fbpx

Perussuomalaisten puheenjohtajakisa ja puoluekokous, analyysiä

Ilmoittauduin perussuomalaisten puheenjohtajakisaan hyvissä ajoin helmikuun 2021 lopulla. Pyrin muuttamaan puolueen linjaa kansakunnan kannalta erittäin tärkeässä koronakysymyksessä ja kiinnittämään huomion perustuslakikysymyksiin. Sanna Marinin hallitushan rikkoo perustuslakia vähän väliä, eikä perussuomalainen puolue ole käynnistänyt asiassa ministerivastuuprosessia, mikä ihmetyttää suurta joukkoa puolueen jäseniä.

Tiihosen linja’ käynnisti kampanjan puheenjohtajavaaleja varten heti kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien jälkeen. Samalla linjalla kanssani olivat Teuvan PS puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu Eliisa Panttila ja Lahden kaupunginvaltuutettu Ville-Veikko Elomaa. Meitä kaikkia motivoi velvollisuudentunto – olemme erittäin huolissamme siitä mihin Suomi on menossa. Koronaepidemiaa hyväksi käyttäen maatamme ollaan viemässä kohti totalitarismia. Rokotepasseja ajetaan käyttöön kuin käärmettä pyssyn suuhun ja valtavan määrän haittoja aiheuttaneita koronarokotteita pyritään antamaan lapsillekin.

Puheenjohtajakisassa punavihreä valtamedia toimi odotetusti. Se antoi meille minimaalisesti näkyvyyttä ja usein jätti nimemme pois jutuistaan kokonaan. On ilmeisesti liian radikaalia tuoda esille median vääristynyttä toimintaa ja valheita, sekä osoittaa yhteiskunnan epäkohtia ja vaatia perustuslain noudattamista. Vähän ennen puheenjohtajavaalia Helsingin Sanomat (jutut 1 ja 2) yritti mustamaalata minua mm. nimittelemällä ja valehtelemalla. Yle teki tarkoitushakuisen kyselyn ja jätti sillä perusteella minut pois puheenjohtajahaastatteluista. Helsingin Sanomat on juristituttavani mukaan ylittänyt kunnianloukkauksen rajan ’character assasination’ -jutuillaan. Ylelle on lähetetty yhdestä vaalien jälkeisestä jutusta oikaisupyyntö. Helsingin Sanomien osalta mietitään vielä, edetäänkö Julkisen Sanan Neuvoston kautta, vai tehdäänkö asiasta rikosilmoitus.

Puolueen johdon ja työntekijöiden toiminnasta puheenjohtajakamppailussa voisi kirjoittaa pitkän analyysin, mutta tyydyn tässä yhteen esimerkkiin: Sain itse vasta heinäkuun lopulla tietää, että kaikille jäsenille lähetetty puoluekokouskutsu oli laiton ja olisi johtanut kaikkien puoluekokouksen päätösten laittomuuteen. Kutsussa oli lause, jossa sääntöjen ja lain vastaisesti asetettiin päivämääräraja ilmoittautumiselle.

Onneksi asiaan reagoitiin ripeästi ja kutsu lähetettiin uudelleen:

Puoluekokous

Oma puheenvuoroni puheenjohtajavaaliin löytyy tästä:

Puheessa mainitsemani euroerosuunnitelma on alla upotuksena, sekä ladattavissa tästä linkistä:
https://ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2021/08/Suomen-euroerosuunnitelma.pdf

Suomen-euroerosuunnitelma


Tulokset puheenjohtajan vaalista olivat selkeät Riikka Purran voittaessa ensimmäisellä kierroksella. Oma äänimääräni oli odotusteni mukainen:


Eliisa Panttilan puheenvuoro 2. varapuheenjohtajan vaaliin löytyy tästä:

Tulokset 2. varapuheenjohtajan vaalista:
Peltokangas keräsi 649 ääntä, voittaen vaalin suoraan ensimmäisellä kierroksella. Tehtävään ehdolla olivat myös Arja Juvonen (259), Eliisa Panttila (62) Laura Korpinen (33) ja Kristiina Ilmarinen (12).

Ville-Veikko Elomaan puheenvuoro 3. varapuheenjohtajan vaaliin löytyy tästä:

Tulokset 3. varapuheenjohtajan vaalista:
Sebastian Tynkkynen keräsi kaikkiaan 494 ääntä, voittaen vaalin ensimmäisellä kierroksella. Ehdolla olivat myös Juho Eerola (144), Ville-Veikko Elomaa (91), Veikko Vallin (81), Silvia Koski (40), Mira Nieminen (26), Jeppe Isberg (25) ja Juhana Kelloniemi (16).

Kun tuloksia katsoo, niin Tiihosen linjan ehdokkaat olivat kaikissa vaaleissa kolmansina. Tuloksien voi katsoa lähettävän puoluejohdolle selvän viestin, että lääketieteelllistä syrjintää rokotepasseineen ja edes puolipakollisine rokotuksineen ei tule hyväksyä. Onneksi uusi puheenjohtaja Riikka Purra on useassa yhteydessä ilmaissut itsekin vastustavansa syrjintää ja Suomen kehittymistä totalitarismin suuntaan.

Huomiota ja parannettavaa

Ensimmäisen varapuheenjohtajan vaalissa samoilla linjoilla olleen Nico Giansantin, eli Levelin Junnun, ehdokkaaksi asettumisen epääminen vedoten vuoden 2020 jäsenmaksun maksamattomuuteen, oli väärin. Perussuomalaisten säännöissä ei ole estettä asettua ehdokkaaksi, vaan jäsenmaksun maksamattomuus estää vain äänestys- ja puheoikeuden. Puoluekokouksen alussa hyväksytyt kokouksen säännöt (joilla epääminen nyt tehtiin) eivät nähdäkseni voi mennä puolueen sääntöjen yli. Itse yritin tuoda asiaa esille useaan otteeseen ennen puoluekokousta ja myös sen aikana, mutta ilman menestystä. Nyt menettelytapavirhe johtaa mahdollisesti oikeudenkäyntiin ja on jo johtanut Giansantin hakemaan toisen puolueen jäsenyyttä. Asia hoidettiin kokonaisuudessaan huonosti ja siitä on puolueelle monenlaista haittaa.

Äänestysprosessi kokouksessa tapahtui sähköisellä järjestelmällä. En itse pidä alkuunkaan asiasta. Tavallinen puolueen jäsen ei sähköistä järjestelmää käytettäessä pysty tarkastamaan tulosta laskemalla lippuja tai edes prosessin oikeellisuutta. Sähköistä järjestelmää käytettäessä on luotettava järjestelmän valmistajaan ja operoijaan. Yksikin asiansa osaava järjestelmäasiantuntija voi muokata vaalien tuloksen haluamakseen.

Äänestettäessä puheenjohtajasta hylättyjä ääniä oli 87 kappaletta, joka on 6,7 % annetuista äänistä, jota on pidettävä aivan liian suurena lukuna. Vertailuksi voi mainita, että kesäkuussa 2021 pidetyissä kuntavaaleissa hylättyjä ääniä oli 0,5%, eli PS vaaleissa hylättyjä ääniä oli 13-kertaisesti verrattuna kuntavaaleihin. Saamani tiedon mukaan sama ongelma on toistunut useissa puoluekokouksissa. Itsekin ihmettelin ensimmäisellä kerralla äänestyskoneiden toimintaa. Vanhemmille ihmisille koneiden logiikka saattaa olla täysin vierasta. Vaalit on viisainta käydä jatkossa paperilapuilla hylkäyksien vähentämiseksi ja äänestysten läpinäkyvyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

Kokouksen alussa ilmoittautuneiden määräksi kerrottiin noin 2100 henkilöä. Puheenjohtajavaalissä ääniä annettiin kuitenkin vain 1302 kappaletta. Mihin hävisi lähes 800 ääntä? Todennäköisin selitys on, että moni ennakkoilmoittautunut jäi tulematta paikalle. Ehkä koronapelosta? Asia olisi viisainta selvittää julkisesti.

Matti Putkonen kuulutti useaan otteeseen, että kuvia äänestysalueella ei ankaran rangaistuksen uhalla saa ottaa. Itselleni jäi epäselväksi, miksi. Valtiollisissa vaaleissakin oman äänestyslappunsa saa kuvata rangaistuksetta.

Minulta on kysytty, pidänkö äänestystä rehellisenä. Vastaan, etten voi ottaa kantaa asiaan, sillä joudun arvailemaan, eikä minulla ole, eikä voi sähköisen järjestelmän kyseessä ollessa ollakaan, tietoa asiasta.

Tämän lisäksi minulta on kysytty, aionko loikata johonkin toiseen puolueeseen koska minua ei valittu puheenjohtajaksi. Tähän vastaan, että en aio. En lähtenyt kisaan mukaan siksi, että tavoittelisin puheenjohtajan paikkaa tai valtaa sinänsä. Olimme mukana kisassa siksi, että pyrimme vaikuttamaan puolueen linjaan ja näin tapahtui jo ennen puheenjohtajavaalia sekä Riikka Purran, että Sakari Puiston asettuessa vastustamaan rokotepasseja ja syrjintää. Voimme Tiihosen linjan edustajina olla tyytyväisiä saavutukseen ja niin voivat olla äänestäjämmekin.

Kiitän kaikkia meitä äänestäneitä, meitä tukeneita ja hengessä mukana olleita. Osoitimme, että asioita voi muuttaa ja äänensä saa kuuluviin.

Vaalirikos Porissa? Vaalit joudutaan uusimaan?

Sain yllä olevat viestit kontaktiltani tänään vaalipäivänä 13.6.2021. Kyseessä on nähdäkseni vaalirikos, koska äänestäjää on estetty saapumasta äänestyspaikalle. Sama maskivaatimus on koskenut ilmeisesti kaikkia ko. äänestyspaikalle saapuneita. Minulle herää myös kysymys, että onko sama käytäntö ollut kaikilla Porin äänestyspaikoilla? Kyseessä on nähdäkseni vaalirikos, joka johtaa vaalien uusimiseen Porissa. Entä muualla maassa?

Porissa oli jo edellisissä kuntavaaleissa 2017 kummallisuuksia, joista olen kirjoittanut näissä kahdessa aiemmassa kirjoituksessa:
https://ossitiihonen.com/2021/05/21/kummallisuuksia-vaaleissa-osa-1/
https://ossitiihonen.com/2021/06/02/valtamedia-vaikenee-porin-kuntavaalien-2017-nyt-paljastuneista-epaselvyyksista/

Valtamedia vaikenee Porin kuntavaalien 2017 nyt paljastuneista epäselvyyksistä

Julkaisen alla porilaisen kansalaisaktivisti Mette Jalomäen lehdistötiedotteen sellaisenaan. Lehdistötiedote on lähetetty viidelletoista (15) valtamedialle. Yksikään niistä ei ole vastannut Mette Jalomäelle. Muutamia omia kommenttejani lisää kirjoituksen jälkeen kursiivilla. (OT)


Lehdistötiedote 23.5.2021                       Julkaisuvapaa heti

Kuntavaalien 2017 äänten tarkastuslaskennan epäselvyydet

Suomalaisiin on iskostunut vankkumaton usko vaalien ääntenlaskennan tulosten virheettömyyteen. Luottamus vaalijärjestelmään on maailman korkeimpia. Vaalien lopullisissa tuloksissa ei epäillä olevan virheitä, sillä kyllähän kaikki äänet lasketaan aina vieläpä kahteen kertaan. Vai lasketaanko?
Epäilys tulosten oikeellisuudesta heräsi kuultuani toisissa kunnissa löytyneistä laskentavirheistä ja kävin ystäväni kanssa käsin laskemassa Porin kaupungintalon arkistossa Porin kuntavaalien 2017 ääniä uudelleen. Laskimme kaikki kyseisissä vaaleissa annetut ennakkoäänet ja virheitä löytyikin kasapäin, laskentatavasta riippuen yhteensä kolmisenkymmentä. Suurin yksittäinen virhe oli ehdokkaan 303 (Tommi Raunela) Reposaaressa saamien 8 äänen kirjaaminen ehdokkaalle 308. Kuntavaaleissa valtuustoon pääsy voi oikein tiukan paikan tullen olla vain yhdestä äänestä kiinni. Myös neljän ja viiden äänen heittoja tuloksissa löytyi ja pari hyväksyttyä äänestyslippua oli vailla leimaa. Varsinaisen vaalipäivän ääniä emme laskeneet, sillä niille oli selvästi tarkastuslaskenta jo suoritettu.

Sain Porin kaupungilta Kuntavaaleihin 2017 liittyviä pöytäkirjoja vastauksena tietopyyntööni joka koski ääntenlaskentaa. Asiakirjoista selviää, että ennakkoäänille tarkastuslaskenta on suoritettu vain äänestysalue 001 Keskikaupunki ja Itätullin osalta. Se on aika vähän kun äänestysalueita on Porissa yhteensä 31.
Olen keskustellut vaalilaista puhelimitse Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläisen sekä neuvotteleva virkamies Heini Huotarisen kanssa. Molempien tulkinta vaalilaista oli, että keskusvaalilautakuntien velvollisuus on laskea vaaleissa kahteen kertaan ainoastaan varsinaisen vaalipäivän äänet. Ennakkoäänten kohdalla pelkkä alustavan laskennan pöytäkirjojen hyväksyntä riittää heidän mukaan täyttämään lain vaatimukset, toista laskentakertaa ei vaadita.
Puhuttamieni Oikeusministeriön virkamiesten mielestä asia ei ollut erityisen huolestuttava, sillä ovathan tulokset toivottavasti kuitenkin enimmäkseen oikein. Molempien mielestä harrastamani kansalaisaktivismi oli positiivinen asia, ”josko sitten ensi vaaleissa ääntenlaskijat olisivat vähän tarkempia kun tietävät teidän olevan tulossa suorittamaan tarkastuslaskentaa.” Nämä vastaukset saivat minut erityisen huolestuneeksi.
Merkillepantavaa on, että minun ei ollut mahdollista saada kummankaan virkamiehen vaalilain tulkintaa koskevia lausuntoja kirjallisena. Olin lähettänyt Oikeusministeriöön kirjallisen tietopyynnön tarkastuslaskentaa koskien, vastaukset sain puhelimitse suullisesti. Kirjallisena saamani vastaus sisälsi ainoastaan suoran lainauksen vaalilaista.

”Vaalilaki 87 § (28.6.2013/496) Äänten tarkastuslaskenta
Vaalipäivää seuraavana maanantaina viimeistään kello 12 on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja sekä vaalilautakuntien ja 82 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kuntien keskusvaalilautakuntien laskelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput luetaan ehdokkaiden hyväksi ja mitkä jätetään mitättöminä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.”

Mahdolliset valitukset on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä kun vaalien vahvistettu tulos on julkaistu. Kahden viikon aikarajan umpeuduttua on valittaminen mahdotonta, ei auta vaikka paljastuisi kuinka törkeitä virheitä hyvänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ehdokkaan, joka epäilee omia ääniään olevan kadoksissa, on käytävä itse laskemassa kymmenet tuhannet äänet välittömästi vaalien jälkeen. Kenellä työssäkäyvällä ihmisellä sellaiseen on mahdollisuus?

On aiheellista kysyä, onko vaalilakia syytä tarkentaa tai muuttaa tarkastuslaskennan osalta. Minua on äänestäjänä huijattu ja uskoni vaalijärjestelmään on romuttunut tämän projektin myötä. Minulle ei riitä suurin piirtein ja sinne päin olevat vaalitulokset. En myöskään usko, että asia on samantekevä yhdellekään kuntavaaliehdokkaalle tai äänestävälle kansalaiselle. Ikuiseksi arvoitukseksi jää, millaisia virheitä aiemmissa vaaleissa tuloksiin on mahtanut jäädä vaalilain mahdollistaessa virhelaskelmat.

Löydetyt virheet Porin kuntavaalien 2017 ennakkoäänilaskelmissa:

025 Reposaari:
Ehdokkaan 303 (SDP) saamat äänet 8kpl, merkitty pöytäkirjaan ehdokkaalle 308 (SDP) jolle oikeasti kuului ääniä 0 kpl.

016 Käppärä ja Musa

Ehdokas 168 (VIHR) saanut 2 ääntä, pöytäkirjaan merkitty vain 1.

003 Läntinen Riihiketo ja Tiilimäki

Ehdokkaalle 192 (VIHR) merkitty 8 ääntä, todellisuudessa sai vain 4kpl. Ehdokkaalle 193 (SKP) merkitty 0 ääntä vaikka sai 4 ääntä. Eli 4kpl ääniä oli siirretty viereiselle ehdokkaalle, eri puolueeseen.

Ehdokkaalle 370 (KESK) merkitty 1 ääni, oikeasti saanut 0 ääntä. Ääni kuului viereiselle ehdokkaalle 371 (KESK), jolle oli merkitty ääniä 0kpl.

005 Toejoki

Taas äänet siirretty viereiselle ehdokkaalle, ehdokkaan 143 (VIHR) äänet 2 kpl merkitty ehdokkaalle 142 (VIHR).

011 Koivula ja Herralahti

Ehdokkaan 26 (KOK) saamat äänet 5kpl merkitty ehdokkaalle 25 (KOK)

012 Sampola ja Vanhakoivisto

Hieman epäselvästi kirjoitettu 337 merkitty pöytäkirjaan 339:ksi.

004 Isosanta ja Pormestarinluoto

Laskettu tuloksiin mukaan 2 todella epäselvää numeroa. Pöytäkirjaan merkitty äänet numeroille 22 ja 89 vaikka numeroiden monitulkintaisuuden vuoksi olisi äänet kuuluneet hylättyihin.

Lisäksi 2 leimaamatonta äänestyslippua oli hyväksyttyjen joukossa

Lisätietoja:
Mette Jalomäki
0503220439


Valtamedian vaikeneminen löydettyjen vaaliepäselvyyksien edessa on kuvaavaa. Näiden löydösten pitäisi olla vapaan median oloissa skuuppikamaa. Kyse on demokratian ytimestä, vapaista (?) vaaleista. Ilmeisesti kansan illuusiota rehellisistä vaaleista halutaan ylläpitää kaikin mahdollisin keinoin.

Valtamedian jo valmiiksi punaviherideologisten toimittajien ja mediapooliin kuuluvien medioiden uskollisuus on nähtävästi ostettu valtavalla ja ilmeisen kalliilla mainoskampanjalla, jossa niihin on tuupattu aukeaman kokoisia mainoksia, kts. kuva alla.

Kuvakaappaus on tämän päivän Länsi-Uusimaa -lehden sähköisestä (maksullisesta) näköislehdestä, jonka tilaaja olen. Sama mainos on näkynyt nyt noin viikon verran. Joku voisi vaikka kaivaa esille sen, mitä kampanjasta on maksettu. Vai ovatko mediat oma-aloitteisesti mukana vakuuttelemassa kansalle, että kaikki on kunnossa samalla kun ne vaikenevat paljastuneista epäselvyyksistä? Heikki Hurstina olisin huolissani siitä, mihin olen suostunut.

Itseäni ihmetyttää tämä menossa oleva mainoskampanja aivan yleisestikin. Miksi vaalien luotettavuutta pitää mainostaa? Luotettavuus ansaitaan toimimalla luotettavasti, ei väittämällä olevansa luotettava. Tällainen mainoskampanja herättää ainakin minussa juuri päinvastaisen tunteen kuin mihin se pyrkii.

Oman huomioni kiinnittää myös valtion huoltovarmuuskeskuksen mukana olo. Olen kirjoittanut sen alaisesta mediapoolista kaksi kirjoitusta. Nähtävästi tämä ’älä epäile mitään – luota järjestelmään’ -kampanja on organisoitu mediapoolin kautta. Mediapooliin kuuluvat kaikki isot suomalaiset mediat.

Kaiken yllä luettuaan tavallinen kansalainen miettii, että mitä hän voisi tehdä. Oma neuvoni on sama kuin aiemmin – äänestä vasta varsinaisena äänestyspäivänä. Silloin on ainakin todennäköisempää, että äänesi tulee huomioitua.

Tämä kirjoitus on kolmas Kansalaiset vaalitarkkailijoina -sarjassa. Käynnistin projektin tällä kirjoituksella tammikuussa 2021. Ensimmäiset tulokset julkaisin 21.5.2021. (OT)