fbpx

Hallitus haluaa kiristää järjetöntä ja perusteetonta lainsäädäntöä Kiurun johdolla – Hallituksen esityksen analyysi

Sain alla olevan perusteellisen anonyymin analyysin hallituksen esityksestä tuttavaltani. Se paljastaa karusti, että Sanna Marinin hallitus ajaa totalitaristista hallintoa täysin keksityin perustein. Olemme matkalla kovaa vauhtia teknologian mahdollistamaan fasismiin. (OT)


1) Terveysturvallisuus -keskeisenä käsitteenä.

Miten tämä lainsäädäntö voi lähtökohtaisesti perustua ajatukseen siitä, että koronarokotuksilla tuotetaan terveysturvallisuutta, kun tiedetään, että rokotetut voivat levittää koronaa ja sairastua? Terveysturvallisuus on koronarokotteeseen perustuvana määrittelynä vailla kestävää pohjaa – koronarokote ei ratkaise sitä,etteikö henkilö levitä koronaa, vaan se, kantaanko henkilö sillä hetkellä virusta vai ei. Koska rokote painaa alas taudin oireita,voi kysyä, kantaako rokotettu itse asiassa huomaamattomammin kuin rokottamaton virusta eteenpäin. Terveysturvallisuusedellyttäisi ajantasaista testitulosta rokotetuilta ja rokottamattomilta. Rokote suojaa vain henkilöä itseään vakavammalta taudinmuodolta.

Sivistysvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa kulttuurin ja liikunnan alalla tapahtumien ja toiminnan järjestämisen pääsääntöisesti normaalissa laajuudessa ja normaalilla yleisömäärällä terveysturvallisesti…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

Talousvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa yhteiskunnan toimimisen olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman terveysturvallisesti…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TaVL_54+2021.aspx

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto ”…mahdollistaa palvelujen terveysturvallinen käyttö…”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx

2) Vapaaehtoisesta pakolliseksi

Koronapassin käyttöä siis suunnitellaan pakolliseksi, eikä palveluntarjoajan vapaaehtoiseksi valitsemaksi toimeksi. Mistä tässä on kyse? Asia ei ole saanut julkisuutta.

Sivistysvaliokunta”Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille parhaillaan valmisteltavana oleva lainmuutos, jolla koronapassi muutettaisiin itsenäiseksi rajoitustoimeksi ja jonka käyttöönotosta määräisi viranomainen.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

3) Työntekijöiden koronapassi

Ollaanko nyt myöskin ottamassa käyttöön työntekijöiden koronapassi kaikissa näissä palveluissa, joihin koronapassi kenties voidaan määrätä jatkossa – eikä pitää vapaaehtoisesti valittavana, kuten nyt. Tässä tapauksessa koronapassi olisi laajennus pakollisena eikä vapaaehtoisena – ja koskisi myös työntekijöitä yhtä hyvin kuin yleisöä/osallistujia. Koronapassi tässä muodossaalkaisi olla erittäin kova, laaja-alainen ja aiemmasta versiosta poikkeava.

Sivistysvaliokunnan lausunto ”Valiokunta asiantuntijakuulemiseen viitaten tuo esille tarpeen selvittää viipymättä myös työntekijöiden koronatodistuksen edellyttämisen mahdollisuudet. Työnantajalla ei ole nykyisellään mahdollisuutta vaatia koronatodistusta työntekijöiltä. Terveysturvallisuuden näkökulmasta on ristiriitaista, ettei koronatodistusta voi vaatia työntekijältä, joka on samassa tilassa asiakkaiden ja yleisön kanssa, jolta koronatodistus vaaditaan.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_24+2021.aspx

Liikennevaliokunnan lausunto
Asiantuntijakuulemisessa on tuotu näkemyksenä esille myös tarve valmistella koronapassin hyödyntämistä työpaikoilla” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_35+2021.aspx

4) Koronaviruksen leviämisen estäminen

Miten tämä tapahtuu rokotteella, jolla ei voida estää taudin levittämistä? Rokotuskattavuuson nyt korkein koko pandemian aikana – ja niin ovat myös koronatapausten luvut. Miten voidaan väittää, että nykyoloilla olisi näyttöä siitä, että täydellä rokotussarjalla estettäisiin taudin leviämistä? On harhaanjohtavaa väittää, että rokote estäisi taudin levittämisen. Tutkimustieto, tilastotieto eri maista ja kokemustieto yksittäistapauksista vahvistaa sen.

Perustuslakivaliokunnan lausunto ”ryhtyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja siten väestön terveyden suojelemiseksi covid-19-taudilta välttämättömiin ja oikeasuhtaisiin toimiin.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

”Täysi rokotussarja ja sairastettu covid-19-tauti antavat henkilölle suojaa koronavirustartunnalta ja estävät taudin leviämistä.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

5) Välttämättömät ja oikeasuhtaiset toimet

AVI määrittelee nämä tartuntaryppäiden perusteella?

Perustuslakivaliokunnan lausunto
”ryhtyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja siten väestön terveyden suojelemiseksi covid-19-taudilta välttämättömiin ja oikeasuhtaisiin toimiin.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

Nyt Kiuru (Yle:llä…kts. otsikkokuva) haluaa puolustusvoimat koronarokotteen jakeluun mukaan Omicronin takia…siis kaikista lievimmän virusmuunnoksen takia, joka ei ole tippaakaan nostanut kuolleisuutta edes Etelä-Afrikassa, josta se on peräisin. Millä Kiuru perustelee tässä tilanteessa puolustusvoimien mukaan ottamisen rokotteiden jakeluun? 
https://yle.fi/uutiset/3-12230314

6) Koronapassin esittämisvelvollisuus laajennetaan koskemaan koko aukioloaikaa

Merkittävä muutos nykykäytäntöön – myös lounasruokailu estetään koronapassittomilta. 

Perustuslakivaliokunnan lausunto
”Koronapassia koskevaa 58 i §:ää ehdotetaan nyt muutettavaksi siten, että koronapassin esittämisvelvollisuus ulotetaan koskemaan tilan koko aukioloaikaa…” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_50+2021.aspx

7) Tartuntariskin hallintana pidetään rokottamattomien eristämistä.

Terve rokottamaton ei levitä koronaa yhtään sen enempää kuin terve rokotettu. On tutkimustiedon tukemaa, että rokottamattomat ja rokotetut levittävät koronaa yhtä hyvin. Jos he ovat saaneet tartunnan, heillä on sama määrä virusta, jota he kantavat. Koronapassista/todistuksesta puhutaan johdonmukaisesti lakiesityksessä takeena sille, että passi sellaisenaan takaisi, ettei henkilö levittäisi koronaa. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tämä on väärä lähtökohta terveysturvallisuudelle ja tartuntariskien hallinnalle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
”Kun koronatodistuksen käyttö koskisi ehdotuksen perustelujen mukaan koko toiminnan aukioloaikaa, tartuntariskejä hallittaisiin sekä ravitsemisliikkeissä että erilaisissa tilaisuuksissa ja tiloissa säännöksessä tarkoitetulla tavalla samalla, kun liiketoiminta olisi mahdollista ilman rajoituksia.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx

8) Omikronin liittäminen tartuntatautilain kontekstiin.

Eikö ole rationaalisesti mahdotonta perustella Omikronilla käytäntöjä, jotka ovat nyt tartuntatautilakiesityksessä, koska virusmuunnoksesta tiedetään vielä vähän. Ja sekin mitä nyt tiedetään, on vastoin sitä, mitä sosiaali- ja terveysvaliokunta lausunnossaan esittää. Omikronista tiedetään, että se on tarttunut tähän mennessä enemmän rokotettuihin kuin rokottamattomiin – ja sekä kahdesti että kolmesti rokotettuihin. Kolmannen rokotuskierroksen kiirehtimistä jamassarokotuksia EI voi perustella Omikronilla, joka näyttää tarttuvan myös kolmesti rokotettuihin. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
”Omikroniksi nimeämä virusmuunnos, joka leviää maailmalla nopeaa vauhtia ja tapauksia on todettu myös Suomessa. Saadun selvityksen mukaan vielä ei ole tietoa, pystyykö uusi virusmuunnos kiertämään koronarokotteiden tuomaa immuunisuojaa
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitteita perusteltuna ja toteaa, että tarve rajoitustoimenpiteille on epidemiatilanteen huolestuttavan kehityksen vuoksi edelleen ilmeinen. Näin ollen valiokunta pitää voimassa olevien covid-19-epidemian torjuntaan liittyvien väliaikaisten tartuntatautilain säännösten voimassaolon jatkamista välttämättömänä. Valiokunta kiirehtii päätöksiä kolmannen rokotuskierroksen aikataulun nopeuttamisesta vaikean tautitilanteen vuoksi. On myös mahdollista, että EU tulee jatkossa edellyttämään kolmatta rokotusta EU:n digitaalisen koronatodistuksen saannille. Rokotusten nopeuttamiseksi tulee selvittää työterveyshuollon nykyistä laajempaa hyödyntämistä.”  
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_36+2021.aspx


HE:n esityksen perustelut terveysturvallisuudelle ovat seuraavat. 
”Tämänhetkisen satunnaistettujen kliinisten tutkimusten ja seurantatiedon valossa on ilmeistä, että sekä mRNA-rokotteiden että adenovirusvektorirokotteiden kahden annoksen jälkeen suojateho vakavaa tautimuotoa ja kuolemaa vastaan on erinomainen (yli 90 %). Teho lievää ja oireetonta tautia vastaan on myös hyvä kahden annoksen jälkeen (yli 65 %). Kahdenkin rokoteannoksen jälkeen saadun infektion aikana on mahdollista, että rokotettu voi erittää virusta ja mahdollisesti tartuttaa sitä eteenpäin joidenkin päivien ajan.  PHE. COVID-19 vaccine surveillance reports. 18 November 2021 (week 46). Saatavilla.”
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_226+2021.aspx

Kysymys herääkin, jos rokotteet tarjoavat näin erinomaisen suojan koronaa vastaan, miksi puolet koronan takia sairaalassa olijoista on edelleenkin rokotettuja. Ja miksi rokotekattavuuden ollessa yli 80 %, Suomessa on pandemian ajan korkeimmat koronatapauslukemat? Mitä enemmän on rokotettu, sitä enemmän meillä on koronaa?

AVI rikkoo perustuslakia ja poliisi aikoo tehdä samoin

Sain alla olevan sähköpostin toiselta kansalaisaktivistilta joka minun laillani pitää perustuslakia arvossa eikä halua hyväksyä että virkamiehet voivat mielivaltaisesti riisua meiltä perusoikeutemme.

Sähköpostiviestissä yritetään selitellä aluehallintoviranomaisen antamaa kokoontumiskieltoa perustuslain mahdollistamaksi. AVI:n antamalla kokoontumiskiellolla kielletään myös mielenosoitukset, jotka ovat Suomen perustuslain 13 § mukaan suojattuja. Länsimaisissa oikeusvaltioissa kokoontumisvapaus on ollut toistaiseksi perusoikeus ja myös oikeusvaltion tunnusmerkki, jota ei ole vähäisellä (tai tässä tapauksessa olemattomalla) perusteella yritetty kieltää.

Viestin jälkeen lisää kommenttejani. Jos et saa ao. kuvista selvää, niin sähköpostin voi avata myös pdf-muodossa tästä linkistä.


Aluehallintoviranomaisen päätös, josta yllä olevassa keskustelussa on kysymys, löytyy tästä linkistä, sekä pdf-upotuksesta alla.

ESAVIpaatosTTL58§HUS-alueella30.11.-18.12.2020

Kun luen AVI:n 27.11.2020 antamaa päätöstä, niin heti tekstin alussa vedotaan WHO:n päätökseen julistaa koronavirusepidemia pandemiaksi. Tässä yhteydessä on huomattava, että WHO:n pandemian määritelmä ei ota kantaa taudin vakavuuteen: ”an epidemic occurring worldwide, or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people”. Pandemia voi siis määritelmän mukaan olla lieväkin. Samassa dokumentissa kerrotaan myös, että ”However, seasonal epidemics are not considered pandemics.” Jälkikäteen tarkastellen C-19 -epidemia on Stanfordin professori John Ioannideksen WHO:n bulletinissa julkaistun perusteellisen raportin mukaan osoittautunut vastaavan lähinnä kausittaista epidemiaa. Suomessakin epidemia laantui jo toukokuussa, kuten kausittaisilla epidemioilla on tapana laantua.

Heti seuraava lause päätöksessä väittää koronavirusta (kaikkia kantojako?) yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi: ”Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti.”. Suomen tartuntatautilain mukaan

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tällä hetkellä on jo tiedossa, ettei kierrossa ollut koronaviruskanta eroa neljästä joka talvi kierrossa olevasta koronaviruskannasta merkittävästi ja ihmisillä on näiden aiempien koronavirustartuntojen perusteella vastustuskykyä tätäkin kantaa vastaan. Tauti ei ole tarttunut missään väestössä enemmistöön ihmisistä, vaan tartunnan saaneita on ollut vain osa väestöstä ja näistäkin valtaosa on ollut oireettomia tai vähäoireisia.

Taudin vaarallisuuden arvioinnissa kokonaiskuolleisuus väestössä on tarkin mittari, eikä siinä ole näkynyt kovin suuria poikkeamia verrattuna kausi-influenssoihin kuten em. professori Ioannides laajalla aineistolla osoittaa. Suomessa kokonaiskuolleisuudessa ei ole näkynyt mitään muutosta. Tämän toteaa myös THL suoraan: ”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.” Katsoin tilastokeskuksen kokonaiskuolleisuustilastosta tilanteen viikon 46/2020 loppuun asti, eikä luvuissa näy edelleenkään mitään muuta kuin normaalia lievää vaihtelua, vaikka media rummuttaa korkeita positiivisten PCR-löydösten määriä.

On huomattava, että viime talven 2019-2020 kuolleisuuspiikki jäi matalammaksi kuin kahtena edellisenä talvena, vaikka mukana on myös C-19 -epidemia. On täysin mahdollista, että kokonaiskuolleisuus lähtee pian nousuun siksi, että muiden sairauksien hoito on laiminlyöty. Pelkästään hammaslääkärikäyntejä on tekemättä noin 1,5 miljoonaa kappaletta.

Tautiin liittyvistä kuolemista (siis ei tautiin kuolleista) voidaan THL:n tilastoista havaita, että kuolleiden mediaani-ikä on ollut 84 vuotta ja heillä on lähes kaikilla ollut yksi tai useampia perussairauksia. Kuolleiden mediaani-ikä on kolme vuotta korkeampi kuin tavallinen kuolleiden mediaani-ikä, joka on 81 vuotta. Valitettavasti THL pimittää koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolinsyitä, joten emme tiedä niitä. Olen tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun THL:sta. On mahdollista, että suuressa joukossa koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolintodistuksissa ei mainita koronavirusta ollenkaan kuolinsyynä.

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävät toimet ovat täysin suhteettomia katsottaessa taudin tarttuvuutta ja vaarallisuutta. Yhteiskuntaa ja elinkeinoja ei ole aiempienkaan talvien epidemioiden vuoksi näin laajalti rajoitettu. Rajoitustoimilla on virustautiepidemioiden leviämiseen vain vähäinen tai olematon vaikutus – rajoitustoimien tehosta ei ole näyttöä:
https://rationalground.com/mask-charts/
https://wmbriggs.com/post/30833/

https://www.kaleva.fi/kohutun-maskiselvityksen-tehnyt-professori-marjukk/2983706

Tässä on yli kymmenen esimerkkiä siitä, miten maskit eivät toimi: https://twitter.com/yinonw/status/1321177359601393664

Kun siis yo. yleisvaarallisuuden kriteereitä tarkastellaan, niin mitkään kriteerit eivät mielestäni täyty, ainakaan siinä mitassa, että rajoituksia voitaisiin asettaa yleisvaaarallisuuden perusteella.

AVI:n määräystä eteen päin lukiessa huomaa, että AVI nojaa hallituksen 3.9.2020 tekemään periaatepäätökseen, jossa puhutaan suosituksista. Suositukset ovat AVI:n päätöksellä muuttuneet pakottaviksi ja rajoittaviksi määräyksiksi. Jää vaikutelma, että hallituksessa on havaittu rajoituspäätösten ristiriita perustuslain kanssa ja delegoitu ikävä ja lainvastainen toiminta aluehallintoviranomaisille. Ehkä hallituksessa alkaa oma toiminta kuumottelemaan? Hallitushan on rikkonut tänä vuonna perustuslakia lähes kuukausittain.

Erikoinen kappale AVI:n päätöksessä on kohta Kuuleminen: ”Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.” Noinko helppoa viranomaisten on napata valta perustuslaista välittämättä? Meillä on nyt mielestämme vähän kiire, niin pyyhimme lailla takapuolemme?

AVI perustelee määräystään ’tapausmäärien’ nousulla ja vaihteluilla kuvitellen ilmeisesti, että PCR-testin positiivinen tulos on yhtä kuin sairastunut. PCR-testi ei kuitenkaan kerro, onko henkilö tartuttava tai ei tai onko henkilöllä edes mitään oireita. Lääketieteessä taudin määrittämiseksi on perinteisesti pitänyt olla myös oireita. Vertailun vuoksi – Britannian valtion virasto Health England antoi yksiselitteiden ohjeen, jossa todetaan, että ”A single Ct valuein the absence of clinical context cannot be relied upon for decision making about a person’s infectivity.”. Eli pelkkään PCR-testin CT (cycle treshold) arvoon ei voi luottaa päätöksenteossa siitä, onko henkilö tartuttava.


Ensi lauantaina 12.12.2020 klo 16.16 järjestetään Helsingin Kansalaistorilla mielenosoitus kokoontumisoikeuden puolesta.

Keskustelin eilen pitkään tapahtuman yhden järjestäjän kanssa. Hän oli ollut yhteydessä poliisiin asiasta. Poliisi oli ilmoittanut että he tulevat valvomaan ja panemaan täytäntöön AVI:n määräyksiä. Poliisi on joutunut jälleen ikävään välikäteen asiassa toteuttamaan AVI:n nähdäkseni selvästi perustuslain vastaista määräystä, joka on kaiken lisäksi vielä edellä kuvaamani mukaisesti täysin perusteeton. Rajoitukset voisi jopa tällainen tavallinen kansalainen jotenkin ymmärtää, jos kyse olisi hyvin vaarallisesta taudista. Nyt ei selvästikään ole. Poliisin on tässä tapauksessa valittava, noudattaako se perustuslakia vai AVI:n määräystä. En kadehdi poliisin tehtäviä nykymaailmassa, jossa arkijärki tuntuu kokonaan kadonneen.

Ennen mielenosoitusta 12.12.2020 järjestetään klo 12.12 Vapauden puolesta Online -striimaus, johon minut on pyydetty mukaan keskustelemaan. Järjestäjillä on myös erillinen verkkosivusto: https://vapaudenpuolesta.fi/

Tulen osallistumaan sekä striimiin, että mielenosoitukseen. Mikäli poliisi aikoo estää mielenosoituksen tai esimerkiksi pidättää minut, tulen tekemään kaikista asiaan osallisista viranomaisista rikosilmoituksen. Vetoaminen esimiehen käskyn noudattamiseen ei ole hyvä peruste – siihen vedottiin myös Nürnbergin oikeudenkäynneissä. Poliisi tai muukaan viranomainen ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Suomen kehitys on erittäin huonoon suuntaan. Mikäli tyydymme siihen, että eihän tässä vielä ole mitään hätää, niin tilanne tulee pahenemaan ja lopputuloksen saattaa olla Neuvostoliiton malliin gulag ja vankileirien saaristo.

Nyt on aika nousta hallituksen ja viranomaisten mielivaltaa sekä yleistä järjettömyyttä vastaan. Tuletko mukaan?