fbpx

KANSALAISET VAALITARKKAILIJOINA – OHJEET ÄÄNTEN UUDELLEENLASKENTAAN

Alla ovat ohjeet kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin ääntenlaskentaan. Aihe on ajankohtainen meneillään olevien aluevaalien 2022 vuoksi. Projektin tarkoitus on vahvistaa demokratiaa, tutkia onko vaaleissa vilppiä ja kannustaa vaalityöhön osallistuvia viranomaisia lakien mukaiseen toimintaan. Käynnistin projektin vuoden 2021 alussa. Tässä blogissani on useita muitakin kirjoituksia aiheesta, 1.,2.,3.,4., Ohjeen on laatinut Mette Jalomäki, joka vastaa nykyisin projektista. Alla olevat ohjeet löytyvät pdf-muodossa myös tästä linkistä. (OT)


1. Ota yhteyttä kuntasi keskusvaalilautakuntaan. Kerro aikeistasi tulla suorittamaan äänten uudelleenlaskentaa. Sinun ei tarvitse kuulua yhteenkään puolueeseen, eikä muitakaan vaatimuksia ole. Jokaisella tavallisella ihmisellä on oikeus pyytää vaaliasiakirjat ja äänestysliput tarkasteltavaksi.

Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat ja äänestysliput ovat julkisia asiakirjoja, joita tulee saada tarkastella veloituksetta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1§, 34§.)
”9 § Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.”

2. Sovi keskusvaalilautakunnan edustajan, tai muun vastaavan henkilön kanssa ajankohdat jolloin menet/te ääniä laskemaan. Aikaa laskennoille on järjestyttävä, juuri niin paljon kuin tarvitset/te. Kunnat eivät myöskään voi rajoittaa laskijoiden määrää. Valitusaikaa on 14vrk alkaen siitä, kun Aluevaalilautakunta 26.1.2022 julistaa tuloksen. Alueellisia eroja saattaa ehkä olla, varmista tämä omasta kunnastasi.

3. Ääniä kannattaa laskea laatikko=äänestysalue kerrallaan. Laskija ottaa eteensä yhden äänestysalueen äänestysliput ja saman alueen tallennusraportin (=laskentalomakkeet). Pinojen päällimmäisinä on hylätyt äänet. Tarkasta ne ja arvioi, täyttyvätkö hylkäyskriteerit. Äänestyslipun mitätöintiä koskevat kriteerit löytyvät Vaalilain 85§. Kyseinen pykälä kannattaa lukea huolellisesti.

Vertaa onko pinossa yhtä monta lippua kuin paperiin merkittyjä ääniä. Tarkista että äänestyslipuissa on leimat.

Vertaa onko alustavan ja tarkastuslaskennan tuloksissa eroja, mahdolliset laskentaerot pitäisi olla tallennusraportin viimeisellä sivulla eriteltynä.

4. Valokuvaa JA kirjoita muistiinpanoihin kaikki mietityttävät äänestysliput, virheelliset tulokset ja muut epäselvyydet. Jälkityön kannalta helpointa on kuvata samaan kuvaan sekä äänestyslippu että tallennusraportti, joka ääneen liittyy.


5. Tarkista vaalipöytäkirjat. Siellä näkyy eriteltynä äänien määrä uurnassa, äänestäneiden määrä sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen kokonaismäärät. Näiden lukujen tulisi olla yhtenevät, kuten alla olevassa kuvassa.


Vaalipäivän äänestyksen laskentalomakkeiden alaosaan merkitään äänien yhteismäärä kullakin sivulla. Silmäile myös ne läpi, että luvut täsmäävät vaalipöytäkirjassa ilmoitetun kokonaismäärän kanssa.

6. Äänestyspaikoilla on käytössä joko paperinen tai sähköinen vaaliluettelo (=lista äänestäneistä henkilöistä, sisältää äänestäjän nimen ja henkilötunnuksen). Joissain äänestyspaikoissa käytetään molempia rinnakkain. Myös vaaliluettelot ovat julkisia.

Suosittelen tarkistamaan etenkin paperiset vaaliluettelot. Mikäli henkilötunnusten näkyminen koetaan ongelmaksi, valvojat voivat peittää henkilötunnusrivin paperinpalalla, aina siirryttäessä seuraavalle aukeamalle. Tarkista, onko äänestäneiksi merkittyjä henkilöitä yhtä monta kuin sivun alalaitaan on merkitty. Laske vielä joka sivun yhteisluvut yhteen ja vertaa vaalipöytäkirjan lukemaan.

7. Mikäli huomaat merkittäviä laskuvirheitä tai muita tuloksiin vaikuttavia eriskummallisuuksia, laadi niistä halutessasi vaalivalitus hallinto-oikeuteen. Valituksen voi laatia vapaamuotoisesti eikä päätöksestä voida lain mukaan periä maksua. Apua tähän saa tarvittaessa.

Kannattaa ehdottomasti käydä keskusvaalilautakunnan edustajan kanssa palautekeskustelu, jossa kunnalle on mahdollista antaa tarvittaessa parannusehdotuksia tulevia vaaleja varten.

8. Kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin yhteyssähköpostiosoite on [email protected]. Ota yhteyttä, mikäli kaipaat lisäneuvoja, tarkennusta tai eteen tulee yllättäviä ongelmia esimerkiksi viranomaisten kanssa asioidessa.

Vastaanotan erittäin mielelläni myös tiedot suoritetuista uudelleenlaskennoista.

Muista! Kunnan virkamiesten ja keskusvaalilautakunnan jäsenten tehtävä on auttaa ja etsiä sinulle vastaukset kysymyksiisi. 

Mette Jalomäki