fbpx

Keskustalainen! Tiedätkö millaista puoluetta kannatat?

Tähän kirjoitukseen innoitti viestien vaihto erään Keskustan kannattajan kanssa. Hän vaikutti olevan aika tietämätön Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksista, joihin Keskusta on tuoreen puheenjohtajansa Katri Kulmunin mukaan sitoutunut sataprosenttisesti: ”Keskustalla ei ole tarvetta muuttaa yhtään ainutta pilkkua hallitusohjelmasta, sanoi Kulmuni.” Sinänsä en ihmettele sitä, ettei hallitusohjelmaa ole kovin tarkkaan luettu, sen verran pitkä ja kapulakielinen se on.

Hallitusohjelmassa on mm. seuraavat kirjaukset:

Nykytilan parantaminen edellyttää arjen turvallisuuden edistämistä, eriarvoisuuden kaventamista sekä toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa syrjäytymiseen ja vihapuheeseen puututaan.

Hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kyseessä on kiristys olemassaolevaan lainsäädäntöön, joka on jo nykyisellään täysin tulkinnanvarainen. Termiä vihapuhe ei lainsäädännössä nykyisellään edes ole ja sen määrittely on todella vaikeaa kuten hallitusohjelman kirjaus maalittamisestakin. Maalittaminen on todella orwellilaista kieltä, sillä kyseessä on keksitty termi kritiikille ja sitä perustellaan uhkana sananvapaudelle, vaikka koko vihapuhelainsäädäntö on uhka sananvapaudelle. Epämääräisellä lainsäädännöllä voidaan tutkia, syyttää ja tuomita kenet tahansa, joka joskus ilmaissut mielipiteensä.

Poliisitutkintoja voidaan aloittaa jo nyt mm. Raamatun siteeraamisesta, kuten kristillisten Päivi Räsäsen tapauksessa, islamistiterroristien mainitsemisesta kuten Sebastian Tynkkysen osalta, tai puheesta Eduskunnassa kuten Juha Mäenpään vieraslajivertauksessa.

Perussuomalaiset ovat ainoana puolueena olleet kiristämistä vastaan, mikä ei valitettavasti anna hyvää kuvaa muista puolueista. Kristilliset ovat nyt Päivi Räsäsen tapauksen myötä tajunneet, mistä on kysymys. Ilmeisesti oman vaikuttajan joutuminen poliisitutkintaan on ainoa tapa saada poliittinen liike tajuamaan tehty virhe. Perussuomalaiset ovat tehneet asiasta vuosien varrella useita lakialoitteita, viimeisimmän tänä syksynä.

Kiristys nykyiseen lainsäädäntöön olisi jopa absurdi. Jos ihminen olisi ’rikosta’ tehdessään vihainen, niin se olisi ilmeisesti rangaistuksen koventamisperuste tai jopa ainoa peruste. Tunteiden kokeminen olisi siis rangaistavaa, eikä pelkkä teko tai sen valmistelu. Mitenhän tuokin tulkittaisiin? Aivosähkökäyrämittaus ja luetaan sanalistaa? Jos vihalle ominaiset aivoalueet aktivoituvat tietyn sanan (minkä?) kohdalla, niin kakkuun tipahtaa lisää kuukausia? Voidaan hyvällä syyllä alkaa puhua ajatuspoliisista.

Kysymykseni Keskustan kannattajille kuuluvatkin: Tiedätkö millaista hallitusohjelmaa puolueesi johto on kannattanut ja tulee ilmeisesti kannattamaan jatkossakin? Oletko samaa mieltä siitä? Voitko vapaana Suomen kansalaisena suostua siihen, että sinut voidaan milloin tahansa tuomita normaalin sananvapautesi käyttämisestä tai jopa tunteiden kokemisesta?


Päivitys 7.12.2019

Kansalaisaloitepalvelussa on asiaa koskeva aloite ’Sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä purettava’, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5492

Suosittelen allekirjoittamaan aloitteen.