fbpx

Keski-Suomen hyvinvointialue ajautuu näyttöön perustuvan lääketieteen ulkopuolelle

Vapauden liiton Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuutettu Eetu Tuovila jätti helmikuussa 2023 yhdessä kristillisdemokraattien valtuutettu Tapio Puolimatkan kanssa aloitteen maskien ja visiirien käytön suosittelun ja vaatimisen lopettamiseksi:


Vapauden liiton valtuustoryhmän aloite

Aluevaltuusto 7.2.2023

Maskinkäyttövelvoitteen lakkauttaminen Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiltä

Hyvinvointialueella esiintyy edelleen vaatimuksia työntekijöiden maskinkäytön suhteen, vaikka THL:n yleinen maskisuositus on kauan sitten poistunut ja myös oikeuskansleri on todennut 6.2.2023 julkaistussa päätöksessään, ettei korona enää täytä yleisvaarallisen tartuntataudin kriteereitä.

Työntekijät kokevat maskit hankaliksi ja kuormittaviksi, koska hapensaanti maskin läpi on puutteellinen, ja erityisesti astmaatikoille tämä aiheuttaa ongelmia. Maskit keräävät paitsi likaa ja bakteeripesäkkeitä, myös tekevät asiakaskontaktista epähumaanin ja aiheuttavat turhaa vaivaa työntekijöille.

Me allekirjoittaneet esitämme, että: hyvinvointialue lakkaa suosittelemasta ja vaatimasta maskeja, visiirejä yms. alueen työntekijöiltä.

Jyväskylässä 7.2.2023

Eetu Tuovila
Tapio Puolimatka


Miten virkahenkilöt ovat käsitelleet aloitetta ja mitä he ehdottavat aloitteen pohjalta tehtäväksi? Virkahenkilöiden vastaus aloitteeseen on alla. Se löytyy myös tästä linkistä:
https://ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2023/04/eetu_tuovilan_ja_tapio_puolimatkan_valtuustoaloite_koskien_maskinkayttovelvoitteen_lakkauttamista_ke_26064.pdf

eetu_tuovilan_ja_tapio_puolimatkan_valtuustoaloite_koskien_maskinkayttovelvoitteen_lakkauttamista_ke_26064

Aloitteen lisäksi Eetu Tuovila viittasi ko. päätöksentekijöille asiaan liittyvää materiaalia, mm. tuoreen Cochrane-katsauksen, jossa todetaan, ettei maskeista ole hyötyä. Cochrane-katsauksia pidetään lääketieteen tärkeimpinä katsauksina ja niihin panostetaan paljon.

MasksCochrane

On tiedetty jo noin sata vuotta, ettei aerosolina leviäviä viruksia voi maskeilla estää ja näyttö on viime vuosina vain vahvistunut. Tämä pätee myös sairaalaolosuhteisiin, kts. linkit 1. ja 2. Mikäli aerosolina leviäviä viruksia haluttaisiin toimivasti estää, tarvittaisiin BioSafetyLevel 4:n tasoiset suojaukset:

Joku voi ajatella, ettei niistä maskeista ole haittaa, mutta tämäkään ei pidä paikkaansa. Löytyy kymmeniä tutkimuksia, joissa todetaan, että maskit ovat haitallisia.

Kattavasta näytöstä huolimatta Keski-Suomen hyvinvointialueen virkahenkilöt esittävät maskien käyttämisen jatkamista. Mistä tämä johtuu? Voimme vain arvailla. Päätöksentekijät ovat pelkureita? Onko kyseessä ikivanha ’seurasin vain ohjeita ja käskyjä’? Tai sitten päätöksentekijät ovat itsekin aivopestyjä? Tämäkin lienee mahdollista. Saatiinhan lähes koko kansa käyttämään tehottomia orjamaskeja.

Vaihtoehtona olisi henkilökohtaisen vastuun ottaminen päätöksistä ja niiden seurauksista. Tässä tapauksessa olisi toivottavaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueelta löytyisi edes muutama rohkea päättäjä, jotka palauttaisivat päätöksenteon puoskaroinnista näyttöön perustuvan lääketieteen puolelle.

Avoin kirje Lohjan terveyspalvelujen virkahenkilöille

Tämä avoin kirje on osoitettu seuraaville Lohjan kaupungin terveyspalvelujen hallinnosta päättäville virkahenkilöille:

Palvelualuejohtaja Tuula Suominen
Johtava ylilääkäri Jari Linden
Sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen
Kuntoutuksen esimies Petri Leppänen
Avosairaanhoidon ylilääkäri Tanja Nummila
Osastonhoitaja Johanna Grotell
Suun terveydenhuollon ylilääkäri Anna Ekdahl
Osastonhoitaja Laura Tahvanainen
Lisäksi tiedoksi potilasasiamiehelle.


Arvoisat Lohjan kaupungin terveyspalveluista vastaavat virkahenkilöt!

Olen saanut kaupunkilaisilta joukon viestejä, joista kahdesta kuvakaappaukset ovat alla. Kyseessä ovat eri henkilöt.
Yllä olevat viestit osoittavat, että Lohjan kaupungin terveyspalveluissa on joukko näyttöön perustuvan lääketieteen ja lakien, sekä etiikan vastaisia käytäntöjä liittyen maskeihin ja koronarokotuksiin, sekä vierailuihin.

Maskien käyttö virusepidemioiden ehkäisyissä on olematon. Asiaa on tutkittu jo noin sata vuotta. Jos maskeilla olisi joku oleellinen vaikutus, niin se olisi tänä aikana jo tullut esille. Asiaa on selvittänyt mm. Yhdysvaltain tartuntatautien ehkäisykeskus CDC metatutkimuksessaan:

Viite: https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

Yo. olevan metatutkimuksen lisäksi viime vuonna tehtiin mm. laaja tanskalainen tutkimus:

Viite: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817

Yllä olevien lisäksi esimerkiksi emeritaprofessori Marjukka Mäkelä teki keväällä 2020 kirjallisuuskatsauksen tutkimuskirjallisuuteen, eikä näyttöä maskien hyödystä silloinkään löytynyt. Eikä tilanne ole siitä muuttunut.

Viite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162266/STM_2020_21_R.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Tänä vuonna 2021 tehdyt julkaisut eivät ole muuttaneet tilannetta. Asiaan on ottanut kantaa mm. epidemiologi Jussi Sane:


Rokotteiden ottamiseen painostaminen on Suomen perustuslain 7 pykälän, Suomen solmimien kansainvälisten sopimusten, lääkärien Nürnbergin säännöstön ja Euroopan Neuvoston tammikuussa 2021 tekemän päätöksen vastaista. Erityisen moitittavaa painostaminen on sen vuoksi, että kyseessä ovat hätäkäyttöluvalla markkinoilla olevat kokeelliset geeniterapiainjektiot, joiden pitkäaikaisvaikutuksista ei tiedetä mitään.
Viitteet:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P7
https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/
https://pace.coe.int/en/files/29004/html


Korkein hallinto-oikeus KHO on ottanut kantaa tämän vuoden 2021 alussa vierailukieltoihin ja yksiselitteisesti tuominnut ne lainvastaisiksi:
Viite: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1609743947251.html


Luotan, että te Lohjan päättävinä virkahenkilöinä ryhdytte välittömiin toimiin kaupunkilaistemme terveydenhuollon saattamiseksi lakien, sopimusten ja etiikan mukaiseksi.

Lohjalla 29.6.2021

Ossi Tiihonen

Tein rikosilmoituksen Gigantin maskivaatimuksesta

Gigantti-ketju on keväästä lähtien vaatinut maskien käyttämistä sekä asiakkailtaan, että ilmeisesti myös henkilökunnaltaan. Tämä vaatimus on sekä terveyden kannalta perusteeton, että lainvastainen. Kyse on syrjinnästä. Tein tänään 22.6.2021 asiasta rikosilmoituksen. Rikosilmoitus kohdistuu Gigantti-ketjuun ja sen Suomen toimitusjohtajaan, joka toiminnasta on vastuussa.

Suosittelen boikotoimaan epätieteellisiä ja syrjiviä paskafirmoja.