fbpx

Rokotepassit ovat lääketieteellistä syrjintää – Ketkä äänestivät puolesta, ketkä vastaan?

Sain alla olevan kirjoituksen valmiina eräältä seuraajaltani. Olen tarkastanut faktat ja olen samaa mieltä aiheesta. Muutamia kommenttejani kirjoituksen jälkeen. (OT)


EU-parlamentin täysistunnossa 28. huhtikuuta mepit äänestivät ehdotetusta rokotepassista eli koronavirustodistuksesta (Digital Green Certificate).
Ehdotus hyväksyttiin äänin 540-119. 31 meppiä äänesti tyhjää.

Äänestystulokset löytyvät tästä dokumentista: https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/24223/P9_PV(2021)04-28(RCV)_en.docx
Katso kohta 158 sivulla 327, joka koskee parlamentin kantaa koronatodistukseen EU-maiden kansalaisille sekä kohta 160 s. 331 niille muille.
+äänet (540) ovat puolesta, – -äänet (119) ovat vastaan ja 0-äänet tyhjää (31).

Suomen mepeistä Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari ja Alviina Alametsä äänestivät vastaan. Ruusuja heille, he toimivat vapauden puolesta!

Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Elsi Katainen, Ville Niinistö, Sirpa Pietikäinen, Mauri Pekkarinen, Henna Virkkunen, Petri Sarvamaa, Miapetra Kumpula-natri ja Nils Torvalds äänestivät valitettavasti ehdotuksen puolesta. Silvia Modig äänesti valitettavasti tyhjää.

Covid Ethicsin lääkärit (Doctors for Covid Ethics, https://doctors4covidethics.medium.com/) koostuu 30 maan lääkäreistä ja tiedemiehistä. Järjestö lähetti ennen 28. huhtikuuta toimitettua äänestystä kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ilmoitukset vastuusta rokotteiden aiheuttamista vahingoista ja kuolemista. Ilmoitusten sisältö on seuraava (käännös oma).

ILMOITUS VASTUUSTA

20. huhtikuuta 2021

Tämä vastuuilmoitus on toimitettu sinulle henkilökohtaisesti.

Sinua voidaan pitää henkilökohtaisesti vastuussa vahingoista ja kuolemista, jotka johtuvat ehdotuksen täytäntöönpanosta, joka tunnetaan nimellä EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteentoimivien rokotustodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevista puitteista vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi COVID-19-pandemian (Digital Green Certificate) aikana, Bryssel, 17.3.2021 KOM (2021) 130 lopullinen 2021/0068 (COD), jonka tarkoituksena on pakottaa kokeellisten rokotusten laajaa hyväksymistä. Jos ryhdyt lisätoimiin tällaisen toteutuksen tukemiseksi ja jos et ryhdy toimiin lieventämään aiempia toimia, jotka tukevat tällaista toteutusta, saatat joutua henkilökohtaisesti vastuuseen aiheutuneista vahingoista ja kuolemista.

Tämän vastuunalaisuusilmoituksen liitteinä ja erottamattomina osina ovat seuraavat asiakirjat: Lääkäreiden ja tutkijoiden kiireellinen avoin kirje Euroopan lääkevirastolle COVID-19-rokotteiden turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista; Euroopan lääkeviraston vastaus Covid Ethicsin lääkäreille; Lääkärit ja tutkijat syyttävät lääketieteellistä säätelyviranomaista COVID-19-rokotevaarojen vähättelystä; Covid Ethicsin lääkäreiden vastakirje Euroopan lääkevirastolle; Covid Ethicsin lääkäreiden allekirjoitukset.

Lisäksi sinua voidaan pitää henkilökohtaisesti vastuussa inhimillisyyden vastaisten rikosten tukemisesta, mikä määritellään teoiksi, jotka on tarkoituksella tehty osana laajaa tai järjestelmällistä politiikkaa, joka kohdistuu siviileihin, tehtynä valtiollisen politiikan edistämiseksi.


Kun tutustuu rokotepasseihin, tai millä valenimellä niitä haluaakin kutsua, niin huomaa, että EU ja samalla Suomen hallitus rakentaa institutionalisoitua syrjintäkoneistoa. Tämä ei ole uusi idea, jo natsit rakensivat vastaavan järjestelmän 1930- ja 1940 -luvuilla. Kyseinen järjestelmä tulee johtamaan rokottamattomien valtavaan syrjintään. Vastaava syrjintäkoneisto on jo käytössä Israelissa.

Syntymässä oleva valvonta- ja syrjintäkoneisto on yksinään syy erota EU:sta. Suomalaiset eivät ole liittyneet tällaiseen Euroopan unioniin. Kontaktoikaa päättäjiä ja kysykää heiltä, ovatko he vapauden vai tyrannian puolella. (OT)