fbpx

VALTUUSTOALOITE: Selvitys lakien ja sopimusten vastaisista kaupungin toimista

Tein eilen 15.12.2021 alla olevan valtuustoaloitteen Lohjan kaupunginvaltuustossa. Pidin siellä myös lyhyen puheen, joka on tässä blogauksessa aloitteen jäljessä. Aloite löytyy pdf-muodossa myös tästä linkistä. Aloitteeni liittyy lähinnä siihen, että Lohjalla koronapassittomia on kielletty käyttämästä paikallista uimahallia, Neidonkeidasta. Yllä oleva otsikkokuva on US Holokaustimuseon kokoelmasta. Kuva on Fürthin kaupungista Saksasta vuodelta 1935 ja kyltti seinässä kieltää yleisen uimalaitoksen käytön juutalaisilta. (OT)


Tilastokeskus julkaisi viime perjantaina 10.12.2021 vuoden 2020 kuolleisuusluvut ja kuolemansyyt. (1.) Julkaisu on otsikoitu ”Kuolemansyissä ei suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna”. Meille on väitetty jatkuvasti, että meillä on vaarallinen koronaviruksen aiheuttama pandemia. Kuolleisuudessa se ei kuitenkaan näy. Missä se pandemia siis on?

Covid-19-virusinfektioon tilastokeskus kertoo menehtyneen 558 henkeä, joiden keski-ikä oli 84 vuotta. Tämä on pari vuotta korkeampi kuin muutoin menehtyneiden keski-ikä. Lähes 90 prosenttia oli täyttänyt 70 vuotta ja 25 prosenttia oli täyttänyt 90 vuotta. Alle 65-vuotiaita tautiin kuoli 42 henkilöä. Koronavirustautiin kuolleissa ei ollut alle 20-vuotiaita, nuorin menehtynyt henkilö kuului ikäryhmään 20–24-vuotiaat ja vanhin oli yli 100-vuotias.

Verenkiertoelinten sairauksiin menehtyi 18496 henkeä, kasvaimiin 13411 henkeä, tapaturmiin 2213 henkeä, hengityselinten sairauksiin 1749 henkeä, alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaisiin alkoholimyrkytyksiin 1716 henkeä, ruuansulatuselinten sairauksiin 1359, itsemurhiin 717 henkeä ja muihin kuolemansyihin 4606 henkeä. Kuolleita oli vuonna 2020 yhteensä 55498 henkeä.

Koronavirukseen kuolleiden tilastointitapa on merkillinen – se kertoo lähinnä siitä, että keskimäärin 84-vuotiaalla oli kuollessaan positiivinen pcr-testitulos. Suomessa menehtyy influenssan kaltaisiin tauteihin, joihin luetaan myös koronavirustauti, joka vuosi 500-2000 henkeä. Vuosi 2020 oli siis lievä influenssavuosi. Tämä tieto on THL:n sivuilta ja lääkäriliitosta. (2.)

Yleisin kuolleisuuslukuja kommentoiva seuraava väite on, että ’torjuntatoimet auttoivat’. Tämä on kuitenkin satua. Mitään näyttöä esimerkiksi maskien tehosta viruksia vastaan ei ole. (3.) Tieteellinen näyttö asiasta on täysin selvä ja asia on tiedetty jo noin sata vuotta. Tämän on viime päivinä todennut mm. suomalainen epidemiologi Jussi Sane, joka työskentelee WHO:lle. Hän lausui mm. seuraavasti: ”Mitä enemmän etenkin maskeista meuhkataan, yhä nuoremmille kouluissa jne, sitä vähemmän todellista vaikuttavuusnäyttöä tuodaan esille. Eikä haitoista oikein puhuta. Merkintä historian tutkijoille, miltä prosessi tulee näyttämään.” (4.)

Sama koskee muita ei-farmaseuttisia toimenpiteitä kuten käsien pesua ja pintojen desinfiointia. Asiasta on USA:n CDC:n kooste- eli metatutkimus. (5.) Miniatyyrisen pieniä viruksia ei estetä tavallisilla maskeilla, sillä ne leviävät hengityksen ilmankosteuden mukana. Maskien teho on yhtä huono kuin katiskaverkon teho itikoita vastaan. Maskeista ei ole siis hyötyä. Mutta haittaa niistä on – tästä löytyy vähintään 32 tutkimusta PubMed-tietokannasta.

Rokotteiden tehokin on surkea. Tanskan tuoreet tiedot kertovat, että sieltä on löydetty 1840 Omikron-tapausta, joista 1544, eli 84 % on täysin rokotettuja. (6.) Israelista tulee vastaavia tietoja. (7.)

Koko koronahuijaus perustuu tartuntatautilain yleisvaarallisuuden käsitteen väärinkäyttöön. Tartuntatautilaki määrittää yleisvaarallisen taudin kriteereiksi kolme vaatimusta, joiden täytyy kaikkien täyttyä, että tauti määriteltäisiin yleisvaaralliseksi. (8.)

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tarkasteltaessa vaatimusten täyttymistä, voidaan todeta, ettei niistä yksikään toteudu. Yhdenkin kriteerin täyttymättä jääminen pudottaa taudin yleisvaarallisten tartuntatautien määritelmän ulkopuolelle. Taudin ei ole lähes kahden vuoden aikana todettu tarttuneen kuin noin kahteen prosenttiin suomalaisista, huolimatta valtavista testausmääristä. Suurin osa testauksen mukaan tartunnan saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. Kuten kokonaiskuolleisuusluvuistakin voidaan nähdä, ei tauti ole erityisen vaarallinen. Poikkeuksellista ylikuolleisuutta ei ole ollut vuosien 2020 tai 2021 aikana. Kolmannen kriteerinkin voidaan huomata olevan täyttymättä – virustauteja ei pysäytetä esimerkiksi tehottomilla maskeilla.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”. (9.)

Tartuntatautiasetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei täyty pelkästään pcr-testin näyttäessä positiivista tulosta, myös täysin terveille ihmisille ja jopa kuuden kuukauden ajan. Tällä hetkellä, lähes kaksi vuotta asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että lähes mikään osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin. Oireellisistakin potilaista suurin osa on lieväoireisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2012 julkaiseman dokumentin “Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaan” sivulla 50 kappaleen 8.1.4 taulukossa 3 on määritelty “lieväksi pandemiaksi” tilanne, jossa 8 viikon aikana 11.480 ihmistä joutuu sairaalahoitoon, ja kuolleita on 3.450. Nyt on kokonaisen vuoden aikana kuollut 558 ihmistä, eli yksi kuudesosa. Tämä väitetty pandemia ei siis täytä STM:n kriteereistä edes lievintä vaihtoehtoa. (10.)

Jokainen toki saa uskoa sadun valtavan vaarallisesta tappajaviruksesta vastoin tieteellistä näyttöä, jos haluaa. Ongelmalliseksi tilanne muodostuu siinä vaiheessa, jos alamme rajoittaa elämäämme tai kanssaihmistemme elämää näiden satujen perusteella. Näin on nyt käynyt laajan propagandan vuoksi. Päättäjämme ovat joukkopsykoosissa, eivätkä faktat saa kunnolla tilaa valtamediassa – keskustelun sensuuri on ennennäkemätöntä. Sama koskee sosiaalista mediaa.

Lohjalla tilanne on näkynyt viime viikkoina mm. siten, että Neidonkeidas on ottanut täysin epätieteellisen sorron välineen, koronapassin, käyttöön. Tämä syrjii sitä kansanosaa, joka ei halua tai voi esimerkiksi lääketieteellisistä syistä ottaa kokeellista geeniterapiainjektiota itselleen. Lohjan rokotuskattavuus on noin 80%, mikä tarkoittaa sitä, että Lohjalla on noin 9000 sellaista ihmistä, jotka eivät voi Neidonkeitaan palveluja käyttää. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että juutalaisten kansanmurha alkoi 1930-luvulla juuri vastaavilla estoilla – juutalaisia ei päästetty uimahalleihin.

Saamani tiedon mukaan Neidonkeitaan suorittamasta syrjinnästä on tehty jo ainakin yksi kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle, sekä useampi rikosilmoitus.

Suomen perustuslaki lähtee kansalaisten yhdenvertaisuudesta, eikä kansalaisia saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Laissa on mainittu erikseen terveydentila. (11.) Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin kuuluu mm. ns. Oviedon sopimus, jossa syrjintä kielletään. (12.) Suomen solmimista sopimuksista ns. Unescon sopimuksessa on vastaavia velvoitteita. (13.) Euroopan neuvoston tammikuussa 2021 tekemässä päätöslauselmassa (Resolution) 2361 (2021) todetaan selkeästi, että sen lisäksi että koronarokotusten on oltava kansalaisille vapaaehtoisia, ketään ei myöskään saa ”poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin painostaa rokotuksen ottamiseen vastoin tahtoaan”. Lisäksi samassa kohdassa (7.3.1) päätöslauselmaa sanotaan, että kansalaisten täytyy olla informoituja koronarokotusten ottamisen vapaaehtoisuudesta. (14.) Syrjintä on Suomen laissa kielletty vielä erikseen yhdenvertaisuuslaissa terveydentilan perusteella. Nämä syrjinnän kiellot koskevat myös yrityksiä. (15.)

Teen nyt edellä kertomistani syistä valtuustoaloitteen: Ehdotan, että Lohjan kaupunki käynnistää välittömästi selvitystoimet kaikissa toiminnoissaan jo tehdyistä syrjivistä päätöksistä, niistä tehdyistä kanteluista ja rikosilmoituksista, sekä lopettaa välittömästi jo havaitut tai selvityksen aikana havaitut syrjivät toimet. Ehdotan myös selvityksen teon annettavaksi jääviyskysymysten vuoksi ulkopuoliselle asianajotoimistolle, sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntijan mukaan ottamista prosessiin.

Lohjalla 15.12.2021

Ossi Tiihonen
kaupunginvaltuutettu

Viitteet:

 1. https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_tie_001_fi.html
 2. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/potilaan-suojaaminen-influenssalta-paaasia/
 3. https://www.lifesitenews.com/news/47-studies-confirm-inefectiveness-of-masks-for-covid-and-32-more-confirm-their-negative-health-effects/
 4. https://twitter.com/SaneEpi/status/1468577303840149511
 5. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
 6. https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-11122021-uy12
 7. https://twitter.com/AviDascalu/status/1469777582065389569
 8. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
 9. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200069
 10. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72870/Julk201209.pdf
 11. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
 12. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2
 13. https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/
 14. https://pace.coe.int/en/files/29004/html
 15. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Arvoisat kuulijat,

En lue tekemääni aloitetta, sillä se on lähetetty teille jo etukäteen ja voitte lukea sen halutessanne kaupungin järjestelmästä tai myöhemmin nettisivuiltani ossitiihonen.com.

Sen sijaan luen eräältä nettisivulta kappaleen:
”…ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ay-toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuoleen, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laissa säädetään muun muassa eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta henkilöstön ja muun toiminnan osalta.”

Toinen kappale, eri sivuilta:
”Vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa”

Kolmas kappale:
”Ihmisillä voi vammaisuuden tai sairauden takia olla erilaisia tapoja liikkua, toimia, kommunikoida ja ymmärtää. Yhdenvertaisuus toteutuu, kun osallistuminen ja omalla tavalla toimiminen on kaikille mahdollista.”
”Emme syrji ketään vamman tai terveydentilan perusteella. Ihmisten kohtelu on yhdenvertaista ja asiallista, on sitten kyse psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai vammasta.”

Arvatkaapa mistä tämä lainaukset olivat? Ensimmäinen oli SDP:n yhdenvertaisuusohjelmasta, toinen Kokoomuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittisesta ohjelmasta ja kolmas vihreiden yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Kaikilla puolueilla on varmaankin vastaavia syrjinnän vastaisia kirjauksia ohjelmissaan. Nyt niitä pitäisi vain noudattaa.

Periaatteet mitataan tiukassa paikassa. Sellaisessa kuin nyt, kun pitää vastustaa Suomen kehittymistä kohti täydellistä tyranniaa.

Teen nyt edellä kertomistani syistä valtuustoaloitteen:
Ehdotan, että Lohjan kaupunki käynnistää välittömästi selvitystoimet syrjivistä päätöksistä, joita mm. Neidonkeidas on tehnyt. Yksityiskohdat ja tarkemmat perustelut ovat kirjallisessa aloitteessani. Kiitos ajastanne.

Yllä oleva puheeni löytyy myös Lohjan kaupunginvaltuuston tallenteesta:

Yksi ajatus artikkelista “VALTUUSTOALOITE: Selvitys lakien ja sopimusten vastaisista kaupungin toimista”

Kommentit on suljettu.