fbpx

Käykö sinunkin lapsesi aivopesukoulua?

Huomasin tuttavani Magnus Hagelstamin kommentoineen Kaj Granlundin keskusteluketjuun yllä olevan otsikkokuvan mukaisesti. Soitin tapahtumasta Magnukselle ja sain vielä aiheeseen liittyen alla olevan Wilma-kuvakaappauksen.

Hiilidioksidi oli väärä vastaus kun sai olla vain neljä vastausta, joihin CO2 ei sisältynyt.

Yllä kuvattu tapahtuma ei liene mitenkään poikkeuksellinen. Hiilidioksidin CO2 demonisointi on läpitunkevaa, vaikka kyseessä on elämälle välttämätön, näkymätön, väritön ja hajuton kaasu, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen ja kasvuun. Mikäli CO2-pitoisuus putoaa liian alas, kuolevat kasvit ja sitä myöten lähes kaikki elämä maapallolla. Kasvien kannalta CO2-taso on nyt liian alhainen. Lisääntynyt CO2 tehostaa merkittävästi kasvua. Maapallo on Naturen tutkimuksen mukaan vihertynyt paljon, josta 70 % on kasvaneen CO2-tason ansiota.

Suuremman hiilidioksidimäärän kasvulisäys on havaittavissa mm. seuraavasta videosta:

Lähes kaikki kasvihuoneviljelijät lisäävät hiilidioksidia pullosta kasvihuoneisiinsa. Tarvitsemme enemmän hiilidioksidia, emme vähemmän.

Koulussa saatetaan jopa käyttää sanasta ’ilmastonmuutos’ vain sen poliittista määritelmää, jonka mukaan vain ihminen on ’syyllinen’. Ilmastofoorumi ry on voimakkaasti paheksunut poliittisen termin käyttöä.

Yksittäisen opettajan syyllistäminen on turhaa, sillä Opetushallitus promoaa voimakkaasti pseudotieteellistä ilmasto-oppia, erityisesti Open ilmasto-opasta, joka on silkkaa propagandaa:

Jo oppaan ensimmäinen sivu herättää ajatuksia. Propagandalle tyypillisesti ’ilmastonmuutos’ halutaan ujuttaa jokaiseen oppiaineeseen, matematiikka mukaan lukien. Välittömästi tulee mieleen sosialistinen kouluopetus. Suomessa marxilaista opetusta yritettiin sisään peruskouluun 1970-luvulla, jolloin ns. Pirkkalan monistetta käytettiin Pirkkalan kouluissa lasten aivopesemiseksi pieniksi sosialisteiksi. Asiasta nousi tuolloin melkoinen kohu ja keskustelu eduskunnassa. Tulokset jäivät onneksi melko laihoiksi. Suomen Uutiset on kiinnittänyt huomiota Open ilmasto-oppaan propagandaan.

Erityisen karmea on Open ilmasto-oppaan osio, jossa lapset opetetaan tuntemaan syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta, jolle he eivät todellisuudessa voi mitään:

https://www.suomenuutiset.fi/wp-content/uploads/2019/10/tunteet.png

Ihmisen syyllistäminen ’ilmastonmuutoksesta’ perustuu teoriaan, että CO2 vaikuttaisi merkittävästi ilmastojen lämpötiloihin tai olisi niissä jopa ainoa tekijä. Kyse on sata vuotta vanhasta teoriasta, jota mittaustulokset eivät tue. Nykyisenä aikanamme lämpötila ei ole noussut 21 vuoteen, vaikka CO2-taso on noussut. Vuosina 1940-1977 lämpötila laski, vaikka CO2-taso nousi. Tällä hetkellä lämpötila on laskenut jo yli neljä vuotta. Näitä tietoja Suomen punavihreä valtamedia ei suostu meille kertomaan.

Valheelliset faktat ovat päässeet koulukirjoihin asti. Kuudennen luokan ympäristöopin kirja kertoo seuraavaa:

Mikä kaikki yllä olevassa on pielessä? Käyn alla läpi ilmeisimpiä kummallisuuksia.

Otsikon alla ingressissä on heti ’jäätiköt pienenevät’. Tämä pitää faktisesti paikkansa sikäli, että jotkut jäätiköt pienenevät. Ainakin välillä. Välillä ne taas suurenevat. Mitään pysyvää ’normaalitilaa’ ei ole olemassa. Maailma on jatkuvassa muutostilassa. Satelliittimittausten mukaan jäätiköissä ei ole havaittavissa mitään muuta kuin tavanomaista vaihtelua. Tällä hetkellä jäätiköt ovat kasvusuunnassa.

Seuraavassa kuvassa jääkarhu seisoo pienellä jäälautalla ja kuvateksti antaa ymmärtää, että jääkarhut kärsivät. ’Kun ilmasto lämpenee, myös merijää sulaa.’ Kuva on selvästi käsitelty. WWF jäi vastikään kiinni vastaavanlaisen kuvan käytöstä:

Eikä lämpötila nouse, eikä merijääkään ole häviämässä minnekään. Jääkarhujen kanta on vuodesta 1973 lähtien, jolloin niiden metsästys lopetettiin, kasvanut noin kahdeksankertaiseksi 5000:sta noin 39.000:een. Jääkarhuilla ei ole mitään hätää. Kyse on täysin valheellisesta mielikuvien maalailusta, jota voi todella, valitettavasti, odottaa WWF:n tapaiselta ympäristöjärjestöltä, mutta jota ei pitäisi missään tapauksessa hyväksyä peruskoulun oppikirjaan.

Seuraavalla sivulla on täysin valheellinen otsikko ’Ihmisen voimistama kasvihuoneilmiö aiheuttaa ilmastonmuutoksen’. Otsikko sulkee pois kokonaan ilmastonmuutoksen luonnolliset tekijät kuten auringon säteilytason tai merivirtojen muutokset. Seuraavassa kappaleessa propagandaa jatketaan antamalla ymmärtää, että ihminen on ainoa syyllinen. Kyseessä on silkka punavihreä propaganda ja poliittinen aivopesu – väitteet ovat täysin luonnontieteen vastaisia.

Seuraava otsikko ’Ilmastonmuutosta voi hidastaa’ antaa ymmärtää, että ihmiskunta pystyisi ohjailemaan valtavan suurta luonnonilmiötä energiakulutuksen tai tavaroiden kulutuksen kautta vaikka ihmiskunnan vaikutus voi olla teoriassakin vain hyvin pieni.

Viimeisessä kappaleessa maalaillaan jälleen kauhukuvia jäätiköiden sulamisesta, merenpinnan noususta ja kaikesta muusta pahasta. Mainitut tapahtumat ovat yleisiä luonnonilmiöitä, joissa ei ole havaittavissa mitään dramaattisia muutoksia kuten kirja antaa ymmärtää.

’Tärkeää’ -infolaatikossa on neljä kohtaa:

  • Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kasvihuoneilmiön voimistumista.

Ehkä jonkin verran, mutta mikä on suuruusluokka? Jos vaikutus on muutaman prosentin luokkaa, niin sitä ei pysty erottamaan suurista luonnollisista vaihteluista.

  • Lämpötilat nousevat koko maapallolla.

Täysin väärä väite. Lämpötila on ollut samalla tasolla jo 21 vuotta.

  • Ilmastonmuutos vaikuttaa maapallon eri alueilla eri tavoin.

Tämä on sentään totta.

  • Voit hidastaa ilmastonmuutosta, kun kulutat vähemmän energiaa ja tavaroita.

Täysin väärä väite. Kyseessä on luonnonilmiö, johon ihmiskunnalla on teoriassakin vain pieni vaikutus.

’Ideapaja’ -tehtävässä jatketaan propagandaa pitämällä itsestäänselvyytenä, että ihmiskunta voisi ’hidastaa ilmastonmuutosta’.

Kouluruokailussa levitetään samaa ’ihminen on syyllinen’ -hokemaa ja annetaan ymmärtää, että koululainen on vastuuton, jos hän syö lihaa, asuu jossain, liikkuu tai käyttää vaatteita! Vielä koulu ei ole sentään mennyt niin pitkälle kuin partioliike, joka kehottaa jättämään lapset tekemättä.

Nykytilannetta katsastamalla voidaankin todeta, että kymmeniä vuosia jatkunut aivopesu on edennyt syvälle koululaitoksen rakenteisiin. Onneksi lapsemme ovat someaikoina tulleet varsin kriittisiksi heille syötettyä tietoa kohtaan. Kaikki ei mene enää läpi. Osa kuitenkin ottaa todesta heille syötetyt valheet. Selvimmin tämä näkynee nuorissa aikuisissa, jotka ovat kuulleet samaa propagandaa päiväkodista lähtien. On erittäin vaikeaa tunnistaa itsessään lähes aukottoman vuosia jatkuneen aivopesun vaikutukset ja tunnustaa itselleen, että minulle on systemaattisesti valehdeltu.

Väite siitä, että ’ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen’ on vuosituhannen suurin tieteellinen ja yhteiskunnallinen huijaus. Ilmasto muuttuu luontaisesti kuten se on aina muuttunut.

Saamani tiedon mukaan tästä asiasta tullaan tekemään Suomen hallitukselle eduskuntakysely.

Mikko Paunio: Maailma valitsee vääjäämättä edistyksen vihreän dystopian sijaan

Tämä kirjoitus on julkaistu alun perin Uuden Suomen Puheenvuorossa. Mikon luvalla julkaisen sen tässä omassa blogissani. Kommenttejani lopussa. (OT)


Seuraavassa teen yhteenvedon kirjoittamistani kansainvälisistä energia- ja ilmastopoliittisista raporteistani sekä muista puheenvuoroistani ja niiden vaikutuksista maailmanlaajuiseen kehityspoliittiseen keskusteluun.

Vihreä pakkomielle energian ja veden säästämisestä on tuhoisa kehitysmaille

Ensimmäinen raporttini eli Kestävän Kehityksen kritiikkini (1), joka julkaistiin lokakuussa 2017 American Council on Science and Health sivustolla, kertoo vihreän pakkomielteen eli hintaan mihin hyvänsä energian ja veden säästämisen valtavista kielteisistä vaikutuksista kehitysmaiden kansanterveydelle.

Vihreän kehityspolitiikan myötä länsimaiden kansanterveyden kivijalka eli institutionaalinen ympäristöterveystyö vietiin sivuraiteelle ja lopulta laiminlyötiin kokonaan ja talousvesi muuttui vihreässä moraaliposeerauksessa ja hyvesignaloinnissa ihmisoikeudeksi saada riittävästi puhdasta juomavettä.

Näin häivytettiin kehitysagendalta Maailman terveysjärjestön (WHO) yhä edelleen voimassa oleva suositus, jonka mukaan meidän kaikkien on voitava kuluttaa 200 litraa vettä per päivä erilaisiin hygieenisiin tarkoituksiin.

Kirjoitin artikkelia yli kymmenen vuotta. Se ei kelvannut yhdellekään tieteelliselle julkaisulle viiden vuoden ajan.

Mikäli köyhiltä mailta kielletään sama veden kulutuksen taso ja viemäröinti sekä jatkuvatoimisen sähköverkon mahdollistamat kylmäketju ja vesihuollon infrastruktuuri eli ne mistä me rikkaissa maissa nautimme ja pidämme itsestään selvyyksinä, 800 miljoonan ihmisen aliravitsemusta ei voida eliminoida.

Aliravitsemus johtuu pääasiassa siitä, että pienet lapset ennen ensimmäistä syntymäpäivää sairastavat jatkuvasti ripulitauteja. Aliravitsemus ei juuri johdu ruoan puutteesta, vaikka toisin usein luullaan. Vajaa vuosi sitten julkaistiin aivan viimeinen todistuskappale tämän näkökulman puolesta (2).

Huonosti perusteltu vihreä kehityspolitiikka institutionalisoitunut YK:ssa ja jopa johtavissa tieteellisissä julkaisuissa

Maailman YK:n ilmastonmuutosneuvottelumekanismin (UNFCCC) 23. osapuolikokouksen (COP23, Bonn) ja YK:n ympäristönohjelman (UNEP) korkeimman päättävän elimen (UNEA) 3. osapuolikokouksen (UNEA3, Nairobi) alla kirjoitin raportin (3) siitä, kuinka yksi maailman johtavista lääketieteellisistä julkaisuista The Lancet antoi pikkusormensa virheelliselle vihreälle narratiiville, jonka mukaan energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat ilmansaasteet ratkaisevasti uhkaisivat maailman kansanterveyden tilaa.

Raporttini epilogissa kerroin, kuinka historia toistaa itseään. The Lancet pyysi hiljattain anteeksi lähes 160 vuotta myöhässä, kun se oli kohdellut kaltoin analyyttisen epidemiologian isää eli kollegaani John Snow’ta. The Lancet oli osallistunut John Snow’n pilkkaamiseen Lontoossa Broad Street’llä 1854 riehuneen koleraepidemian jälkimainingeissa.

Vielä 1858 Snow’n kuoltua The Lancet muistokirjoituksessaan jätti kertomatta Snow’n olleen oikeassa hänen osoitettua jo syyskuussa 1854 vastaansanomattomasti, että saastunut kaivovesi levitti koleraa Lontoon Sohossa.

Silloisen 2000 vuotta jatkuneen miasmauskomuksen mukaisesti kolera levisi ”pahan ilman välityksellä”. The Lancet tuki voimakkaasti 1800-luvun esiviherliikkeen eli Sanitary Movement’n miasmalinjaa.

Tähän raporttiini (3) kirjoitti esipuheen Lordi Donoughue (mm. Tony Blairin hallituksen maatalousministeri), joka myös tunnetaan BBC:n ”Kyllä herra ministeri” hupisarjan syväkurkkuna.

Kuinka energiatikapuu syrjäytettiin kehitysagendalta

Toukokuussa 2018 Lontoossa julkaistaan edellistä raporttiani systemaattisesti energiapolitiikan näkökulmasta tukenut analyysini (4) siitä, kuinka kehitysmaat eivät voi tukeutua kehittyneiden maiden lailla ns. energiatikapuumalliin, joka oli vielä vuosituhannen vaihteessa YK:n kehitysohjelman (UNDP) strategian keskiössä.

Tikapuumallin mukaisesti mm. Suomi on käytännössä selättänyt sekä sisä- että ulkoilman saasteongelmat ja luonut pohjan toimivalle ilmansuojelulle ja laajemmin terveydensuojelulle.

USA:n edellisen presidentin Barack Obaman aikana Bretton Woods instituutioissa tehty päätös olla lainoittamatta kivihiilivoimaloita oli viimeinen isku sille, että tikapuumalli hävisi kehityskirjallisuudesta.

Kesän 2018 raporttini muovinkierrätyksen globaaleista ympäristöhaitoista

Jälleen Lontoossa kesäkuun lopussa 2018 julkaistussa raportissani (5) kerroin ilmeisesti aivan ensimmäisten joukossa (länsimaissa), kuinka vihreä kierrätysteollisuus saastuttaa maailman meriä muoviroskalla ja kuinka erilaisen kierrätysjätteen holtiton vienti saastuttaa erityisesti Aasian köyhien ihmisten ympäristön ja pilaa heidän hengittämäänsä ilmaa. Raporttini sai laajaa maailmanlaajuista huomiota.

Erityisesti Yleisradio osallistui täydellä arsenaalillaan (TV, netti ja radio) kokonaisen viikon ajan Kirkko ja Kaupunki lehden käynnistämiin mediatalkoisiin, joissa raporttini leimattiin äärioikeistolaiseksi propagandaksi ja minut leimattiin diletanttilääkäriksi, joka ei ymmärrä jätehuollosta mitään.

Olen joutunut perehtymään 20 vuoden ajan jätehuoltoon työkseni, koska sekä jätelain (1 §) että EU:n jätedirektiivin (1. Artikla) ensimmäinen suojeltava oikeushyvä on terveydensuojelu ympäristönsuojelun ohella.

YLE myös kertoi virheellisesti toistuvasti, että Suomi ei ole vastuussa mistään ja että muovin kierrätys on autuuden lähde. Suomi osana EU:ta on osasyyllinen maailman muoviongelmaan, koska EU:lla on 100 % ympäristönsuojelun toimivalta.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran asiantuntijat antoivat auliin panoksensa em. mediatalkoisiin.

Vaikutusvaltainen raporttini on nyt pari viikkoa sitten käännetty myös japanin kielelle (6), mutta myös osin espanjan kielelle (7).

Energiatuotannon ja teollisuuden savupiiput eivät ole 9 miljoonan vuotuisen ilmansaastekuoleman syy

Seuraavassa taas Lontoossa tammikuussa 2019 julkaistussa raportissani (8) kerroin, kuinka UNFCCC, WHO:n toimijat ja YK:n ilmastopaneeli IPCC ovat virheellisesti edistäneet väitettä, jonka mukaan keskitetty fossiilipohjainen energiantuotanto ja teollisuuden sekä liikenteen päästöt ovat vastuussa jopa yhdeksän miljoonan ihmisen kuolemasta vuosittain.

Näin Suomessakin V-media on voinut jatkuvasti edistää näkökulmaa, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan väitetään ehkäisevän valtavan määrän ihmishenkiä tulevaisuudessa.

Helsingissä keskitetyllä kivihiilipohjaisella energiantuotannolla on kuitenkin päästy maailman parhaimman laatuiseen metropolialueen ilmanlaatuun, joka alittaa jopa muiden kadehtiman WHO:n erittäin alhaisen pienhiukkassuosituksen (3,4,8)!

Todellisuudessa tilanne on siis päinvastainen, koska yli 90 % em. yhdeksästä miljoonasta ilmansaastekuolemasta johtuu talokohtaisesta lämmityksestä ja ruoanlaitosta kodeissa eli alikehityksestä ei teollisuuden ja energiantuotannon korkeista piipuista sekä liikenteen päästöistä. Lisäksi vesihuollon kehittymättömyydestä johtuvasta hygienian puutteesta johtuva aliravitsemus lisää erityisesti lasten kuolleisuutta ilmansaasteisiin.

Ennen lokakuun lopussa 2018 Genevessä pidettyä WHO:n ensimmäistä maailmalaajuista ilmansaastekokousta ja myöhemmin joulukuussa pidettyä UNFCCC COP24 kokousta pidin em. raporttieni (1,3,4) pohjalta lokakuussa esitelmän (9) USA:ssa (Portsmouth New Hampshire) riippumattoman kansalaisjärjestön järjestämässä kokouksessa, jossa kritisoin vallitsevaa taantumuksellista vihreää kehityspoliittista ajattelua, jota edistetään kyseenalaisin argumentein.

Kehitysmaissa tarvitaan nyt erityisesti panostusta nestekaasuun sekä sisä- että ulkoilman saasteiden vähentämiseksi! Vaihtoehtoiset energiamuodot eivät ole ratkaisu ongelmiin.

Nyt näyttää lähes varmalta, että jopa miljardi köyhää ihmistä saadaan nestekaasutalouden piiriin 2030 mennessä Aasiassa ja Afrikassa huolimatta ympäristöjärjestöjen ja vihreäksi muuttuneiden kehitysinstituutioiden – mukaan lukien Bretton Woods instituutiot – vastustuksesta huolimatta.

Tämäkin erityisesti IPCC:n maailmanlaajuista pelkoa lasten ja nuorten parissa herättänyttä ns. Puolentoista asteen erikoisraporttia voimakkaasti kritisoinut analyysini (8) on pari viikkoa sitten käännetty myös japanin kielelle (10).

Kesän 2018 muoviraporttini osaltaan auttoi, että 1.1.2021 alkaen rikkaat maat eivät saa viedä muovijätettä köyhiin maihin

Nyt uusin viime kesän muoviraporttini seuranta-analyysi (11) julkaistiin jälleen Lontoossa viime toukokuun puolivälissä.

Siinä kirjoitan, kuinka YK:n monenkeskiseen Baselin sopimukseen, joka säätelee vaarallisten jätteiden vientiä ja tuontia, tehtiin onnistuneesti Norjan ehdotuksesta muutokset, jotka estävät mm. Euroopan Unionin muoviroskan viennin köyhiin maihin 1.1.2021 alkaen.

YLE osallistui osana lapsellista ”I love muovi” kampanjaansa vielä kuukautta aikaisemmin huhtikuun alussa 2019 minun ja viime kesäisen muovin kierrätyksen globaalit ympäristövahingot paljastaneen raporttini pilkkaamiseen ja kertoi suomalaisille muovin kierrätyksen olevan lähes autuuden lähde.

Kerroin tässä uusimmassa raportissani ja lisäkommenteissani myös, kuinka muovinkierrätyksen aiheuttama jätehuollon globaali kaaos voi tehdä lopullisesti tyhjäksi EU:n kiertotalouspaketin toimeenpanon koko Unionissa.

Massiivisten päälle kaatuvien jätehuollon ongelmien ratkaisemiseksi EU:ssa ei voida tukeutua täysin epäonnistuneeseen muovinkierrätykseen, vaan EU:ssa on pakko nopeasti rakentaa jätteenpolttokapasiteettia alati pahenevan tilanteen korjaamiseksi.

EU:n komissio Katowicen UNFCCC COP24:lle antamassaan viestissä joulukuussa 2018 kertoi, että EU:n jätteenpoltto pitää kaksinkertaistaa vuoteen 2050 mennessä! Tosin tätä ei viestiään ei komissio ole tohtinut saattaa julkiseksi.

Lyhyt kommentti

Seuraavaksi esitän parilla esimerkillä, että em. muoviraporttini lisäksi kirjoituksillani alkaa olla merkitystä globaalille ympäristö-, energia- sekä kehityspoliittiselle keskustelulle.

Maailmanpankin pääjohtajan vaihduttua viime keväänä intialainen ekonomisti viittasi em. kirjoituksiini merkittävässä intialaisessa talousalan lehdessä hänen kritisoidessaan nykyisiä Maailmanpankin vihreitä energialinjauksia (12). Nämä linjaukset ehkäisevät siis köyhimpiä maita tekemästä kansanterveyden kannalta välttämättömiä energiainvestointeja, vaikka kehittyneet maat mukaan lukien Saksa ja erityisesti nyt Japani ovat näitä investointeja itse tehneet.

Juttu on maksumuurin takana, mutta se löytyy myös täältä (13).

Pariisin sopimuksesta huolimatta maat, jotka voivat investoida kivihiilipohjaiseen energiainfrastruktuuriin ilman Bretton Woods (mm. Maailmanpankki) instituutioiden myöntämää rahoitusta, tekevät sen joka tapauksessa ja maailmassa rakennetaan nyt satoja ja taas satoja kivihiilivoimaloita erityisesti Kiinan ja Japanin rahoituksen turvin. Tämä tuli eilen ilmi myös Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa.

Erityisesti Eurooppa on nyt moraaliposeerauksellaan ja hyvesignaloinnillaan saattamassa itsensä eristyksiin ja sivuraiteille. Tästä Eija-Riitta Korhola on useasti koettanut suomalaisia varoittaa. Näin Euroopan asema heikkenee nopeasti vallitsevista ja V-median ylläpitämistä vihreistä harhaluuloista huolimatta!

Näillä harhaluuloilla poliittinen nomenklatuura uskottelee itselleen Euroopan johtavan maailmaa poliittisesti.

Tässä vihreät aktivistit, jotka kirjoittavat wiki-, energy- ym. pedioita, kertovat kuinka heidän ajatukset voittavat ns. fuel stackingillä vanhat ajatukset eli mainostamani energia-alan kehitystä luontevasti ohjaavan terveydensuojelusta ammentavan energiatikapuumallin (14).

Vihreät eivät enää voi vaientaa keskustelua maailman kehityspolitiikan suunnasta, mutta edelleen pyrkivät väkisin ilmaherruuteen ”–pedioissa” puhumattakaan siitä, että he edelleen hallitsevat V-median luomaa virtuaalimaailmankuvaa melko suvereenisti.

Lopuksi

Tässä vielä lopuksi lukijoilla linkkejä (15-17) em. raporttien johdosta kirjoittamiini kansainvälisiin ”kainalojuttuihin”.

Aivan lopussa (17) on myös kirjoittamani arvio HBO Chernobyl mini TV-sarjasta. Arvioni julkaistiin Isossa Britanniassa nomenklatuuran politiikkaan ja kulttuuriin keskittyvässä Reaction-lehdessä.

HBO:n minisarja viestitti lähinnä vääriä vihreitä uskomuksia Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden (1986) levittämän ionisoivan säteilyn terveysvaikutuksista.

Linkkilistalta puuttuu moni kommentaarini.

Viitteet:

1. https://www.acsh.org/profile/mikko-paunio

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30287125

3. https://www.thegwpf.org/public-health-commission-is-sacrificing-the-poor/

4. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/05/Paunio-EnergyLadder.pdf

5. https://www.thegwpf.org/new-report-recycling-plastic-waste-is-making-ocean-litter-worse/

6. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/06/SavetheOcean2019_jp.pdf

7. https://www.jornal.cat/video/327/un-estudi-que-proposa-la-incineracio-dels-plastics-davant-del-seu-reciclatge

8. https://www.thegwpf.org/better-for-health-to-ignore-the-climate-movement/

9. https://youtu.be/NiKdIZA-0ns

10. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/06/GWPF-Paunio2019_jp.pdf

11. https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/05/Paunio-Baselagreement.pdf

12. https://www.business-standard.com/article/opinion/the-world-bank-and-its-defunct-energy-policy-119022100052_1.html

13. https://us-issues.com/2019/03/10/the-world-bank-and-its-defunct-energy-policy/

14. https://energypedia.info/wiki/From_the_%27Energy_Ladder%27_to_%27Fuel_Stacking%27

15. https://blogs.spectator.co.uk/author/dummy_byzoidbizpq9l69jv8eo7ir6example-com/

16. https://business.financialpost.com/opinion/the-western-worlds-trash-crisis-is-about-to-get-very-very-real

17. https://reaction.life/the-facts-about-chernobyl/

Mikko Paunion esittely:

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on dosentuuri Helsingin yliopistossa epidemiologiassa. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40. Kirjoittajan uusin julkaisu on Auditoriumin 2015 julkaisema ”Vihreä Valhe – Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset. Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö.


Ossi Tiihosen kommentit:

Yllä oleva teksti on erittäin tärkeä kannanotto moniin isoihin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Kun vuosia sitten tutustuin Mikon ajatuksiin, niin itselleni oli uusi tieto esimerkiksi talousveden merkittävä yhteys aliravitsemukseen – likainen käyttövesi aiheuttaa suolistotulehduksia ja ripulia, joiden seurauksena ravinto ei imeydy kunnolla. Vihreä valtamedia on myös pimittänyt tiedon siitä, että ilmansaastekuolemat alikehittyneissä maissa johtuvat pääasiassa talokohtaisesta puu- tai hiililämmityksestä ja ruoanlaitosta, eikä keskitetystä energiantuotannosta tai teollisuudesta. On huomattava, että tällöin kyse on pienhiukkasista, ei hiilidioksidista, joka on näkymätön, väritön ja hajuton kasvien tarvitsema arvokaasu. Hiilidioksidi ja pienhiukkaset ovat kaksi täysin eri asiaa.

Tärkein syy tehdä lapsia

Vakioaihe mediassa tuntuu olevan, että lapsia syntyy liian vähän, syntyvyys laskee jne. Onpa joku ollut sitäkin mieltä, että lapsia syntyy liian paljon tai että sillä ei ole väliä. Kyllä sillä on väliä, monestakin syystä. Menemättä kansantaloudellisiin syihin tai taloudellisiin syihin ylipäänsä lasten tekemiselle on yksi todella tärkeä syy. Lapsi tekee aikuisen. Lapsien vuoksi meistä tulee parempia ihmisinä. Vastuullisempia ja vähemmän itsekkäitä. Elämän fokus, tarkoitus, siirtyy itsestä muihin ja se tekee meistä parempia. Ajattelemme muita sen sijaan, että miettisimme sitä, mitä kivaa minä itse voisin saada tai tehdä.

Kaikki eivät tietysti saa lapsia vaikka haluaisivatkin. Osa syistä on todellisia, osa on kuitenkin omia valintoja. Ollaanko liian kranttuja parinvalinnassa? Halutaanko, että asiat ovat täydellisesti ’järjestyksessä’, ennen kuin ollaan valmiita tekemään lapsia? Valitettavasti taitaa olla niin, että tuolla logiikalla ei ole koskaan oikea aika. Elämä on epätäydellistä ja se on vain hyväksyttävä.

Lasten hankkiminen tai hankkimatta jättäminen ovat molemmat omia itsekkäitä valintoja. En ole koskaan ymmärtänyt valitusta siitä, että lasten hankkimattomuus olisi jotenkin itsekkäämpää kuin lasten tekeminen. Eihän ennen lapsen saamista ole ketään, jonka puolesta voisi uhrautua. Itsehän niitä lapsia halutaan tehdä. Lapsen syntymän jälkeen (ja jo vähän ennen sitä) tilanne tietenkin muuttuu. Joutuu aivan pakosta ajattelemaan jotakuta muuta, olemaan epäitsekäs. Kun jaloissa pyörii pari mukulaa, niin elämän tarkoitusta ei tarvitse enää miettiä. Lasten kasvettua isommiksi huomaamme, että olemme muuttuneet. Saatamme huomata, että keskitymme jatkossakin muihin, omiin ja muiden lapsiin. Se on meidän aikuisten tehtävä – tehdä tästä maailmasta parempi paikka jälkipolville.

Osa nuorista aikuisista perustelee lasten hankkimattomuutta sillä, että maailma on paha paikka. On rikollisuutta, huumeita ja viimeistään ilmastonmuutos tappaa meidät kaikki. Media levittää tässä oman toimintalogiikkansa (katastrofi myy palstatilaa) vuoksi väärää tietoa. Maailma on kuitenkin parempi paikka kuin aiemmin – monet asiat ovat paljon paremmin kuin menneinä vuosituhansina. Eikä ihminen ole syyllinen edes ilmastonmuutokseen kuten jokainen voi pienellä tiedon kaivamisella havaita. Maailma on sekä paha ja hankala paikka, mutta myös hieno, ihmeellinen ja kaunis paikka.

Haluan olla tässä asiassa optimisti. Luulen, että monet nykyajan lapset ovat saaneet elämässään niin paljon kaikenlaista, että tavaran haaliminen tai ulkomaanmatkailu ei ole enää heille ’se juttu’ sitten kun he varttuvat aikuisiksi. Ehkäpä he alkavat tehdä lapsia nuorempina kuin nykyiset kolmi- ja nelikymppiset?