fbpx

STM:n lääkintöneuvos Mikko Paunio: COVID-19 EPIDEMIA PRINCESS DIAMOND RISTEILYALUKSELLA – KANSALAISIA PELOTELTU LIIAN SUURILLA COVID-19 KUOLLEISUUSLUVUILLA?

Sain käsiini STM:n lääkintöneuvos Mikko Paunion raportin Princess Diamond -risteilyaluksella tapahtuneesta koronaepidemiasta. Julkaisen sen alla kokonaisuudessaan. Raportti on ladattavissa myös pdf-muodossa. (OT)


COVID-19 EPIDEMIA PRINCESS DIAMOND RISTEILYALUKSELLA

Imperial Collegen arviot tulevista COVID-19 kuolemista Isossa Britanniassa ja USA:ssa aivan liian suuret?

TIIVISTELMÄ

Princess Diamond niminen matkustajaristelyalus on italialaisen pikkukylä Vo’ Euganeon ohella ainoa, jossa on suhteellisen luotettava luku SARS-CoV-2 viruksen tappavuudesta. Princess Dia-mondilla, jonka väestö painottui vahvasti 60-79-vuotiaisiin, viruksen tappavuus on ollut 1,4 %. Vo Euganeon luku oli 1 %.

Imperial Collegen Suomessakin laajalti julkistetut luvut sadoista tuhansista tulevista kuolemista Isossa Britanniassa ja miljoonista kuolemista USA:ssa ovat todennäköisesti suuresti liioiteltuja. Nicholas Lewis niminen brittifyysikko on mallintanut Princess Diamondin tietoihin paremmin nojaten Ison Britannian tulevat COVID-19 kuolemat ja todennut Imperial Collegen arviot aivan liian suuriksi.

Princess Diamondilta saatu tieto on hätkähdyttävää, koska jopa 2/3 60-79-vuotiaiden SARS-CoV-2 infektioista on vailla oireita. Lasten ja nuorten oireisten suuri määrä taas kertoo, että lapset ja nuoret osallistuvat tehokkaasti tartuntaketjuihin.

Suomessa on aloitettava heti oireettomien COVID-19 kontaktien ja hotspot alueiden ihmisten laajamittainen testaaminen. Suomen on heti luovuttava THL:n linjasta, jonka mukaan tautia ei aktiivisesti tule etsiä.

EPIDEMIAN ALKU

Princess Diamond (DP) lähti Yokohaman satamasta 20. tammikuuta 2020. Se kiersi eri satamissa ympäri Kaakkois-Aasiaa. Hong Kongissa laivasta poistettiin 25.1. henkilö, jolla yskä alkanut laivassa kaksi päivää aikaisemmin.

Laiva saapui takaisin Yokohamaan 3.2. Helmikuun 1. päivänä oli saatu tieto, että Hong Kongissa laivasta poistunut yskivä henkilö oli saanut SARS-CoV-2 infektion.

LAIVA KARANTEENIIN JA IHMISET HYTTEIHIN ERISTYKSIIN SAMMUTTI ERITTÄIN NOPEASTI LEVINNEEN EPIDEMIAN

Laiva päätettiin asettaa karanteeniin sen tultua takaisin Yokohamaan 3.2. Japanin viranomaiset tekivät heti miten kartoituksen tilanteesta ja ottivat oireisilta ihmisiltä näytteitä ja määräsivät kaikki matkustajat ja laivan väen hytteihin. Miehistön osalta osa heitä joutui tekemään välttämättömiä töitä lai-van teknisessä ylläpidossa ja ruokahuollon ylläpidossa.

Kaikki laivalla olleet testattiin ja kaikki SARS-CoV-2 infektoituneet henkilöt vietiin ulos laivasta hoitoon tai eristykseen. Mm 23 henkilöä havaittiin positiiviksi, jos heidän hyttitoverillaan oli aiemmin testauksessa ollut todettu infektio.

Ruotsalaisten matemaatikkojen kontaktitartuntoihin perustuvissa laskelmissa osoitettiin taudin levinneen todella hurjaa vauhtia ennen laivan väen määräämistä omiin hytteihin 5.2. klo 8.00 14 vuorokaudeksi. Vaikka ruotsalaiset matemaatikot kykenivät laskelmissaan oletustensa pohjalta päätymään, että tauti oli levinnyt normaalina pisaratartuntana, eivät he eivätkä myöskään Japanin ”THL:n” (NIID) kyenneet poissulkemaan, että hurja tartuntavauhti olisi voinut olla osin myös ilmavälitteinen.

Laivan väen määrääminen omiin oloihin rauhoitti nopeasti epidemian.

EPIDEMIA PÄHKINÄNKUORESSA

DP:llä oli 3711 ihmistä, joista 2666 oli matkustajia ja 1045 miehistön jäsentä. Kaiken kaikkiaan 712 ihmistä sai tartunnan. Miehistön osuus tartunnoista 12 % helmikuun 18. päivänä.

Alla olevasta taulukosta selviää, että laivan matkustajat olivat pääosin 70-kymppisiä eläkeläisiä. Lasten ja nuorten osuus oli puolet pienempi kuin Suomen vastaava osuus väestöstä, mutta lukumääräisesti heitä oli vähän eli 39. Todennäköisesti miehistön vuoksi työikäisen väestön osuus oli suurin piirtein sama kuin Suomen väestön.

Puolet tartunnoista oli oireettomia. Merkille pantavaa on, että lasten ja nuorten oireisten tartuntojen määrä oli suuri verrattuna oireettomiin, tosin lasten ja nuorten SARS-CoV-2 infektion saaneiden määrä oli vain 6. Merkittävää oli, että 60-79-vuotiaiden joukossa oireettomien tartuntojen määrä oli huikea 240, kun oireisia tartuntoja oli tässä ikäryhmässä ryhmässä 104. Japanilaiset NIID:n tutkijat tekevät prospektiivisen tarkemman kuvauksen myöhemmin tapahtuvasta oireilusta tartunnan saaneilla.

COVID-19 tapauskuolevuus oli 1,4 % (10/712). Taulukon aineisto perustuu tila ajanhetkeen, jossa laivan väestä oli 619 oli saanut positiivisen COVID-19 diagnoosin. Diagnooseja tehtiin kuitenkin kaikkiaan lopulta 712. Näin ikäryhmittäiset 60-69 ja 80+ tapauskuolevuudet ovat liian suuria.

Kuolemia raportoidaan who.int sivustolla olleen kaikkiaan 7, mutta lisäkuolemia on varmuudella kolme lisää. Niiden ikiä ei toistaiseksi ole julkaistu.

Lopulta 14 vrk:n karanteenin jälkeen 19.2. laivan väki pääsi lähtemään laivasta, mikäli oli oireeton ja lähtöhetkellä vailla infektiota. Ne, joilla todettiin infektio, joutuivat 14 vuorokaudeksi karanteeniin.

KANSALAISIA PELOTELTU LIIAN SUURILLA COVID-19 KUOLLEISUUSLUVUILLA?

Paljon keskusteluttanut SARS-CoV-2 viruksen tappavuus on hankala selvittää, koska todellisten tartuntojen määrä on vaikea selvittää. Liitteenä on Nicholas Lewis nimisen fyysikon kriittinen arvio Suomessakin laajaa julkisuutta saaneesta Imperial Collegen ennusteesta.

Imperial Collegen ennusteessa arvioidaan COVID-19 taudin tappavan satoja tuhansia Isossa Britannissa ja miljoonia USA:ssa.

Myös THL:n käyttämiin Turun yliopistossa tehtyihin arvoihin tulevasta COVID-19 kuolleisuudesta tulee suhtautua varauksella. Ne ovat vain malleja, jotka pohjaavat oletuksiin.

Nicholas Lewisin paljon pienemmät arviot tulevista kuolemista Isossa Britanniassa ja USA:ssa perutuvat tähän Princess Diamond-epidemiaan.
Oheisesta Nicholas Lewisin raportista ja hänen eri oletuksilla tehdyistä mallinnuksesta selviää mm., että Imperial Collegen arvio perustuu 12 projisoituun kuolemaan Princess Diamondilla ja pieneen otokseen Wuhanista palanneista ex-patriaateista, joilla oli oireeton SARS-CoV-2 infektio.
Väärät perusteettomat ennustukset voivat luoda apatiaa ja tappiomielialaa tilanteessa, jonka saaminen hallintaan kaipaa nyt Suomen strategian perusteellista muuttamista pois passiivisesta tautiseurannasta.

THL:N LINJA OLLA TESTAAMATTA OIREETTOMIA KONTAKTEJA JA HOTSPOT ALUEIDEN IHMISIÄ ON KESTÄMÄTÖN

Suomessa on heti Princess Diamondin tulosten pohjalta käynnistettävä laajamittaiset testaukset oireettomilla COVID-19 kontakteilla ja oireettomilla henkilöillä.

Suomen on viipymättä muutettava COVID-19 strategia aktiiviseen tapausten etsimiseen ja infektioiden ja kontaktien eristämiseen.

Viitteet

Field Briefing: Diamond Princess COVID-19 Cases, 20 Feb Update. NIID. https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9417-covid-dp-fe-02.html
Rocklöv J, Sjödin H, Wilder-Smith A. COVID-19 outbreak on the Diamond Princess cruise ship: estimating the epidemic potential and effectiveness of public health countermeasures. J Travel Med. 2020 Feb 28. pii: taaa030. doi: 10.1093/jtm/taaa030.
Paunio M, Peltola H. How far from the truth are current COVID-19 death rate estimates? (Käsikirjoitus lähetetty julkaistavaksi).

Kirjoittaja:

Mikko Paunio, LT, MHS (Epidemiologia, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), Yleisen epidemiologian dosentti Helsingin yliopisto,
Terveydenhuollon erikoislääkäri
Lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

Yksi ajatus artikkelista “STM:n lääkintöneuvos Mikko Paunio: COVID-19 EPIDEMIA PRINCESS DIAMOND RISTEILYALUKSELLA – KANSALAISIA PELOTELTU LIIAN SUURILLA COVID-19 KUOLLEISUUSLUVUILLA?”

 1. Testeistä ei viisaus lisäänny. Prosessi on hyyyvin kaukana suorasta sormenpäälaskennasta: ”1,2,3.. tuolla vielä yksi.. 4 virusta.. ”.

  Testaus perustuu Kary Mullinsin kehittämään PCR:ään (Polymerase Chain Reaction). Tämä on kopiointitekniikka, jossa VALITTUA geenipätkää monistetaan eksponentiaalisesti. 30 monistuskierrosta voi tuottaa yhdestä (1) alkuperäisestä biljoona (1,000,000,000) kopiota. Se EI SOVELLU MÄÄRÄLLISEEN ARVIOINTIIN. Määrällinen arviointi saattaisi ehkä olla olennaista, jos uskoo että miljoona virusta on pahempi kuin yksi. Jotta montako virusoletettua pistetään pakettiin?

  Edes lääkemafia itse ei ohjeista luottamaan testeihin. ”Positiivinen tulos” voi tarkoittaa ihan mitä vain. Kokoelma testiohjeistuksia ja käännöksiä selkoenglanniksi:
  https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/30/corona-creating-the-illusion-of-a-pandemic-through-diagnostic-tests/
  “Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms.”
  ”clinical correlation with patient history and other diagnostic information is necessary to determine patient infection status…THE AGENT DETECTED MAY NOT BE THE DEFINITE CAUSE OF DISEASE”
  ”Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.”

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172096/:
  http://virusmyth.com/aids/hiv/jlprotease.htm:
  ”Kary Mullis … is thoroughly convinced that HIV is not the cause of AIDS. With regard to the viral-load tests, which attempt to use PCR for counting viruses, Mullis has stated: “Quantitative PCR is an oxymoron.” PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral-load tests actually count the number of viruses in the blood, these TESTS CANNOT DETECT FREE, INFECTIOUS VIRUSES AT ALL; they can only detect proteins that are BELIEVED, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves [(29), p. 3].”

Kommentit on suljettu.