fbpx

Keskustalainen! Tiedätkö millaista puoluetta kannatat?

Tähän kirjoitukseen innoitti viestien vaihto erään Keskustan kannattajan kanssa. Hän vaikutti olevan aika tietämätön Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksista, joihin Keskusta on tuoreen puheenjohtajansa Katri Kulmunin mukaan sitoutunut sataprosenttisesti: ”Keskustalla ei ole tarvetta muuttaa yhtään ainutta pilkkua hallitusohjelmasta, sanoi Kulmuni.” Sinänsä en ihmettele sitä, ettei hallitusohjelmaa ole kovin tarkkaan luettu, sen verran pitkä ja kapulakielinen se on.

Hallitusohjelmassa on mm. seuraavat kirjaukset:

Nykytilan parantaminen edellyttää arjen turvallisuuden edistämistä, eriarvoisuuden kaventamista sekä toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, jossa syrjäytymiseen ja vihapuheeseen puututaan.

Hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen. Edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kyseessä on kiristys olemassaolevaan lainsäädäntöön, joka on jo nykyisellään täysin tulkinnanvarainen. Termiä vihapuhe ei lainsäädännössä nykyisellään edes ole ja sen määrittely on todella vaikeaa kuten hallitusohjelman kirjaus maalittamisestakin. Maalittaminen on todella orwellilaista kieltä, sillä kyseessä on keksitty termi kritiikille ja sitä perustellaan uhkana sananvapaudelle, vaikka koko vihapuhelainsäädäntö on uhka sananvapaudelle. Epämääräisellä lainsäädännöllä voidaan tutkia, syyttää ja tuomita kenet tahansa, joka joskus ilmaissut mielipiteensä.

Poliisitutkintoja voidaan aloittaa jo nyt mm. Raamatun siteeraamisesta, kuten kristillisten Päivi Räsäsen tapauksessa, islamistiterroristien mainitsemisesta kuten Sebastian Tynkkysen osalta, tai puheesta Eduskunnassa kuten Juha Mäenpään vieraslajivertauksessa.

Perussuomalaiset ovat ainoana puolueena olleet kiristämistä vastaan, mikä ei valitettavasti anna hyvää kuvaa muista puolueista. Kristilliset ovat nyt Päivi Räsäsen tapauksen myötä tajunneet, mistä on kysymys. Ilmeisesti oman vaikuttajan joutuminen poliisitutkintaan on ainoa tapa saada poliittinen liike tajuamaan tehty virhe. Perussuomalaiset ovat tehneet asiasta vuosien varrella useita lakialoitteita, viimeisimmän tänä syksynä.

Kiristys nykyiseen lainsäädäntöön olisi jopa absurdi. Jos ihminen olisi ’rikosta’ tehdessään vihainen, niin se olisi ilmeisesti rangaistuksen koventamisperuste tai jopa ainoa peruste. Tunteiden kokeminen olisi siis rangaistavaa, eikä pelkkä teko tai sen valmistelu. Mitenhän tuokin tulkittaisiin? Aivosähkökäyrämittaus ja luetaan sanalistaa? Jos vihalle ominaiset aivoalueet aktivoituvat tietyn sanan (minkä?) kohdalla, niin kakkuun tipahtaa lisää kuukausia? Voidaan hyvällä syyllä alkaa puhua ajatuspoliisista.

Kysymykseni Keskustan kannattajille kuuluvatkin: Tiedätkö millaista hallitusohjelmaa puolueesi johto on kannattanut ja tulee ilmeisesti kannattamaan jatkossakin? Oletko samaa mieltä siitä? Voitko vapaana Suomen kansalaisena suostua siihen, että sinut voidaan milloin tahansa tuomita normaalin sananvapautesi käyttämisestä tai jopa tunteiden kokemisesta?


Päivitys 7.12.2019

Kansalaisaloitepalvelussa on asiaa koskeva aloite ’Sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä purettava’, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5492

Suosittelen allekirjoittamaan aloitteen.

Erittäin tärkeä oikeudenkäynti Prager University vs. YouTube

USA:ssa on menossa sananvapauden kannalta erittäin tärkeä oikeudenkäynti Prager University vs. YouTube, joka koskettaa myös Suomea. Suomessa on täsmälleen sama ongelma, joka on ratkaistava. Kyse on siitä, ovatko YouTube, Google, Facebook tai Twitter toimitettuja medioita, joilla on oikeus rajoittaa omien halujensa mukaan sisältöjä, vai ylläpitävätkö nämä teknojätit julkaisualustoja, joiden sisällöistä ne eivät ole vastuussa. Teknojätit eivät voi olla molempia.

Niiden on valittava jompikumpi yo. toimintatavoista. Jos ne valitsevat olevansa julkaisijoita, niin silloin ne voivat toimia kuten ne nyt toimivat, eli poistavat sisältöjä ja käyttäjiä kuten haluavat ja ovat myös vastuussa sisällöstä ja ne voidaan haastaa niistä oikeuteen. Mikäli teknojätit valitsevat olevansa alustoja, niin silloin palataan vanhaan toimintatapaan, jolloin nämä palvelut olivat vain alustoja ja jokainen sisältöjä tuottava oli vastuussa omista sanoistaan.

Olen itse joutunut kokemaan vastaavan kohtelun kuin Prager University Uuden Suomen Puheenvuoron taholta. Harkitsin jo syksyllä 2018 rikosilmoitusta US toiminnasta. Suomessa PS kansanedustaja Veikko Vallin on tehnyt rikosilmoituksen Facebookista. Kyse on samasta asiasta. Hänen FB-tilinsä lukittiin juuri ennen eduskuntavaaleja, mikä oli törkeää vaikuttamista vaaleihin.

Suomen ja EU-lainsäädännön näkökulmasta teknojätit olisivat voineet valita sananvapauden puolustamisen. Sen sijaan ne ovat innokkaasti olleet panemassa toimeen typeriä ja tulkinnanvaraisia ’vihapuhelakeja’ mikä on paljastanut niiden poliittisen vinouman.

Husu ja Sademies – kaksi twiittiä, kaksi reaktiota poliisilta

Husu Hussein on ollut viime päivinä julkisuudessa twiiteillään, joissa hän useaan otteeseen haukkuu perussuomalaisia rasisteiksi. Samaan aikaan eräs toinen twiittaaja, Olli Sademies on laukonut omia twiittejään. On ollut kiinnostavaa seurata asian ympärillä vellonutta keskustelua ja hieman osallistuakin siihen.

Oman huomioni kiinnitti erityisesti poliisin ennalta ehkäisevän toiminnon johtajan, komisario Jari Taposen toiminta näiden juttujen yhteydessä.

Olli Sademies julkaisi ao. twiitin, johon Jari Taponen reagoi pyytäen poistamaan twiitin:

Keskustelu jatkui – tunnettu Oululainen sananvapausaktivisti Junes Lokka osallistui keskusteluun uudelleentwiittaamalla Sademiehen twiitin ja pyysi kirjaamaan itsestään rikosilmoituksen. Idea oli mielestäni niin hyvä, että toistin saman:

Sademies ei nähdäkseni riko mitään lakia kommentillaan. Kyse on oman perustellun mielipiteen tuomisesta esille varsin neutraalisti. Oman näkemykseni mukaan kyseessä ei mitenkään voi olla kiihotus kansanryhmää vastaan. Silti Taponen puuttuu asiaan.


Husu Hussein sen sijaan haukkuu perussuomalaisia ja kaikkia äänestäjiämme rasisteiksi. Rasisti-sanan käyttämisestä on tullut tuomioita oikeudessa.

Osallistuin itsekin keskusteluun parilla twiitillä:

Se mikä itseäni tässä ihmetytti, ettei Jari Taponen ole tietääkseni reagoinut Husseinin twiittailuun mitenkään, vaikka se varmasti on hänen tiedossaan. En ainakaan löytänyt twiittejä aiheesta. Nähdäkseni kyseessä on selkeä kaksoisstandardi. Lain pitäisi olla kaikille sama.

En kadehdi poliisin hommia tämän lain https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110511 soveltamisen ja käytännön toteuttamisen kanssa. Lakihan on äärityperä, koska sen mukaan melkein mikä tahansa keskustelu voidaan tulkita kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. Olemmeko jo Isoveli Valvoo -yhteiskunnassa? Ajatuspoliisi valitsee mieluisat kohteet toiminnalleen?

Epämääräisten lakien säätäminen johtaa mielivaltaan ja tulkintakysymyksiin, sekä asettaaa poliisivirkamiehet ikävään tilanteeseen, jossa he eivät voi toimia johdonmukaisesti. Viime kädessä yksittäinen poliisi joutuu valitsemaan toimintatapansa ja sen voiko hän palvella poliisina surkeiden lakien toteuttajana.

Perussuomalaiset ovat ehdottaneet lakimuutosta asiaan useaan otteeseen. Viimeksi vuonna 2018. Olisi jo aika saattaa tämä laki järkevälle tolalle.