fbpx

Ilmatieteen laitoksen ja IPCC:n ennusteet ilmastosta kaatuvat tulivuoriin

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ja kotoinen Ilmatieteen laitoksemme ennustelevat jatkuvasti nousevia lämpötiloja ja niiden seurauksena media maalailee erilaisia maailmanlopun skenaarioita. Nämä ennusteet perustuvat monimutkaisiin tietokonemalleihin, joissa on vähintään satoja muuttujia.

Hiemankin aiheeseen kriittisesti tutustumalla tapahtuu perinteinen ’Eihän keisarilla ole vaatteita!’ -ahaa-elämys. Tietokonelaskelmien ollessa monimutkaisia yhdenkin tekijän pieni muutos voi vaikuttaa lopputulokseen oleellisesti. Monet näistä lähtöarvoista ovat vain arvioita ja niihin tulee jatkuvasti muutoksia. Miten tällaisiin laskelmiin perustuen yhteiskuntaa voisi ohjata kun emme oikeasti tiedä lopputulosta?

Yllä mainittujen tunnettujen tekijöiden lisäksi on tuntemattomia tekijöitä ja tunnettuja, mutta ennustamattomia tekijöitä, joista käsittelen tässä kirjoituksessa lyhyesti vain yhtä, tulivuoria. Muita ennustamattomia tunnettuja tekijöitä ovat auringon koronapurkaukset ja meteorit. Näitä ei voi ottaa laskelmissa käytännössä huomioon. Ihmisen vaikutus on edelleen vähäinen suhteessa valtaviin luonnonvoimiin.

Suomalainen Aleksi Ilpala on kiivennyt yhden aktiivisen tulivuoren, Tamboran kraateriin ja tehnyt erinomaisen käytännönläheisen videon aiheesta.

Yllä kerrotusta Tamboran vuonna 1816 tapahtuneesta purkauksesta on vain 200 vuotta. Purkauksen arvioidaan aiheuttaneen maailmanlaajuisen lämpötilan laskun ja dokumentoidusti valtavia satojen menetyksiä ja nälänhätiä.

Vastaava tilanne oli myös vuonna 1600, jolloin Huaynaputina -tulivuori purkautui Perussa. Puiden lustosarjoissa Suomessa on havaittavissa useiden vuosien ajalla huomattavasti alentunutta kasvua kylmyydestä johtuen. Historiankirjoissa Suomessa vuosi 1601 tunnetaan nimellä suuri olkivuosi. Vastaavia havaintoja on vuosilta 1601-1603 ympäri maapalloa.

Historiassa yllä olevat esimerkit eivät ole mitenkään poikkeuksellisia. Vastaavaa on tapahtunut varsin usein. Viimeisin merkittävä lienee vuonna 1991 tapahtunut Pinatubo -tulivuoren purkaus. Tämän jälkeen on ollut sangen rauhallista, joka lienee osaltaan vaikuttanut lämpötilan nousuun vuoteen 1998 asti, jonka jälkeen alailmakehän lämpötila on pysytellyt samalla tasolla. Ilmassa on ollut vähän tulivuorten sylkemiä hiukkasia ja kaasuja, jotka muutoin kasvattaisivat auringon heijastusta. Mikäli joukko tulivuoria purkautuu sarjana, tai jokin tulivuori pitkiä aikoja, saatamme kokea kymmeniä tai satoja vuosia kestävän kylmän kauden.

Tulivuoria mietittäessä pitäisi ottaa huomioon myös merenalaiset tulivuoret, jotka lämmittävät merta, joka puolestaan siirtää lämpöä ilmakehään. Meri on lähes joka paikassa lämpimämpää kuin ilma ja vastaakin pääosin ilman lämmittämisestä. Meret saavat siis lämpöenergiaa muualtakin kuin suorasta auringon lämmitysvaikutuksesta. Merten lämpökapasiteetti on valtava suhteessa ilman lämpökapasiteettiin ja ne toimivatkin ilman lämpötilan tasaajina.

Tietäen yllä olevat seikat, on meidän kysyttävä itseltämme, miten voisimme uskoa IPCC:n ja median toitottamiin lämpenemisennusteisiin, jotka perustuvat hiilidioksidin merkittävään vaikutukseen? Muuttujia on yksinkertaisesti liikaa, osa näistä on ennustamattomia kuten yllä kuvatut tulivuorenpurkaukset ja sitten on lisäksi todennäköisesti vielä joukko tuntemattomia tekijöitä, joiden vaikutuksista meillä ei ole aavistustakaan.

Johtopäätös yllä olevasta on kuitenkin selvä – meidän on sopeuduttava muutoksiin mahdollisimman joustavasti ja lopetettava haihattelu siitä, että pystyisimme ohjailemaan maapallon toimintaa hiilidioksidin sääntelyn kautta. Tällä hetkellä on vallalla valitettavasti poliittisesti motivoitunut hysteria kuvitellusta lämpötilan noususta, vaikka on mahdollista, että saatamme kokea äkillisen viilenemisen milloin tahansa.

Ilmastofoorumi ry paheksuu luonnontieteen vastaisia opetusmateriaaleja

Luonnontieteessä ilmastonmuutos tarkoittaa ilmaston lämpenemistä, ilmaston viilenemistä, sekä nopeita että hitaita muutoksia.

Ilmastonmuutoksella voidaan tarkoittaa myös muutoksia ilmakehän koostumuksessa, tai muissa ilmasto-olosuhteissa, lähtien siitä ajasta kun maapallo sai ilmakehän 4,5 miljardia vuotta sitten.

Ilmastonmuutos on määritelty YK:n artiklassa, EU:n asetuksessa ja Suomen ilmastolaissa, joissa se on rajattu käsittämään vain ihmisen osuus. Juuri tämän määritelmän mukaan on laadittu IPCC:n tehtävänkuva.

Suomen Ilmastolaki rajaa ilmastonmuutoksen samalla poliittisella, ei tieteellisellä, merkityksellä Suomen ilmastopaneelin tehtävänkuvaan.

Kansalaisjärjestö Ilmastofoorumi ry on saanut kansalaisilta paljon palautetta, että luonnontieteen vastaisten materiaalien käyttö lisääntyy kouluissa.

Materiaaleissa käytetään usein sanalle ilmastonmuutos vain sen poliittista määritelmää, jossa luonnolliset syyt on suljettu pois ja ainoana syynä ilmastonmuutoksiin esitetään ihmiskunnan vaikutus.

Monelle voi tulla yllätyksenä, että sanalle on kaksi toisistaan poikkeavaa määritelmää. Ilmastoaktivistien, median, YK:n, monien talousmahtien, sekä poliitikkojen käytössä ilmastonmuutoksella viitataan vain ihmisen toiminnassa ilmaan vapautuvan hiilidioksidin aiheuttamaan oletettuun katastrofaaliseen ilmaston lämpenemiseen.

Ilmastofoorumi ry vaatii, että koulujen opetuksessa käytetään yli sata vuotta käytössä ollutta tieteellistä ja arkijärjen mukaista määritelmää, jossa ilmastonmuutokselle on muitakin syitä kuin ihminen.

Ilmastofoorumi ry:n hallituksen puolesta
Pasi Matilainen
puheenjohtaja


Julkaisen Ilmastofoorumi ry:n yo. tiedotteen sellaisenaan, sillä asia on äärimmäisen tärkeä. Yhden keskeisen käsitteen merkitystä on jo pitkään pyritty hämärtämään valheellisella uuskielellä. Olen Ilmastofoorumi ry:n hallituksen varajäsen ja osallistun aktiivisesti toimintaan.

Ilmastofoorumin web-sivut: https://ilmastofoorumi.fi/
Ilmastofoorumin Facebook: https://www.facebook.com/groups/ilmastofoorumi/

Ossi Tiihonen

IPCC, International Panel of Catastrophe Cult

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, suomennettuna hallitustenvälinen paneeli ilmastonmuutoksesta, on lähtenyt jo perustamisestaan lähtien kahdesta väärästä olettamuksesta. Siitä, että ilmasto lämpenee jatkuvasti ja että lämpeneminen johtuu ihmisistä. IPCC:n rooli on kehittynyt vuosien mittaan median avustuksella kultiksi, joka väittää suunnilleen kaikkien maailman ongelmien johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.

Miten tällainen tilanne on päässyt muodostumaan? MIT:n entinen meteorologian professori Richard Lindzen kuvaa syntynyttä tilannetta hyvin viiden minuutin mittaisessa videossaan:

https://www.youtube.com/watch?v=OwqIy8Ikv-c&t=16s

Ihmisen on väitetty olevan syyllinen ilmastonmuutokseen ja sen mahdollisiin kuviteltuihin seurauksiin: Merten pinnan nousuun, kuivuuteen, tulviin, myrskyihin, kansainvaelluksiin, itsemurhien lisääntymiseen jne. jne.

Olen itsekin ihmetellyt, miten luonnollinen ilmastonmuutos on saatu väännettyä sellaiseen muotoon, että siitä syytetään ihmisiä ja miksi osa ihmisistä uskoo näihin väitteisiin. Osa voi johtua siitä, että ihmisikä on maapallon mittakaavassa suhteellisen lyhyt ja normaaleja säänvaihteluita erehdytään pitämään ilmastonmuutoksena tai ei olla oman kokemuksen perusteella tietoisia siitä, että ilmasto on luontaisesti vaihdellut paljon miljoonien vuosien mittaan, joskus nopeastikin. Nopeita ilmastonmuutoksia voivat aiheuttaa maan pinnalle avaruudesta syöksyvät meteorit tai isot tulivuorenpurkaukset. Maapallollamme on jatkuvasti noin 20 aktiivista tulivuorta ja tulivuorten aktiivisuus voi vaihdella merkittävästi.

Voisiko osa tällaisen kultin muodostumisesta johtua kristillisestä perinnöstämme, sillä kristinuskossa on perisynnin käsite? Perisyntihän antaa ymmärtää, että olemme kaikki jo syntyessämme jotenkin syyllisiä. Tällainen ajatusmalli sopisi hyvin IPCC-kulttiin. Jokainen on varmaankin joutunut pohtimaan omaa suhdettaan ympäristöön – käytänkö liikaa luonnonvaroja, tuotanko hiilidioksidia liikaa, lennänkö lomalle liian usein, voinko käyttää autoa jne. Vaikka eläisi kuinka vaatimattomasti, tuottaa kuitenkin hiilidioksidia (CO2) hengittäessään ja on siten tämän kultin mukaan syyllinen. Jokainen meistä.

Olisi lohdullista ajatella, että kaikki maailman mahdolliset katastrofit johtuisivat ihmisistä. Tällöin niille voisi ajatella tehtävän jotain. Maailma ei valitettavasti toimi näin. Jatkuvasti on käynnissä kehityskulkuja ja tapahtumia, joille emme voi mitään. Italiassa Napolin länsipuolen Campi Flegrei -tulivuori voi purkautua ja muuttaa maailman ilmaston hetkessä – tulivuori on osoittanut heräämisen merkkejä 1950-luvulta lähtien. Auringon aktiivisuus on lähestymässä jaksottaista minimiä ja on omiaan jäähdyttämään maan ilmastoa. Näille emme voi mitään. Tilanteeseen on vain sopeuduttava ja hyväksyttävä se seikka, että jotkut asiat ovat ihmiskunnan vaikutuksen ulottumattomissa.

Kaiken ylläolevan huomioiden olenkin nimennyt IPCC:n uudelleen otsikon mukaisesti. Suomennettuna nimi voisi kuulua esimerkiksi Kansainvälinen Katastrofikultti, lyhennettynä KKK. Muistelen tosin tämän nimen olevan varattuna jo eräälle toiselle kuoleman kultille…


Selvyyden vuoksi totean etten ole ’ilmastodenialisti’. Ilmastonmuutos on todellinen luonnollinen ilmiö kuten se on ollut koko maapallon olemassaolon ajan. Ihmisellä on ilmastoon jokin, todennäköisesti pieni, vaikutus.

Tämä kirjoitus on ilmestynyt alun perin Uuden Suomen Puheenvuoroja -blogissani.