fbpx

Rajoituksille ei ole mitään perusteita – miksi meillä on niitä?

Suomessa kokonaiskuolleisuus ei ole tilastokeskuksen mukaan noussut. Silloin jokaisen on kysyttävä itseltään, että miksi Suomessa on voimassa voimakkaita rajoituksia?

Seuraava väite on tyypillisesti, että viime keväänä rajoitukset vähensivät kuolleisuutta, rajoitukset toimivat. Nyt on vaan niin, että räkätaudit vaimenevat yleensä aina kesäksi ja näin kävi tänä vuonnakin:

https://i2.wp.com/www.ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2020/07/K%C3%A4yntisyyseuranta.jpg?w=966&ssl=1
https://i0.wp.com/www.ossitiihonen.com/wp-content/uploads/2020/07/kuva-3.png?w=805&ssl=1

Valheellisten tietojen perusteella etelä-Suomen AVI on antanut määräyksen mm. kokoontumiskiellosta. Määräys on perustuslain vastainen ja muutenkin täysin vailla perusteita. Sinä valitset, uskotko siihen vai etkö usko. Tänään lauantaina 12.12.2020 klo 16.16 näitä lainvastaisia ja järjettömiä määräyksiä vastaan osoitetaan mieltä Helsingin Kansalaistorilla.


Mielenosoitukseen liittyy myös striimaustapahtuma:

Tapahtuma suorana juutuubissa: https://www.youtube.com/watch?v=s7cTfarynKU&feature=youtu.be

Jos yo. linkki ei toimi enää klo 12.12, niin etsi mm. BitChutesta ja https://vapaudenpuolesta.fi/

AVI rikkoo perustuslakia ja poliisi aikoo tehdä samoin

Sain alla olevan sähköpostin toiselta kansalaisaktivistilta joka minun laillani pitää perustuslakia arvossa eikä halua hyväksyä että virkamiehet voivat mielivaltaisesti riisua meiltä perusoikeutemme.

Sähköpostiviestissä yritetään selitellä aluehallintoviranomaisen antamaa kokoontumiskieltoa perustuslain mahdollistamaksi. AVI:n antamalla kokoontumiskiellolla kielletään myös mielenosoitukset, jotka ovat Suomen perustuslain 13 § mukaan suojattuja. Länsimaisissa oikeusvaltioissa kokoontumisvapaus on ollut toistaiseksi perusoikeus ja myös oikeusvaltion tunnusmerkki, jota ei ole vähäisellä (tai tässä tapauksessa olemattomalla) perusteella yritetty kieltää.

Viestin jälkeen lisää kommenttejani. Jos et saa ao. kuvista selvää, niin sähköpostin voi avata myös pdf-muodossa tästä linkistä.


Aluehallintoviranomaisen päätös, josta yllä olevassa keskustelussa on kysymys, löytyy tästä linkistä, sekä pdf-upotuksesta alla.

ESAVIpaatosTTL58§HUS-alueella30.11.-18.12.2020

Kun luen AVI:n 27.11.2020 antamaa päätöstä, niin heti tekstin alussa vedotaan WHO:n päätökseen julistaa koronavirusepidemia pandemiaksi. Tässä yhteydessä on huomattava, että WHO:n pandemian määritelmä ei ota kantaa taudin vakavuuteen: ”an epidemic occurring worldwide, or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people”. Pandemia voi siis määritelmän mukaan olla lieväkin. Samassa dokumentissa kerrotaan myös, että ”However, seasonal epidemics are not considered pandemics.” Jälkikäteen tarkastellen C-19 -epidemia on Stanfordin professori John Ioannideksen WHO:n bulletinissa julkaistun perusteellisen raportin mukaan osoittautunut vastaavan lähinnä kausittaista epidemiaa. Suomessakin epidemia laantui jo toukokuussa, kuten kausittaisilla epidemioilla on tapana laantua.

Heti seuraava lause päätöksessä väittää koronavirusta (kaikkia kantojako?) yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi: ”Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti.”. Suomen tartuntatautilain mukaan

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:

1) taudin tarttuvuus on suuri;

2) tauti on vaarallinen; ja

3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tällä hetkellä on jo tiedossa, ettei kierrossa ollut koronaviruskanta eroa neljästä joka talvi kierrossa olevasta koronaviruskannasta merkittävästi ja ihmisillä on näiden aiempien koronavirustartuntojen perusteella vastustuskykyä tätäkin kantaa vastaan. Tauti ei ole tarttunut missään väestössä enemmistöön ihmisistä, vaan tartunnan saaneita on ollut vain osa väestöstä ja näistäkin valtaosa on ollut oireettomia tai vähäoireisia.

Taudin vaarallisuuden arvioinnissa kokonaiskuolleisuus väestössä on tarkin mittari, eikä siinä ole näkynyt kovin suuria poikkeamia verrattuna kausi-influenssoihin kuten em. professori Ioannides laajalla aineistolla osoittaa. Suomessa kokonaiskuolleisuudessa ei ole näkynyt mitään muutosta. Tämän toteaa myös THL suoraan: ”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.” Katsoin tilastokeskuksen kokonaiskuolleisuustilastosta tilanteen viikon 46/2020 loppuun asti, eikä luvuissa näy edelleenkään mitään muuta kuin normaalia lievää vaihtelua, vaikka media rummuttaa korkeita positiivisten PCR-löydösten määriä.

On huomattava, että viime talven 2019-2020 kuolleisuuspiikki jäi matalammaksi kuin kahtena edellisenä talvena, vaikka mukana on myös C-19 -epidemia. On täysin mahdollista, että kokonaiskuolleisuus lähtee pian nousuun siksi, että muiden sairauksien hoito on laiminlyöty. Pelkästään hammaslääkärikäyntejä on tekemättä noin 1,5 miljoonaa kappaletta.

Tautiin liittyvistä kuolemista (siis ei tautiin kuolleista) voidaan THL:n tilastoista havaita, että kuolleiden mediaani-ikä on ollut 84 vuotta ja heillä on lähes kaikilla ollut yksi tai useampia perussairauksia. Kuolleiden mediaani-ikä on kolme vuotta korkeampi kuin tavallinen kuolleiden mediaani-ikä, joka on 81 vuotta. Valitettavasti THL pimittää koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolinsyitä, joten emme tiedä niitä. Olen tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun THL:sta. On mahdollista, että suuressa joukossa koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolintodistuksissa ei mainita koronavirusta ollenkaan kuolinsyynä.

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävät toimet ovat täysin suhteettomia katsottaessa taudin tarttuvuutta ja vaarallisuutta. Yhteiskuntaa ja elinkeinoja ei ole aiempienkaan talvien epidemioiden vuoksi näin laajalti rajoitettu. Rajoitustoimilla on virustautiepidemioiden leviämiseen vain vähäinen tai olematon vaikutus – rajoitustoimien tehosta ei ole näyttöä:
https://rationalground.com/mask-charts/
https://wmbriggs.com/post/30833/

https://www.kaleva.fi/kohutun-maskiselvityksen-tehnyt-professori-marjukk/2983706

Tässä on yli kymmenen esimerkkiä siitä, miten maskit eivät toimi: https://twitter.com/yinonw/status/1321177359601393664

Kun siis yo. yleisvaarallisuuden kriteereitä tarkastellaan, niin mitkään kriteerit eivät mielestäni täyty, ainakaan siinä mitassa, että rajoituksia voitaisiin asettaa yleisvaaarallisuuden perusteella.

AVI:n määräystä eteen päin lukiessa huomaa, että AVI nojaa hallituksen 3.9.2020 tekemään periaatepäätökseen, jossa puhutaan suosituksista. Suositukset ovat AVI:n päätöksellä muuttuneet pakottaviksi ja rajoittaviksi määräyksiksi. Jää vaikutelma, että hallituksessa on havaittu rajoituspäätösten ristiriita perustuslain kanssa ja delegoitu ikävä ja lainvastainen toiminta aluehallintoviranomaisille. Ehkä hallituksessa alkaa oma toiminta kuumottelemaan? Hallitushan on rikkonut tänä vuonna perustuslakia lähes kuukausittain.

Erikoinen kappale AVI:n päätöksessä on kohta Kuuleminen: ”Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.” Noinko helppoa viranomaisten on napata valta perustuslaista välittämättä? Meillä on nyt mielestämme vähän kiire, niin pyyhimme lailla takapuolemme?

AVI perustelee määräystään ’tapausmäärien’ nousulla ja vaihteluilla kuvitellen ilmeisesti, että PCR-testin positiivinen tulos on yhtä kuin sairastunut. PCR-testi ei kuitenkaan kerro, onko henkilö tartuttava tai ei tai onko henkilöllä edes mitään oireita. Lääketieteessä taudin määrittämiseksi on perinteisesti pitänyt olla myös oireita. Vertailun vuoksi – Britannian valtion virasto Health England antoi yksiselitteiden ohjeen, jossa todetaan, että ”A single Ct valuein the absence of clinical context cannot be relied upon for decision making about a person’s infectivity.”. Eli pelkkään PCR-testin CT (cycle treshold) arvoon ei voi luottaa päätöksenteossa siitä, onko henkilö tartuttava.


Ensi lauantaina 12.12.2020 klo 16.16 järjestetään Helsingin Kansalaistorilla mielenosoitus kokoontumisoikeuden puolesta.

Keskustelin eilen pitkään tapahtuman yhden järjestäjän kanssa. Hän oli ollut yhteydessä poliisiin asiasta. Poliisi oli ilmoittanut että he tulevat valvomaan ja panemaan täytäntöön AVI:n määräyksiä. Poliisi on joutunut jälleen ikävään välikäteen asiassa toteuttamaan AVI:n nähdäkseni selvästi perustuslain vastaista määräystä, joka on kaiken lisäksi vielä edellä kuvaamani mukaisesti täysin perusteeton. Rajoitukset voisi jopa tällainen tavallinen kansalainen jotenkin ymmärtää, jos kyse olisi hyvin vaarallisesta taudista. Nyt ei selvästikään ole. Poliisin on tässä tapauksessa valittava, noudattaako se perustuslakia vai AVI:n määräystä. En kadehdi poliisin tehtäviä nykymaailmassa, jossa arkijärki tuntuu kokonaan kadonneen.

Ennen mielenosoitusta 12.12.2020 järjestetään klo 12.12 Vapauden puolesta Online -striimaus, johon minut on pyydetty mukaan keskustelemaan. Järjestäjillä on myös erillinen verkkosivusto: https://vapaudenpuolesta.fi/

Tulen osallistumaan sekä striimiin, että mielenosoitukseen. Mikäli poliisi aikoo estää mielenosoituksen tai esimerkiksi pidättää minut, tulen tekemään kaikista asiaan osallisista viranomaisista rikosilmoituksen. Vetoaminen esimiehen käskyn noudattamiseen ei ole hyvä peruste – siihen vedottiin myös Nürnbergin oikeudenkäynneissä. Poliisi tai muukaan viranomainen ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Suomen kehitys on erittäin huonoon suuntaan. Mikäli tyydymme siihen, että eihän tässä vielä ole mitään hätää, niin tilanne tulee pahenemaan ja lopputuloksen saattaa olla Neuvostoliiton malliin gulag ja vankileirien saaristo.

Nyt on aika nousta hallituksen ja viranomaisten mielivaltaa sekä yleistä järjettömyyttä vastaan. Tuletko mukaan?

Sanna Marinin hallitus rikkoo jatkuvasti perustuslakia – Aikooko oikeuskansleri Tuomas Pöysti painaa kaiken villaisella?

Kansalaisten liikkumisoikeuden rajoittaminen

Hallitus päätti keväällä koronaepidemian yhteydessä rajoittaa kansalaisten liikkumisoikeutta mm. siten ettei Suomen rajojen yli saanut käytännössä kulkea. Professori Martin Scheinin on 28.4.2020 kirjoittanut perustuslakiblogissa seuraavasti: ”Onko Suomen kansalaisen perusoikeus lähteä maasta unohdettu?”

Oikeuskansleri Pöysti teki päätöksen viisi kuukautta myöhemmin 1.10.2020, jossa hän lausunnossaan tosiasiassa toteaa useilla esimerkeillä tapahtuneet perustuslain loukkaukset, mutta sitten päätyy lopputulokseen ettei perustuslakia kuitenkaan ole rikottu.

”Päätöksissä mainittu ”välttämätön syy” rajan ylittämisen on kattanut tulkinnallisesti perustuslain suojaamaat oikeudet lähteä maasta ja palata maahan.” Perustuslaissa ei ole sellaista rajausta, että rajan ylittämiseen pitäisi olla välttämätön syy.

”Rajanylityspaikkoja on ollut avoinna siten, että nämä oikeudet ovat myös käytännössä voineet toteutua.” Käytännössä missä? Käytännössä liikkuminen kiellettiin, teoriassa rajanylitysmahdollisuus on voinut olla. Jos ei osannut tiukasti vaatia oikeuksiaan, niin käytännössä perustuslakia rikottiin.

”Päätöksissä olisi tullut myös selkeämmin tuoda esiin se, missä määrin kyse on ollut suosituksista ja missä määrin oikeudellisesti velvoittavista päätöksistä.” Jos ei ole kerrottu, että kyse on suosituksesta, niin kyseessä on todellisuudessa määräys ja sen mukaan rajavartiolaitos on toiminutkin.

Päätöksessä huomio kiinnittyy kaksi kertaa käytettyyn sanaan ’tulkinnallisesti’. Melkoista tulkintaa on todella tarvittu, että on päädytty johtopäätökseen että kaikki on kunnossa!

Perustuslakivaliokunnan antamien ohjeiden rikkominen

Perustuslakivaliokunta antoi pääministeri Marinille ohjeita heinäkuussa käytyihin EU-neuvotteluihin. Näissä ohjeissa todetaan:

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan hyvin selkeästi, ettei tule hyväksyä, eikä edes edistää ehdotettua lainanottoa tai vastuuta.

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti tiedotteellaan 21.7.2020, että

Pääministeri Marin on vähintään edistänyt sopimuksen syntymistä, ellei tulkinnallisesti olekaan sopinut pitävää sopimusta. Oikeusoppineista mm. Eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg oli pöyristynyt tapahtuneesta: ”En odottanut näkeväni Suomessa hallitusta, joka julkisesti kiistää perustuslakivaliokunnan kannan merkityksen.”

Perussuomalaiset ilmaisivat välittömästi tapahtuman jälkeen oman kantansa:

Perussuomalaisten tiedotustilaisuudesta on myös video:

Neuvottelumandaatin antaminen Ruotsin pääministerille

Viimeisin episodi on ehkä kummallisin tapahtumista. Sanna Marin poistui Eurooppa-neuvoston kokouksesta ilmeisen vauhdikkaasti ja antoi Suomen valtion edustusoikeuden Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenille!

Perustuslaissa kuitenkin sanotaan selvästi, että

Perustuslaissa ei sanota mitään Ruotsin (tai Venäjän tai Saksan) pääministeristä Suomen edustajana. Mahdolliset neuvoston sisäiset käytännöt eivät mene Suomen perustuslain edelle. Ei ainakaan pitäisi mennä!

Arto Luukkasen videossa pohditaan ansiokkaasti tätä tapahtumaa:

Perussuomalaisten ex-kansanedustaja Pentti Kettunen on ilmoittanut jättäneensä kantelun tästä asiasta oikeuskanslerille.

Tavallisen kansalaisen näkökulmasta selkeät perustuslain rikkomukset eivät ole ainoita hallituksen edesottamuksia, jotka sotivat oikeustajua vastaan. Myös ulkoministeri Pekka Haaviston toimet ovat sekä keskusrikospoliisin, että perustuslakivaliokunnan tutkittavina. Näistä huolimatta Haavisto jatkaa tehtävässään. Suomi näyttää olevan laittomuuden tilassa ja hivuttamalla tehtävän vallankaappauksen kohteena, jossa perustuslaki poljetaan lokaan lähes kuukausittain.


Kysymykseni oikeuskansleri Tuomas Pöystille kuuluvatkin: Aiotteko painaa kaikki tapahtuneet perustuslain rikkomukset villaisella selittäen mustan valkoiseksi? Toimitteko pelkkänä kumileimasimena siunaten hallituksen mitä kummallisimmat sekoilut? Missä raja kulkee milloin alatte toimia tehtävänne mukaisesti? Vai onko rajaa ollenkaan? Kaikki käy?

Tuomas Pöystin kuva Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia