fbpx

Kuumat erät ja tieteen luotettavuus

Tämä blogikirjoitus on suomennos kahdesta osasta artikkelia COVID UPDATE: What is the truth?, joka on ilmestynyt vertaisarvioidussa Surgical Neurology International -julkaisussa. Kirjoittaja on neurokirurgi Russel L. Blaylock ja suomennoksen on tehnyt patologi Seppo Sutinen. (OT)

——————

KUUMAT ERÄT

Russel Blaylock selostaa artikkelissaan COVID Update. What is the truth? lontoolaisen Kingston Yliopiston tutkijan äskettäin ilmestynyttä tutkimusta, jonka tekijä JR Hope on otsikoinut Sudden death by ”hot lot” – Dr. Michael Yeadon sounds the alarm. The Desert review. 2022. Jan 24.

”Äskettäin on ilmestynyt uusi tutkimus, jonka tulokset ovat pelottavia. Eräs Kingston Yliopiston tutkija Lontoossa on tehnyt laajan analyysin VAERS’n (CDC:n alainen järjestelmä, joka kerää vapaaehtoisia ilmoituksia rokotuskomplikaatioista) tiedoista, joista hän ryhmitti ilmoitetut kuolemat, jotka rokotuksesta olivat seuranneet, valmistajan antamien rokotteen eränumeroiden mukaan. Rokotteet on valmistettu suurina erinä. Hän huomasi, että rokotteet oli jaettu yli 20,000 erään ja yksi 200 erästä on todistettavasti tappava jokaiselle, joka saisi rokotuksen tästä erästä, mikä käsitti tuhansia rokoteannoksia.

Hän tutki kaikkia valmistettuja rokotteita – Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), jne. Hän totesi, että jokaisen 200 erän joukossa Pfizerin ja muiden valmistajien rokotteita yhden erän 200:sta todettiin olevan yli 50 kertaa tappavampi kuin muiden erien rokotteet. Toistenkin rokote-erien rokotteiden todettiin myös aiheuttavan kuolemantapauksia ja vammautumista, mutta ei läheskään saman verran. Näiden tappavien erien olisi tullut esiintyä sattumanvaraisesti kaikkien rokotteiden joukossa, jos kyseessä olisi ollut vahinko. Kuitenkin hän totesi, että 5 % rokotteista oli vastuussa 90 % vaikeista haittavaikutuksista, kuolemantapaukset mukaan lukien. Näiden ”kuumien erien” aiheuttamien kuolemantapausten määrä vaihteli yli 1000 prosentista moneen tuhanteen prosenttiin verrattuna vastaavin turvallisempiin eriin. Jos ajattelet, että tämä oli vahinko – mieti uudelleen. Tämä ei ole ensi kerta, kun ”kuuma erä” – tavallisesti lapsille suunniteltua rokotetta – on tarkoituksellisesti valmistettu ja lähetetty koko liittovaltion alueelle. Eräässä tällaisessa skandaalissa rokotteen ”kuumat erät” päätyivät yhden valtion alueelle, ja vahinko tuli välittömästi ilmi. Mikä oli valmistajan vastaus? Se ei ollut tappavien erien pois vetäminen. Hän määräsi hänen yrityksensä sirottelemaan kuumat erät koko liittovaltion alueelle, niin että viranomaiset eivät huomaisi ilmeistä tappavaa vaikutusta.

Kaikki rokote-erät on numeroitu – esimerkiksi Moderna merkitsee ne sellaisilla koodeilla kuin 013M20A. On huomattu, että eränumerot päättyvät joko 20A tai 21A. Erät, noiden numero päättyi 20A olivat myrkyllisempiä kuin ne, joiden numero päättyi 21A. Erien, jotka päättyivät 20A todettiin aiheuttavan noin 1700 haittatapausta, versus 21A numeroitujen erien joistain sadoista kolmeenkymmeneen haittatapaukseen. Tämä esimerkki selittää miksi joillakin henkilöillä oli vähän tai ei ollenkaan haittavaikutuksia rokotuksen jälkeen, kun taas toiset ovat joko kuolleet tai vakavasti vahingoittuneet. Minun mielestäni nämä esimerkit vahvasti viittaavat siihen, että kyseessä on tarkoituksellinen muutos ”rokotteessa”, jotta mukaan tulisi tappavia eriä.”

VOIKO TIETEESEEN LUOTTAA KORONAROKOTUKSIEN TEHOA JA TURVALLISUUTTA KOSKEVASSA KESKUSTELUSSA?

Koronarokotusten puolustajat puhuvat mielellään tieteellisistä tutkimuksista, jotka osoittavat ”rokotteiden” tehon ja turvallisuuden. Onko nykyinen lääketieteellinen kirjallisuus näissä kysymyksissä vielä luotettavaa? Tähän antaa mielenkiintoisen vastauksen huhtikuussa 2022 Surg Neurol Int 2022; 13:167 lehdessä ilmestynyt artikkeli COVID UPDATE: What is the truth? Sen kirjoittaja on Russel Blaylock.

Hän kirjoittaa, että rokotuksia ajavien tahojen ”ennen näkemätön taktiikka on poistaa eri mieltä olevat lääkärit heidän asemistaan lehtien toimittajina, artikkeleiden tarkastajina ja vetää heidän tieteelliset julkaisunsa pois lehdistä, jopa sen jälkeen, kun paperit on painettu. Yhä kasvava määrä alan huippuasiantuntijoiden artikkeleita vedetään pois tärkeimmistä lääketieteen ja muista tieteellisistä lehdistä viikkoja, kuukausia ja jopa vuosia niiden julkaisemisen jälkeen. Huolellinen tutustuminen osoittaa, että monissa tapauksissa kirjoittajat ovat uskaltaneet kyseenalaistaa julkaisujen valvojien hyväksymän opin – erikoisesti koskien rokotteiden turvallisuutta tai tehoa tai vaihtoehtoisia hoitoja.” [12,63]. ”On sattunut useita tapauksia, joissa voimakkaat lääkeyritykset ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa näiden lehtien omistajiin saadakseen poistetuksi artikkelit, jotka jollakin tavalla kyseenalaistavat näiden yritysten tuotteet.” [13,34,35]

”Vielä pahempaa on lääketieteellisten artikkeleiden laatiminen tukemaan sellaisia lääkkeitä ja farmaseuttisia tuotteita, joiden tuotantoon liittyy väärennettyjä tutkimustuloksia, niin sanottuja ”haamukirjoittajan” artikkeleita. [49,64] The Guardian (Lontoo) on lainannut Richard Burton’ia sanoessaan ”lehdet ovat muuttuneet lääketeollisuuden tiedotusvälineiksi.” [13,36] Varmistetusti vilpillisiä ”haamukirjoittajien” artikkeleita, joita jättimäiset lääketeollisuusyritykset ovat taloudellisesti tukeneet, on säännöllisesti ilmestynyt kliinisissä huippulehdissä, kuten JAMA (Journal of American Medical Assiciation), ja New England Journal of Medicine – eikä niitä ole koskaan poistettu huolimatta todistetusta tulosten tieteellisestä väärinkäytöstä ja manipulaatiosta”. [49,63]

”Haamukirjoituksiin liittyy suunnitteluyritysten käyttöä, joiden tehtävänä on laatia artikkeleita, jotka sisältävät manipuloituja tuloksia tukemaan jotain lääketeollisuuden tuotetta, ja sitten saada nämä artikkelit hyväksytyiksi korkean painoarvon kliinisissä lehdissä, jotka vaikuttavat lääkäreiden päätöksiin potilaiden hoidosta. Guardian on löytänyt 250 yritystä, jotka palvelevat tätä haamukirjoittamisen toimialaa.”

”Viimeinen vaihe näiden artikkeleiden suunnittelussa, jotta ne saataisiin julkaistuiksi mahdollisimman arvovaltaisissa lehdissä, on saada hyvin tunnettuja lääketieteellisiä asiantuntijoita suostumaan siihen, että heidän nimensä lisätään näiden artikkelien tekijäluetteloon. Näille värvätyille lääketieteellisille kirjoittajille on joko maksettu siitä, että heidän nimensä voidaan lisätä näihin ennalta kirjoitettuihin artikkeleihin tai he tekevät niin, saadakseen nimensä arvossa pidetyn lääketieteellisen lehden artikkeliin. [11] Lääketieteen julkaisemisen asiantuntijat ovat havainneet, että mitään ei ole tehty tämän väärinkäytöksen lopettamiseksi. Lääketieteen etiikan tutkijat ovat valittaneet, että tämän laajalle levinneen käytännön vuoksi ”et voi luottaa mihinkään.”

Viitteet (viitenumerot alkuperäisestä artikkelista)

11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool’s gold. Amer J Med. 2012;125(4):324–6 [PubMed] [Google Scholar].

12. Breggin PR, Breggin GR.  Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285–292. [Google Scholar]

13. Breggin, p133 [Last accessed on 2022 Feb 06]

34. Kennedy RF., Jr. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Skyhorse Publishing, NY, 2021, pp. 26–30.

35. Kennedy RF., Jr p. 32.

36. Kennedy RF., Jr pp. 35–56.

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18–31 [Google Scholar]

63. Ross E. How drug companies’ PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian.   https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Last accessed on 2022 Feb 06]

64. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times. April 15, 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf  [Last accessed on 2022 Feb 06]

612-soihtukulkue, Yleltä valeuutisointia tavalliseen tapaan

Halusin osallistua Itsenäisyyspäivänä Helsingissä jollekin marssille tai kulkueeseen, joka sopisi tällaiselle kansallismieliselle keski-ikäiselle tavalliselle suomalaiselle setämiehelle, joka on Suomen itsenäisyyden kannattaja olematta äärioikeistolainen tai natsi (mitä ne nyt sitten tarkoittavatkaan).

Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Se on ostettu kalliisti suomalaisella verellä ja siitä kannattaa pitää kiinni. Olemme sen velkaa menneille sukupolville. Omat vanhempani olivat molemmat rintamaveteraaneja, isä 3,5 vuotta rintamalla selviten ihmeen kaupalla elossa ja äiti pikkulottana. Isäni puolen suvusta kaatui Talvi- ja Jatkosodassa 48 miestä.

Ylen uutisen mukaan kulkueita järjestettäisiin ainakin viisi. Mikähän minulle sopisi? Koska en ole myöskään hörhö, enkä varsinkaan vasemmistolainen, niin kulkueista ainoastaan 612-soihtukulkue vaikutti sopivalta.

Tiedote 612.fi -sivustolta:

612.fi-yhdistys järjestää edellisten vuosien tapaan myös tänä vuonna soihtukulkueen Helsingin Hietaniemen sankarihautausmaalle itsenäisyyspäivänä 6.12.2019 klo 18:30.

Tänä vuonna on kulunut 80 vuotta talvisodan syttymisestä ja me haluamme erityisesti tänä vuonna korostaa kansaamme vuonna 1918 jakaneen aseellisen tragedian sijaan sitä kansallista yhtenäisyyttä, josta talvisodan henki ja sotien jälkeinen jälleenrakennus saivat voimansa.

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja poliittinen polarisaatio on lyönyt kiilaa suomalaisten väliin vaikka juuri epävarmoina aikoina pienen kansan suurin voimavara on yhtenäisyys.

Korostamme edelleen yhdistyksenä kansallista yhtenäisyyttä ja kutsumme kaikki itsensä isänmaallisiksi mieltävät suomalaiset jälleen kerran mukaan osoittamaan hiljaisesti mieltään isänmaan puolesta.

Yhteishenki, eteen päin katsominen, toistemme ja menneiden sukupolvien kunnioitus sekä yhteen hiileen puhaltaminen ovat suomalaisia arvoja, joista on syytä pitää kiinni jatkossakin.

Kulkue järjestetään perinteisesti tänäkin vuonna.Tapahtuma ja siihen olennaisesti liittyvä soihtukulkue ovat edelleen poliittisesti sitoutumattomia, eikä yhdistys edusta mitään poliittista kantaa. Jätetään omat lokerot kotiin ja kuljetaan jälleen kerran yhtenäisenä soihtukulkueena yhdessä Suomen lipun takana.

Poliittisten merkkien ja tunnusten esilläpitäminen ja käyttäminen tapahtumassa on edelleen kielletty. Myös kulkueen kärjessä liikkuva yhdistyksen asettama lippuairueen saattama Suomen lippu on ainoa sallittu banneri, viiri tai lippu.

Tältä pohjalta toivotamme kaikki isänmaalliset suomalaiset mukaan kunnioittamaan edellisten sukupolvien työtä ja uhrauksia 6.12.2019.

Kun kulkueiden kuvauksia Ylen sivuilta lukee, niin Ylen punavihreä agenda alkaa paistaa. 612-kulkuetta kuvaillaan mm. ’äärioikeistolaiseksi’. Kyseessä on Ylen tyypillinen tapa leimata tavalliset isänmaalliset suomalaiset äärioikeistolaisiksi tai jopa natseiksi. Pyrkimyksenä lienee vähentää kulkueen osallistujamäärää ja näkyvyyttä. Mikäli Ylen kuvauksia uskoisi, niin tavalliselle isänmaalliselle suomalaiselle ei olisi vaihtoehtoa ollenkaan.

Ylen vihreä toimittaja Eero Mäntymaa kirjoitti pari vuotta sitten 612-kulkueesta ’analyysin’, joka on täynnä vastaavaa leimaamista tai hienovaraisempaa vihjailua. Mitä muuta voi odottaa, kun punavihreä Yle laittaa asialle toimittajan, jolla on kulkueen osanottajista ennakkoon voimakkaasti värittynyt kanta? Yle on jatkuvasti ja pontevasti liannut isänmaallisuutta ja suomalaisuutta jutuillaan. Miksi siedämme tällaista verorahojemme käyttöä?

Onneksi Yle ei ole ainoa tiedonvälityskanava. Somesta voi lukea toisen näkökulman ja myös pienemmistä medioista, jotka eivät kuulu punavihreisiin valevaltamedioihin. Jos ei usko väitettä valevaltamedioista, niin kannattaa pitää mielessä, että toimittajat välttelevät keskustelemasta puoluekannoistaan. Joitain tutkimuksia asiasta on kuitenkin tehty, joista ilmenee, että toimittajat ovat lähes kokonaan vihreitä tai vasemmistoliittolaisia.

Olen teettänyt kenen tahansa käyttöön web-sivuston kmedia.fi, joka kokoaa yhteen pienempien medioiden uutisotsikoita. Sivusto on avoin, ei vaadi mitään rekisteröitymisiä tai asenna evästeitä, eikä maksa mitään. Olen iloinen, jos joku muukin havaisee sen hyödylliseksi.

612-kulkueella on siis oma sivusto 612.fi, jossa on kuvaus siitä millainen soihtukulkue on ja kertomuksia aikaisemmista kulkueista. Kun tietää esimerkiksi Mäntymaan ja Ylen poliittisen vääristymän, voi Ylen ja pienmedioiden jutuista melko helposti päätellä, että 612-soihtukulkue sopii tällaiselle tavalliselle ihmiselle. Sinne siis!

Suosittelen lukemaan valtamedian lisäksi myös muiden medioiden kuvauksia 612-kulkueesta. Asiasta ovat uutisoineet mm. Kansalainen.fi, myös etukäteen, sekä MV-Lehti. Vaikka MV-Lehteä on haukuttu vuosia, niin jälleen huomaan sen uutisoinnin tarkaksi ja kattavaksi. Erityisesti MV-Lehden sivulla oleva Jarmo Ekmanin englanninkielinen video on ansiokas.

Kulkue oli järjestäjien ja pienmedioiden kuvauksen mukainen. Ensin isänmaallinen juhlapuhe, jonka jälkeen rauhallinen kävely kohti Hietaniemen sankarihautausmaata. Mitään järjestyshäiriöitä en havainnut yhtä paukkupommia lukuun ottamatta vaikka anarkistit yrittivätkin rääkymisellään kulkuetta häiritä. Poliisilla oli homma hienosti hanskassa ja kulkueen lainvastainen häirintä oli estetty määrätietoisella toiminnalla. Suomen lipun lisäksi mitään tunnuksia ei kulkueessa ollut näkyvissä. Näin yhden kerran järjestäjien kertovan lipulla varustauneelle ihmiselle, että vain Suomen lippu kulkueen kärjessä on sallittu. Mukana oli kokonaisia perheitä lastenvaunujen kanssa. Tunnelma oli jopa harras. Aion olla mukana tulevinakin vuosina.

Työpaikan ilmapiiri, sitä ei löydy mistään

Olen joskus jossain työpaikassa käydessäni kävellyt ympäriinsä ja katsastellut eri tiloihin ja todennut sitten, että ’Ei löydy täältäkään’. Kyse on paljon puhutusta ’työpaikan ilmapiiristä’. En ole mistään löytänyt ilmassa olevia renkaita. Yritin juuri googlettaa kuvaakin asiasta, mutta eipä sitä löydy hakukoneellakaan, niin piti sitten itse väsätä otsikkokuvaksi sellainen, rengas ja vähän salamiakin.

Mistä oikein on kysymys? Ilmapiirikartoitukset ja vastaavat yrittävät nimetä asiaa, jota ei oikeasti ole olemassa. ’Ilmapiiri’ on käsite, jolla voidaan tarkoittaa melkein mitä tahansa riippuen siitä, mitä kukin sillä käsittää. Kuka ilmapiirin määrittää? Miten sitä mitataan? Mitä oikein mitataan?

Yleisin vastaus lienee, että sitä mitataan kyselyillä, joihin ihmiset vastaavat ja ilmaisevat oman mielikuvansa tai käsityksensä asiasta. Yhden ihmisen työpaikalla ei liene mahdollista olla ilmapiiriä tai muitakaan ilmassa olevia renkaan muotoisia käsitteitä. Entäs kaksi työntekijää? Onko ilmapiiri jo silloin syntynyt? Ehkä ei vieläkään, vaan siihen vaaditaan vähintään kolme ihmistä.

Voivatko ilmarenkaaseen vaikuttaa työpaikan fyysiset olosuhteet? Ehkä jossain määrin. Toimistotöissä siihen voinee hieman vaikuttaa lämpötilalla, sisustuksella, hajuilla jne. Entäs ulkotyöt? Karkaako ilmapiiri avotaivaan alla tuulen mukana pois? Voiko olla niin, että ilmapiiri pesii vain sisätiloissa? Auttaisiko tuuletus? Jos on vaikka toimistotöissä ja muut sattuvat olemaan poissa, niin onko työpaikalla silloin ilmapiiri? Tuskin. Ihmiset muodostavat sen. Mitään ihmisistä riippumatonta ilmapiiriä ei ole olemassa. Silti asiaa käsitellään usein kuin olisi olemassa jokin syntynyt tai muodostunut todellinen olio.

Kyse on ihmisten välisistä suhteista, asenteista ja erityisesti toiminnasta, joka ilmenee sanottuina tai kirjoitettuina asioina, niiden sävyinä, sekä ilmeinä ja eleinä. Koska kyse on ihmisten välisistä suhteista, niin viestinnällä on kaksi osapuolta, viestin lähettäjä ja sen vastaanottaja. Viestin lähettäjällä on ilmapiirin luomisessa ehkä suurin vastuu, mutta myös viestin vastaanottajalla on oma osansa. Asenteensa saamaansa viestiin voi valita. Vastaanottajalla on mielestäni myös velvollisuus kysyä saadessaan epäselviä ohjeita.

Lähettäjänä kannattaa miettiä viestin asiasisällön lisäksi myös tapa ja tyyli, millä viestin kertoo. Viestin asiasisältö kannattaa olla mahdollisimman yksiselitteinen. Yleiskäsitteitä tai tulkinnanvaraisia käsitteitä ei kannata käyttää. Jos viestin voi tulkita väärin, niin se tulkitaan väärin joko tahattomasti tai tahallisesti.

Esimerkki: Törmäsin eräässä paikassa ohjeeseen, joka kehotti ’Laita tavarat paikoilleen!’. Ongelmana vain oli, että kukaan ei ollut määritellyt mitkä ne paikat olivat, eikä sitä voinut satunnainen tavaran käyttäjä tietää. Tuskin tiesivät vakiokäyttäjätkään. Hulluinta oli, että tavaran paikalla ei edes ollut suurta merkitystä, sillä tilaa oli varsin hyvin käytettävissä, eivätkä kyseessä olleet pilaantuvat tavarat. Epäselvä viestintä aiheuttaa työn tehokkuuden laskun lisäksi kitkaa ihmissuhteisiin.

Vastaanottaja tulkitsee viestin omien suodattimiensa läpi, jotka ovat usein hyvin erilaiset kuin lähettäjällä. Myös tiedot asiasta voivat olla erilaiset, vallitsee tietämyksen epäsuhta. Jos ilmapiiriä mitataan kyselyillä, niin niihin saatetaan vastata mitä sattuu tai tarkoitushakuisesti. Voi olla, että vastaajalla on omassa elämässään suuria vaikeuksia, jolloin ne heijastuvat myös työpaikalle tai ihminen kehittää työhönsä liittyviä mielleyhtymiä, joilla ei ole mitään tekemistä itse työn tai työnantajan kanssa.

Onko ilmapiirikyselyillä paikkansa? Ehkä, mutta niihin on suhtauduttava kriittisesti. Mikä on kyselyn tarkoitus? Onko työpaikassa liian suuri vaihtuvuus siksi, ettei työhön olla tyytyväisiä? Vai mikä on syy ilmapiirikyselyn tekemiseen? Mitä kyselyssä tarkalleen ottaen kysytään? Keskitytäänkö oleellisiin asioihin? Usein kyselyt ovatkin työtyytyväisyyskyselyitä, jolloin ollaan paremmin asian ytimessä. Oletko tyytyväinen työhösi? Jos et ole, niin miksi? Jos olet, niin miksi? Onko jotain parannettavaa? Näihin asioihin voi vaikuttaa myös ilman kyselyitä. Jututa pomoasi. Kerro, jos asiat ovat huonosti ja kerro myös jos ne ovat hyvin. Pomona kysy työntekijöiltäsi, että ’Miten menee?’.


Tämän pienen kirjoitelman innoittajana toimi törmäämiseni jälleen useammassa yhteydessä epämääräiseen höttöpuheeseen työpaikan ilmapiiristä , sekä Postin meneillään oleva lakko. Työtyytyväisyyttä varmasti laskee, mikäli uhataan kymmenien prosenttien palkanlaskulla. Suunnan pitäisi olla pikemminkin Sveitsin korkeiden palkkojen suuntaan, eikä siihen, että Suomesta tulee halpatyömarkkina, jossa pieniä palkkoja paikataaan sosiaaliturvalla.