fbpx

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin vastaus YLE Vaalibotti -kanteluuni

Ensimmäisenä täytyy kiittää Eduskunnan Oikeusasiamiehen nopeaa toimintaa. Kanteluni käsiteltiin nopeutettuna ja ennen varsinaista vaalipäivää. Tietysti voidaan kysyä, että olisiko toimittu nopeasti, jos kantelu olisi johtanut toimenpiteisiin.

Toiseksi päätös näyttää olevan ’pesen käteni asiasta’ – päätös, jossa ei suoraan oteta kantaa asiaan. Tulkitsen vastausta itse niin, että Sakslin ei nähnyt perusteita kantelulle, ts. hän oli sitä mieltä, että YLE ei ole rikkonut lakia. Oma näkemykseni on toinen.

Kysymys Vaalibotin ohjailusta ja YLE:n toiminnasta ylipäänsä on tietysti poliittinen, tulkinnanvarainen ja lainoppineille hankala käsiteltävä. Vastaus kanteluuni on suunnilleen sellainen kuin odotinkin.

YLE-lain https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931380 mukaan

Nähdäkseni YLE Kioskin Vaalibotti rikkoo räikeästi monimuotoisuus, monipuolisuus ja korkeatasoisuus -vaatimuksia. Tukeeko Vaalibotti kansanvaltaa tarjoamalla johdattelevaa informaatiota? Toinen vaihtoehto puuttuu johdatteluista kokonaan tai se on esitetty huonossa valossa. Onko tasa-arvoista tarjota vain yhtä näkökulmaa pohdittavaksi? Tukeeko Vaalibotti yhdenvertaisuutta? Mielestäni ei.

Itseni lisäksi Suomen Uutiset ja Lapin Kansa on käsitellyt Vaalibottia omissa artikkeleissaan. Suomen Uutiset jopa useita kertoja.

Lapin Kansan haastattelussa https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/lapin-yliopiston-lehtori-kritisoi-nuorille-suunnattua-vaalikonetta-raikeinta-propagandaa-mita-ennen-vaaleja-on-nahty-3506998/

tutkimusmenetelmien lehtori Arto Selkälä pitää Yle Kioskin vaalikonetta johdattelevana: ”Räikeintä propagandaa, mitä ennen vaaleja on nähty”. ”Yle Kioskin nuorille suunnattu Vaalibotti-niminen vaalikone rikkoo monin tavoin kysely- ja arviointimenetelmien yleisiä sääntöjä, arvioi Lapin yliopiston kvantitatiivisen tutkimuksen yliopistonlehtori Arto Selkälä.”

Apulaisoikeusasiamiehen vastaus kanteluuni voi olla muodollisesti pätevä, mutta kansan oikeustajun mukainen se ei ole.

Olen varma, että keskustelu YLE:n asemasta tulee jatkumaan. YLE:n toiminnasta on tehty ainakin kolme kansalaisaloitetta:

YLE-veron kumoamisesta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4144

Puolueiden tasapuolisesta kohtelusta Yleisradion poliittisissa ohjelmissa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3883

Yleisradioveron lopettamisesta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3717

Suosittelen, että jokainen käy allekirjoittamassa kaikki nuo aloitteet.