fbpx

Vieraskirjoitus: Eroon fossiilisista polttoaineista – mahdollista vai mahdotonta?

Antti Lehtniemi 19.10.2019

Uutisoinnin ja politiikan valtavirtaa seuraava ei voi välttyä jokapäiväiseltä sanomalta. Maapallon ilmakehä lämpenee hiilidioksidin vuoksi, syypää siihen on ihmiskunta itse, ja jos lämpenemistä ei saada rajoitettua 1,5 asteeseen C, kaikkea elämää uhkaa tuho. Vaatimukset nopeasta siirtymisestä fossiilivapaaseen energiaan ovat etusijalla niin YK:n kuin EU:n politiikassa. Edessämme on varsin raju muutos, eikä sen hintalappua ja vaikuttavuutta ole mikään taho vielä julkaissut, ainakaan realistisesti laskettuna.

On hyvä tarkastella koko maailman energiankulutusta ja tuotannon jakautumaa. Englantilaisen BP:n tilastoja pidetään eräänä luotettavimmista. Tilastot tarkistetaan moneen kertaan, joten katsotaan vuoden 2017 tarkistettuja tilastoja. Kts. kuva 1. yllä.

Ympyrädiagrammista nähdään, että hiilen, öljyn ja kaasun osuus on 85 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Tuulivoiman osuus on vain 2 (kaksi) prosenttia ja aurinko- ja bioenergia ovat kumpikin yhden prosentin luokkaa. Energian kokonaiskulutus on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa ja kasvaa edelleen 1,25%:n vuosivauhtia. Miksi näin, vaikka tuuli- ja aurinkovoimaa on rakennettu ja rakennetaan miljardeilla euroilla ja dollareilla? Kaavion alaosa kertoo syyn. Kun länsimaat lisäävät tuuli- ja aurinkovoimaa, tämä lisäys hukkuu muun maailman kasvavaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Tässä ”auttaa” päästöoikeuskauppa: kun länsi tekee hiilen käytön alueellaan kalliimmaksi, hiilen maailmanmarkkinahinta laskee. Tästä Kiina, Intia ja kehittyvät maat kiittävät. Heille hiilienergian lisääminen tulee yhä edullisemmaksi, ja sitä rakennetaankin lisää satojen uusien hiilivoimaloiden verran joka vuosi. Suomen hiilipäästöt yllä olevassa kuvassa ovat vain hiuksenohut viiva. Esimerkkimme vaikutus ei siksi erotu lainkaan, ja edellä mainitut maat eivät varmuudella tule esimerkkiämme seuraamaan. Muistettaneen, kuinka nopeasti muut maat seurasivat Suomea naisten äänioikeuden myöntämisessä ja maailmansodan velkojen maksussa USA:lle.

Entäpä jos kuitenkin edellä olevan, todelliset kulutusmäärät kertovan kaavion fossiilisten polttoaineiden osuus korvataan uusiutuvilla, mitä tapahtuu? Tuuli- ja aurinkoenergian ongelma on sen suuri vaihtelevuus. Sähköä saadaan vain kun tuulee, ja tuotannon vaihtelu on erittäin voimakasta. Tämän kertoo kuva 2 alla: Suomen tuulivoimatuotanto helmikuussa 2019 (Fortum).

Yöllä aurinkosähköä ei saada. Kuva 3: Suomen aurinkovoimatuotanto syyskuussa 2019.

Näin ollen tarvitaan aina varavoimaa käytännössä sama määrä kuin tuuli- ja aurinkosähköä on rakennettu. Toistaiseksi tämän varavoiman tuottavat vesi-, kaasu- ja hiilivoimalat, joiden tulee olla 24/7 valmiudessa toimittaa sähköä verkkoon aina, kun tuuli heikkenee tai yö saapuu. Tuuli- ja aurinkovoimayhtiöiden ei kumma kyllä tarvitse lainkaan osallistua varavoiman kustannuksiin. Ne saavat yhteiskunnalta tukea, kun taas fossiilisia rokotetaan nousevilla päästökauppakustannuksilla. Reiluako? Lisäksi varavoima toimii epätaloudellisesti, kun sitä ajetaan alas ja ylös uusiutuvan energian vaihtelun mukaan.

Kiteyttäen: jos rakennetaan 1000 MW uusiutuvaa tuotantoa, pitää rakentaa lähes sama määrä fossiilista voimaa. Kaksinkertainen investointi, jossa uusiutuva tuotanto on fossiilisen loisena – järkevääkö?

Tulevaisuuden puhdas ydinvoima, fuusioenergia ei ole vieläkään ratkaissut ongelmiaan, joten luemme uutisista tutun lauseen ”ehkä jo 10 vuoden kuluttua…”. Esillä on myös uusiutuvan energian varastointi eri tavoilla: pumppuvoimalat, litiumakut, sulasuolatankit. BP:n tilastolukujen avulla voi laskea, minkä kokoluokan varastoja tarvittaisiin. Varastoiminen maksaisi nykyisin käytettävissä olevalla tekniikalla erittäin paljon, myös vetyyn. Vety muodostaa palaessaan vain vesihöyryä ja on siten ihanteellinen energialähde. Vetytalouden alkusysäys juontaa juurensa Natsi-Saksaan ja Hitleriin 30-luvulle. Siellä asiaa tutkittiin tosissaan, mutta tekniikka osoittautui liian vaikeaksi. Vedyssä on kaksi fysikaalista, ylitse pääsemätöntä ongelmaa. Ensinnäkin vety kaikkein pienimpänä alkuaineena ei pysy missään säiliössä vaan vuotaa niistä ulos. Näin ollen kuljetushävikki on huomattavaa, oli kyse tankeista tai putkilinjoista. Samalla räjähdysvaara on todellinen uhka. Toiseksi vety ei ole kovinkaan energiatiheää. Yksi kilo hiiltä sisältää saman määrän energiaa kuin vetykaasupallo, jonka halkaisija on kuusi metriä. Tästä voi laskea, montako ”Hindenburgia” pitää talvipakkasella olla Salmisaari-II:n yläpuolella hiilikasan tilalla kaasuvarastoina ja montaako kuljetetaan edestakaisin tankkaamaan vetyä – niin minne? Asukkaat ehkeivät halua massiivista tulenarkaa kaasuvarastoa lähelleen.

Se, kuinka mahdottomasta asiasta on kyse jos fossiilisen energian käyttö ajetaan alas vuoteen 2050 mennessä, selviää prof Roger Pielke jr:n laskelmasta. Jotta kaavion 1. fossiilisten 85% osuus voitaisiin ajaa alas ja saada sama määrä täysin CO2 -päästötöntä energiaa luotettavana 24/7 sähkönä, vain nykyinen ydinvoima tulee kyseeseen. Jokaisena päivänä pitäisi valmistua ja ottaa käyttöön yksi Olkiluoto-III-kokoluokan ydinvoimala. Siis PÄIVÄSSÄ, ei vuodessa tai 10 vuodessa. Vuoteen 2050 on aikaa ”vain” noin 11.000 päivää, joten ydinvoiman rakentajille koittaisi kultakausi jos melkoinen hoppukin …

Päättäjiltämme puuttuu suunnitelma B. Tarkoitan tällä sitä, että me Suomessa olemme esimerkkinä ja ajamme fossiiliset alas, mutta muut EU-maat eivät sitä tee saati sitten Kiina ja Intia. Mitä teemme, kun energiantuotantomme kustannukset ovat pilvissä, tuotanto vaihtelee rajusti, vienti sakkaa ja kansantuote ja sähkö eivät riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin. Kaikki eläminen kallistuu. Kiertävät sähkökatkot tulevat jokapäiväiseksi ongelmaksi. Miten terässulatto toimii, jos energian saanti katkeilee? Australiassa tuulivoiman katko aikaansai alumiini- ja lasisulaton uunien jähmettymisen. Uunit piikataan romuksi ja rakennetaan tilalle uudet – mutta kuka maksaa? Tuulivoimako?

Lopuksi on hyvä huomauttaa myös puuttuvasta suunnitelmasta C. Jos osoittautuukin, että ilmaston muutos on normaali syklinen hiilidioksidista riippumaton tapahtuma, hiilidioksidipolitiikassa on menty pahasti metsään. Kenen syyksi pannaan jo tehdyt satojen ja tuhansien miljardien hukkainvestoinnit? Mitä muuta tuolla rahalla olisi voitu saada aikaan? Esimerkiksi todellisten ilmansaasteiden (pienhiukkaset) vähentäminen, merten puhtauden vaaliminen, kehitysmaiden nosto kurjuudesta luotettavan sähkön avulla, todellisten uusituvan energian lähteiden tutkimuksen rahoittaminen saavat vain murto-osan siitä, minkä nykyinen hiilenvastainen sota .

Ilman vakaata 24/7 sähköä ei ole puhdasta käyttövettä, toimivaa kylmäketjua, viestintäverkkoa, terveydenhuoltoa eli sanalla sanoen hyvinvointiyhteiskuntaa. Edellä esitetyn, matemaattisen laskelman perusteella voidaan sanoa, että hiilen vastainen sota, hiilifobia, johtaa toteutuessaan vääjäämättä hyvinvointiyhteiskunnan romuttumiseen kaikkialla. Tätäkö me haluamme suunnan näyttäjinä viestittää? Tätäkö kansalaisemme haluavat? Tätäkö sinä, lukijani, haluat?


Sain yllä olevan kirjoituksen tuttavaltani Antti Lehtniemeltä. Julkaisen sen hänen luvallaan. Olen samaa mieltä aiheesta. (OT)

Vieraskirjoitus: Vihreiden ohjelma on jo voimassa yhdessä valtiossa

Maapallollamme on yksi valtio, joka kaikessa hiljaisuudessa on jo toteuttanut nykyisen, meilläkin esitetyn vihreän ideologian toimenpideohjelman maapallon elokehän ja ilmaston pelastamiseksi. Voisimmeko ottaa sieltä mallia?

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähennetty minimiinsä. Yksityisautoilu on erittäin vähäistä. Julkiset kulkuneuvot, etenkin raideliikenne hoitaa pääosan kuljetuksista. Vain erikois-, hälytys- ja turvallisuusala saa käyttää öljypohjaisilla polttoaineilla kulkevia autoja.

Kulttuurin ja politiikan tavoitteet on yhdenmukaistettu kaiken kattavaksi kokonaisuudeksi. Näin on saatu aikaan lähes täydellinen konsensus. Kansa kirjaimellisesti ponnistelee kohti samaa tavoittetta.

Koulutus on kaikille ilmaista, jopa osin pakollista. Näin koulupudokkaita on erittäin vähän. Koulun opetussuunnitelma kattaa täydellisesti sosiaaliset, ekologiset ja turvallisuusasiat. Näin nuoret saavat jo varhain tuntuman ekologisesti tärkeisiin asioihin.

Liikunnassa suositaan perinteisiä liikuntamuotoja, voimistelua, tansseja ym jotka sopivat kaikille, niin nuorille kuin vanhoille. Näin liiallinen kilpailuhenkisyys jää vähemmälle, mikä edelleen vahvistaa sosiaalista yhtenäisyyttä, kun ketään ei jätetä seinänkoristeeksi. Kaikki mukaan!

Turvallisuustilanne on erinomainen. Valtio suojelee kansalaisiaan ulkoa tulevilta uhilta poliisi- ja sotilasvoimiensa avulla. Sananvapaudessa ollaan tietoisia niin sisäisistä kuin etenkin ulkoisista uhista, joten valtio estää ulkoa tulevat vaaralliset vaikutteet. Näin kansalaiset voivat täysin luottaa omaan mediaan.

Koska mm maataloudessa fossiilisten päästöjen osuus on minimoitu, tällä on saavutettu täystyöllisyys hiilijalanjäljen minimaalisuuden ohella. Niille, jotka eivät opinnoissaan menesty, löytyy tervehenkistä ulkotyötä viljelmillä. Reipas käsityönä ilman polttomoottorilla käyviä koneita tehty ulkotyö on lisäksi varsin terveellistä vähentäen kansantauteja.

Tiedotusvälineet toteuttavat kansan valitsemaa linjaa korostaen yhteisiä asioita. Turhia kulutusta kiihdyttäviä ohjelmia ei pyydetä, joten niitä ei esitetä. Taiteet, tieteet ja osallistuminen yhteisiin hetkiin ovat pääosassa kun taas länsimaissa yleinen some lieveilmiöineen on onnistuttu pitämään täysin marginaalissa.

Matkailussa suositaan ekologista kotimaassa matkustamista, ja kuten edellä tuli esille, raideliikenteen turvin. Kaukomatkailu, etenkin saastuttavalla tavalla lentäen on voitu karsia täysin pois valikoimasta. Näin matkailunkin hiilijalanjälki on erittäin pieni.

Ruokavalion hiilijalanjälki on myös erittäin pieni. Itse asiassa liha-, kana ja kalavalmisteita käytetään todella vähän. Kasvikset ovat pääosassa jokapäiväistä ideaalista vegaanidieettiä. Tämän lisäksi kansa on varsin valistuneen ympäristötietoista kerätessään pientareilta, niityiltä ja joutomailta kaikki syötäväksi kelpaavat luonnon antimet. Tämä vähentää riippuvuutta tuontiruoasta. Näin valtion valuuttaa säästyy, kun ei tarvitse ostaa lannoitteita, poltto- ja kasvinsuojeluaineita ulkomailta. Valuuttaa jää kriittisiin tutkimuksiin, joihin luetaan mm korkealuokkainen ydintutkimus.

Itse asiassa liikuntatottumukset, vegaanidieetti ja raittiit elämäntavat ovat mahdollistaneet sen, että tämä esimerkillinen maa on onnistunut selättämään länsimaissa tuhoa tekevän lihavuusepidemian.

Koko maassa on vain yksi ylipainoinen henkilö, ja hän on mies.

Hänen nimensä on Kim Jong-un.


Sain anonyyminä pysyttelevältä tuttavaltani yo. kirjoituksen, jonka julkaisen luvan kanssa sellaisenaan. Artikkelikuvassa on Korean niemimaa yöllä. Pohjois-Koreassa ei paljon valoja näy. Yhteiskuntajärjestelmien välinen raja on konkreettisesti näkyvissä.

Suunnitelma SDP:n vetämän sosialistihallituksen aikakaudelle

Olen jutellut lähipiirissä olevien yrittäjien kanssa. Jos Suomeen tulee SDP:n vetämä sosialistihallitus, niin

  • Investoinnit laitetaan jäihin. Investointien takaisinmaksuaikaa ei pysty laskemaan, koska hallitukseen ei voi luottaa vähääkään. Milloin tahansa verolakeja tai niiden tulkintoja voidaan muuttaa epäedulliseen suuntaan tai sitten kehitetään jotain uutta lainsäädäntöä, joka tekee yritystoiminnan kannattamattomaksi.
  • Nahkoillaan menevät bisnekset lopetetaan. Näitä pidetään usein käynnissä työpaikkojen ja kivojen työkaverien vuoksi ja siksi, että ’niin on ennenkin tehty’. Työttömyyskorvaus on houkutteleva vaihtoehto, jos toinen on tehdä niska limassa töitä ja lopputulos taloudellisesti on suunnilleen sama, riski kaiken menettämisestä on olemassa ja sitten vielä saa mahdollisesti haukut niskaansa.
  • Toimintaa tullaan siirtämään Viroon jos pystytään tai uudet liiketoiminnan perustetaan sinne. Viron lainsäädäntö ja maan henki on yrittämistä suosivaa vs. Suomi. Jne jne.

Eräs kaverini, joka työn lisäksi harrastaa sijoittamista, kokosi seuraavan henkilökohtaisen listan. Hän on niitä tämän yhteiskunnan kantavia voimia, jotka tekevät tuottavaa työtä yksityisissä yrityksissä. Juuri näiden ihmisten kannusteita ei saisi yhtään vähentää, vaan päinvastoin miettiä, miten heitä kannustetaan tekemään töitä ja ehkäistään muuttamasta ulkomaille.

  • Elämän leppoistamista ja tehokkaampaa verosuunnittelua, jolla yhteiskunnalle menee vähemmän rahaa.
  • Työnteon vähentäminen. Aluksi ainakin kaikki lomarahat vapaaksi. Tarkoittaa 13 pv lisää vapaata vuoden aikana (anti-kiky). Verokuorma ja eläkemaksut pienenevät. Hyvinvointi lisääntyy. Myöhemmin mahd. palkattomia vapaita tai lyhennettyä työviikkoa.
  • Tappiollisten sijoitusten myyntien lisääminen ja tappioiden hyödyntäminen osinkoverotuksessa niin pitkään, kunnes Rinne tajuaa estää tämän. Mahdolliset takaisinostot hallitusti.
  • Kulutuksen (tavarat & palvelut) vähentäminen entisestään, koska mm. ilmastoverot. Nykyinen ruutanastrategia jatkukoon. Vanhan auton pitäminen niin pitkään, kun pysyy nyrkkipajakorjauksilla kasassa.
  • Uusien sijoitusten painottaminen enemmän osingot sisällään pitäviin instrumentteihin, kuten ETF:t, indeksirahastot, BRK.B yms. Tämä voi olla se vaikein rasti silloin, kun (olevinaan) herkullisia ostopaikkoja tulee osakkeisiin.

Erityisesti pienyrittäjiä käy sääliksi. Talouden syöksy uhkaa. Nyt yrittäjät ovat varpaillaan ja liikkeet voivat pahimpien skenaarioiden kohdalle sattuessa olla nopeita. Olen itsekin lopettanut liiketoimintoja verotus- ja sääntelysyistä. Tämä maa voisi kukoistaa, jos veroaste olisi kokonaisuudessaan alhaisempi. Nyt julkisuudessa käydyt keskustelut kuulostavat siltä, ettei kokonaisveroasteeseen olla puuttumassa ainakaan alaspäin, vaan kyseessä olisivat vain painopistemuutokset. Tämä ei ratkaise perusongelmaa, joka on kauttaaltaan liian korkea verotus. SDP:n vetämässä hallituksessa on päinvastoin todennäköistä, että verotus nousee.