fbpx

Jos 10 astetta ilman lämpöä uppoaa mereen, niin meren lämpö nousee 0,01 astetta

Sain jälleen eräältä laskutaitoiselta (anonyyminä pysyttelevältä) tohtorilta viestin. Hän laski viestissä tilanteen, jossa suhteutettiin ilmaston sisältämää energiamäärää ja merien sisältämän energian määrää. Kyseessä voisi olla esimerkiksi sellainen teoreettinen tilanne, että nykyinen maapallon ilmaston keskilämpötila laskisi kymmenen astetta ja kaikki tuo lämpömäärä menisi meriin. Kaavat ovat alla. Ne ovat kuulemma perustason fysiikkaa. Katson kiinnostuneena, pystyykö joku löytämään laskelmista virheitä.

Muutos on todella pieni ja kuvaa sitä, miten suuri merien sisältämä energiamäärä on. Ilmaston ja merien välillä tapahtuu jatkuvasti energian vaihtoa ja meret tasaavat ilmaston lämpötiloja. Ilman ollessa kylmempää, meri luovuttaa energiaa ilmaan. Ilman ollessa lämpimämpää kuin meri, sitoutuu mereen energiaa. Tässä on huomattava sellainenkin seikka, että merien keskilämpötila on vain 3,9 astetta. Napa-alueilla ollaan lähellä nollaa, jopa sen alla suolapitoisuudesta johtuen. Keikumme jatkuvasti lähellä uutta jääkautta. Mikäli energiatasapaino keikahtaa kylmän suuntaan, jäätyvät meret varsin nopeasti napojen lähialueilla. Merten tilavuuskin on suuri. On aivan selvää, ettei tässä esimerkissä kuvattua tilannetta, jossa merten lämpötila nousisi 0,01 astetta pystyttäisi mittaamaan luotettavasti.

———————–

Oletetaan, että koko maapallon ilmakehä saadaan keskimäärin lämmitettyä kymmenellä asteella (+10 C-astetta) ja sitten kaikki tämä ylimääräinen lämpö siirretään meriin ja sekoitetaan täysin kauttaaltaan. Kuinka paljon meriveden lämpötila keskimäärin nousee?

Lähtöoletuksia:

1 neliösentti ilmaa merenpinnan tasolla painaa 1,03 kg avaruuteen asti. (Tulos on approksimoitu normaali-ilmanpaineesta 1 atm.)

Ilman lämpökapasiteetti huoneenlämmössä ja normaali-ilmanpaineessa on Cp(ilma) = 1,012 J/(g*K).

Veden lämpökapasiteetti Cp(vesi) = 4,181 J/(g*K).

Veden tiheys on roo = 1 g/cm^3.

Maapallon pinta-ala = 510 100 000 km^2.

Merien pinta-ala = 360 000 000 km^2 ja keskisyvyys = 3682 m tai noista suoraan laskettuna merien tilavuus 1,3324*10^9 km^3.

Maapallon arvioitu kokonaisvesimäärä (1386 miljoonaa kuutiokilometriä), mistä suolaisia vesiä (meriä) on 97,5%, on otettu sivulta: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrosphere

Charette & Smith antavat valtamerien tilavuudeksi 1.3324 * 10^9 km^3 artikkelissa ”The Volume of Earth’s Ocean” lehdessä Oceanography Vol.23, No.2, June 2010, sivulla 105. (Huomaa, että englanninkielisessä tekstissä käytetään tuhaterottimena pilkkua, minkä jätin pois sotkemasta tuosta ylimmästä arvosta. Siksi myös tuo toinen viite varmistuksena.)

Maapallon ilmakehän kokonaismassa [(5,136 +/- 0,007) * 10^21 g] on saatu viitteestä: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/JZ071i002p00385

Ilman ja veden ominaislämpökapasiteetit normaali lämpötilassa ja paineessa [1,00 kJ/(K * kg) ja vastaavasti 4,182 kJ/(K * kg)] on otettu sivulta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ominaisl%C3%A4mp%C3%B6kapasiteetti

Käytetään veden tiheytenä (roo) arvoa 1000 kg/m^3 lähteestä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiheys

Otetaan käyttöön vielä ominaislämpökapasitetti (tunnus c), joka kuvaa kuinka paljon lämpöenergiaa materiaaliin sitoutuu lämpötilaeroa ja massaa kohti. Kaavana asia voidaan ilmaista näin: c = dE/(m * dT), missä dE on lämpömäärän sitoutuminen (siis muutos), m on materiaalin massa ja dT on lämpötilanmuutos. c:n yksikkö on J/(K * kg), missä J on Joulea, K on Kelvinaste ja kg on massan yksikkö kilogramma. Viite: https://fi.wikipedia.org/wiki/Ominaisl%C3%A4mp%C3%B6kapasiteetti

Lasketaan ensin ilmakehään sitoutunut lämpömäärä dE(ilma), kun c(ilma), m(ilma) ja dT(ilma) tiedetään. Saadaan em. kaavaa soveltaen (muutetaan ilman massa jo suoraan kilogrammoiksi)

dE(ilma) = c(ilma) * [m(ilma) * dT(ilma)] ja arvot sijoitettuna

dE(ilma) = [1,00 kJ/(K * kg)] * 5,136 * 10^18 kg * 10 K saadaan laskettuna

dE(ilma) = 5,136 * 10^19 kJ

Lasketaan nyt meriveden kokonaismassa, kun tilavuus V(vesi) tunnetaan. Saadaan prosenttilaskulla yllä olevasta lähtöarvosta. Muutetaan kuutiokilometrit vielä kuutiometreiksi (yksi kuutiokilometri on 1000 * 1000 *1000 kuutiometriä = 10^9 m^3)

V(vesi) = 0,975 * 1386 *10^6 * 10^9 m^3

V(vesi) = 1,351 * 10^18 m^3

Tämän vesitilavuuden kokonaismassa m(vesi) saadaan kertomalla tilavuus veden tiheydellä roo

m(vesi) = 1,351 * 10^18 m^3 * 1000 kg/m^3

m(vesi) = 1,351 * 10^21 kg

Nyt voidaankin laskea yllä olevaa ominaislämpökapasiteetin kaavaa soveltaen veden lämpeneminen dT(vesi), kun dE(vesi) otetaan samaksi kuin dE(ilma), m(vesi) ja c(vesi) tunnetaan. Saadaan

dT(vesi) = dE(ilma)/[c(vesi) * m(vesi)] mihin sijoitetaan aiemmin saadut arvot, saadaan edelleen

dT(vesi) = 5,136 * 10^19 kJ / [4,182 kJ/(K * kg) * 1,351 * 10^21 kg] saadaan siis

dT(vesi) = 0,909 * 10^-2 K

dT(vesi) = 0,00909 K

Eli voidaan todeta, että jos tietty energiamäärä saa nostettua koko maapallon ilmakehän keskimääräisen lämpötilan kymmenellä (10) asteella, niin sama energiamäärä kohdistettuna valtameriin, saa niiden keskimääräisen lämpötilan nousemaan vain noin sadasosa-asteella (0,01 asteella). Ero on todella huikea, vain noin tuhannesosa. Eli, jos ilmakehää saataisiin nostettua jollain energiamäärällä yksi (1) aste, niin meriveden lämpötila nousisi samalla energiamäärällä noin tuhannesosa-asteen.

Nyt voidaankin esittää joukko mittausteknisiä kysymyksiä. Voidaankin mm. aiheesta kysyä, onko merien lämpötilamittausten (varsinkin keskilämpötilan osalta) teko noilla tarkkuuksilla edes mitenkään mahdollista.

————————————————


Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.

Tämä kirjoitus on ilmestynyt alun perin Uuden Suomen Puheenvuoroja -blogissani.

Eläkkeesi voisi olla kuusinkertainen ja lapsesi saisivat ison perinnön

Jos saat nyt 3000,- euroa palkkaa, oma osuutesi eläkemaksustasi vähennetään palkastasi ja työnantajasi maksaa eläkevakuutusyhtiölle lisää. Nämä yhteensä tekevät noin 25 % palkastasi, eli noin 750,- euroa kuukaudessa. Jos työskentelet 25-vuotiaasta alkaen 65-vuotiaaksi, eli 40 vuotta, saat eläkettä maksamiesi eläkevakuutusmaksujen perusteella. Mutta kuinka paljon? Lasketaanpa.

Eläkevakuutusyhtiöiden sijoitusten keskituotto on noin 4,5 %. Kun nuo summat syöttää vaikka Seligsonin tuottolaskuriin, niin saa tiedoksi, että säästö 4,5 % vuosittaisella keskituotolla ja korkoa korolle -ilmiöllä on 40 vuoden jälkeen 986.595,-, eli noin miljoona euroa. Mikäli pääomasta lasketaan samalla 4,5 % tasolla tuotto vuosittain, on eläke noin 3.700,- euroa kuukaudessa. Tällöin pääomaa ei kuluteta. Kuollessa eläkevakuutusyhtiö saa pääoman, eivätkä perilliset saa tästä pääomasta mitään.

Jos vastaava 750,- euron kuukausittainen summa olisi sijoitettu pörssiosakkeisiin joko suoraan hajautettuna tai esimerkiksi osakeindeksirahaston kautta, sille saataisiin keskimäärin 9 % tuotto vuosittain. 40 vuodessa pääoma ja tuotot olisivat 3.187.236,-, eli yli kolme miljoonaa euroa. Mikäli pääomasta lasketaan vuotuinen tuotto samalla 9 % tasolla, päädytään noin 24.000,- euron kuukausittaiseen eläkkeeseen. Tällöin ei myöskään syödä pääomaa, vaan nostetaan eläkkeenä vain tuotto. Kuollessa perilliset saavat pääoman. Mikäli pääomaa puretaan eläkkeellä, niin eläke kasvaa ja perintö pienenee.

Yllä olevan esimerkki on yksinkertaistettu. Siinä ei ole otettu huomioon rahan arvon muutoksia, palkkojen nousua, veroja tai lainsäädännön muutoksia. 40 vuodessa ehtii tapahtua paljon kaikenlaista. Vertailun tarkoitus on osoittaa eläkeyhtiön tekemän ja oman eläkesäästämisen ero.

Seligsonin tuottolaskuri: https://www.seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tyokalut/laskurit/tuottolaskuri.html

Nordnetin tuottolaskuri: https://www.nordnet.fi/campaign/sijoita-saastosi.html

Tämä on ’Suomen eläkejärjestelmä on surkea’ -kirjoitussarjani toinen osa. Lisää on tulossa.

IPCC, International Panel of Catastrophe Cult

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, suomennettuna hallitustenvälinen paneeli ilmastonmuutoksesta, on lähtenyt jo perustamisestaan lähtien kahdesta väärästä olettamuksesta. Siitä, että ilmasto lämpenee jatkuvasti ja että lämpeneminen johtuu ihmisistä. IPCC:n rooli on kehittynyt vuosien mittaan median avustuksella kultiksi, joka väittää suunnilleen kaikkien maailman ongelmien johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.

Miten tällainen tilanne on päässyt muodostumaan? MIT:n entinen meteorologian professori Richard Lindzen kuvaa syntynyttä tilannetta hyvin viiden minuutin mittaisessa videossaan:

https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c&t=16s

Ihmisen on väitetty olevan syyllinen ilmastonmuutokseen ja sen mahdollisiin kuviteltuihin seurauksiin: Merten pinnan nousuun, kuivuuteen, tulviin, myrskyihin, kansainvaelluksiin, itsemurhien lisääntymiseen jne. jne.

Olen itsekin ihmetellyt, miten luonnollinen ilmastonmuutos on saatu väännettyä sellaiseen muotoon, että siitä syytetään ihmisiä ja miksi osa ihmisistä uskoo näihin väitteisiin. Osa voi johtua siitä, että ihmisikä on maapallon mittakaavassa suhteellisen lyhyt ja normaaleja säänvaihteluita erehdytään pitämään ilmastonmuutoksena tai ei olla oman kokemuksen perusteella tietoisia siitä, että ilmasto on luontaisesti vaihdellut paljon miljoonien vuosien mittaan, joskus nopeastikin. Nopeita ilmastonmuutoksia voivat aiheuttaa maan pinnalle avaruudesta syöksyvät meteorit tai isot tulivuorenpurkaukset. Maapallollamme on jatkuvasti noin 20 aktiivista tulivuorta ja tulivuorten aktiivisuus voi vaihdella merkittävästi.

Voisiko osa tällaisen kultin muodostumisesta johtua kristillisestä perinnöstämme, sillä kristinuskossa on perisynnin käsite? Perisyntihän antaa ymmärtää, että olemme kaikki jo syntyessämme jotenkin syyllisiä. Tällainen ajatusmalli sopisi hyvin IPCC-kulttiin. Jokainen on varmaankin joutunut pohtimaan omaa suhdettaan ympäristöön – käytänkö liikaa luonnonvaroja, tuotanko hiilidioksidia liikaa, lennänkö lomalle liian usein, voinko käyttää autoa jne. Vaikka eläisi kuinka vaatimattomasti, tuottaa kuitenkin hiilidioksidia (CO2) hengittäessään ja on siten tämän kultin mukaan syyllinen. Jokainen meistä.

Olisi lohdullista ajatella, että kaikki maailman mahdolliset katastrofit johtuisivat ihmisistä. Tällöin niille voisi ajatella tehtävän jotain. Maailma ei valitettavasti toimi näin. Jatkuvasti on käynnissä kehityskulkuja ja tapahtumia, joille emme voi mitään. Italiassa Napolin länsipuolen Campi Flegrei -tulivuori voi purkautua ja muuttaa maailman ilmaston hetkessä – tulivuori on osoittanut heräämisen merkkejä 1950-luvulta lähtien. Auringon aktiivisuus on lähestymässä jaksottaista minimiä ja on omiaan jäähdyttämään maan ilmastoa. Näille emme voi mitään. Tilanteeseen on vain sopeuduttava ja hyväksyttävä se seikka, että jotkut asiat ovat ihmiskunnan vaikutuksen ulottumattomissa.

Kaiken ylläolevan huomioiden olenkin nimennyt IPCC:n uudelleen otsikon mukaisesti. Suomennettuna nimi voisi kuulua esimerkiksi Kansainvälinen Katastrofikultti, lyhennettynä KKK. Muistelen tosin tämän nimen olevan varattuna jo eräälle toiselle kuoleman kultille…


Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.

Tämä kirjoitus on ilmestynyt alun perin Uuden Suomen Puheenvuoroja -blogissani.