fbpx

Poliisien määrä Suomessa on pienin Euroopassa suhteessa väkilukuun

Tutkiskelin hieman poliisien määriä eri Euroopan maissa. Eurostatin sivuilta löytyikin valmis asiaa havainnollistava yo. otsikkokuva. Suomessa poliisien määrä suhteessa väkilukuun on Euroopan pienin. Tätä selittävät joltain osin erilaiset tilastointitavat ja poliisien organisoinnit, mutta oletan, että Eurostatin tilastoinnissa nämä on pääosin huomioitu.

Kansalaisten arkipäivän kokemukset tukevat tilastotietoa – poliisien vähäinen määrä tuntuu jo siinä, että turvattomuutta koetaan enemmän, eikä poliisi pysty hoitamaan kaikkia tehtäviään. Poliisien ammattiliitto aika luonnollisesti myös korostaa poliisien vähäistä määrää ja sen aiheuttamia ongelmia.

Verrattuna kaikkiin muihin Euroopan maihin, on Suomessa todella vähän poliiseja. Tällä hetkellä, vuonna 2019, poliiseja on Suomessa noin 7000, väkilukuun suhteutettuna noin 127 sataa tuhatta asukasta kohden (7000 / (5 517 919 / 100 000)) , eli määrä on yo. Eurostatin vuoden 2016 tilastosta laskenut edelleen huomattavasti.

Ruotsissa poliisien määrää aiotaan nostaa huomattavasti, noin 30.000 työntekijästä 40.000:een. Määrä on jo nyt 2,3-kertainen suhteessa väkilukuun ja ero kasvaa jatkossa kolminkertaiseksi Suomeen verrattuna.

Poliisien toimenkuvassa on viime vuosina tapahtunut muutosta, mielestäni joissain tapauksissa huonoon suuntaan. Poliisien resursseja on syönyt panostaminen sananvapauden vastaisiin toimintoihin, joissa valvotaan hyvin epämääräisin perustein kansalaisten sanomisia netissä. Poliisin toiminta ns. vihapuheen valvonnassa on yltänyt parodian tasolle jo monta kertaa. Tällainen poliisivaltioon viittaava toiminta on peräisin Suomen ja Euroopan Unionin lainsäädännöstä. Ei poliisi sitä omasta päästä keksi. Toki tulkinnoista voi olla monta mieltä, mutta perusongelma on lainsäädännössä, joka yrittää kriminalisoida ns. vihapuhetta. Suurin ongelma lienee, että joku voi loukkaantua mistä tahansa, jolloin pelkkien faktojen esittäminen tai asiallisenkin mielipiteen esille tuominen johtaa loukkaantumiseen ja tulkintaan siitä, onko lakia rikottu.

On yo. resurssien kohdentamisongelmista huolimatta aivan selvää, että poliisimäärää on Suomessa nostettava jatkossa, että edes perustehtävät saadaan hoidettua. Toki tämä ei ole järkevää, jos resurssit kohdennetaan vihapuhevalvontaan tai muuhun hömppään.