fbpx

Espoo antaa vanhuksen tai hänen omaisensa päättää hoitopaikan

Espoossa on otettu käyttöön erinomainen uudistus vanhustenhoidossa! Vanhuksen omainen tai hän itse saa valita hoitopaikan. Juuri näin se pitää tehdä.
https://yle.fi/uutiset/3-10818095


YLE:lle tyypillisesti juttuun on tosin haettu ongelmakohtia ja otsikoitu uudistus uhkarohkeaksi. Onhan se toki vihervasemmiston äänitorvelle ikävää kun ihmisten vapaa valinta osoittaa voimansa.


Olen kirjoittanut aiheeseen liittyen pari kirjoitusta:
https://ossitiihonen.com/2019/01/30/julmanhauska-tarina-vanhustenhuollosta/
https://ossitiihonen.com/2019/03/13/kela-korvaukset-myos-terveyskeskuksille-alku-terveydenhuollon-uudistamiselle/


Saman vapaan valinnan voisi nyt sitten ottaa käyttöön myös perusterveydenhuollossa.

Parempi eläkejärjestelmä

Olen kirjoittanut eläkeasioista useammankin kriittisen kirjoituksen tähän blogiin. Nyt on aika hahmotella parempaa eläkejärjestelmää. Millainen olisi hyvä eläkejärjestelmä?

Mielestäni järjestelmän pitäisi täyttää muutamia kriteerejä:

  1. Järjestelmään kerätyt rahat tuottavat hyvin.
  2. Järjestelmän kulut ovat alhaiset, sekä varojen keräämisessä, että sijoitusten hoidossa.
  3. Järjestelmä kannustaa tekemään työtä ja kartuttamaan eläkettä.
  4. Kerätyt rahat ovat omassa hallinnassa ja käytettävissä milloin tahansa.
  5. Järjestelmä ottaa huomioon myös sellaiset, jotka eivät osaa hoitaa asioitaan tai eivät muusta syystä kykene eläkevaroja keräämään.

Tällä hetkellä eläkerahastoissa olevat 200 miljardia euroa tuottavat surkeasti ja kulut ovat korkeat. Tästä olen kirjoittanut erillisen kirjoituksen. Järjestelmän kulut ovat noin kaksi miljardia euroa vuodessa, koska sijoitusten hoitoon käytettyjen 1,6 mrd euron lisäksi tulevat myös varojen keräämisen kustannukset. Kaksi miljardia euroa on järkyttävä summa täysin turhaa kulua. Nämä rahat menevät eläkevakuutusyhtiöiden palkka- ym. kuluihin, sekä ulkopuolisille sijoitusyhtiöille. Mikäli järjestelmä toimisi hyvin, varat tuottaisivat noin kahdeksantoista (18) miljardia euroa keskimäärin vuosittaista tuottoa. Nyt päästään tuskin puoleen tuosta.

Nykyinen järjestelmä laskee työntekijöiden haluja kartuttaa eläkettä, sillä järjestelmä ei ole kulujen yms. osalta läpinäkyvä ja näitä vertailuja tekee harva, eläkevarojen tuotto on huono jne. Jos eläkkeen järjestäminen olisi omissa käsissä, niin asia kiinnostaisi huomattavasti enemmän, nostaisi työhaluja ja lisäisi kilpailua vapaaehtoisissa eläkejärjestelyissä. Paremmalla nykyisten varojen tuotolla olisi mahdollista nostaa tuntuvasti tällä hetkellä maksettavia eläkkeitä.

Kun eläkevarat ovat omassa hallussa, niin ne ovat käytettävissä milloin halutaan. Jos tulee vaikka erikoinen syöpä, jonka hoitoa saa vain ulkomailta tai parantumaton tauti ja haluaa tuhlata rahat ennen kuolemaansa. Tai jos kuolee, niin lapset perivät rahat. Nyt varat menevät vakuutusyhtiölle. Joskus siis varojen hallinnassa on kysymys elämästä ja kuolemasta, eikä edes välttämättä omasta, vaan kysymys voi olla esim. omasta lapsesta.

Osa ihmisistä ei osaa tai halua järjestää asioitaan, vapaaehtoinen eläkesäästäminen on muusta syystä mahdotonta tai omissa sijoituksissa on otettu liikaa riskiä ja käy huono tuuri. Tällaisia tilanteita varten järjestelmässä on oltava pakollinen maksu joka koskee kaikkia. Tämän maksun osuus voi kuitenkin olla huomattavasti nykyistä TYEL-maksua pienempi.

Vuonna 2018 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu oli 24,4 prosenttia palkasta. Kun lasken lukuja auki, niin kyseessä on tulonsiirto työnantajalta eläkevakuutusyhtiön työntekijöille ja sijoituksia hoitaville ulkopuolisille. Eläkkeensaajat saavat joskus aikanaan sitten surkeaa eläkettä, jos selviävät elävinä sinne asti.

Tuon nykyisen eläkevakuutuksiin menevän summan voisi jakaa toisin siten, että
– 5 %-yksikköä menisi pakolliseen julkiseen eläkevakuutukseen, josta jokainen saisi 65-vuotiaana kansaneläkkeen. Vaikka miten lasken tätä ns. pakollista vakuutusta auki, niin en saa siihen kulumaan viittä prosenttia suurempaa osuutta. Tällä summalla voidaan turvata pieni, mutta riittävä eläke.
– 10 %-yksikköä saisi jokainen työntekijä korotusta palkkaansa; tuon voisi käyttää haluamallaan tavalla, toki kannustettaisiin vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen, koska kansaneläke tulisi olemaan pieni. Mikäli sijoittaisi vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen jatkuvasti 10 % palkastaan, niin eläkeikään mennessä olisi kertynyt sievoinen summa. Tässä voisi olla verovähennys, eli jos summan sijoittaisi eläkevakuutukseen, niin siitä ei tarvitsisi maksaa palkkaveroja, vaan verot maksettaisiin vasta varoja ulos nostettaessa. Jos haluaisi rahat ’heti käteen’, niin maksettaisiin normaalit palkkaverot.
– Lopuilla melkein 10 %-yksiköllä voitaisiin pienentää työnantajan maksurasitusta.

————————–

PÄIVITYS – kuulin kirjoituksen jälkeen, että Sveitsissä on käytössä maksuiltaaan samankaltainen järjestelmä, jossa on juuri tuo sama pakollinen 5 % maksu ja muut ovat kunkin omia rahoja. Sveitsiläisten henkilökohtainen omaisuus on merkittävästi suomalaisia suurempi. Olisiko tässä osaselitys asiaan?

Ilmastovääristelyn vastustaminen teki minusta Perussuomalaisten ehdokkaan

Perussuomalaisten Uudenmaan piirihallitus valitsi minut 2.2.2019 ehdokkaaksi kevään 2019 eduskuntavaaleihin.

Miten olen päätynyt tähän?

Helsingin Sanomat teki lauantainumerossaan 20.10.2018 jonkinlaisen ilmastonmuutospelottelun ennätyksen – kahdeksan sivua katastrofiväitteitä. Kaikki mahdolliset maailman ongelmat laitettiin ilmastonmuutoksen syyksi ilman kritiikin häivää. Tuo yksittäinen lehti sai allekirjoittaneen ’kupin vuotamaan yli’ ja aloittamaan tämän blogin. En enää voinut pysyä hiljaa. Päätin tehdä asialle jotain, ainakin sanoa mielipiteeni ääneen ja etsiä myös muita tapoja vaikuttaa. Parin viikon kuluttua blogin aloittamisesta tajusin, että keväällä järjestetään eduskuntavaalit. Pitäisikö yrittää ehdokkaaksi jonkun puolueen listoille?

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja minulla on sellainen luonne, että haluan muuttaa asioita. En helposti tyydy asioiden huonoon tilaan. Toki aika ja muutkin resurssit ovat rajallisia, joten joudun valitsemaan mihin keskityn. Tämä on sinänsä tuttua, sillä olen työ- ja yrittäjäurani aikana joutunut aina optimoimaan ajankäyttöäni. Onnekseni minulla on nyt aikaa, sillä olen ollut keväästä 2018 eräänlaisella sapattivapaalla. Jäin tuolloin pois perustamieni yritysten päivittäisestä toiminnasta. Olen muutenkin luopumassa yritystoiminnasta, koska yritysten toiminta on siirtynyt alalle, jota en koe hallitsevani riittävän hyvin. Yrityksiä vetämään on löytynyt minua pätevämpi ihminen.

Loppuvuodesta 2018 kartoitin eri puolueiden kantoja asiaan ja melko nopeasti päädyin siihen, että Perussuomalaiset on ainoa puolue, jolla on jollakin tavalla kriittinen kanta ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen ja jossa yleisistä uskomuksista poikkeavia mielipiteitä siedetään. Samaan aikaan minua myös kehotettiin useasta suunnasta olemaan yhteydessä Perussuomalaisiin. Puolue sopii minulle muutenkin hyvin, sillä olen kansallismielinen suomalainen ja ylpeä siitä. Taustastani voitte lukea lisää tämän blogin kuvauksesta.

Ilmastonmuutos on luonnonilmiö

Aloin noin kymmenen vuotta sitten ihmetellä, että loppuuko ihmiskunnan elo todella lähitulevaisuudessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Miten tällaiset katastrofiväitteet voisivat pitää paikkansa, koska onhan täällä maapallolla ollut aiemmin paljon lämpimämpääkin ja ihmiskunta on silti selvinnyt, jopa kukoistanut? Suunnilleen tuon verran aiheesta tiesin silloin, mutta ymmärsin kuitenkin, ettei ihmiskunta ollut aiheuttanut ilmaston lämpenemistä tuhat tai kuusi tuhatta vuotta sitten. Ihan lyhyellä aiheeseen tutustumisella ja faktojen tarkastuksella selvisi, ettei koko jutussa ole päätä eikä häntää. Ihminen ei aiheuta ilmastonmuutosta, ainakaan merkittävässä määrin.

Aloin pohtimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Kun tiedetään, että esimerkiksi kuusi tuhatta vuotta sitten Suomessa oli useita asteita lämpimämpää, niin mikä muutoksen aiheutti? Eihän se ihmiskunta ainakaan voinut tuolloin olla. Voisiko kyse olla luontaisesta vaihtelusta? Pian selvisi, että maapallon ilmasto on hyvin monimutkainen kokonaisuus. Ilmastoon vaikuttavat monet tekijät – aurinko, pilvet, kasvillisuus, meret, tulivuoret, kaasujen koostumus, maapallon asento jne. jne. Mitään varmaa totuutta ei ole olemassa, eikä konsensusta tutkijoiden keskuudessa. Ilmasto muuttuu ja on aina muuttunut. Mitä enemmän olen aiheeseen tutustunut, niin sitä naurettavammalta on alkanut tuntua väite siitä, että hiilidioksidi CO2 olisi yksin vastuussa globaalista ilmastonmuutoksesta tai edes merkittävästä osasta sitä.

Olisi hyvä, jos keskustelussa täsmennettäisiin hieman termejä, sillä esimerkiksi usein pelkän ilmaston määrittely menee jo metsään. Ei ole olemassa mitään yhtä ainoaa maailmanlaajuista ilmastoa. Ilmastolla on ainakin aiemmin tarkoitettu jonkun alueen ilmastoa, sen lämpötilaa, kosteutta, tuulensuuntaa, valon määrää jne. Ilmastot ovat paikallisia – Australiassa vallitsee erilainen ilmasto kuin Siperiassa. Pelkästään näiden alueiden lämpötilaerot ovat tänä talvena olleet jopa yli 100 Celsius-astetta. Mikäli ’ilmastonmuutos’ pelkistetään ainoastaan lämpötilan muutokseen niin silloin olisi hyvä keskustella lämpötilasta, eikä ’ilmastosta’. Usein myös hiilidioksidia pidetään saasteena, mitä se ei ole. Paikalliset pienhiukkaspäästöt ovat aivan eri asia, eikä niitä pidä sekoittaa hiilidioksidiin.

Mikä aiheutti viimeisimmän jääkauden? Entä sen jälkeen tapahtuneen lämpenemisen? Tai viimeisen noin 7000 vuotta jatkuneen vähittäisen kylmenemisen? Tai keskiajan lämpökauden? Tai 1920- ja 1930-lukujen lämpimät vuodet? Tai vuosina 1940-1975 tapahtuneen kylmenemisen, jolloin samanaikaisesti hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä nousi? Nämä tapahtumat eivät yksinkertaisesti sopi mediassa reviteltyyn väitteeseen, että ihmisen aiheuttaisi lämpötilan hitaan nousun. Miksi hyvin hidas tapahtunut muutos ei voisi olla tälläkin kertaa luonnollista? Tässä blogissani olen käynyt läpi joitain kriittisiä näkökulmia ilmaston muutokseen. Erityisesti olen halunnut tuoda esille joitain videoita, joista kannattaa mielestäni aloittaa tästä viiden minuutin mittaisesta pätkästä. Mikäli haluaa käyttää aiheeseen hieman pidemmälti aikaa, suosittelen tätä fysiikan nobelistin esitystä.

Ihmiset ovat hyvin kyllästyneitä siihen, että heille tuputetaan mediassa jatkuvasti ilmastonmuutoksesta mitä mielikuvituksellisimpia juttuja. Viimeisin hölmöily viikko sitten oli uutisointi tutkimuksesta, jonka mukaan valkoinen mies tappoi intiaanit 1500-luvulla, tämän seurauksena viljely väheni ja puusto kasvoi Amerikassa ja tämä aiheutti pienen jääkauden. Teoriassa on muiden typeryyksien joukossa sellainen kauneusvirhe, että pienen jääkauden katsotaan alkaneen jo noin sata vuotta aiemmin 1400-luvulla. Ehkä valkoinen mies on keksinyt ilmastonmuutoksen lisäksi jo tuolloin aikakoneen, jolla ilmastoon voi vaikuttaa takautuvasti?

On erittäin ikävää, että Suomen politiikkaa tehdään perustuen täysin vääriin teorioihin. Kansalaisia tullaan rasittamaan yhä lisääntyvissä määrin veroilla. Liikkumista ja työn tekoa verotetaan jo nyt aivan liikaa. Erityisesti energian ja polttoaineiden verotuksessa on menty äärimmäisyyksiin. Pitkien välimatkojen maamme ei vielä nykytekniikalla pärjää ilman polttomoottoreita.

Valitettavasti ilmastonmuutos ei ole ainoa asia, jossa meitä vedätetään

Monikulttuurisuus on vain hyvästä -ajatusmalli on viime kuukausina paljastunut kuplaksi, valitettavasti hyvin ikävällä tavalla. Esiin tulleet turvapaikanhakijoiden suorittamat murhat, terroriteot ja raiskaukset ovat paljastaneet sinisilmäisen politiikan tulokset. Kuplan puhkeaminen ei yksin riitä, tarvitaan tekoja, toimintaa. Tähän mennessä on kuultu lähinnä selityksiä siitä, miten mitään ei kuulemma voi tehdä, koska kansainväliset sopimukset estävät. Jos muut Euroopan maat päästävät kymmeniä tuhansia pakolaisia läpi omien maidensa Suomeen asti, niin siinä rikotaan selvästi sopimuksia. Miksi Suomenkaan pitäisi niitä silloin noudattaa?

Muista vedätyksistä olen kirjoittanut tähän blogiin useita juttuja eläkkeistä. Eläkejärjestelmämme vaatisi täydellisen remontin. Nykyinen on surkea. Paremmalla järjestelyllä voitaisiin eläkkeitä nostaa, eläkevakuutusmaksuja alentaa ja antaa eläkkeiden hallinta enemmän ihmisten itsensä käsiin. Tulen kirjoittamaan eläkkeistä lisää. Ikähaitarin toisesta päästä nuoriso haluaa minun kirjoittavan myös joistakin aiheista.

Sananvapauskysymykset kiinnostavat minua myös aika paljon. Meitä eri tavoin kriittisiä yritetään vaientaa kaikin keinoin. Satoja tilejä eri palveluissa on suljettuna ja tätä myöten myös kriittiset mielipiteet ovat poissa keskusteluista. Valitettavasti valtiovalta on mukana sananvapauden tukahduttamisessa. Viimeisin esimerkki tästä on Oikeusministeriön kampanja ’vihapuheen’ ilmiantamiseksi. Vihapuhetta ei kuitenkaan ole kriminalisoitu laissa, vaan asiaa tulkitaan muiden lakien kautta hyvin epämääräisin perustein. Mitähän itä-Eurooppalaiset naapurimme ajattelisivat tällaisesta ajatuspoliisista?

On meidän tavallisten ihmisten aika nousta vastustamaan maamme muuttumista kohti diktatuuria.

Ossi Tiihonen