fbpx

Vieraskirjoitus: Myykö Suomi maailmanperintökohteensa tuulivoimateollisuudelle?

Kuvassa noin 19 km etäisyydellä Karhakkamaan tuulivoimahankealue.

Tuulivoimalakaavoitus Suomessa jatkuu kuntalaisten lujasta vastarinnasta, adresseista ja monenlaisista ympäristövaikutuksista huolimatta. Luonnonsuojeluliitot tai ympäristövaikutusten arviointi eivät suojaa enää edes poikkeuksellisen arvokkaita maisemakohteita eikä äärimmäisen harvinaisia eliölajeja.

Lapin vaaramaisemiin on suunnitteilla useita noin 50 – 70 tuulivoimalan energiantuotantoalueita. Voimaloiden teho on 6- 10 MW ja niiden pyyhkäisykorkeus merenpinnasta on jopa 420 metriä.  Mahdollisesti yksi käsittämättömimmistä hankkeista on Tornion Karhakkamaan hanke, joka sijaitsee noin 25 km etäisyydellä UNESCON maailmanperintökohteesta, Aavasaksasta. Kyse on yksi huimimmista maailmanperintökohteista, ns. Struven ketjusta, joka on sarja kolmiopisteitä, joiden varassa maapallo on mitattu 1800-luvulla. Mittauspisteet ovat luonnollisesti korkealla, joten niistä avautuu maisemat, jotka ovat olleet vuosisatoja tunnettuja kauneudestaan. Kukapa ei olisi kuullut Aavasaksan keskiyön auringosta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa, YVA, ei kuitenkaan ole edes mainintaa, että hanke sijaitsee maailmanperintökohteen maisemassa.

Sen sijaan YVA:ssa on mainittu, että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Eteläinen Tornionlaakso sijaitsee 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ja monta muuta merkittävää maisemansuojelukohdetta. Voimala-alueen ympäristössä oleva Karunginjärvi on myös kansainvälisesti merkittävä lintujärvi.

Struven piste Korpilahdella, Oravivuoren maisemat ovat päässeet kiitettävästi lehtikuviin. Nämäkin maisemat ovat vaarassa.  Oravivuoren maisemaa koristaa horisontissa jo Luhangan 6 kohtuu pientä, napakorkeudeltaan 140 m voimalaa. Seuraksi on kaavailtu Jyväskylän Salolaan 8 – 10 voimalan teollisuusalue ja Toivakan Haukanmaalle yli 10 tuulivoimalaitosta, jotka nousisivat jopa 400 m Päijänteen pinnan ylipuolelle. Muista suomalaisista UNESCON maailmanperintökohteista vaarassa on Petäjäveden kirkon seutu. Sen pihamaalle saatamme kuulla tuulivoimaloiden jylinän lähivuosina. Esimerkkejä riittää.

Tornion Karhakkamaan hankkeeseen tuli kaupungille kannanottoja yli 400 nimeä. Tuulivoima-alue vaikuttaisi merkittävästi alueen matkailuun ja sen vuoksi hanketta vastustetaan myös Ruotsin puolella. Matkailua koskevat tutkimukset osoittavat erityisesti ulkomaalaisten matkailijoiden osalta, että tuulivoimaloita ei haluta maisemassa nähdä.  Tornion hankkeeseen on ottanut kantaa myös Tornion maakuntamuseon johtaja Minna Heljala.  Hankkeen merkittävistä arvoista huolimatta Tornion kaupunki on hakemassa alueen maakuntakaavaan muutosta, sillä tuulivoimahanke ei ymmärrettävästi ole maakuntakaavassa.

UNESCON maailmanperintökohteet eivät ole ainoita, jota pitkin länsirannikkoa, Keski-Suomea ja Lappia jatkuva tuulivoimarakentaminen uhkaa. Kaavoitusprosessissa olevassa kohteissa on mm. erittäin uhanalaisia tai rauhoitettuja lajeja, lähistöllä hiljainen alue tai merkittävää matkailuelinkeinotoimintaa.

Haapavedellä hankealueella pesii Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisen kirjan mukaan äärimmäisen uhanalainen peltosirkku, erittäin uhanalainen mustakurkku-uikku ja elinvoimainen, mutta koko maassa rauhoitettu viitasammakko. Viitasammakko on aiemmissa tuulivoimahankkeissa estänyt rakentamisen, mutta Haapavedellä sillä ei kaavoituksen jatkumisesta päätellen ole mitään vaikutusta tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoimalahanke sijaitsee suurella kosteikolla, joka on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue. Tuulivoimatoimija on laatinut suunnitelman korvaavasta kosteikosta, mutta sen toteuttajaa ja rahoittajaa ei ole tiedossa.

Luonnonsuojeluliitot ovat ottaneet kantaa tuulivoimahankkeisiin ja mm Birdlifen Suomen sivuilla sanotaan tuulivoimasta seuraavasti:

”Tuulivoimaa ei pidä suunnitella eikä rakentaa kansainvälisesti tärkeille lintualueille sekä kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeille vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruokailualueille tai erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikoille.”

Haapaveden kohteesta on lähetetty huomautus YV-arviointia varten sekä kirjelmä WWF:lle. WWF:n selvityksessä ei otettu kantaa äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin, mutta todettiin kuitenkin, että korvaava kosteikko näyttää olevan vain suunnitelma. Ympäristövaikutusten arviointien perusteella hankkeet eivät yleensä ole peruuntuneet ja tässäkin tapauksessa muuttolintujen ja uhanalaisten lintujen oletetaan kai siirtyvän suunnitellulle, mutta toteuttamattomalle kosteikolle.

Tornion, Haapaveden ja Jyväskylän tuulivoimahankkeet eivät suinkaan ole ainoita hankkeita, joissa äärimmäisen uhanalaiset eliölajit tai valtakunnallisesti arvokkaiden maisemakohteiden suojelu eivät ole estämässä tuulivoimalarakentamista. Edes luonnonsuojeluliitot eivät vastusta hankkeita, vaan toimivat lähinnä kumileimasimena niille.

Arvokkaat kansallis- ja kulttuurimaisemat ovat unohtuneet, teollisuus ja energiatuotanto valtaavat suomalaisen maaseudun ja maisemat. Voimalat näkyvät jopa 30 km etäisyydelle ja luontoon kylvetään miljoonia betoni- ja teräskiloja sekä kierrätyskelvotonta lapojen komposiitti- ja hiilikuitujätettä.

Kansalaisten hankkeiden vastustaminen ei synny tyhjästä! Miksi tätä ääntä ei kuunnella? Kyse on lähes poikkeuksetta hyväveli-lobbausjärjestelmästä, jolla viherpesun nimissä tuhotaan Suomen arvokkainta omaisuutta.

Avoin kysymys kuntapäättäjille ja luonnonsuojeluliitoille: Mitä aiotte jättää perinnöksi tuleville sukupolville? Betonia ja romurautaa hajautetun tuulienergiatuotannon muodossa vai luonnon monimuotoisuuden arvokkaine maailmanperintökohteineen.

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/536144

https://www.maanmittauslaitos.fi/struvenketju

https://www.lapinkansa.fi/tuulivoiman-rakentaminen-on-kaynyt-jo-turhankin-ha/2987386

https://www.iltalehti.fi/matkajutut/a/e01b413f-6c99-44d0-8c0a-3cc17f5b4517

https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.35154?year=2019

https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.25861

https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/tuulivoima/


Sain yllä olevan kirjoituksen tuulivoimaloita vastustavilta kansalaisaktivisteilta. Julkaisen kirjoituksen sellaisenaan. (OT)

Mikko Paunio: Pippurisumutetta ja Hourulaa – Suomalainen Kirjakauppa veti Hourulan pois myynnistä

Uuden Suomen Puheenvuoro sensuroi jälleen Mikko Paunion kirjoituksen! Mikon luvalla kopioin kirjoituksen tähän blogiini alle. Kirjaa saa tilata AdLibriksestä (OT)


Uusin kirjani Hourulan väen ilmastovallankumous julkistettiin Työmiehen Tuumaustunnilla syksyllä 2019. Maan mainion kuvituksen kirjaan teki Turun Sanomien entinen pilapiirtäjä Mika Rantanen. Paikalla julkistamistilaisuudessa oli YLE:n uutis- ja ajankohtaistoimitus sekä YLE:n ruotsinkielinen toimitus. Helsingin Sanomista oli paikalla kaksi toimittajaa. He eivät informoineet suurta yleisöä kirjasta lainkaan. Jopa yhden kysymyksen muistaakseni uskalsivat tehdä. Ruotsinkielisen toimituksen edustaja kysyi hieman kierrellen, pilkkaanko sanalla Hourula mielenterveyspotilaita?

Annan kirjassa huumorin avulla tietoa ilmasto-/ympäristöuskonnon historiasta, ideologisista taustoista ja huipennan kirjan kaaren nyt laajalti otsikoihin päässeeseen Elokapinaan, (engl. Extinction Rebellion tai tuttavallisesti XR) tai oikeammin Hourulan väen ilmastovallankumoukseen.

Poliisi siis pippurisumutti V-median (HS, YLE) reaktion mukaan epäoikeudenmukaisesti näitä ”millenniaarikermaperseitä”. Annoin näille eliittikakaroille tällaisen epiteetin Hourulassa. Tänään julkistetun Poliisihallituksen tekemän selvityksen mukaan poliisi toimi tilanteessa aivan oikein. https://www.poliisi.fi/poliisihallitus/tiedotteet/1/0/poliisihallitus_on_luovuttanut_3_10_2020_mielenosoitusta_koskevan_selvityksen_sisaministeriolle_93874

Lyhyesti XR on äärivasemmistolainen potentiaalisesti vaarallinen uskonnollinen kultti, jolla on ollut keskusjohto Isossa Britanniassa ja jonka syntymiseen on mennyt useita vuosikymmeniä.  Mitään tekemistä XR:llä ei ole rationaalisen ympäristökeskustelun kanssa.

XR:n entinen puhenainen Zion Light on nykyään ydinvoima-aktivisti, kun hän huomasi XR-retoriikan olleen humpuukia https://www.bbc.com/news/uk-54103163. Aiemmin hän oli joutunut BBC:n Andrew Neilin teurastamaksi suorassa lähetyksessä yrittäessään puolustaa XR:n retoriikkaa.

Tämä kultti on potentiaalisesti vaarallinen myös siksi, että se on antidemokraattinen ja se pyrkii laittomin keinoin päämääriin. Se tultaneen Isossa Britanniassa luokittelemaan terroristijärjestöksi, koska se on Helsingin pakkoaktion tapaan onnistunut estämään yleisön informaation saannin saartamalla sanomalehtipainotalon https://www.bbc.com/news/uk-england-54038591. Se on myös yrittänyt  epäonnistuneen 2019 Hourulan väen vallankumouksen jälkeen pysäyttää lentoliikenteen kokonaan Heathrow’n lentokentällä  syksyllä 2019. Tuosta on ohessa Hourulassa julkaistu pilakuva.

Kirjaani sai tilata mm. Suomalaisesta kirjakaupasta. Jos kiinnostusta on, kannattaa lukea Suomalaisen Kirjakaupan verkkosivullaan julkaisemat kirja-arviot myös. Tosin se on nyt mahdotonta, koska näyttää siltä, että nämä XR-ääri-ihmiset ovat pelotelleet Suomalaista Kirjakauppaa ja se on vetänyt kirjan pois verkkomyynnistä. Olen lähettänyt tutulleni Otava Median toimitusjohtajalle Timo Kopralle tiedustelun tästä.

Myöskään Prisman verkkokaupasta kirjaa ei enää sensuurin vuoksi saa tilata.

Kirjaa voi tilata [email protected] osoitteesta. Divareista sitä ei saa.


Mikko Paunio on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on dosentuuri Helsingin yliopistossa epidemiologiassa. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40. Kirjoittajan uusin julkaisu on Auditoriumin 2015 julkaisema ”Vihreä Valhe – Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset. Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö.

Yleisesti käytetty koronaviruksen PCR-testi johtaa vääriin tuloksiin

Löysin suomalaisen testivalmistaja ArcDia International Oy:n sivuilta havainnollisia kuvia koronaviruksen eri testimenetelmien eroista. Kuvissa tuodaan hienosti esille se tosiasia, että usein käytetty PCR-testimenetelmä (Polymerase Chain Reaction), jolla viruksen osia monistetaan, johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin.

Perinteisesti lääketieteessä tauti määritellään siten, että potilaalla on oltava oireita. Nyt voidaan löytää hyvin herkällä testimenetelmällä merkityksetön määrä viruksia tai niiden osia, joista ei aiheudu oireita tai tule aiheutumaan oireita. On myös mahdollista, että elimistö immuunipuolustus on jo kukistanut viruksen henkilön huomaamatta.

Pfizer-yhtiön entinen johtava tiedemies Mike Yeadon on monien muiden muassa kiinnittänyt huomiota vastaavaan asiaan:

https://hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over

PCR-testimenetelmän kehittäjä Kary Mullis, joka sai työstään Nobel-palkinnon, on kertonut, että PCR-testimenetelmä on hyvin herkkä ja sillä saadaan löydös melkein mistä tahansa viruksesta. Periaatteessa löydökseen riittää yksi virus tai sen osa ja sitä monistetaan kunnes määrä ylittää havaintokynnyksen. Mullisin mielestä tulosten tulkinnassa pitää olla varovainen:

Väärän testimenetelmän käyttö ja testeistä tulevien väärien positiivisten löydösten osuus selittää mediassa jatkuvasti esillä olevat luvut lisääntyvistä tartunnoista. Mitä enemmän testausta, sitä enemmän vääriä löydöksiä. Sairaalahoitoon joutuu vain vähän ihmisiä ja kuolleita ei käytännössä enää tule.

Kuolleisuudessa on huomattava, että ’koronaviruksen kanssa kuolleet’ on huono mittari, sillä todellisia kuolinsyitä ei tiedetä THL:n harrastaman tiedon pimittämisen vuoksi. On katsottava kokonaiskuolleisuutta – siinä ei näy mitään poikkeuksellista, ei ole näkynyt koko vuonna.

On ällistyttävää seurata miten Suomen hallitus tekee jatkuvasti päätöksiä vanhan tai väärän tiedon perusteella ja kuinka pihalla media ja merkittävä osa tieteentekijöistä on. Varsin tavallinen koronavirusepidemia on johtanut täysin suhteettomiin toimiin sekä perusteettomiin talouden ja ihmisten perusoikeuksien rajoituksiin.