fbpx

Magneettista ihmistä etsimässä

Netissä on näkynyt paljon videoita, joissa magneetit tarttuvat koronarokotettuihin ihmisiin. Kyseisissä videoissa magneetit tarttuvat rokotuspaikkaan, mutta usein myös muualle. Ilmiö näytti videoiden perusteella todelliselta ja sen verran kummalliselle, että kiinnostuin selvittämään sitä vähän pidemmälle.

Kävin tapaamassa yhtä hyvin uskottavan videon tehnyttä henkilöä. Pyysin mukaan tutkija Kalevi Korennon. Taustaksi kerrottakoon, että olemme Kalevin kanssa molemmat varsin skeptisiä ihmisiä, mutta kuitenkin uteliaita ja mikäli mahdollista, niin pyrimme selvittämään asioita itse sen sijaan, että uskoisimme mitä netin ns. faktantarkastajat kertovat. Olimme molemmat nähneet faktantarkastusta, jossa tarttuminen johtui ihon tarttumiskyvystä, mutta tieteellinen metodi on tehdä kokeita. Meillä oli myös muita kysymyksiä – miksi joillain ihmisillä iho olisi erityisen tarttumiskykyinen?

Koehenkilömme oli saanut ensimmäisen ns. rokotteensa huhtikuun 2021 lopulla. Katsoimme ajan riittävän pitkäksi siihen, että koehenkilön lähistöllä olisi turvallista oleskella. Maailmalla on raportoitu naisten kuukautiskierron ongelmista tai jopa lasten ja lemmikkien kuolemista ns. rokotteen saajien lähistöllä. On mahdollista, että koronarokotetut erittävät piikkiproteiinia useita kuukausia rokotuksen jälkeen. Kalevi Korento pitää turvallisena välttää rokotettuja neljä kuukautta rokotuksen jälkeen. Otimme asiassa tietoisen riskin siksi, että pidämme vastustuskykyämme hyvänä ja myös siksi, että koronarokotettuja on mahdotonta kokonaan välttää. Vältimme koehenkilön kättelyä.

Ilmiö oli todellinen – magneetit tarttuvat koehenkilöömme. Tämä ei kuitenkaan testiemme perusteella johtunut magneettisuudesta. Kompassineula ei värähtänyt käsivarren tai muunkaan tarttumiskohdan vieressä. Magnetometrikään ei näyttänyt lukemia. Tässä kohdin tosin on pieni epävarmuus, sillä käyttämämme magnetometri on tarkoitettu koneiden tuottaman liikkuvan magneettikentän mittaukseen. Magnetometriämme voi käännellä staattisen magneettikentän havaitsemiseksi. Käänneltäessä mitään magneettikenttää ei havaittu.

Koehenkilömme laittaessa puuteria tarttumakohtaan, hävisi magneetin tarttuminen ko. kohtaan. Kyse oli siis mitä ilmeisimmin ihon voimakkaasta tarttumisominaisuudesta, eikä magneettisuudesta. Meitä askarrutti se, että miksi koehenkilömme iho oli niin tarttumiskykyinen. Mistä se voisi johtua?

Teimme seuraavaksi jännitteen mittauksen yleismittarilla ja hämmästykseksemme havaitsimme, että koehenkilömme oli aivan kuin paristo. Mittari näytti maksimissaan 42 millivolttia. Koehenkiö oli mittauksen aikana maadoitettu vesikiertoiseen lämmityspatteriin. Kalevilta ja minulta ei havaittu kuin 8-10 millivolttia, joka löytyy Kalevin mukaan lähes kaikilta ihmisiltä. Koehenkilömme jännitetaso oli siis viisinkertainen normaaliin verrattuna. Tämä vaikuttanee hermoston, sisäelinten ja aivojen toimintaan. Kohonnut jännitetaso voi johtua rokotteesta. Koska emme tiedä jännitetasoa ennen rokotusta, niin on epäselvää, kummasta on kysymys. Kalevi Korennon hypoteesi on, että kyse on rokotteen vaikutuksesta.

Yksi mahdollisuus on, että ihon tarttuvuus on seurausta ns. rokotteen piikkiproteiinista. Elimistö pyrkii poistamaan vieraat aineet myös ihon kautta. Runsainta tämä voisi olla rokotuskohdassa, mikä selittäisi esineiden tarttumisen joillain rokotetuilla olkavarteen, mutta ei muualle. Koehenkilöllämme esineet tarttuivat myös muualle, joka voi olla viite siitä, että piikkiproteiini on levinnyt koko elimistöön. Meillä ei ole vertailutietoa ihon tarttuvuudesta ennen rokotusta, joten on mahdollista, että kyseessä on koehenkilön normaali ominaisuus. Tai ehkä koehenkilön iho erittää erityisen voimakkaasti piikkiproteiinia ja se vaikuttaa siten, että ihon tarttuvuus lisääntyy? Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkinlainen sokeriyhdiste. Tämän tutkimiseksi otimme ihon pintanäytteen raaputtamalla.

Joka tapauksessa tämä pieni tutkimusprojektimme on mielenkiintoinen. Avoimia kysymyksiä jäi ja syntyi enemmän kuin selkeitä vastauksia. Voinee kuitenkin suurella varmuudella sanoa, ettei esineiden tarttuminen johdu magneettisuudesta. Tieteen historia osoittaa, että tutkittaessa jotain ilmiötä kiinnostavimmat tai merkittävimmät keksinnöt tehdään sivutapahtumista, odottamattomista ilmiöistä tai epäonnistumisista.

Vaalirikos Porissa? Vaalit joudutaan uusimaan?

Sain yllä olevat viestit kontaktiltani tänään vaalipäivänä 13.6.2021. Kyseessä on nähdäkseni vaalirikos, koska äänestäjää on estetty saapumasta äänestyspaikalle. Sama maskivaatimus on koskenut ilmeisesti kaikkia ko. äänestyspaikalle saapuneita. Minulle herää myös kysymys, että onko sama käytäntö ollut kaikilla Porin äänestyspaikoilla? Kyseessä on nähdäkseni vaalirikos, joka johtaa vaalien uusimiseen Porissa. Entä muualla maassa?

Porissa oli jo edellisissä kuntavaaleissa 2017 kummallisuuksia, joista olen kirjoittanut näissä kahdessa aiemmassa kirjoituksessa:
https://ossitiihonen.com/2021/05/21/kummallisuuksia-vaaleissa-osa-1/
https://ossitiihonen.com/2021/06/02/valtamedia-vaikenee-porin-kuntavaalien-2017-nyt-paljastuneista-epaselvyyksista/

Koronarokotteiden todellinen teho vain prosentin luokkaa

Olin miettimässä kirjoitusta The Lancet -tiedemediassa julkaistusta raportista, jossa käydään läpi koronarokotusten todellista tehoa kun kuulin, että eräs kontaktini oli miettimässä samaa asiaa. Niinpä pyysin häneltä valmiin kirjoituksen, joka on alla. Kirjoittaja on lääketieteen todellinen ammattilainen, joka haluaa pysyä anonyyminä. (OT)Olen seurannut jo pitkään epäuskoisena koronaan liittyviä toimia. Covid-19:n väitetään olevan poikkeuksellisen vaarallinen ja tappava, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Worldometerin sivustolta nähdään, että 6.6.2021 mennessä ainoastaan noin 2.2% maailman väestöstä on saanut positiivisen koronatestituloksen noin 16 kk seurannan aikana. Lisäksi heistä ainoastaan 0.67%:lla on taudin vakava muoto (“Serious/critical” määrä suhteutettuna “Active cases” määrään), joten 99.33% positiivisen testituloksen saaneista ovat joko oireettomia tai heillä on ainoastaan lieviä oireita. Kuolleiden keski-ikä on yli 80 vuotta, valtaosa vakavan taudin saaneista ja kuolleista on monisairaita vanhuksia joilla korona ei ole pääasiallinen kuolinsyy, ja muille kuin monisairaille vanhuksille korona näyttäisi olevan vähemmän vaarallinen kuin tavallinen kausi-influenssa.

Koronaan liittyen ihmetystä on herättänyt myös mm. se, että diagnosointiin yleisesti käytetty PCR-testi ei sovellu diagnostiseen käyttöön. Testi on suunniteltu sellaiseksi, että se antaa valtavan määrän vääriä positiivisia, joita on arvioiden mukaan yli 90% kaikista positiivisista testituloksista. Näyttääkin siltä että mitään koronaepidemiaa ei ole olemassa, vaan kyseessä on pikemminkin väärien positiivisten epidemia. Epidemian hallintaan liittyvien toimien, kuten maskien käytön ja erilaisten yhteiskunnan rajoitustoimien perusteet ovat myöskin vähintäänkin kyseenalaiset, ja kovin vakuuttavaa näyttöä niiden tehokkuudesta ei löydy. Maskien käyttösuositukset ja rajoitustoimet perustuvat hyvin pitkälti oletukseen, että oireettomat voisivat levittää tartuntoja, mihin tieteellinen näyttö on myöskin vähintäänkin kyseenalainen, metatutkimuksen mukaan vain 0,7%. Väite on myös terveen järjen vastainen. Mikäli oireettomat todellakin levittäisivät tautia, siitä olisi välttämättä seurannut infektioiden nopea hallitsematon leviäminen ympäri maailmaa sillä seurauksella, että 2.2%:n sijasta valtaosa maailman väestöstä olisi saanut tartunnan. Oireettomien testaamisessa ei ylipäätään ole mitään järkeä.

Kuvitteellisen epidemian oletettavasti turhien rajoitusten purkamiseksi on alettu maailmanlaajuisesti rokottamaan ihmisiä rokotteilla, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu, ja joille ei sen vuoksi ole myönnetty kuin hätäkäyttölupa. Näitä kokeellisia rokotteita on annettu Suomessakin jo pitkälti yli 2 miljoonaa, ja rokotteiden hyötyjen väitetään ylittävän niiden aiheuttamat haitat. Väite on vähintäänkin hataralla pohjalla, ja sen perusteet on syytä selvittää. Keskityn alla Pfizer/BioNTechin rokotteeseen, josta on tullut vallitseva rokote myös Suomessa.

Aloitetaan rokotteen tehosta, joka on julkaistun kliinisen tutkimuksen mukaan 95%. Tällä viitataan tutkimuksessa ns. suhteelliseen tehoon (relative risk reduction, RRR), joka on laskettu seuraavasti:

  • Tutkimuksessa oli mukana 18.325 ihmistä joille annettiin lumevalmistetta, ja joista 162 sai lumevalmisteen saamisen jälkeen positiivisen testituloksen
  • 18.198 ihmiselle annettiin rokotetta, ja heistä 8 sai positiivisen testituloksen
  • Koska 8 on 95% vähemmän kuin 162, on rokotteen suhteellinen teho 95%

Käytännön elämän kannalta olennaisempaa kuin RRR on kuitenkin absoluuttinen riski  (absolute risk reduction, ARR). Koska 18.325 ihmisestä ainoastaan 162 sai positiivisen testituloksen ilman rokotetta, on heitä ainoastaan 0.88% lumevalmistetta saaneista. Rokotteen saaneista vastaavasti positiivisen testituloksen sai 8/18.192 = 0.04%, joten rokotteen absoluuttinen teho on 0.88 – 0.04 = 0.84%. Toisin sanoen rokottamattomista 99.12% sai negatiivisen testituloksen, joten positiivisen testituloksen saaminen oli verrattain harvinaista myös rokottamattomille.

WHO:n lokakuussa 2020 ilmestyneen tutkimusraportin mukaan covid-19 viruksen aiheuttamaan tautiin kuolleisuus (infection fatality rate) on 0.23% positiivisen koronatestituloksen saaneista. Lisäksi on syytä huomioida, että kuolleiden keski-ikä on yli 80 vuotta, ja alle 70-vuotiailla kuolleisuus on ainoastaan 0.05%.

Edellä mainitun kliinisen tutkimuksen, worldometerin sivustolla julkaistujen tilastojen, sekä WHO:n tutkimusraportin perusteella voidaan laskea, että jokaista sataatuhatta rokotettua kohti:

  • 840 rokotettua säästyy koronavirustartunnalta rokotteen ansiosta (ARR = 0.84%)
  • 5,6 rokotettua säästyy taudin vakavalta muodolta (0,67% tartunnan saaneista)
  • 1,9 rokotettua säästyy kuolemasta koronaan (0,23% infection fatality rate)

Toisin ilmaistuna jokaista säästynyttä koronavirustartuntaa kohden on rokotettava 119 henkilöä, jokaista säästettyä vakavaa tautia kohti on rokotettava 18.857 henkilöä, ja jokaista säästettyä koronakuolemaa kohti on rokotettava 52.631 henkilöä.

Tarkastellaan seuraavaksi Fimean rekisteriin ilmoitettujen rokotehaittojen määrää. Pfizer/BioNTechin rokotteen osalta rekisterissä oli 2.6.2021 seuraavat tiedot:

  • Rokotteita annettu 2.325.979 annosta
  • Vakavia haittailmoituksia 731 kpl (31/100.000 annosta)
  • Kuolemia 62 kpl (2,7/100.000 annosta)

Vakavalta taudilta säästyy siis Pfizer/BioNTechin rokotteen ansiosta 5,6 rokotettua/100.000, kun taas rokotteesta saa vakavia haittoja 31/100.000 annosta. Koronakuolemalta taas säästyy rokotteen ansiosta 1,9 rokotettua/100.000, kun taas rokote aiheuttaa 2,7 kuolemaa/100.000 annosta. Tällä perusteella rokotteen haitat ovat jo nyt ymmärtääkseni selkeästi todennettavissa isommiksi kuin hyödyt.

Lisäksi on syytä huomioida, että edellä mainituissa luvuissa on mukana ainoastaan ne rokotteen aiheuttamat haitat, jotka on ilmoitettu rekisteriin, ja jotka Fimea on ehtinyt käsitellä. Haittailmoituksia on kuitenkin tullut Fimeaan niin paljon, että iso osa niistä on edelleen käsittelemättä. Lisäksi aiempien selvitysten perusteella yleisellä tasolla ainoastaan alle 1% rokotehaitoista päätyy rekisteröitäväksi, joten todennäköisesti koronarokotteidenkin haittojen todellinen määrä on vielä valtavan paljon suurempi kuin nyt todennettavissa oleva määrä.

On myös syytä toistaa että WHOn tutkimusraportin mukaan alle 70-vuotiailla kuolleisuus on ainoastaan 0.05% positiivisen koronatestituloksen saaneista. Suomessakin THLn tilastojen mukaan kuolleista ainoastaan pieni osa on alle 70-vuotiaita, ja alle 30-vuotiaita ei ole kuollut yhtään. Silti kaikkia ikäryhmiä, myös lapsia ollaan varauksetta rokottamassa. Ihmetystä herättää miksi Suomessa tehdään rokotetestausta pienillä lapsilla, joille korona ei aiheuta minkäänlaista riskiä? On vaikea ymmärtää miten hyödyt voivat olla suuremmat kuin haitat, jos hyötyä ei ole käytännössä lainkaan, varsinkin kun vakavia haittoja on jo ilmennyt hälyttävän paljon. Tätä ei voi perustella edes muiden suojelemisella, koska rokotteet eivät todennäköisesti estä rokotettua saamasta tartuntaa tai tartuttamasta muita.

Tästä kaikesta herää kysymys, mihin perustuu väite että rokotteen hyödyt ylittäisivät haitat? Edellä mainittuun vedoten todennettavissa olevat haitat ylittävät jo nyt rokotteiden laskettavissa olevat oletettavat hyödyt, ja haittoja on todennäköisesti vielä paljon enemmän. Kuinka paljon vakavia haittoja ja kuolemia on tapahduttava, ennen kuin rokotukset keskeytetään? Sikainfluenssarokotusten suhteen paljon vähäisempikin määrä rokotehaittoja riitti aikanaan keskeyttämään rokotukset.