fbpx

Kuumat erät ja tieteen luotettavuus

Tämä blogikirjoitus on suomennos kahdesta osasta artikkelia COVID UPDATE: What is the truth?, joka on ilmestynyt vertaisarvioidussa Surgical Neurology International -julkaisussa. Kirjoittaja on neurokirurgi Russel L. Blaylock ja suomennoksen on tehnyt patologi Seppo Sutinen. (OT)

——————

KUUMAT ERÄT

Russel Blaylock selostaa artikkelissaan COVID Update. What is the truth? lontoolaisen Kingston Yliopiston tutkijan äskettäin ilmestynyttä tutkimusta, jonka tekijä JR Hope on otsikoinut Sudden death by ”hot lot” – Dr. Michael Yeadon sounds the alarm. The Desert review. 2022. Jan 24.

”Äskettäin on ilmestynyt uusi tutkimus, jonka tulokset ovat pelottavia. Eräs Kingston Yliopiston tutkija Lontoossa on tehnyt laajan analyysin VAERS’n (CDC:n alainen järjestelmä, joka kerää vapaaehtoisia ilmoituksia rokotuskomplikaatioista) tiedoista, joista hän ryhmitti ilmoitetut kuolemat, jotka rokotuksesta olivat seuranneet, valmistajan antamien rokotteen eränumeroiden mukaan. Rokotteet on valmistettu suurina erinä. Hän huomasi, että rokotteet oli jaettu yli 20,000 erään ja yksi 200 erästä on todistettavasti tappava jokaiselle, joka saisi rokotuksen tästä erästä, mikä käsitti tuhansia rokoteannoksia.

Hän tutki kaikkia valmistettuja rokotteita – Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), jne. Hän totesi, että jokaisen 200 erän joukossa Pfizerin ja muiden valmistajien rokotteita yhden erän 200:sta todettiin olevan yli 50 kertaa tappavampi kuin muiden erien rokotteet. Toistenkin rokote-erien rokotteiden todettiin myös aiheuttavan kuolemantapauksia ja vammautumista, mutta ei läheskään saman verran. Näiden tappavien erien olisi tullut esiintyä sattumanvaraisesti kaikkien rokotteiden joukossa, jos kyseessä olisi ollut vahinko. Kuitenkin hän totesi, että 5 % rokotteista oli vastuussa 90 % vaikeista haittavaikutuksista, kuolemantapaukset mukaan lukien. Näiden ”kuumien erien” aiheuttamien kuolemantapausten määrä vaihteli yli 1000 prosentista moneen tuhanteen prosenttiin verrattuna vastaavin turvallisempiin eriin. Jos ajattelet, että tämä oli vahinko – mieti uudelleen. Tämä ei ole ensi kerta, kun ”kuuma erä” – tavallisesti lapsille suunniteltua rokotetta – on tarkoituksellisesti valmistettu ja lähetetty koko liittovaltion alueelle. Eräässä tällaisessa skandaalissa rokotteen ”kuumat erät” päätyivät yhden valtion alueelle, ja vahinko tuli välittömästi ilmi. Mikä oli valmistajan vastaus? Se ei ollut tappavien erien pois vetäminen. Hän määräsi hänen yrityksensä sirottelemaan kuumat erät koko liittovaltion alueelle, niin että viranomaiset eivät huomaisi ilmeistä tappavaa vaikutusta.

Kaikki rokote-erät on numeroitu – esimerkiksi Moderna merkitsee ne sellaisilla koodeilla kuin 013M20A. On huomattu, että eränumerot päättyvät joko 20A tai 21A. Erät, noiden numero päättyi 20A olivat myrkyllisempiä kuin ne, joiden numero päättyi 21A. Erien, jotka päättyivät 20A todettiin aiheuttavan noin 1700 haittatapausta, versus 21A numeroitujen erien joistain sadoista kolmeenkymmeneen haittatapaukseen. Tämä esimerkki selittää miksi joillakin henkilöillä oli vähän tai ei ollenkaan haittavaikutuksia rokotuksen jälkeen, kun taas toiset ovat joko kuolleet tai vakavasti vahingoittuneet. Minun mielestäni nämä esimerkit vahvasti viittaavat siihen, että kyseessä on tarkoituksellinen muutos ”rokotteessa”, jotta mukaan tulisi tappavia eriä.”

VOIKO TIETEESEEN LUOTTAA KORONAROKOTUKSIEN TEHOA JA TURVALLISUUTTA KOSKEVASSA KESKUSTELUSSA?

Koronarokotusten puolustajat puhuvat mielellään tieteellisistä tutkimuksista, jotka osoittavat ”rokotteiden” tehon ja turvallisuuden. Onko nykyinen lääketieteellinen kirjallisuus näissä kysymyksissä vielä luotettavaa? Tähän antaa mielenkiintoisen vastauksen huhtikuussa 2022 Surg Neurol Int 2022; 13:167 lehdessä ilmestynyt artikkeli COVID UPDATE: What is the truth? Sen kirjoittaja on Russel Blaylock.

Hän kirjoittaa, että rokotuksia ajavien tahojen ”ennen näkemätön taktiikka on poistaa eri mieltä olevat lääkärit heidän asemistaan lehtien toimittajina, artikkeleiden tarkastajina ja vetää heidän tieteelliset julkaisunsa pois lehdistä, jopa sen jälkeen, kun paperit on painettu. Yhä kasvava määrä alan huippuasiantuntijoiden artikkeleita vedetään pois tärkeimmistä lääketieteen ja muista tieteellisistä lehdistä viikkoja, kuukausia ja jopa vuosia niiden julkaisemisen jälkeen. Huolellinen tutustuminen osoittaa, että monissa tapauksissa kirjoittajat ovat uskaltaneet kyseenalaistaa julkaisujen valvojien hyväksymän opin – erikoisesti koskien rokotteiden turvallisuutta tai tehoa tai vaihtoehtoisia hoitoja.” [12,63]. ”On sattunut useita tapauksia, joissa voimakkaat lääkeyritykset ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa näiden lehtien omistajiin saadakseen poistetuksi artikkelit, jotka jollakin tavalla kyseenalaistavat näiden yritysten tuotteet.” [13,34,35]

”Vielä pahempaa on lääketieteellisten artikkeleiden laatiminen tukemaan sellaisia lääkkeitä ja farmaseuttisia tuotteita, joiden tuotantoon liittyy väärennettyjä tutkimustuloksia, niin sanottuja ”haamukirjoittajan” artikkeleita. [49,64] The Guardian (Lontoo) on lainannut Richard Burton’ia sanoessaan ”lehdet ovat muuttuneet lääketeollisuuden tiedotusvälineiksi.” [13,36] Varmistetusti vilpillisiä ”haamukirjoittajien” artikkeleita, joita jättimäiset lääketeollisuusyritykset ovat taloudellisesti tukeneet, on säännöllisesti ilmestynyt kliinisissä huippulehdissä, kuten JAMA (Journal of American Medical Assiciation), ja New England Journal of Medicine – eikä niitä ole koskaan poistettu huolimatta todistetusta tulosten tieteellisestä väärinkäytöstä ja manipulaatiosta”. [49,63]

”Haamukirjoituksiin liittyy suunnitteluyritysten käyttöä, joiden tehtävänä on laatia artikkeleita, jotka sisältävät manipuloituja tuloksia tukemaan jotain lääketeollisuuden tuotetta, ja sitten saada nämä artikkelit hyväksytyiksi korkean painoarvon kliinisissä lehdissä, jotka vaikuttavat lääkäreiden päätöksiin potilaiden hoidosta. Guardian on löytänyt 250 yritystä, jotka palvelevat tätä haamukirjoittamisen toimialaa.”

”Viimeinen vaihe näiden artikkeleiden suunnittelussa, jotta ne saataisiin julkaistuiksi mahdollisimman arvovaltaisissa lehdissä, on saada hyvin tunnettuja lääketieteellisiä asiantuntijoita suostumaan siihen, että heidän nimensä lisätään näiden artikkelien tekijäluetteloon. Näille värvätyille lääketieteellisille kirjoittajille on joko maksettu siitä, että heidän nimensä voidaan lisätä näihin ennalta kirjoitettuihin artikkeleihin tai he tekevät niin, saadakseen nimensä arvossa pidetyn lääketieteellisen lehden artikkeliin. [11] Lääketieteen julkaisemisen asiantuntijat ovat havainneet, että mitään ei ole tehty tämän väärinkäytöksen lopettamiseksi. Lääketieteen etiikan tutkijat ovat valittaneet, että tämän laajalle levinneen käytännön vuoksi ”et voi luottaa mihinkään.”

Viitteet (viitenumerot alkuperäisestä artikkelista)

11. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool’s gold. Amer J Med. 2012;125(4):324–6 [PubMed] [Google Scholar].

12. Breggin PR, Breggin GR.  Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: We are the Prey. Ithaca, NY: Lake Edge Press; 2021. Top Medical Journals Sell their Souls; pp. 285–292. [Google Scholar]

13. Breggin, p133 [Last accessed on 2022 Feb 06]

34. Kennedy RF., Jr. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Skyhorse Publishing, NY, 2021, pp. 26–30.

35. Kennedy RF., Jr p. 32.

36. Kennedy RF., Jr pp. 35–56.

49. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med. 2007;50(1):18–31 [Google Scholar]

63. Ross E. How drug companies’ PR tactics skew the presentation of medical research. The Guardian.   https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writing-journalism [Last accessed on 2022 Feb 06]

64. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times. April 15, 2008 https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters%20Used%20in%20Vioxx%20studies_Stephanie%20Saul_Apr%2015,%202008_The%20New%20Times.pdf  [Last accessed on 2022 Feb 06]