fbpx

Käykö sinunkin lapsesi aivopesukoulua?

Huomasin tuttavani Magnus Hagelstamin kommentoineen Kaj Granlundin keskusteluketjuun yllä olevan otsikkokuvan mukaisesti. Soitin tapahtumasta Magnukselle ja sain vielä aiheeseen liittyen alla olevan Wilma-kuvakaappauksen.

Hiilidioksidi oli väärä vastaus kun sai olla vain neljä vastausta, joihin CO2 ei sisältynyt.

Yllä kuvattu tapahtuma ei liene mitenkään poikkeuksellinen. Hiilidioksidin CO2 demonisointi on läpitunkevaa, vaikka kyseessä on elämälle välttämätön, näkymätön, väritön ja hajuton kaasu, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen ja kasvuun. Mikäli CO2-pitoisuus putoaa liian alas, kuolevat kasvit ja sitä myöten lähes kaikki elämä maapallolla. Kasvien kannalta CO2-taso on nyt liian alhainen. Lisääntynyt CO2 tehostaa merkittävästi kasvua. Maapallo on Naturen tutkimuksen mukaan vihertynyt paljon, josta 70 % on kasvaneen CO2-tason ansiota.

Suuremman hiilidioksidimäärän kasvulisäys on havaittavissa mm. seuraavasta videosta:

Lähes kaikki kasvihuoneviljelijät lisäävät hiilidioksidia pullosta kasvihuoneisiinsa. Tarvitsemme enemmän hiilidioksidia, emme vähemmän.

Koulussa saatetaan jopa käyttää sanasta ’ilmastonmuutos’ vain sen poliittista määritelmää, jonka mukaan vain ihminen on ’syyllinen’. Ilmastofoorumi ry on voimakkaasti paheksunut poliittisen termin käyttöä.

Yksittäisen opettajan syyllistäminen on turhaa, sillä Opetushallitus promoaa voimakkaasti pseudotieteellistä ilmasto-oppia, erityisesti Open ilmasto-opasta, joka on silkkaa propagandaa:

Jo oppaan ensimmäinen sivu herättää ajatuksia. Propagandalle tyypillisesti ’ilmastonmuutos’ halutaan ujuttaa jokaiseen oppiaineeseen, matematiikka mukaan lukien. Välittömästi tulee mieleen sosialistinen kouluopetus. Suomessa marxilaista opetusta yritettiin sisään peruskouluun 1970-luvulla, jolloin ns. Pirkkalan monistetta käytettiin Pirkkalan kouluissa lasten aivopesemiseksi pieniksi sosialisteiksi. Asiasta nousi tuolloin melkoinen kohu ja keskustelu eduskunnassa. Tulokset jäivät onneksi melko laihoiksi. Suomen Uutiset on kiinnittänyt huomiota Open ilmasto-oppaan propagandaan.

Erityisen karmea on Open ilmasto-oppaan osio, jossa lapset opetetaan tuntemaan syyllisyyttä ilmastonmuutoksesta, jolle he eivät todellisuudessa voi mitään:

https://www.suomenuutiset.fi/wp-content/uploads/2019/10/tunteet.png

Ihmisen syyllistäminen ’ilmastonmuutoksesta’ perustuu teoriaan, että CO2 vaikuttaisi merkittävästi ilmastojen lämpötiloihin tai olisi niissä jopa ainoa tekijä. Kyse on sata vuotta vanhasta teoriasta, jota mittaustulokset eivät tue. Nykyisenä aikanamme lämpötila ei ole noussut 21 vuoteen, vaikka CO2-taso on noussut. Vuosina 1940-1977 lämpötila laski, vaikka CO2-taso nousi. Tällä hetkellä lämpötila on laskenut jo yli neljä vuotta. Näitä tietoja Suomen punavihreä valtamedia ei suostu meille kertomaan.

Valheelliset faktat ovat päässeet koulukirjoihin asti. Kuudennen luokan ympäristöopin kirja kertoo seuraavaa:

Mikä kaikki yllä olevassa on pielessä? Käyn alla läpi ilmeisimpiä kummallisuuksia.

Otsikon alla ingressissä on heti ’jäätiköt pienenevät’. Tämä pitää faktisesti paikkansa sikäli, että jotkut jäätiköt pienenevät. Ainakin välillä. Välillä ne taas suurenevat. Mitään pysyvää ’normaalitilaa’ ei ole olemassa. Maailma on jatkuvassa muutostilassa. Satelliittimittausten mukaan jäätiköissä ei ole havaittavissa mitään muuta kuin tavanomaista vaihtelua. Tällä hetkellä jäätiköt ovat kasvusuunnassa.

Seuraavassa kuvassa jääkarhu seisoo pienellä jäälautalla ja kuvateksti antaa ymmärtää, että jääkarhut kärsivät. ’Kun ilmasto lämpenee, myös merijää sulaa.’ Kuva on selvästi käsitelty. WWF jäi vastikään kiinni vastaavanlaisen kuvan käytöstä:

Eikä lämpötila nouse, eikä merijääkään ole häviämässä minnekään. Jääkarhujen kanta on vuodesta 1973 lähtien, jolloin niiden metsästys lopetettiin, kasvanut noin kahdeksankertaiseksi 5000:sta noin 39.000:een. Jääkarhuilla ei ole mitään hätää. Kyse on täysin valheellisesta mielikuvien maalailusta, jota voi todella, valitettavasti, odottaa WWF:n tapaiselta ympäristöjärjestöltä, mutta jota ei pitäisi missään tapauksessa hyväksyä peruskoulun oppikirjaan.

Seuraavalla sivulla on täysin valheellinen otsikko ’Ihmisen voimistama kasvihuoneilmiö aiheuttaa ilmastonmuutoksen’. Otsikko sulkee pois kokonaan ilmastonmuutoksen luonnolliset tekijät kuten auringon säteilytason tai merivirtojen muutokset. Seuraavassa kappaleessa propagandaa jatketaan antamalla ymmärtää, että ihminen on ainoa syyllinen. Kyseessä on silkka punavihreä propaganda ja poliittinen aivopesu – väitteet ovat täysin luonnontieteen vastaisia.

Seuraava otsikko ’Ilmastonmuutosta voi hidastaa’ antaa ymmärtää, että ihmiskunta pystyisi ohjailemaan valtavan suurta luonnonilmiötä energiakulutuksen tai tavaroiden kulutuksen kautta vaikka ihmiskunnan vaikutus voi olla teoriassakin vain hyvin pieni.

Viimeisessä kappaleessa maalaillaan jälleen kauhukuvia jäätiköiden sulamisesta, merenpinnan noususta ja kaikesta muusta pahasta. Mainitut tapahtumat ovat yleisiä luonnonilmiöitä, joissa ei ole havaittavissa mitään dramaattisia muutoksia kuten kirja antaa ymmärtää.

’Tärkeää’ -infolaatikossa on neljä kohtaa:

  • Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa kasvihuoneilmiön voimistumista.

Ehkä jonkin verran, mutta mikä on suuruusluokka? Jos vaikutus on muutaman prosentin luokkaa, niin sitä ei pysty erottamaan suurista luonnollisista vaihteluista.

  • Lämpötilat nousevat koko maapallolla.

Täysin väärä väite. Lämpötila on ollut samalla tasolla jo 21 vuotta.

  • Ilmastonmuutos vaikuttaa maapallon eri alueilla eri tavoin.

Tämä on sentään totta.

  • Voit hidastaa ilmastonmuutosta, kun kulutat vähemmän energiaa ja tavaroita.

Täysin väärä väite. Kyseessä on luonnonilmiö, johon ihmiskunnalla on teoriassakin vain pieni vaikutus.

’Ideapaja’ -tehtävässä jatketaan propagandaa pitämällä itsestäänselvyytenä, että ihmiskunta voisi ’hidastaa ilmastonmuutosta’.

Kouluruokailussa levitetään samaa ’ihminen on syyllinen’ -hokemaa ja annetaan ymmärtää, että koululainen on vastuuton, jos hän syö lihaa, asuu jossain, liikkuu tai käyttää vaatteita! Vielä koulu ei ole sentään mennyt niin pitkälle kuin partioliike, joka kehottaa jättämään lapset tekemättä.

Nykytilannetta katsastamalla voidaankin todeta, että kymmeniä vuosia jatkunut aivopesu on edennyt syvälle koululaitoksen rakenteisiin. Onneksi lapsemme ovat someaikoina tulleet varsin kriittisiksi heille syötettyä tietoa kohtaan. Kaikki ei mene enää läpi. Osa kuitenkin ottaa todesta heille syötetyt valheet. Selvimmin tämä näkynee nuorissa aikuisissa, jotka ovat kuulleet samaa propagandaa päiväkodista lähtien. On erittäin vaikeaa tunnistaa itsessään lähes aukottoman vuosia jatkuneen aivopesun vaikutukset ja tunnustaa itselleen, että minulle on systemaattisesti valehdeltu.

Väite siitä, että ’ihminen on syyllinen ilmastonmuutokseen’ on vuosituhannen suurin tieteellinen ja yhteiskunnallinen huijaus. Ilmasto muuttuu luontaisesti kuten se on aina muuttunut.

Saamani tiedon mukaan tästä asiasta tullaan tekemään Suomen hallitukselle eduskuntakysely.

Kylmiä tosiasioita hiilidioksidista CO2

Hiilidioksidia on ilmassa 400 ppm, eli 0,04 %, eli 400 miljoonasosaa. Siis todella vähän. Tämän väitetään kuitenkin aiheuttavan maan ilmakehän lämpötilan katastrofaalisen nousun. Tarkastellaan joitain väitteitä hieman tarkemmin.

Hiilidioksidipitoisuus nousee. Tämä pitänee paikkansa. Yksityiskohtiin menemättä, pidetään USA:n Mauna Loa -mittaussarjaa yleisesti luotettavimpana.

Mauna Loa -mittaussarjasta nähdään voimakkaasti vuoden ajasta riippuva vaihtelu. Hetkinen? Eikös hiilidioksidin pitänyt aiheuttaa lämpötilan nousun, eikä vuodenaikojen vaihtelun hiilidioksidipitoisuuden vaihtelun? Käyrä paljastaa CO2-pitoisuuden vaihtelun perusmekanismin – auringon lämpösäteily vapauttaa meriveteen sitoutunutta hiilidioksidia.

Ihmiskunnan hiilidioksidituoton osuus kokonaisuudesta on noin 4 %. Luonnollisten päästöjen osuus on 96 %. Pelkästään termiitit tuottavat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia niiden suuren biomassan vuoksi. Nyt meitä syytetään siitä, että tuo 4 % olisi mukamas ratkaiseva osuus kokonaisuudesta vaikka tiedetään, että ilmakehän lämpötilaan vaikuttavat monet muutkin seikat, mm. auringon säteilytason muutokset, maan radan ja asennon vaihtelut, merivirtojen syklit, pilvisyyden muutokset jne. Pelkästään vesihöyry, jota on ilmassa noin sata kertaa enemmän kuin hiilidioksidia, on voimakkaampi kasvihuonekaasu. Seuraava lyhyt viiden minuutin videonpätkä kuvaa tilanteen kattavasti.

Suomen osuus ym. ihmiskunnan 4 % päästöistä on noin tuhannesosa, 1/1000. Suomen Tilastokeskuksen mukaan Suomen CO2-päästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 lähtien noin 21 %. Vaikka siis uskoisi ihmekaasu hiilidioksidin olevan lämpötilamuutoksen tärkein ja ainoa syy, voisi todeta Suomen jo tehneen osansa.

https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/julkistuskuva.gif

Lämpötila nousee? Varmasti, joidenkin mittausten mukaan. Toisten mittausten mukaan lämpötila on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuoden 1998 jälkeen kuten yo. aloituskuvan satelliittimittausten mukaan on havaittavissa. Samojen satelliittimittausten mukaan voidaan havaita, että keskimääräinen lämpötila on laskenut viimeiset kolme vuotta. Sama tilanne vallitsi myös vuosivälillä 1940 – 1975, eli maapallon alailmakehän lämpötila laski, vaikka hiilidioksidipitoisuus nousi. Esimerkiksi jäätikkökairauksista tiedämme, että lämpötila nousee ensin ja hiilidioksidipitoisuus vasta tämän jälkeen noin 500-800 vuoden viiveellä merten toimiessa lämpövarastona.

Myös rehelliset ja rohkeat suomalaiset tieteilijät ovat havainneet, ettei mitään luonnollisesta vaihtelusta poikkeavaa ole tapahtumassa ja myös sanoneet tämän ääneen. Tilastotieteilijät ovat varsin ärsyyntyneitä lämpötilamittausten valikoivasta käytöstä ihmisten pelotteluun. Tiedetäänhän, että Australian ja Siperian lämpötilaerot voivat olla yli sata astetta. Nyt sitten väitellään joistain asteen kymmenysosien eroista, vaikka luonnolliset erot ovat tuhatkertaisia.

Pitkälle historiaan ulottuvat tutkimukset osoittavat luonnollisen lämpötila- ja CO2-vaihtelun olleen suurta. Jääkausia on tullut ja mennyt. Maapallo ei ole nytkään missään pysyvässä olotilassa, vaan näyttää siltä, että hidas jäähtyminen kohti seuraavaa jääkautta on menossa.

Ilmastohysteerikkojen huutoa on omalta osaltaan hillinnyt myös se seikka, että noin vuodesta 1980 jatkunut pelottelu on menettänyt uskottavuutensa. Ennusteet katastrofeista ovat menneet säännöllisesti pieleen, kts. kuva alla ennusteiden ja todellisuuden välisestä kuilusta.

Ilmastohysteria näkyy mediassa monina muinakin paikkansa pitämättöminä väitteinä. Konsensustakin on väitetty lämpötilatutkimuksissa olevan, vaikka konsensus on lähinnä siitä, että ihmisellä on jokin vaikutus. Eivätkä jääkarhut ole kuolemassa, napajäätiköt sulamassa tai lämpimän etelämeren saaret hukkumassa merenpinnan nousuun.

Mitään ilmastokatastrofia ei ole näkyvissä. Ilmasto muuttuu kuten se on aina muuttunut.

Miten väite ilmastokatastrofista menee aina uudestaan läpi?

Ilmaston on väitetty kuumottelevan ’ihan just’ tai viimeistään 10 vuoden kuluttua – ’meillä on vain 10 vuotta aikaa’ tms. Nuoret kun kuulevat tämän ensimmäistä kertaa, niin on jopa uskottavaa, että he hätääntyvät. Hehän kuulevat asiasta ensimmäistä kertaa ja opettajat ovat heitä pelotelleet alakoulusta lähtien. Mutta entäs keski-ikäiset ja vanhemmat? Miten tämä sama vanha satu menee läpi vuosikymmenestä toiseen? Valtamedia toki toistaa viestiä tehokkaasti ja syyllistää meitä, mutta silti…

Tässäpä muutamia videoita vuosien varrelta!

Kasvihuoneilmiö vuonna 1984 MTV3:ssa

Polttava Kysymys 2008

Ilmastolaki-mielenosoitus vuonna 2009


Asiaan voi suhtautua myös viileästi

Greenpeacen perustajiin kuulunut Dr Patrick Moore

Tässä yli tunnin mittainen dokumentti, jossa haastatellaan useita tunnettuja tiedemiehiä

Fysiikan Nobel-palkinnon voittanut Ivar Giaever ilmastonmuutoksesta

Myös suomalainen Mikko Hamunen on tehnyt ansiokkaita videoita ilmastonmuutoksesta, kts. https://www.youtube.com/watch?v=6SBKUqELZys

Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.