fbpx

Hallitus haluaa kiristää järjetöntä ja perusteetonta lainsäädäntöä Kiurun johdolla – Hallituksen esityksen analyysi

Sain alla olevan perusteellisen anonyymin analyysin hallituksen esityksestä tuttavaltani. Se paljastaa karusti, että Sanna Marinin hallitus ajaa totalitaristista hallintoa täysin keksityin perustein. Olemme matkalla kovaa vauhtia teknologian mahdollistamaan fasismiin. (OT)


1) Terveysturvallisuus -keskeisenä käsitteenä.

Miten tämä lainsäädäntö voi lähtökohtaisesti perustua ajatukseen siitä, että koronarokotuksilla tuotetaan terveysturvallisuutta, kun tiedetään, että rokotetut voivat levittää koronaa ja sairastua? Terveysturvallisuus on koronarokotteeseen perustuvana määrittelynä vailla kestävää pohjaa – koronarokote ei ratkaise sitä,etteikö henkilö levitä koronaa, vaan se, kantaanko henkilö sillä hetkellä virusta vai ei. Koska rokote painaa alas taudin oireita,voi kysyä, kantaako rokotettu itse asiassa huomaamattomammin kuin rokottamaton virusta eteenpäin. Terveysturvallisuusedellyttäisi ajantasaista testitulosta rokotetuilta ja rokottamattomilta. Rokote suojaa vain henkilöä itseään vakavammalta taudinmuodolta.

Sivistysvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa kulttuurin ja liikunnan alalla tapahtumien ja toiminnan järjestämisen pääsääntöisesti normaalissa laajuudessa ja normaalilla yleisömäärällä terveysturvallisesti…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

Talousvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa yhteiskunnan toimimisen olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman terveysturvallisesti…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TaVL_54+2021.aspx

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa palvelujen terveysturvallinen käyttö…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx

2) Vapaaehtoisesta pakolliseksi

Koronapassin käyttöä siis suunnitellaan pakolliseksi, eikä palveluntarjoajan vapaaehtoiseksi valitsemaksi toimeksi. Mistä tässä on kyse? Asia ei ole saanut julkisuutta.

Sivistysvaliokunta”Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille parhaillaan valmisteltavana oleva lainmuutos, jolla koronapassi muutettaisiin itsenäiseksi rajoitustoimeksi ja jonka käyttöönotosta määräisi viranomainen.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

3) Työntekijöiden koronapassi

Ollaanko nyt myöskin ottamassa käyttöön työntekijöiden koronapassi kaikissa näissä palveluissa, joihin koronapassi kenties voidaan määrätä jatkossa – eikä pitää vapaaehtoisesti valittavana, kuten nyt. Tässä tapauksessa koronapassi olisi laajennus pakollisena eikä vapaaehtoisena – ja koskisi myös työntekijöitä yhtä hyvin kuin yleisöä/osallistujia. Koronapassi tässä muodossaalkaisi olla erittäin kova, laaja-alainen ja aiemmasta versiosta poikkeava.

Sivistysvaliokunnan lausunto ”Valiokunta asiantuntijakuulemiseen viitaten tuo esille tarpeen selvittää viipymättä myös työntekijöiden koronatodistuksen edellyttämisen mahdollisuudet. Työnantajalla ei ole nykyisellään mahdollisuutta vaatia koronatodistusta työntekijöiltä. Terveysturvallisuuden näkökulmasta on ristiriitaista, ettei koronatodistusta voi vaatia työntekijältä, joka on samassa tilassa asiakkaiden ja yleisön kanssa, jolta koronatodistus vaaditaan.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

Liikennevaliokunnan lausunto
Asiantuntijakuulemisessa on tuotu näkemyksenä esille myös tarve valmistella koronapassin hyödyntämistä työpaikoilla” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_35+2021.aspx

4) Koronaviruksen leviämisen estäminen

Miten tämä tapahtuu rokotteella, jolla ei voida estää taudin levittämistä? Rokotuskattavuuson nyt korkein koko pandemian aikana – ja niin ovat myös koronatapausten luvut. Miten voidaan väittää, että nykyoloilla olisi näyttöä siitä, että täydellä rokotussarjalla estettäisiin taudin leviämistä? On harhaanjohtavaa väittää, että rokote estäisi taudin levittämisen. Tutkimustieto, tilastotieto eri maista ja kokemustieto yksittäistapauksista vahvistaa sen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto ”ryhtyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja siten väestön terveyden suojelemiseksi covid-19-taudilta välttämättömiin ja oikeasuhtaisiin toimiin.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

”Täysi rokotussarja ja sairastettu covid-19-tauti antavat henkilölle suojaa koronavirustartunnalta ja estävät taudin leviämistä.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

5) Välttämättömät ja oikeasuhtaiset toimet

AVI määrittelee nämä tartuntaryppäiden perusteella?

Perustuslakivaliokunnan lausunto
”ryhtyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja siten väestön terveyden suojelemiseksi covid-19-taudilta välttämättömiin ja oikeasuhtaisiin toimiin.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

Nyt Kiuru (Yle:llä…kts. otsikkokuva) haluaa puolustusvoimat koronarokotteen jakeluun mukaan Omicronin takia…siis kaikista lievimmän virusmuunnoksen takia, joka ei ole tippaakaan nostanut kuolleisuutta edes Etelä-Afrikassa, josta se on peräisin. Millä Kiuru perustelee tässä tilanteessa puolustusvoimien mukaan ottamisen rokotteiden jakeluun? 
https://yle.fi/uutiset/3-12230314

6) Koronapassin esittämisvelvollisuus laajennetaan koskemaan koko aukioloaikaa

Merkittävä muutos nykykäytäntöön – myös lounasruokailu estetään koronapassittomilta. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto
”Koronapassia koskevaa 58 i §:ää ehdotetaan nyt muutettavaksi siten, että koronapassin esittämisvelvollisuus ulotetaan koskemaan tilan koko aukioloaikaa…” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

7) Tartuntariskin hallintana pidetään rokottamattomien eristämistä.

Terve rokottamaton ei levitä koronaa yhtään sen enempää kuin terve rokotettu. On tutkimustiedon tukemaa, että rokottamattomat ja rokotetut levittävät koronaa yhtä hyvin. Jos he ovat saaneet tartunnan, heillä on sama määrä virusta, jota he kantavat. Koronapassista/todistuksesta puhutaan johdonmukaisesti lakiesityksessä takeena sille, että passi sellaisenaan takaisi, ettei henkilö levittäisi koronaa. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tämä on väärä lähtökohta terveysturvallisuudelle ja tartuntariskien hallinnalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
”Kun koronatodistuksen käyttö koskisi ehdotuksen perustelujen mukaan koko toiminnan aukioloaikaa, tartuntariskejä hallittaisiin sekä ravitsemisliikkeissä että erilaisissa tilaisuuksissa ja tiloissa säännöksessä tarkoitetulla tavalla samalla, kun liiketoiminta olisi mahdollista ilman rajoituksia.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx

8) Omikronin liittäminen tartuntatautilain kontekstiin.

Eikö ole rationaalisesti mahdotonta perustella Omikronilla käytäntöjä, jotka ovat nyt tartuntatautilakiesityksessä, koska virusmuunnoksesta tiedetään vielä vähän. Ja sekin mitä nyt tiedetään, on vastoin sitä, mitä sosiaali- ja terveysvaliokunta lausunnossaan esittää. Omikronista tiedetään, että se on tarttunut tähän mennessä enemmän rokotettuihin kuin rokottamattomiin – ja sekä kahdesti että kolmesti rokotettuihin. Kolmannen rokotuskierroksen kiirehtimistä jamassarokotuksia EI voi perustella Omikronilla, joka näyttää tarttuvan myös kolmesti rokotettuihin. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
”Omikroniksi nimeämä virusmuunnos, joka leviää maailmalla nopeaa vauhtia ja tapauksia on todettu myös Suomessa. Saadun selvityksen mukaan vielä ei ole tietoa, pystyykö uusi virusmuunnos kiertämään koronarokotteiden tuomaa immuunisuojaa
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitteita perusteltuna ja toteaa, että tarve rajoitustoimenpiteille on epidemiatilanteen huolestuttavan kehityksen vuoksi edelleen ilmeinen. Näin ollen valiokunta pitää voimassa olevien covid-19-epidemian torjuntaan liittyvien väliaikaisten tartuntatautilain säännösten voimassaolon jatkamista välttämättömänä. Valiokunta kiirehtii päätöksiä kolmannen rokotuskierroksen aikataulun nopeuttamisesta vaikean tautitilanteen vuoksi. On myös mahdollista, että EU tulee jatkossa edellyttämään kolmatta rokotusta EU:n digitaalisen koronatodistuksen saannille. Rokotusten nopeuttamiseksi tulee selvittää työterveyshuollon nykyistä laajempaa hyödyntämistä.”  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx


HE:n esityksen perustelut terveysturvallisuudelle ovat seuraavat. 
”Tämänhetkisen satunnaistettujen kliinisten tutkimusten ja seurantatiedon valossa on ilmeistä, että sekä mRNA-rokotteiden että adenovirusvektorirokotteiden kahden annoksen jälkeen suojateho vakavaa tautimuotoa ja kuolemaa vastaan on erinomainen (yli 90 %). Teho lievää ja oireetonta tautia vastaan on myös hyvä kahden annoksen jälkeen (yli 65 %). Kahdenkin rokoteannoksen jälkeen saadun infektion aikana on mahdollista, että rokotettu voi erittää virusta ja mahdollisesti tartuttaa sitä eteenpäin joidenkin päivien ajan.  PHE. COVID-19 vaccine surveillance reports. 18 November 2021 (week 46). Saatavilla.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_226+2021.aspx

Kysymys herääkin, jos rokotteet tarjoavat näin erinomaisen suojan koronaa vastaan, miksi puolet koronan takia sairaalassa olijoista on edelleenkin rokotettuja. Ja miksi rokotekattavuuden ollessa yli 80 %, Suomessa on pandemian ajan korkeimmat koronatapauslukemat? Mitä enemmän on rokotettu, sitä enemmän meillä on koronaa?