fbpx

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin vastaus YLE Vaalibotti -kanteluuni

Ensimmäisenä täytyy kiittää Eduskunnan Oikeusasiamiehen nopeaa toimintaa. Kanteluni käsiteltiin nopeutettuna ja ennen varsinaista vaalipäivää. Tietysti voidaan kysyä, että olisiko toimittu nopeasti, jos kantelu olisi johtanut toimenpiteisiin.

Toiseksi päätös näyttää olevan ’pesen käteni asiasta’ – päätös, jossa ei suoraan oteta kantaa asiaan. Tulkitsen vastausta itse niin, että Sakslin ei nähnyt perusteita kantelulle, ts. hän oli sitä mieltä, että YLE ei ole rikkonut lakia. Oma näkemykseni on toinen.

Kysymys Vaalibotin ohjailusta ja YLE:n toiminnasta ylipäänsä on tietysti poliittinen, tulkinnanvarainen ja lainoppineille hankala käsiteltävä. Vastaus kanteluuni on suunnilleen sellainen kuin odotinkin.

YLE-lain https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380 mukaan

Nähdäkseni YLE Kioskin Vaalibotti rikkoo räikeästi monimuotoisuus, monipuolisuus ja korkeatasoisuus -vaatimuksia. Tukeeko Vaalibotti kansanvaltaa tarjoamalla johdattelevaa informaatiota? Toinen vaihtoehto puuttuu johdatteluista kokonaan tai se on esitetty huonossa valossa. Onko tasa-arvoista tarjota vain yhtä näkökulmaa pohdittavaksi? Tukeeko Vaalibotti yhdenvertaisuutta? Mielestäni ei.

Itseni lisäksi Suomen Uutiset ja Lapin Kansa on käsitellyt Vaalibottia omissa artikkeleissaan. Suomen Uutiset jopa useita kertoja.

Lapin Kansan haastattelussa https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/lapin-yliopiston-lehtori-kritisoi-nuorille-suunnattua-vaalikonetta-raikeinta-propagandaa-mita-ennen-vaaleja-on-nahty-3506998/

tutkimusmenetelmien lehtori Arto Selkälä pitää Yle Kioskin vaalikonetta johdattelevana: ”Räikeintä propagandaa, mitä ennen vaaleja on nähty”. ”Yle Kioskin nuorille suunnattu Vaalibotti-niminen vaalikone rikkoo monin tavoin kysely- ja arviointimenetelmien yleisiä sääntöjä, arvioi Lapin yliopiston kvantitatiivisen tutkimuksen yliopistonlehtori Arto Selkälä.”

Apulaisoikeusasiamiehen vastaus kanteluuni voi olla muodollisesti pätevä, mutta kansan oikeustajun mukainen se ei ole.

Olen varma, että keskustelu YLE:n asemasta tulee jatkumaan. YLE:n toiminnasta on tehty ainakin kolme kansalaisaloitetta:

YLE-veron kumoamisesta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4144

Puolueiden tasapuolisesta kohtelusta Yleisradion poliittisissa ohjelmissa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3883

Yleisradioveron lopettamisesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3717

Suosittelen, että jokainen käy allekirjoittamassa kaikki nuo aloitteet.Olen tehnyt kantelun Eduskunnan Oikeusasiamiehelle Ylen johdattelevasta Vaalibotista

Arvoisa Eduskunnan Oikeusasiamies,

Olen saanut useilta tahoilta kehotuksen tehdä kantelun Yle Vaalibotista https://vaalibotti.yle.fi/.

Kyseessä on minuun yhteydessä olleiden ihmisten mukaan hyvin johdatteleva vaalikone, joka ohjailee koneen käyttäjiä vastailemaan siten, että vastauksissa painottuvat vihreät ja vasemmisto. Olen itse käyttänyt Vaalibottia ja huomannut saman. Suomen Uutisten Matias Turkkila on tehnyt asiasta varsin kattavan analyysin:
https://www.suomenuutiset.fi/yle-kioskin-johdatteleva-vaalikone-on-lapimata-vihrean-aktiivin-johdolla-kyhattiin-sakeinta-puppua-mita-suomalaisten-vaalikoneiden-historiassa-on-koskaan-nahty/
Laitan ko. Suomen Uutisten jutun myös liitteenä.

Olin ennen tämän kantelun tekemistä viestien vaihdossa myös Ylen Vaalibotin vastaavaan tuottajaan (liite) ja sain Yleltä kirjallisen vastauksen (liite).

Nähdäkseni ko. Vaalibotti on erittäin epäasiallista vaalivaikuttamista ja myös Yle:sta säädetyn lain vastaista toimintaa. Pyydän Teitä kiirehtimään asian käsittelyssä, sillä vaaleihin on aikaa vain reilut kolme viikkoa.

Terveisin

Ossi Tiihonen
p. 040 5065547
p. [email protected]