fbpx

Vihervasemmiston puhkeavat mediakuplat

Jokainen on varmaankin havainnut miten viime päivinä valtamedia, Helsingin Sanomat ja YLE etunenässä ovat alkaneet vihdoin uutisoida pakolaisten tekemistä raiskauksista. Tämä on selkeästi tapahtunut pakon edessä – tapahtuneita tosiasioita eivät ole pystyneet kieltämään enää paatuneimmatkaan propagandistit. Olisi ollut liian läpinäkyvää olla hiljaa. Hieman keskustelua on yritetty ohjata sivuraiteille puhumalla mm. siitä, että ’raiskaavathan suomalaisetkin’ mainitsematta sitä tosiasiaa, että moni pakolainen on jo saanut suomen kansalaisuuden ja lasketaan tilastoissa suomalaiseksi. Tosiasiat on vihdoin tunnustettu. Tilanteen korjauskeinoissa pyritään sen sijaan yhä kiertelemään sitä seikkaa, että Perussuomalaiset ovat esittäneet ainoina toimivia keinoja grooming-epidemian vähentämiseksi ja estämiseksi. Eivätköhän nämäkin tule yleisön paineen ja suoranaisen kansan raivon edessä kuitenkin lopulta esille.

On tiedossa oleva tosiseikka, että valtaosa toimittajista kannattaa vihreitä tai vasemmistoa, kts. esim. https://www.suomenuutiset.fi/nyt-se-on-tutkittu-journalistiyliopistot-lapikotaisin-punavihreita/. Tämä näkyy juttujen painotuksissa ja siinä mitä ei kerrota. Vihervasemmistolainen ohjelma on hallinnut mediailmatilaa. Mitkähän voisivat olla muita kuplia ’monikulttuurisuus on vain hyvästä’ -agendan lisäksi?

’Ilmastonmuutos johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista’ on selvästi toinen tällainen kupla. Jokainen voi todeta pienellä tiedon kaivamistyöllä, että hiilidioksidi globaalin lämpenemisen syynä on aivan naurettava ajatus.

Tosiasioita hiilidioksidista

– Hiilidioksidi CO2 on heikko kasvihuonekaasu ja sen vaikutus lämpötilaan on vähäinen tai olematon.
– CO2 on elämälle välttämätön kaasu. Jos CO2 laskee liian alas, kasvit kuolevat. CO2 pitää yllä Maapallon tarvitsemaa ilmakehää.
– CO2 pitoisuus ilmassa on todella pieni, vain noin 400 MILJOONASOSAA, eli osuus ilmakehästä on vain 0,04 prosenttia. Vertailun vuoksi happea ilmasta on 21 % ja typpeä 78 %. Prosentteihin tasattuna hiilidioksidin määrä pyöristyy nollaan. On selvää, että vesihöyry vaikuttaa lämpötilaan paljon hiilidioksidia enemmän. Vesihöyryn määrään ilmassa ei ihminen voi vaikutta käytännössä mitenkään, vaan sen muodostuminen on kiinni auringon lämmittävästä vaikutuksesta.
– Ihmiskunnan tuottama osuus ym. hiilidioksidin määrästä 0,04 % on vain noin 4 %. Eli ihmiskunnan osuus hiilidioksidin tuotantona ilmakehän kokonaistilavuuteen on vain 0,0004 x  0,04 = 0,000016 osaa, eli 0,0016 %.
– Mikäli CO2 pitoisuus nousee, niin sitä paremmin kasvit voivat.
– Maapallo vihertyy tällä hetkellä CO2 pitoisuuden nousun vuoksi.
– Jääkairauksista tiedämme, että ilmaston lämpötila nousee ensin ja vasta sitten CO2 pitoisuus. On siis todennäköistä, että ilmaston hidas lämpeneminen aiheuttaa CO2-pitoisuuden nousun, eikä toisinpäin.
– Ilmasto ei ole lämmennyt noin 20 vuoteen.
– Suomen CO2 tuotto on Tilastokeskuksen mukaan laskenut vuosivälillä 1990-2018 noin 21 %, kts. https://tilastokeskus.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-05-24_kat_001_fi.html Jos siis uskoisi, että hiilidioksidilla olisi joku vaikutus, niin silloin voisi todeta, että Suomen kansa on tehnyt jo osansa.

Näitä kuplia on muitakin. Niistä merkittävä osa liittyy maahanmuuttoon ja ympäristöaiheisiin.

Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.