fbpx

Nature- ja Science-lehdissä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita, jotka eivät tue tarinaa ihmisen syyllisyydestä ilmastonmuutokseen

Suomen punavihreä media levittää häpeämättömasti valhetta, että ihmiskunta olisi syyllinen ’ilmastonmuutokseen’ tarkoittaen sillä, että ihmiset hiilidioksidintuotannollaan nostaisivat maaapallon lämpötilaa katastrofaalisesti ja aiheuttaisivat jonkinlaisen maailmanlopun. Väitetään myös, että asiassa olisi jonkinlainen 97 % mielikuvituksellinen konsensus, vaikka väite on monta kertaa todistettu vääräksi. ’Asiantuntijatkin’ onnistuvat muutaman päivän sisällä kertomaan ristiin, että ihmiskunta on syyllinen ja toisaalta, että ennustemallit eivät toimi.

Kahdessa maailman perinteisesti arvostetuimmassa tiedelehdessä on julkaistu iso joukko tutkimuksia, jotka kyseenalaistavat väitteen ihmiskunnan syyllisyydestä. Näistä tutkimuksista on osa listattuna alla.

Nature

https://www.nature.com/articles/nclimate3004

Greening of the Earth and its drivers

– Tutkijat toteavat satelliittidataan perustuen maapallon vihertyneen merkittävästi 1982-2009 pääasiassa hiilidioksidin lannoittavan vaikutuksen ansiosta.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-02954-1

Patterns of island change and persistence offer alternate adaptation pathways for atoll nations

– Uutisoinnin perusteella saa sen käsityksen, että atollivaltiot ovat hukkumassa mereen. Julkaisu todistaa, että atollien pinta-alat eivät ole keskimäärin pieneneviä vaan kasvavia.

https://www.nature.com/articles/35077048

Strong coherence between solar variability and the monsoon in Oman between 9 and 6 kyr ago

– Mediassa ei puhuta lainkaan ilmaston pitkäaikaisesta luonnollisesta vaihtelusta ja Auringon vaikutuksesta ilmastoon. Julkaisu todistaa, että Auringon säteilyn muutokset ovat olleet pääasiassa ilmastoa ohjaava tekijä Omanissa tuhansien vuosien ajan.

https://www.nature.com/articles/nature09388

Decreased frequency of North Atlantic polar lows associated with future climate warming

– Mediassa kerrotaan, että kaikenlaiset sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Artikkelissa todetaan, että Pohjois-Atlantin matalapaineiden määrä ja voimakkuus tulee todennäköisesti laskemaan.

https://www.nature.com/articles/nature01928

No upward trends in the occurrence of extreme floods in central Europe

– Tämä on toinen ääri ilmiöiden lisääntymistä kiistävä artikkeli. Todetaan, että vakavien tulvien määrässä Euroopassa ei ole tapahtunut kasvua.

https://www.nature.com/articles/nature11575

Little change in global drought over the past 60 years

– Julkaisussa todetaan, että kuivuudessa on globaalilla tasolla vain pieni muutos. Lisäksi huomautetaan, että ilmaston muuttumisen vaikutusta kuivuuteen on todennäköisesti liioiteltu.

https://www.nature.com/articles/ngeo202

Simulated reduction in Atlantic hurricane frequency under twenty-first-century warming conditions

– Julkaisussa on mallinnettu trooppisten myrskyjen ja hurrikaanien määrää lämpenevässä ilmastossa. Johtopäätös on, että Atlantin myrskyjen ja hurrikaanien määrä tulee laskemaan, vaikka ilmasto lämpenee.

https://www.nature.com/articles/ngeo1349

Rapid response of Helheim Glacier in Greenland to climate variability over the past century

– Tutkimus käsittelee erään Grönlannin jäätikön (Helheim glacier) historiallisia muutoksia. Todetaan, että jäätiköt reagoivat nopeasti lämpötilaan ja 30-luvulla jäätikkö on pienentynyt yhtä nopeasti kuin 2000-luvulla. Artikkelissa käsitellään myös ilmaston syklisiä vaihteluita, joita ei käsitellä koskaan mediassa (esim. Atlantic Multi-decadal Oscillation).

https://www.nature.com/articles/nature04448

Low sea level rise projections from mountain glaciers and icecaps under global warming

– Artikkelissa ennustetaan puolet pienempää merenpinnan nousun osuutta jäätikköjen sulamisesta kuin aiemmin on ennustettu.

https://www.nature.com/articles/nature09985

Species–area relationships always overestimate extinction rates from habitat loss

– Artikkelissa todetaan, että eläinlajien sukupuuttojen yhteyttä elintilan vähenemiseen on liioiteltu aiemmin huomattavasti.

https://www.nature.com/articles/nature08769

Ensemble reconstruction constraints on the global carbon cycle sensitivity to climate

– Tutkijat toteavat, että ilmankehän herkkyyttä hiilidioksidin määrälle on yliarvioitu useimmissa ilmastomalleissa, ja että historialliset havainnot asettavat herkkyydelle rajoituksia. Todetaan myös, että muitakin tekijöitä kuin hiilidioksidia tulee selvittää tarkemmin ilmastomallien toimivuuden kannalta.

https://www.nature.com/articles/nature710

Antarctic climate cooling and terrestrial ecosystem response

– Etelämantereen todetaan kylmenneen 1966-2000 toisin kuin maapallon keskimäärin. Tämän osoitetaan asettavan haasteita ilmaston ja ekosysteemien mallintamiseen.

https://www.nature.com/articles/nature09098

Climate change and the global malaria recession

– Tutkijat toteavat, että malarian yleistymistä on ennustettu väärin, ja toisin kuin oletettiin, malaria on vähentynyt ilmaston lämpenemisestä huolimatta.

https://www.nature.com/articles/35047044

Evidence for decoupling of atmospheric CO2 and global climate during the Phanerozoic eon

– Julkaisu osoittaa, että Fanerotsooinen aionin aikaan (500 miljoona vuotta sitten) maapallon lämpötila ei ollut yhteydellä hiilidioksidin määrään ilmakehässä. Nykyisten ilmastomallien mukaan tämän ei pitäisi olla mahdollista.

Science

http://science.sciencemag.org/content/363/6422/70

 The Little Ice Age and 20th-century deep Pacific cooling

– Valtamerien vaikutus ilmastoon on erittäin pitkäaikaista ja meret reagoivat hitaasti.

http://science.sciencemag.org/content/298/5599/1732

Cosmic Rays, Clouds, and Climate

– Tutkimuksessa esitellään malli, jonka mukaan pienet muutokset kosmisten säteiden määrässä Auringon muutoksista johtuen voivat johtaa suuriin muutoksiin Maapallon ilmastossa.

http://science.sciencemag.org/content/294/5549/2130

Persistent Solar Influence on North Atlantic Climate During the Holocene

http://science.sciencemag.org/content/301/5641/1890

Cyclic Variation and Solar Forcing of Holocene Climate in the Alaskan Subarctic

http://science.sciencemag.org/content/292/5520/1367

Solar Forcing of Drought Frequency in the Maya Lowlands

– Tutkimukset osoittavat, että Auringon säteilyn pienillä muutoksissa on ollut suuri vaikutus ilmastoon, ja että tätä ei ole huomioitu tarpeeksi ilmastomalleissa.

http://science.sciencemag.org/content/330/6009/1378

Dynamical Response of the Tropical Pacific Ocean to Solar Forcing During the Early Holocene

– Auringon säteilyn muutosten todetaan vaikuttavan ilmastoon merkittävästi, mutta vaikeasti ennustettavasti ja eri tavoin eri puolilla Maata. Nykyiset ilmastomallit eivät huomiota Auringon muutoksia riittävästi. Lisäksi todetaan, että mallit eivät osaa ennustaa todettua keskiajan lämmintä kautta, joka on johtunut Auringon säteilyn muutoksista.

http://science.sciencemag.org/content/313/5786/452

Can We Detect Trends in Extreme Tropical Cyclones?

– Tutkimuksessa todetaan, että trooppisten syklonien määrässä ei ole luotettavasti todettavista kasvua lämpötilan noususta huolimatta.

http://science.sciencemag.org/content/321/5896/1648

Ancient Permafrost and a Future, Warmer Arctic

– Artikkeli käsittelee ikiroudan historiallista vaihtelua ja todistaa, että ikirouta on säilynyt yli selvästi nykyistä lämpimien kausien.

http://science.sciencemag.org/content/308/5730/1898

Snowfall-Driven Growth in East Antarctic Ice Sheet Mitigates Recent Sea-Level Rise

– Sadannan kasvu Etelämantereella on kasvattanut Etelämantereen jäämassaa 1992-2003 ja jäämassan kasvu hidastaa merenpinnan nousua.

http://science.sciencemag.org/content/319/5864/800

The Spatial Pattern and Mechanisms of Heat-Content Change in the North Atlantic

– Artikkeli käsittelee Pohjois-Atlantin lämpömäärän kasvua ja vaihtelua. Todetaan, että lämpömäärän kasvua ei voi luotettavasti erottaa luontaisesti vaihtelusta (North Atlantic Oscillation) ja todistaa sen johtuvan ilmaston lämpenemisestä.

http://science.sciencemag.org/content/286/5438/280

Past and Future Grounding-Line Retreat of the West Antarctic Ice Sheet

– Tutkijat käsittelevät läntisen Etelämantereen jäätikön vetäytymistä ja toteavat sen olleen pitkäaikaisesti riippumatonta kuin ulkoisista syistä (ilmaston muuttuminen).

http://science.sciencemag.org/content/291/5508/1497

Was the Medieval Warm Period Global?

– Artikkeli käsittelee historiallisia lämpötilan vaihteluita ja todistaa, että osa nykyisestä lämpötilan noususta johtuu pitkäaikaisesta luonnollisesta vaihtelusta

http://science.sciencemag.org/content/295/5563/2250

Low-Frequency Signals in Long Tree-Ring Chronologies for Reconstructing Past Temperature Variability

– Artikkeli käsittelee historiallisia lämpötilan vaihteluita puulustonäytteisiin perustuen

http://science.sciencemag.org/content/282/5387/268

Past Temperatures Directly from the Greenland Ice Sheet

– Historiallisia lämpötiloja jääkairausnäytteistä Grönlannista. Arvoissa näkyy esim. nykyään harvoin mainittu 1930-luvun lämmin jakso.

http://science.sciencemag.org/content/274/5292/1504

The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea

– Historiallisia lämpötilan vaihteluita ja todisteita lämpötilan jaksollisesta vaihtelusta luontaisista syistä.

http://science.sciencemag.org/content/333/6043/747

A 10,000-Year Record of Arctic Ocean Sea-Ice Variability—View from the Beach

– Artikkeli käsittelee arktisen jään historiallisia (10000 vuotta) muutoksia ja toteaa jään käyttäytymisen olevaan hankalaa mallintaa, mikä tekee tulevaisuuden jääpeitteen ennustamisen vaikeaksi.

http://science.sciencemag.org/content/early/2011/11/22/science.1203513

Climate Sensitivity Estimated from Temperature Reconstructions of the Last Glacial Maximum

– Artikkelissa arvioidaan pienempää ilmaston kokonaislämpenemistä pienemmällä vaihteluvälillä (luotettavammin) kuin yleisesti on arvioitu

http://science.sciencemag.org/content/292/5514/95

Rising CO2 Levels and the Fecundity of Forest Trees

– Artikkeli käsittelee puiden kasvua ja lisääntymistä hiilidioksidin määrän kasvun ansiosta.

http://science.sciencemag.org/content/300/5625/1560

Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production from 1982 to 1999

– Tutkijat toteavat maailmanlaajuisen kasvien kasvun ja hiilinielujen lisääntymisen 1982-1999 lämpötilan noususta, hiilidioksidin lisääntymisestä ja auringon säteilyn kasvusta johtuen.

http://science.sciencemag.org/content/318/5850/612

Amazon Forests Green-Up During 2005 Drought

– Tutkijat toteavat Amazonin sademetsien sietävän kuivuutta paremmin tai jopa hyötyvän siitä toisin kuin ekosysteemimallit olettavat.

http://science.sciencemag.org/content/310/5750/1013

Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland

– Tutkijat toteavat Grönlannin jäätikön jäämassan kasvun 1992-2003 ja tutkivat sen syitä, joita ovat mm. Pohjois-Atlantin luontainen sykli (NAO) ja ilmaston lämpeneminen.

http://science.sciencemag.org/content/315/5818/1559

Rapid Changes in Ice Discharge from Greenland Outlet Glaciers

– Tutkimus toteaa Grönlannin jäätikön mereen lohkeamisen vaihtelevan nopeasti ja ennustamisen vaativan nykyistä tarkempia malleja.

http://science.sciencemag.org/content/291/5501/109

Timing of Millennial-Scale Climate Change in Antarctica and Greenland During the Last Glacial Period

– Tutkimus käsittelee pohjoisen ja eteläisen napajään luontaista pitkäaikaista vaihtelua, jossa toinen jäätikkö kasvaa toisen pienentyessä.

http://science.sciencemag.org/content/283/5408/1712

Ice Core Records of Atmospheric CO2 Around the Last Three Glacial Terminations

– Tutkijat todistavat jääkairausnäytteisiin perustuen, että viimeisen 10000 vuoden aikana lämpötila ei ole riippunut ilmakehän CO2-pitoisuudesta tai seurannut sitä nykyisten ilmastomallien mukaisesti.

http://science.sciencemag.org/content/early/2007/09/27/science.1143791

Timing of Atmospheric CO2 and Antarctic Temperature Changes Across Termination III

– Jääkairausnäytteistä todetaan CO2-pitoisuuden nousseen noin 1000 vuotta lämpötilan nousun jälkeen 18000 vuotta sitten tapahtuneessa lämpenemisessä. CO2-pitoisuus on siis riippunut lämpötilasta eikä nykymallien mukaan toisin päin.


Yllä on vain joitain kahdessa maailman arvostetuimmassa tiedelehdessä julkaistuja artikkeleita. Vastaavia artikkeleita löytyy tuhansia lisää.