fbpx

Kylmiä tosiasioita hiilidioksidista CO2

Hiilidioksidia on ilmassa 400 ppm, eli 0,04 %, eli 400 miljoonasosaa. Siis todella vähän. Tämän väitetään kuitenkin aiheuttavan maan ilmakehän lämpötilan katastrofaalisen nousun. Tarkastellaan joitain väitteitä hieman tarkemmin.

Hiilidioksidipitoisuus nousee. Tämä pitänee paikkansa. Yksityiskohtiin menemättä, pidetään USA:n Mauna Loa -mittaussarjaa yleisesti luotettavimpana.

Mauna Loa -mittaussarjasta nähdään voimakkaasti vuoden ajasta riippuva vaihtelu. Hetkinen? Eikös hiilidioksidin pitänyt aiheuttaa lämpötilan nousun, eikä vuodenaikojen vaihtelun hiilidioksidipitoisuuden vaihtelun? Käyrä paljastaa CO2-pitoisuuden vaihtelun perusmekanismin – auringon lämpösäteily vapauttaa meriveteen sitoutunutta hiilidioksidia.

Ihmiskunnan hiilidioksidituoton osuus kokonaisuudesta on noin 4 %. Luonnollisten päästöjen osuus on 96 %. Pelkästään termiitit tuottavat kaksi kertaa enemmän hiilidioksidia niiden suuren biomassan vuoksi. Nyt meitä syytetään siitä, että tuo 4 % olisi mukamas ratkaiseva osuus kokonaisuudesta vaikka tiedetään, että ilmakehän lämpötilaan vaikuttavat monet muutkin seikat, mm. auringon säteilytason muutokset, maan radan ja asennon vaihtelut, merivirtojen syklit, pilvisyyden muutokset jne. Pelkästään vesihöyry, jota on ilmassa noin sata kertaa enemmän kuin hiilidioksidia, on voimakkaampi kasvihuonekaasu. Seuraava lyhyt viiden minuutin videonpätkä kuvaa tilanteen kattavasti.

Suomen osuus ym. ihmiskunnan 4 % päästöistä on noin tuhannesosa, 1/1000. Suomen Tilastokeskuksen mukaan Suomen CO2-päästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 lähtien noin 21 %. Vaikka siis uskoisi ihmekaasu hiilidioksidin olevan lämpötilamuutoksen tärkein ja ainoa syy, voisi todeta Suomen jo tehneen osansa.

https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/julkistuskuva.gif

Lämpötila nousee? Varmasti, joidenkin mittausten mukaan. Toisten mittausten mukaan lämpötila on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuoden 1998 jälkeen kuten yo. aloituskuvan satelliittimittausten mukaan on havaittavissa. Samojen satelliittimittausten mukaan voidaan havaita, että keskimääräinen lämpötila on laskenut viimeiset kolme vuotta. Sama tilanne vallitsi myös vuosivälillä 1940 – 1975, eli maapallon alailmakehän lämpötila laski, vaikka hiilidioksidipitoisuus nousi. Esimerkiksi jäätikkökairauksista tiedämme, että lämpötila nousee ensin ja hiilidioksidipitoisuus vasta tämän jälkeen noin 500-800 vuoden viiveellä merten toimiessa lämpövarastona.

Myös rehelliset ja rohkeat suomalaiset tieteilijät ovat havainneet, ettei mitään luonnollisesta vaihtelusta poikkeavaa ole tapahtumassa ja myös sanoneet tämän ääneen. Tilastotieteilijät ovat varsin ärsyyntyneitä lämpötilamittausten valikoivasta käytöstä ihmisten pelotteluun. Tiedetäänhän, että Australian ja Siperian lämpötilaerot voivat olla yli sata astetta. Nyt sitten väitellään joistain asteen kymmenysosien eroista, vaikka luonnolliset erot ovat tuhatkertaisia.

Pitkälle historiaan ulottuvat tutkimukset osoittavat luonnollisen lämpötila- ja CO2-vaihtelun olleen suurta. Jääkausia on tullut ja mennyt. Maapallo ei ole nytkään missään pysyvässä olotilassa, vaan näyttää siltä, että hidas jäähtyminen kohti seuraavaa jääkautta on menossa.

Ilmastohysteerikkojen huutoa on omalta osaltaan hillinnyt myös se seikka, että noin vuodesta 1980 jatkunut pelottelu on menettänyt uskottavuutensa. Ennusteet katastrofeista ovat menneet säännöllisesti pieleen, kts. kuva alla ennusteiden ja todellisuuden välisestä kuilusta.

Ilmastohysteria näkyy mediassa monina muinakin paikkansa pitämättöminä väitteinä. Konsensustakin on väitetty lämpötilatutkimuksissa olevan, vaikka konsensus on lähinnä siitä, että ihmisellä on jokin vaikutus. Eivätkä jääkarhut ole kuolemassa, napajäätiköt sulamassa tai lämpimän etelämeren saaret hukkumassa merenpinnan nousuun.

Mitään ilmastokatastrofia ei ole näkyvissä. Ilmasto muuttuu kuten se on aina muuttunut.

Miten väite ilmastokatastrofista menee aina uudestaan läpi?

Ilmaston on väitetty kuumottelevan ’ihan just’ tai viimeistään 10 vuoden kuluttua – ’meillä on vain 10 vuotta aikaa’ tms. Nuoret kun kuulevat tämän ensimmäistä kertaa, niin on jopa uskottavaa, että he hätääntyvät. Hehän kuulevat asiasta ensimmäistä kertaa ja opettajat ovat heitä pelotelleet alakoulusta lähtien. Mutta entäs keski-ikäiset ja vanhemmat? Miten tämä sama vanha satu menee läpi vuosikymmenestä toiseen? Valtamedia toki toistaa viestiä tehokkaasti ja syyllistää meitä, mutta silti…

Tässäpä muutamia videoita vuosien varrelta!

Kasvihuoneilmiö vuonna 1984 MTV3:ssa

Polttava Kysymys 2008

Ilmastolaki-mielenosoitus vuonna 2009


Asiaan voi suhtautua myös viileästi

Greenpeacen perustajiin kuulunut Dr Patrick Moore

Tässä yli tunnin mittainen dokumentti, jossa haastatellaan useita tunnettuja tiedemiehiä

Fysiikan Nobel-palkinnon voittanut Ivar Giaever ilmastonmuutoksesta

Myös suomalainen Mikko Hamunen on tehnyt ansiokkaita videoita ilmastonmuutoksesta, kts. https://www.youtube.com/watch?v=6SBKUqELZys

Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja YLE valehtelevat meille lajien määristä, todisteet

(Päivitetty jutun loppuun lisää tekstiä 13.3.2019 ja 18.3.2019)

Olen tässä parin päivän aikana ihmetellyt uutista ns. Punaisesta listasta, jonka YLE julkaisi näyttävästi:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/08/lajien-punainen-lista-katso-mitka-suomen-elaimet-ovat-vaarantuneet?

”Naali on äärimmäisen uhanalainen laji. Se ei ole tilanteessaan yksin. Lähes kolmasosa kaikista Suomen lajeista kuuluu Punaiselle listalle, joka kootaan uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä.”

Tuossa annetaan ymmärtää, että kolmasosa Suomen lajeista on äärimmäisen uhanalaisia, mikä on selvästi valheellinen väite kun tutkitaan lukuja tarkemmin. En käsitä mistä YLE on napannut tuon täysin mielikuvituksellisen väitteensä. Suomen Ympäristökeskuksen sivuilla on kyllä mainintoja joistakin kolmasosista, mutta ei siellä missään kerrota, että kaikista lajeista kolmasosa olisi punaisella listalla.

”Punaisella listalla olevat lajit katsotaan hävinneiksi, uhanalaisiksi, silmälläpidettäviksi tai puutteellisesti tunnetuiksi. Uhanalaisia ovat kaikki äärimmäisen uhanalaisiksi, erittäin uhanalaisiksi ja vaarantuneiksi luokitellut lajit.
Silmälläpidettäviä ovat lajit, jotka eivät aivan täytä uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ovat sitä lähellä. Puutteellisesti tunnetuiksi luokitellaan lajit, joista tiedetään niin vähän, ettei niiden häviämisriskiä pystytä arvioimaan. Tutkijoiden mukaan niihin tulisi suhtautua samoin kuin uhanalaisiksi määriteltyihin, ainakin siihen saakka kunnes niiden häviämisriski kyetään arvioimaan.”

Tuon mukaan siis vaarantuneiksi luetaan kaikki sellaiset lajit, jotka ovat puutteellisesti tunnettuja? Anteeksi kuinka? Kun lajia ei tunneta, niin se määritellään vaarantuneeksi. Kuka tällaista kehtaa väittää?

Kun seuraan YLE:n uutisessa olevaa linkkiä ympäristökeskuksen sivulle https://www.ymparisto.fi/punainenlista, niin tekstissä on seuraavasti:

”Arvioinnin mukaan joka yhdeksäs Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. Maassamme on noin 48 000 lajia, joista 22 418 eli 47 % tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta on pystytty arvioimaan. Näistä 2 667 lajia arvioitiin uhanalaisiksi, mikä on 11,9 prosenttia.”

Kyse ei siis ole siitä, että joka yhdeksäs laji olisi uhanalainen, vaan joka yhdeksäs niistä, joiden uhanalaisuus on pystytty arvioimaan.

Oikean reunan hakupalstassa ”Uusi arvio – joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen”. Tuossa ei mainita mitään siitä, että kyse on arvioiduista lajeista, eikä lajien kokonaismäärästä.

Jos lasketaan noiden lukujen mukaan uhanalaiset jaettuna kokonaismäärällä, ei päästä kuin lukuun 5,6 %, mikä ei ilmeisesti kuulosta riittävän dramaattiselta, että on päädytty valehtelemaan määrä useassa kohti suuremmaksi 11,9 prosenttiin. Kun tuota yo. linkkiä klikkaa https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_arvio__joka_yhdeksas_Suomen_eliolaj(49501), niin päätyy Suomen Ympäristökeskuksen sivulle, jolla väärää tietoa mainostetaan otsikossa kissan kokoisin kirjaimin: ”Uusi arvio – joka yhdeksäs Suomen eliölajeista on uhanalainen”. Väite toistuu hakurivillä sivun yläosassa. Tasapuolisuuden nimissä olisi mielestäni pitänyt myös mainita, että sekä vuonna 2010 ja 2019 arvioiduista lajeista tilanne on parantunut 263 lajilla.

En ole puuttunut tässä jutussa vielä ollenkaan siihen, että Suomi on boreaalisen vyöhykkeen länsiosassa, joka vaihtaa lajien yksiöitä ja lajeja Venäjän ja Ruotsin suuntiin jatkuvasti. Lisäksi lajien lukumäärissä on muutakin luontaista vaihtelua – joidenkin lajien yksilömäärä kasvaa ja joidenkin lisääntyy. On varsin keinotekoinen valinta rajata Suomi alueeksi, jossa joku tietty laji eläisi. Miksi ei sitten samalla logiikalla pelkkä vihervasemmiston luontainen esiintymisalue, Kehä 3:sen sisäpuoli?

Kun tietoihin perehtyy syvemmin, niin löytyy yhä lisää eriskummallisia tietoja ja päätelmiä. Se sama ilmastonmuutos, joka saattaa afrikkalaiset nuoret tytöt raskaaksi, on käynyt väitteiden mukaan hommissa myös Suomen lapissa. https://www.syke.fi/download/noname/%7B5465631D-03FD-4276-BDEE-83DFA19BEE73%7D/144496 Jääleinikin väheneminen on laitettu ilmastonmuutoksen syyksi, vaikka kyseessä on porojen ylilaidunnuksen ongelma, kts. https://www.lapinkansa.fi/lappi/antero-jarvinen-vaatii-kuriin-luonnotonta-poromaaraa-ja-sanoo-saamelaisten-riistavan-luontoa-siina-kuin-muutkin-kuka-on-tama-suorapuheinen-professori-joka-ilmestyi-sandaaleissa-ja-t-pai-2821303/

Jääleinikki vähenee, mutta miksi?

Näiden tietojen varassa pitäisi sitten tehdä politiikkaa ja kansan äänestää tulevissa vaaleissa? Kyseessä on poliittisesti motivoitunut valheellinen ’uutinen’, jolla pyritään luomaan kiireen tuntua, jopa paniikkia ja saamaan ihmiset äänestämään vihervasemmistoa. Lista on nimetty Punaiseksi listaksi, mikä viittaa oikeaan poliittiseen suuntaan. Suomen ympäristökeskuksen sivuilla lista on nimetty peräti Mao Zedongin mukaan Punaiseksi kirjaksi. Emme tarvitse vaaleihin Venäjän trolleja, sillä meillä ovat nämä ihan ikiomat trollimme, veronmaksajien rahoilla.

Mikä on viranhaltijoiden vastuu tällaisen väärän tiedon levittämisestä? Varsinkin ennen vaaleja? Kyseessä on yritys vaikuttaa demokraattiseen prosessiin levittämällä valheellista ja vääristeltyä tietoa. Kyseessä lienevät virkavirheet ja yleisen syyttäjän toimivaltaan kuuluvat asiat. Kuka tekee kantelun?


Päivitys, lisäys alle 13.3.2019


Sain selville, mistä alun ’Lähes kolmasosa kaikista Suomen lajeista kuuluu Punaiselle listalle’ väite ilmeisesti tulee. Kun lukee raportin kansilehteä Suomen ympäristökeskuksen sivuilta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299501 …, niin löytää Punaisen listan luvuksi 6683, mikä on kaukana väitteen ’Lähes kolmasosa kaikista Suomen lajeista kuuluu punaiselle listalle’ kaikista lajeista, joita on vähintään 48.000. Oikea prosenttiluku on siis korkeintaan 6683 / 48 000 = 13,9 %.

Yo. valeuutisten lisäksi YLE on julkaissut aiheeseen liittyen vielä toisenkin väärän uutisen 10.3.2019 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/10/yli-800-metsan-lajia-vaarassa-kuolla-sukupuuttoon-mihin-luonnon, kuvakaappaus alla:

’Yli 800 metsän lajia vaarassa kuolla sukupuuttoon’ -väite antaa ymmärtää, että 800 metsän lajia on häviämässä kokonaan kaikkialta, kuolemassa sukupuuttoon. Punainen kirja keskittyy kuitenkin Suomen lajistoon. Mistä tiedetään, ettei lajin yksilöitä ole muualla boreaalisella vyöhykkeellä? Onko Venäjän valtavat metsäalueet todella kartoitettu? Juttu antaa ymmärtää, että nuo 800 lajia olisivat häviämässä nimenomaan Suomesta, koska jutussa kirjoitetaan lähes pelkästään Suomesta. En tiedä, mistä otsikon 800 lajia on napattu, sillä sitä tietoa ei helposti löydy.


Hirtehistä näissä YLE:n julkaisuissa on, että Julkisen Sanan Neuvosto (jonka jäsen YLE on) lanseerasi viime vuonna 2018 sivuston https://vastuullistajournalismia.fi/merkki/, joka painottaa ’reilua ja rehellistä’ journalismia, kts. kuvakaappaus alla. Jos nämä eivät ole valeuutisia valtion omistamalta Suomen pääuutismedialta, niin mitkä sitten ovat?

Ylessä tiedetään varmasti jo tästä kirjoittamastani blogikirjoituksesta. Nähdäkseni mitään oikaisuja tietoihin ei ole tehty. Pyydän nyt YLEä oikaisemaan jutun virheet. Mikäli näin ei tapahdu, tulen tekemään Vastuullistajournalismia -sivuston kannustamana kantelun sivuston ohjeiden mukaan.


Päivitys, lisäys alle 18.3.2019

Olen tänään tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostolle tästä Yle:n Punainen lista -uutisoinnista, koska Yle ei ole oikaissut uutista tai reagoinut muutenkaan osoittamaani virheisiin.

Surullista on, että myös muut mediat ovat toistaneet kyseenalaistamatta Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön yhteistä tiedotetta, jossa luvut on laskettu väärin: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uusi_arvio__joka_yhdeksas_Suomen_eliolaj(49501)

En odota Julkisen sanan neuvostolta kovin kummoisia tässä asiassa. JSN:n puheenjohtaja on nimittäin Vihreän Langan entinen päätoimittaja Elina Grundström. Vihreä Lanka julkaisi minusta valheellisen parjausartikkelin kolme viikkoa sitten: https://ossitiihonen.com/2019/02/28/vihrea-lanka-hyokkaa-likasankoartikkelillaan-vastineeni-valheisiin/