fbpx

KANSALAISET VAALITARKKAILIJOINA – OHJEET ÄÄNTEN UUDELLEENLASKENTAAN

Alla ovat ohjeet kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin ääntenlaskentaan. Aihe on ajankohtainen meneillään olevien aluevaalien 2022 vuoksi. Projektin tarkoitus on vahvistaa demokratiaa, tutkia onko vaaleissa vilppiä ja kannustaa vaalityöhön osallistuvia viranomaisia lakien mukaiseen toimintaan. Käynnistin projektin vuoden 2021 alussa. Tässä blogissani on useita muitakin kirjoituksia aiheesta, 1.,2.,3.,4., Ohjeen on laatinut Mette Jalomäki, joka vastaa nykyisin projektista. Alla olevat ohjeet löytyvät pdf-muodossa myös tästä linkistä. (OT)


1. Ota yhteyttä kuntasi keskusvaalilautakuntaan. Kerro aikeistasi tulla suorittamaan äänten uudelleenlaskentaa. Sinun ei tarvitse kuulua yhteenkään puolueeseen, eikä muitakaan vaatimuksia ole. Jokaisella tavallisella ihmisellä on oikeus pyytää vaaliasiakirjat ja äänestysliput tarkasteltavaksi.

Kaikki vaaleihin liittyvät asiakirjat ja äänestysliput ovat julkisia asiakirjoja, joita tulee saada tarkastella veloituksetta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1§, 34§.)
”9 § Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.”

2. Sovi keskusvaalilautakunnan edustajan, tai muun vastaavan henkilön kanssa ajankohdat jolloin menet/te ääniä laskemaan. Aikaa laskennoille on järjestyttävä, juuri niin paljon kuin tarvitset/te. Kunnat eivät myöskään voi rajoittaa laskijoiden määrää. Valitusaikaa on 14vrk alkaen siitä, kun Aluevaalilautakunta 26.1.2022 julistaa tuloksen. Alueellisia eroja saattaa ehkä olla, varmista tämä omasta kunnastasi.

3. Ääniä kannattaa laskea laatikko=äänestysalue kerrallaan. Laskija ottaa eteensä yhden äänestysalueen äänestysliput ja saman alueen tallennusraportin (=laskentalomakkeet). Pinojen päällimmäisinä on hylätyt äänet. Tarkasta ne ja arvioi, täyttyvätkö hylkäyskriteerit. Äänestyslipun mitätöintiä koskevat kriteerit löytyvät Vaalilain 85§. Kyseinen pykälä kannattaa lukea huolellisesti.

Vertaa onko pinossa yhtä monta lippua kuin paperiin merkittyjä ääniä. Tarkista että äänestyslipuissa on leimat.

Vertaa onko alustavan ja tarkastuslaskennan tuloksissa eroja, mahdolliset laskentaerot pitäisi olla tallennusraportin viimeisellä sivulla eriteltynä.

4. Valokuvaa JA kirjoita muistiinpanoihin kaikki mietityttävät äänestysliput, virheelliset tulokset ja muut epäselvyydet. Jälkityön kannalta helpointa on kuvata samaan kuvaan sekä äänestyslippu että tallennusraportti, joka ääneen liittyy.


5. Tarkista vaalipöytäkirjat. Siellä näkyy eriteltynä äänien määrä uurnassa, äänestäneiden määrä sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen äänestyslippujen kokonaismäärät. Näiden lukujen tulisi olla yhtenevät, kuten alla olevassa kuvassa.


Vaalipäivän äänestyksen laskentalomakkeiden alaosaan merkitään äänien yhteismäärä kullakin sivulla. Silmäile myös ne läpi, että luvut täsmäävät vaalipöytäkirjassa ilmoitetun kokonaismäärän kanssa.

6. Äänestyspaikoilla on käytössä joko paperinen tai sähköinen vaaliluettelo (=lista äänestäneistä henkilöistä, sisältää äänestäjän nimen ja henkilötunnuksen). Joissain äänestyspaikoissa käytetään molempia rinnakkain. Myös vaaliluettelot ovat julkisia.

Suosittelen tarkistamaan etenkin paperiset vaaliluettelot. Mikäli henkilötunnusten näkyminen koetaan ongelmaksi, valvojat voivat peittää henkilötunnusrivin paperinpalalla, aina siirryttäessä seuraavalle aukeamalle. Tarkista, onko äänestäneiksi merkittyjä henkilöitä yhtä monta kuin sivun alalaitaan on merkitty. Laske vielä joka sivun yhteisluvut yhteen ja vertaa vaalipöytäkirjan lukemaan.

7. Mikäli huomaat merkittäviä laskuvirheitä tai muita tuloksiin vaikuttavia eriskummallisuuksia, laadi niistä halutessasi vaalivalitus hallinto-oikeuteen. Valituksen voi laatia vapaamuotoisesti eikä päätöksestä voida lain mukaan periä maksua. Apua tähän saa tarvittaessa.

Kannattaa ehdottomasti käydä keskusvaalilautakunnan edustajan kanssa palautekeskustelu, jossa kunnalle on mahdollista antaa tarvittaessa parannusehdotuksia tulevia vaaleja varten.

8. Kansalaiset vaalitarkkailijoina -projektin yhteyssähköpostiosoite on [email protected]. Ota yhteyttä, mikäli kaipaat lisäneuvoja, tarkennusta tai eteen tulee yllättäviä ongelmia esimerkiksi viranomaisten kanssa asioidessa.

Vastaanotan erittäin mielelläni myös tiedot suoritetuista uudelleenlaskennoista.

Muista! Kunnan virkamiesten ja keskusvaalilautakunnan jäsenten tehtävä on auttaa ja etsiä sinulle vastaukset kysymyksiisi. 

Mette Jalomäki

Helsingin Sanomien parjauskirjoitus VKK:sta ja Ano Turtiaisesta – Jutun analyysi

Helsingin Sanomien (HS) Tommi Nieminen kirjoitti tänään 9.1.2022 pitkän ja tarkoitushakuisen kirjoituksen Valta kuuluu kansalle – puolueesta ja puolueen puheenjohtaja Ano Turtiaisesta. Käyn tässä analyysissä läpi kirjoituksen valheita, puolitotuuksia ja leimaamisyrityksiä. En lainaa juttua kokonaisuudessaan, sillä kunnioitan HS:n oikeutta ansaita rahaa, vaikka se tapahtuukin valehtelulla ja lukijoiden kusettamisella. Tehkööt tilaajat omat päätöksensä. Jos he haluavat, että heille valehdellaan, niin suotakoon se heille.

Jutun yleissävy on taattua HS -laatua. Laatua siis siinä mielessä, että sitä ei ole. Tai voidaan ajatella, että paskan suoltamisessakin on laatueroja. HS on taitava paskan suoltaja. Se ei tosin uppoa enää kuin tosiuskoviin punavihreisiin. Helsingin Sanomien paperilehden levikki putosi vuosina 2018 ja 2019 8% molempina vuosina ja johti ilmeisesti siihen, että tuon jälkeen lukuja ei ole enää haluttu julkistaa. HS on valinnut tiensä – propagandaa ja valehtelua lehden kuolemaan asti.

HS väittää Ano Turtiaisen laskeneen politiikan tekemisen riman alemmaksi kuin koskaan. HS punavihreiden toimittajien mielestä totuuden puhuminen lienee politiikan arvostuksen laskemista. Tämän ymmärtää kun tietää HS:n tavoitteen propagandavälineenä, eräänlaisena uutena Der Stürmer -lehtenä. HS:n tavoite on keinoja kaihtamatta ohjailla kansaa globalistien käskyjen mukaan. Mihinkään, mitä HS julkaisee, ei voi luottaa.

Juttu on kauttaaltaan nimittelyä. En mene niihin sen syvemmin. Ano Turtiainen leimataan yleisimmin ’salaliittoteoreetikoksi’, mikä on jutun yleisin leima. Tyypilliseen tapaan Ano Turtiaiselta ei osoiteta virheellisiä väitteitä, vaan väitetään vain niitä olevan. Taktiikka on yleinen punavihreän valtamedian käyttämä ja paljastaa väitteiden onttouden. Tarkempi lukija kyllä huomaa tämän, mutta ehkä HS:n lukijoissa ei niitä enää ole jäljellä? Tällöin voidaan toistella maksaville tilaajille (juttu on maksumuurin takana) sitä, mitä he odottavat kuulevansa.

Jutussa on muiden muassa väite, että Turtiainen on kyennyt horjuttamaan eduskunnan uskottavuutta. Tämä on posketon väite. Eduskunta on tehnyt sen aivan itse. Jatkuvat perustuslain loukkaukset ja kansalaisia kohti teknofasismia vievien lakien säätäminen horjuttavat eduskunnan uskottavuutta. Ano Turtiainen on ollut ainoa johdonmukaisesti perustuslakia ja kansalaisten perusoikeuksia puolustanut kansanedustaja.

Jutussa maalataan suurta kuvaa siitä, että Turtiainen on Venäjän tai trumppilaisten tms. ohjauksessa. Tyhmemmänkin toimittajan pitäisi havaita, mitä maailmassa on meneillään. Kansa ja jotkin sen edustajat ovat havainneet ihan itse, millaiseen dystopiaan olemme matkalla. Jos ulkomaille, ravintolaan tai uimahalliiin ei osa kansasta enää pääse, niin olemme samassa tilanteessa kuin Saksa 1930-luvulla. Juutalaiset ovat vain vaihtuneet koronarokottamattomiin.

Jutussa viitataan siihen, että ’great reset’ olisi jonkinlainen salaliittoteoria, vaikka Klaus Schwab on kirjoittanut aiheesta kirjankin ’COVID-19: The Great Reset’. Sama koskee monia muitakin jutussa käytettyjä termejä. Kyseessä eivät ole salaliittoteoriat, vaan täyttä totta olevat termit, joita globaali eliitti toistelee jatkuvasti. Julkisesti. Kyseessä olekaan mikään salaliitto, vaan julkinen liitto, jota toimeenpannaan täysin avoimesti neniemme edessä.

Jutussa kerrotaan sentään totuudenmukaisesti kuinka nopeasti VKK on syntynyt ja miten nopeasti puolue on laajentunut. Allekirjoittanutta hieman hymyilyttää miten pahoillaan HS punavirheä toimittaja on asiasta. Hänelle ei näytä tulevan mieleen, että kyseessä on kansalaisten aito huoli ja hätäännys meneillään olevasta globojen vallankaappauksesta. VKK ei olekaan yksin Ano Turtiaisen luomus, vaan kyseessä on aito kansanliike, johon kanavoituu valtavien kansanjoukkojen tyytymättömyys vanhojen puolueiden petettyä heidät kerta toisensa jälkeen. VKK on saanut kannatusta kannattajien siirryttyä kaikista muista puolueista, mutta suuresti myös nukkuvien puolueesta.

Jutussa on huvittava väite Facebookin avoimuudesta suhteessa muihin some-alustoihin. VK , Telegram, Gettr, Somega jne. ovat aivan yhtä avoimia tai jopa avoimempia kuin Facebook. Punavihreän toimittajan mielestä Facebook on tietysti parempi, sillä se harjoittaa törkeää konservatiivien sortoa bännäämällä meitä jatkuvasti.

Nieminen toistaa jutussaan valheen ’George Floyd kuoli yhdysvaltalaisen poliisin tukahduttamana’, vaikka kyseessä oli selkeä fentanyyli-huumeen yliannostus. Tämä selviää poliisin bodycam-nauhoista ja ruumiinavausraportista. Asiasta on erittäin perusteellinen dokumentti katsottavissa elokuvatuotantoyhtiön nettisivuilla: https://centaurfilmworks.com/ Niemisen täytyy tietää totuus tästäkin asiasta, mutta totuttuun HS-tapaan hän toistelee valhetta kunnes toivoo sen muuttuvan ns. yleiseksi totuudeksi. Kyseessä on punavihreän valtamedian tyypillinen taktiikka, jota käytetään erityisesti nyt koronahuijauksen yhteydessä erittäin laajasti.

Ano Turtiaisen kristillisyyttä pilkataan kirjoituksessa pitkään. Ilmeisesti mihinkään uskomattomalle, kyyniselle ja moraalittomalle toimittajalle on käsittämätöntä, että joku voi avoimesti uskoa johonkin. Mikäli on joskus tutustunut raamattuun, niin näitä aikoja voi todella epäillä lopun ajoiksi. Merkit ovat ilmasssa.

’Rokotevastaisuus’ on yksi HS:n käyttämä tarkoituksellinen leima, jolla halutaan yleistää kokeellisesta mRNA-injektiosta kieltäytyvät yleisesti rokotevastaisiksi tai tiedevastaisiksi. Suurin osa viiteryhmän ihmisistä ei ole rokotevastaisia tai tiedevastaisia, vaan on selvittänyt itselleen koronarokotteiden hyöty-haitta -suhteen. Nieminen käyttää läpi jutun tällaisia valheellisia leimoja. Kyseessä on täysin epärehellinen argumentaatio. Mutta kyseessähän onkin punavihreiden propagandalehti.

Jutussa käytetään pitkiä pätkiä väittämiseen, että Ano Turtiainen olisi jotenkin Venäjä-mielinen. Tällaisena väitteenä esitetään mm. Turtiaisen huoli Suomen heikentyneestä Venäjän-kaupasta. Samaan aikaan muut Euroopan maat kuitenkin käyvät enemmän tai vähemmän avointa Venäjän-kauppaa mm. Valko-Venäjän kautta. Oman maan teollisuuden puolustaminen on käännetty Venäjä-mielisyydeksi. Kieroa HS, kieroa.

Minutkin (OT) jutussa mainitaan. Nieminen väittää, että ’Johan Bäckman on jo pidempään tukenut… Ossi Tiihosta’. Totean tähän, että jos tukemiseksi katsotaan osallistuminen keskusteluihin Bäckmanin stiimissä, niin olkoon sitten niin. Osallistun vaikka Stalinin Striimiin, jos näen sen aiheelliseksi. Uskon keskusteluihin, en eristämiseen.

Yhteenvetona voinee todeta, että Helsingin Sanomien Tommi Niemisen juttu kertoo enemmän Helsingin punavihreän kuplan peloista ja tunteista kuin VKK:sta tai Ano Turtiaisesta. Mitä muuta voikaan odottaa globalistien sarjavalehtelijoilta tai heidän sylikoiriltaan?

Jos vielä tilaat Helsingin Sanomia, niin nyt on viimeistään aika perua tilaus. Maailmankuvasi avartuu kun alat seuraamaan muutakin kuin valtamediaa. Ja voit alkaa muuttamaan maailmaa – liittymällä VKK:n jäseneksi:
https://valtakuuluukansalle.fi/#/jasenhakemuslomake