristyneeseen yhteiskuntaan, jossa vapaus on vain haave kansalaisen mielessä.

Väestön vähentäminen, kansanmurha

On myös se mahdollisuus, että kyse on tietoisesta pyrkimyksestä vähentää maapallon väestöä. Me ihmiset olemme hyvin elinkelpoinen ja sopeutuva laji. Olemme levittäytyneet laajalti maapallolla. Tämä on joidenkin sairaiden ajatussuuntausten mukaan huono asia.

Ihmiskunnan historia on täynnä erilaisia kuoleman kultteja. Ehkä tämä johtuu luontaisen ihmisryhmän koon, noin 100-200 henkeä, ylittymisestä? Ihmismielen psykologia vierastaa isoja ihmisjoukkoja? Hallinnan tunne puuttuu? Tai oman roolin, paikan tai aseman tila on epäselvä?

Voiko olla niin, että hallinnan puute on johtanut yritykseen kontrolloida koko maapallon väestöä? Ehkä jopa vähentää sitä? Eräät suuntaukset viljelevät jatkuvasti ajatusta, että ihminen on maapallolle vahingollinen eläin, vaikka todisteet eivät osoita siihen suuntaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Ihmiskunnan syyllistäminen on erittäin vaarallista. Suuruudenhulluus yhdistettynä pelon ja syyllisyyden luomiseen voi johtaa täydelliseen katastrofiin ihmiskunnan kannalta.

Kun on lukenut paljon historiaa, niin huomaa, ettei aiemmin ole koskaan ollut tilannetta, jossa huonot ideat liikkuvat näin nopeasti paikasta toiseen tai että on olemassa lääkeyhtiöiden kaltaisia organisaatioita, joiden vaikutusvalta ulottuu lähes jokaiselle yhteiskunnan tasolle.

Jos oletetaan, että tavoitteena on vähentää väestöä, niin miten se olisi mahdollista tehdä? Suursodat ovat toki yksi keino ihmisten määrän vähentämiseen, mutta ovatko ihmiset niihin jo liian valveutuneita? Entä ydinaseiden käyttö? Ovatko ne liian vaarallinen ase käytettäväksi? Vahingollinen myös naruista vetäjille? Kun lukee Sunzin Sodankäynnin taitoa, Macchiavellin Ruhtinasta tai Von Clausewitzia, niin selväksi tulee, että sodankäynnin mestari ei antaudu avoimiin taisteluihin, vaan voittoa haetaan hienovaraisemmin keinoin. Mikä olisi nykymaailmassa tapa, jolla vastustaja saataisiin itse tuhoamaan itsensä? Tai vahingolliseksi koettu perkaamaan itse itsensä? Luodaan hysteria ja saadaan ihmiset piikittämään itseensä jotain?


”Kalan perkaus ja jatkokäsittely tarkoittaa, että kala suomustetaan tai nyljetään ja suolistetaan, minkä jälkeen kala paloitellaan tai fileoidaan.”
Lainaus kalatalouden keskusliiton sivuilta.

Otsikko viittaa pääministeri Sanna Marinin haastatteluun, jossa hän ilmoitti halunsa ruveta perkaamaan rokottamattomia.