fbpx

Käykö sinunkin lapsesi aivopesukoulua?

Huomasin tuttavani Magnus Hagelstamin kommentoineen Kaj Granlundin keskusteluketjuun yllä olevan otsikkokuvan mukaisesti. Soitin tapahtumasta Magnukselle ja sain vielä aiheeseen liittyen alla olevan Wilma-kuvakaappauksen.

Hiilidioksidi oli väärä vastaus kun sai olla vain neljä vastausta, joihin CO2 ei sisältynyt.

Yllä kuvattu tapahtuma ei liene mitenkään poikkeuksellinen. Hiilidioksidin CO2 demonisointi on läpitunkevaa, vaikka kyseessä on elämälle välttämätön, näkymätön, väritön ja hajuton kaasu, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen ja kasvuun. Mikäli CO2-pitoisuus putoaa liian alas, kuolevat kasvit ja sitä myöten lähes kaikki elämä maapallolla. Kasvien kannalta CO2-taso on nyt liian alhainen. Lisääntynyt CO2 tehostaa merkittävästi kasvua. Maapallo on Naturen tutkimuksen mukaan vihertynyt paljon, josta 70 % on kasvaneen CO2-tason ansiota.

Suuremman hiilidioksidimäärän kasvulisäys on havaittavissa mm. seuraavasta videosta:

Lähes kaikki kasvihuoneviljelijät lisäävät hiilidioksidia pullosta kasvihuoneisiinsa. Tarvitsemme enemmän hiilidioksidia, emme vähemmän.

Koulussa saatetaan jopa käyttää sanasta ’ilmastonmuutos’ vain sen poliittista määritelmää, jonka mukaan vain ihminen on ’syyllinen’. Ilmastofoorumi ry on voimakkaasti paheksunut poliittisen termin käyttöä.

Yksittäisen opettajan syyllistäminen on turhaa, sillä Opetushallitus promoaa voimakkaasti pseudotieteellistä ilmasto-oppia, erityisesti Open ilmasto-opasta, joka on silkkaa propagandaa:

Jo oppaan ensimmäinen sivu herättää ajatuksia. Propagandalle tyypillisesti ’ilmastonmuutos’ halutaan ujuttaa jokaiseen oppiaineeseen, matematiikka mukaan lukien. Välittömästi tulee mieleen sosialistinen kouluopetus. Suomessa marxilaista opetusta yritettiin sisään peruskouluun 1970-luvulla, jolloin ns. Pirkkalan monistetta käytettiin Pirkkalan kouluissa lasten aivopesemiseksi pieniksi sosialisteiksi. Asiasta nousi tuolloin melkoinen kohu ja keskustelu eduskunnassa. Tulokset jäivät onneksi melko laihoiksi. Suomen Uutiset on kiinnittänyt huomiota Open ilmasto-oppaan propagandaan.

Erityisen karmea on Open ilmasto-oppaan osio, jossa lapset opetetaan tuntemaan syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta, jolle he eivät todellisuudessa voi mitään:

https://www.suomenuutiset.fi/wp-content/uploads/2019/10/tunteet.png

Ihmisen syyllistäminen ’ilmastonmuutoksesta’ perustuu teoriaan, että CO2 vaikuttaisi merkittävästi ilmastojen lämpötiloihin tai olisi niissä jopa ainoa tekijä. Kyse on sata vuotta vanhasta teoriasta, jota mittaustulokset eivät tue. Nykyisenä aikanamme lämpötila ei ole noussut 21 vuoteen, vaikka CO2-taso on noussut. Vuosina 1940-1977 lämpötila laski, vaikka CO2-taso nousi. Tällä hetkellä lämpötila on laskenut jo yli neljä vuotta. Näitä tietoja Suomen punavihreä valtamedia ei suostu meille kertomaan.

Valheelliset faktat ovat päässeet koulukirjoihin asti. Kuudennen luokan ympäristöopin kirja kertoo seuraavaa:

Mikä kaikki yllä olevassa on pielessä? Käyn alla läpi ilmeisimpiä kummallisuuksia.

Otsikon alla ingressissä on heti ’jäätiköt pienenevät’. Tämä pitää faktisesti paikkansa sikäli, että jotkut jäätiköt pienenevät. Ainakin välillä. Välillä ne taas suurenevat. Mitään pysyvää ’normaalitilaa’ ei ole olemassa. Maailma on jatkuvassa muutostilassa. Satelliittimittausten mukaan jäätiköissä ei ole havaittavissa mitään muuta kuin tavanomaista vaihtelua. Tällä hetkellä jäätiköt ovat kasvusuunnassa.

Seuraavassa kuvassa jääkarhu seisoo pienellä jäälautalla ja kuvateksti antaa ymmärtää, että jääkarhut kärsivät. ’Kun ilmasto lämpenee, myös merijää sulaa.’ Kuva on selvästi käsitelty. WWF jäi vastikään kiinni vastaavanlaisen kuvan käytöstä:

Eikä lämpötila nouse, eikä merijääkään ole häviämässä minnekään. Jääkarhujen kanta on vuodesta 1973 lähtien, jolloin niiden metsästys lopetettiin, kasvanut noin kahdeksankertaiseksi 5000:sta noin 39.000:een. Jääkarhuilla ei ole mitään hätää. Kyse on täysin valheellisesta mielikuvien maalailusta, jota voi todella, valitettavasti, odottaa WWF:n tapaiselta ympäristöjärjestöltä, mutta jota ei pitäisi missään tapauksessa hyväksyä peruskoulun oppikirjaan.

Seuraavalla sivulla on täysin valheellinen otsikko ’Ihmisen voimistama kasvihuoneilmiö aiheuttaa ilmastonmuutoksen’. Otsikko sulkee pois kokonaan ilmastonmuutoksen luonnolliset tekijät kuten auringon säteilytason tai merivirtojen muutokset. Seuraavassa kappaleessa propagandaa jatketaan antamalla ymmärtää, että ihminen on ainoa syyllinen. Kyseessä on silkka punavihreä propaganda ja poliittinen aivopesu – väitteet ovat täysin luonnontieteen vastaisia.

Seuraava otsikko ’Ilmastonmuutosta voi hidastaa’ antaa ymmärtää, että ihmiskunta pystyisi ohjailemaan valtavan suurta luonnonilmiötä energiakulutuksen tai tavaroiden kulutuksen kautta vaikka ihmiskunnan vaikutus voi olla teoriassakin vain hyvin pieni.

Viimeisessä kappaleessa maalaillaan jälleen kauhukuvia jäätiköiden sulamisesta, merenpinnan noususta ja kaikesta muusta pahasta. Mainitut tapahtumat ovat yleisiä luonnonilmiöitä, joissa ei ole havaittavissa mitään dramaattisia muutoksia kuten kirja antaa ymmärtää.

’Tärkeää’ -infolaatikossa on neljä kohtaa:

  • Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kasvihuoneilmiön voimistumista.

Ehkä jonkin verran, mutta mikä on suuruusluokka? Jos vaikutus on muutaman prosentin luokkaa, niin sitä ei pysty erottamaan suurista luonnollisista vaihteluista.

  • Lämpötilat nousevat koko maapallolla.

Täysin väärä väite. Lämpötila on ollut samalla tasolla jo 21 vuotta.

  • Ilmastonmuutos vaikuttaa maapallon eri alueilla eri tavoin.

Tämä on sentään totta.

  • Voit hidastaa ilmastonmuutosta, kun kulutat vähemmän energiaa ja tavaroita.

Täysin väärä väite. Kyseessä on luonnonilmiö, johon ihmiskunnalla on teoriassakin vain pieni vaikutus.

’Ideapaja’ -tehtävässä jatketaan propagandaa pitämällä itsestäänselvyytenä, että ihmiskunta voisi ’hidastaa ilmastonmuutosta’.

Kouluruokailussa levitetään samaa ’ihminen on syyllinen’ -hokemaa ja annetaan ymmärtää, että koululainen on vastuuton, jos hän syö lihaa, asuu jossain, liikkuu tai käyttää vaatteita! Vielä koulu ei ole sentään mennyt niin pitkälle kuin partioliike, joka kehottaa jättämään lapset tekemättä.

Nykytilannetta katsastamalla voidaankin todeta, että kymmeniä vuosia jatkunut aivopesu on edennyt syvälle koululaitoksen rakenteisiin. Onneksi lapsemme ovat someaikoina tulleet varsin kriittisiksi heille syötettyä tietoa kohtaan. Kaikki ei mene enää läpi. Osa kuitenkin ottaa todesta heille syötetyt valheet. Selvimmin tämä näkynee nuorissa aikuisissa, jotka ovat kuulleet samaa propagandaa päiväkodista lähtien. On erittäin vaikeaa tunnistaa itsessään lähes aukottoman vuosia jatkuneen aivopesun vaikutukset ja tunnustaa itselleen, että minulle on systemaattisesti valehdeltu.

Väite siitä, että ’ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen’ on vuosituhannen suurin tieteellinen ja yhteiskunnallinen huijaus. Ilmasto muuttuu luontaisesti kuten se on aina muuttunut.

Saamani tiedon mukaan tästä asiasta tullaan tekemään Suomen hallitukselle eduskuntakysely.

Vieraskirjoitus: Eroon fossiilisista polttoaineista – mahdollista vai mahdotonta?

Antti Lehtniemi 19.10.2019

Uutisoinnin ja politiikan valtavirtaa seuraava ei voi välttyä jokapäiväiseltä sanomalta. Maapallon ilmakehä lämpenee hiilidioksidin vuoksi, syypää siihen on ihmiskunta itse, ja jos lämpenemistä ei saada rajoitettua 1,5 asteeseen C, kaikkea elämää uhkaa tuho. Vaatimukset nopeasta siirtymisestä fossiilivapaaseen energiaan ovat etusijalla niin YK:n kuin EU:n politiikassa. Edessämme on varsin raju muutos, eikä sen hintalappua ja vaikuttavuutta ole mikään taho vielä julkaissut, ainakaan realistisesti laskettuna.

On hyvä tarkastella koko maailman energiankulutusta ja tuotannon jakautumaa. Englantilaisen BP:n tilastoja pidetään eräänä luotettavimmista. Tilastot tarkistetaan moneen kertaan, joten katsotaan vuoden 2017 tarkistettuja tilastoja. Kts. kuva 1. yllä.

Ympyrädiagrammista nähdään, että hiilen, öljyn ja kaasun osuus on 85 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Tuulivoiman osuus on vain 2 (kaksi) prosenttia ja aurinko- ja bioenergia ovat kumpikin yhden prosentin luokkaa. Energian kokonaiskulutus on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa ja kasvaa edelleen 1,25%:n vuosivauhtia. Miksi näin, vaikka tuuli- ja aurinkovoimaa on rakennettu ja rakennetaan miljardeilla euroilla ja dollareilla? Kaavion alaosa kertoo syyn. Kun länsimaat lisäävät tuuli- ja aurinkovoimaa, tämä lisäys hukkuu muun maailman kasvavaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Tässä ”auttaa” päästöoikeuskauppa: kun länsi tekee hiilen käytön alueellaan kalliimmaksi, hiilen maailmanmarkkinahinta laskee. Tästä Kiina, Intia ja kehittyvät maat kiittävät. Heille hiilienergian lisääminen tulee yhä edullisemmaksi, ja sitä rakennetaankin lisää satojen uusien hiilivoimaloiden verran joka vuosi. Suomen hiilipäästöt yllä olevassa kuvassa ovat vain hiuksenohut viiva. Esimerkkimme vaikutus ei siksi erotu lainkaan, ja edellä mainitut maat eivät varmuudella tule esimerkkiämme seuraamaan. Muistettaneen, kuinka nopeasti muut maat seurasivat Suomea naisten äänioikeuden myöntämisessä ja maailmansodan velkojen maksussa USA:lle.

Entäpä jos kuitenkin edellä olevan, todelliset kulutusmäärät kertovan kaavion fossiilisten polttoaineiden osuus korvataan uusiutuvilla, mitä tapahtuu? Tuuli- ja aurinkoenergian ongelma on sen suuri vaihtelevuus. Sähköä saadaan vain kun tuulee, ja tuotannon vaihtelu on erittäin voimakasta. Tämän kertoo kuva 2 alla: Suomen tuulivoimatuotanto helmikuussa 2019 (Fortum).

Yöllä aurinkosähköä ei saada. Kuva 3: Suomen aurinkovoimatuotanto syyskuussa 2019.

Näin ollen tarvitaan aina varavoimaa käytännössä sama määrä kuin tuuli- ja aurinkosähköä on rakennettu. Toistaiseksi tämän varavoiman tuottavat vesi-, kaasu- ja hiilivoimalat, joiden tulee olla 24/7 valmiudessa toimittaa sähköä verkkoon aina, kun tuuli heikkenee tai yö saapuu. Tuuli- ja aurinkovoimayhtiöiden ei kumma kyllä tarvitse lainkaan osallistua varavoiman kustannuksiin. Ne saavat yhteiskunnalta tukea, kun taas fossiilisia rokotetaan nousevilla päästökauppakustannuksilla. Reiluako? Lisäksi varavoima toimii epätaloudellisesti, kun sitä ajetaan alas ja ylös uusiutuvan energian vaihtelun mukaan.

Kiteyttäen: jos rakennetaan 1000 MW uusiutuvaa tuotantoa, pitää rakentaa lähes sama määrä fossiilista voimaa. Kaksinkertainen investointi, jossa uusiutuva tuotanto on fossiilisen loisena – järkevääkö?

Tulevaisuuden puhdas ydinvoima, fuusioenergia ei ole vieläkään ratkaissut ongelmiaan, joten luemme uutisista tutun lauseen ”ehkä jo 10 vuoden kuluttua…”. Esillä on myös uusiutuvan energian varastointi eri tavoilla: pumppuvoimalat, litiumakut, sulasuolatankit. BP:n tilastolukujen avulla voi laskea, minkä kokoluokan varastoja tarvittaisiin. Varastoiminen maksaisi nykyisin käytettävissä olevalla tekniikalla erittäin paljon, myös vetyyn. Vety muodostaa palaessaan vain vesihöyryä ja on siten ihanteellinen energialähde. Vetytalouden alkusysäys juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja Hitleriin 30-luvulle. Siellä asiaa tutkittiin tosissaan, mutta tekniikka osoittautui liian vaikeaksi. Vedyssä on kaksi fysikaalista, ylitse pääsemätöntä ongelmaa. Ensinnäkin vety kaikkein pienimpänä alkuaineena ei pysy missään säiliössä vaan vuotaa niistä ulos. Näin ollen kuljetushävikki on huomattavaa, oli kyse tankeista tai putkilinjoista. Samalla räjähdysvaara on todellinen uhka. Toiseksi vety ei ole kovinkaan energiatiheää. Yksi kilo hiiltä sisältää saman määrän energiaa kuin vetykaasupallo, jonka halkaisija on kuusi metriä. Tästä voi laskea, montako ”Hindenburgia” pitää talvipakkasella olla Salmisaari-II:n yläpuolella hiilikasan tilalla kaasuvarastoina ja montaako kuljetetaan edestakaisin tankkaamaan vetyä – niin minne? Asukkaat ehkeivät halua massiivista tulenarkaa kaasuvarastoa lähelleen.

Se, kuinka mahdottomasta asiasta on kyse jos fossiilisen energian käyttö ajetaan alas vuoteen 2050 mennessä, selviää prof Roger Pielke jr:n laskelmasta. Jotta kaavion 1. fossiilisten 85% osuus voitaisiin ajaa alas ja saada sama määrä täysin CO2 -päästötöntä energiaa luotettavana 24/7 sähkönä, vain nykyinen ydinvoima tulee kyseeseen. Jokaisena päivänä pitäisi valmistua ja ottaa käyttöön yksi Olkiluoto-III-kokoluokan ydinvoimala. Siis PÄIVÄSSÄ, ei vuodessa tai 10 vuodessa. Vuoteen 2050 on aikaa ”vain” noin 11.000 päivää, joten ydinvoiman rakentajille koittaisi kultakausi jos melkoinen hoppukin …

Päättäjiltämme puuttuu suunnitelma B. Tarkoitan tällä sitä, että me Suomessa olemme esimerkkinä ja ajamme fossiiliset alas, mutta muut EU-maat eivät sitä tee saati sitten Kiina ja Intia. Mitä teemme, kun energiantuotantomme kustannukset ovat pilvissä, tuotanto vaihtelee rajusti, vienti sakkaa ja kansantuote ja sähkö eivät riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin. Kaikki eläminen kallistuu. Kiertävät sähkökatkot tulevat jokapäiväiseksi ongelmaksi. Miten terässulatto toimii, jos energian saanti katkeilee? Australiassa tuulivoiman katko aikaansai alumiini- ja lasisulaton uunien jähmettymisen. Uunit piikataan romuksi ja rakennetaan tilalle uudet – mutta kuka maksaa? Tuulivoimako?

Lopuksi on hyvä huomauttaa myös puuttuvasta suunnitelmasta C. Jos osoittautuukin, että ilmaston muutos on normaali syklinen hiilidioksidista riippumaton tapahtuma, hiilidioksidipolitiikassa on menty pahasti metsään. Kenen syyksi pannaan jo tehdyt satojen ja tuhansien miljardien hukkainvestoinnit? Mitä muuta tuolla rahalla olisi voitu saada aikaan? Esimerkiksi todellisten ilmansaasteiden (pienhiukkaset) vähentäminen, merten puhtauden vaaliminen, kehitysmaiden nosto kurjuudesta luotettavan sähkön avulla, todellisten uusituvan energian lähteiden tutkimuksen rahoittaminen saavat vain murto-osan siitä, minkä nykyinen hiilenvastainen sota .

Ilman vakaata 24/7 sähköä ei ole puhdasta käyttövettä, toimivaa kylmäketjua, viestintäverkkoa, terveydenhuoltoa eli sanalla sanoen hyvinvointiyhteiskuntaa. Edellä esitetyn, matemaattisen laskelman perusteella voidaan sanoa, että hiilen vastainen sota, hiilifobia, johtaa toteutuessaan vääjäämättä hyvinvointiyhteiskunnan romuttumiseen kaikkialla. Tätäkö me haluamme suunnan näyttäjinä viestittää? Tätäkö kansalaisemme haluavat? Tätäkö sinä, lukijani, haluat?


Sain yllä olevan kirjoituksen tuttavaltani Antti Lehtniemeltä. Julkaisen sen hänen luvallaan. Olen samaa mieltä aiheesta. (OT)

Ilmastofoorumi ry paheksuu luonnontieteen vastaisia opetusmateriaaleja

Luonnontieteessä ilmastonmuutos tarkoittaa ilmaston lämpenemistä, ilmaston viilenemistä, sekä nopeita että hitaita muutoksia.

Ilmastonmuutoksella voidaan tarkoittaa myös muutoksia ilmakehän koostumuksessa, tai muissa ilmasto-olosuhteissa, lähtien siitä ajasta kun maapallo sai ilmakehän 4,5 miljardia vuotta sitten.

Ilmastonmuutos on määritelty YK:n artiklassa, EU:n asetuksessa ja Suomen ilmastolaissa, joissa se on rajattu käsittämään vain ihmisen osuus. Juuri tämän määritelmän mukaan on laadittu IPCC:n tehtävänkuva.

Suomen Ilmastolaki rajaa ilmastonmuutoksen samalla poliittisella, ei tieteellisellä, merkityksellä Suomen ilmastopaneelin tehtävänkuvaan.

Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on saanut kansalaisilta paljon palautetta, että luonnontieteen vastaisten materiaalien käyttö lisääntyy kouluissa.

Materiaaleissa käytetään usein sanalle ilmastonmuutos vain sen poliittista määritelmää, jossa luonnolliset syyt on suljettu pois ja ainoana syynä ilmastonmuutoksiin esitetään ihmiskunnan vaikutus.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että sanalle on kaksi toisistaan poikkeavaa määritelmää. Ilmastoaktivistien, median, YK:n, monien talousmahtien, sekä poliitikkojen käytössä ilmastonmuutoksella viitataan vain ihmisen toiminnassa ilmaan vapautuvan hiilidioksidin aiheuttamaan oletettuun katastrofaaliseen ilmaston lämpenemiseen.

Ilmastofoorumi ry vaatii, että koulujen opetuksessa käytetään yli sata vuotta käytössä ollutta tieteellistä ja arkijärjen mukaista määritelmää, jossa ilmastonmuutokselle on muitakin syitä kuin ihminen.

Ilmastofoorumi ry:n hallituksen puolesta
Pasi Matilainen
puheenjohtaja


Julkaisen Ilmastofoorumi ry:n yo. tiedotteen sellaisenaan, sillä asia on äärimmäisen tärkeä. Yhden keskeisen käsitteen merkitystä on jo pitkään pyritty hämärtämään valheellisella uuskielellä. Olen Ilmastofoorumi ry:n hallituksen varajäsen ja osallistun aktiivisesti toimintaan.

Ilmastofoorumin web-sivut: https://ilmastofoorumi.fi/
Ilmastofoorumin Facebook: https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/

Ossi Tiihonen